Bài mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Table ngày 15/10/2020

The table below shows a survey on the preference of three age groups for different TV programmes in a European country in 2012.
Published on
author
ZIM Academy

Tác giả

bai-mau-ielts-writing-task-1-dang-table-ngay-15102020

Đề bài IELTS Writing Task 1 ngày 15/10/2020

The table below shows a survey on the preference of three age groups for different TV programmes in a European country in 2012.

Đọc thêm: Tổng hợp và giải đề thi thật IELTS Writing 2020

De thi IELTS Writing Task 1 15-10-2020

Phân tích đề bài

 • Dạng bài: Bảng số liệu (table)
 • Đối tượng đề cập: sự ưa thích của ba nhóm tuổi đối với các chương trình truyền hình khác nhau ở một quốc gia Châu Âu vào năm 2012.
 • Thì sử dụng: quá khứ đơn (simple past)

Dàn bài chi tiết

Mở bài: Giới thiệu nội dung chính của bảng số liệu

Đoạn tổng quan: Đưa ra đặc điểm nổi bật của bảng số liệu

 • Câu thứ nhất: phim truyện và chương trình thể thao khá phổ biến ở mọi lứa
  tuổi và thu hút tỷ lệ người xem tương tự.
 • Câu thứ hai: các chương trình tin tức và phim hoạt hình cho thấy sự chênh
  lệch lớn nhất về tỷ lệ người xem ở các nhóm tuổi khác nhau.

Thân bài 1: Mô tả số liệu 3 loại chương trình truyền hình: films, sports programmes, TV dramas.

 • Điểm tương đồng lớn nhất giữa ba nhóm có thể thấy ở tỷ lệ phần trăm số
  người đã xem phim truyện và chương trình thể thao.
 • Cả hai chương trình đều thu hút khoảng 20% người xem ở mỗi lứa tuổi.
 • Các bộ phim truyền hình cũng có tỷ lệ phần trăm tương tự từ mỗi nhóm, vào
  khoảng 10%.

Thân bài 2: Mô tả số liệu 3 loại chương trình truyền hình còn lại: cartoon, news, soap operas. Sự khác biệt lớn nhất giữa sở thích xem của tất cả các nhóm tuổi là trong phim hoạt hình và chương trình tin tức

 • 29% thanh thiếu niên 11-15 tuổi đã xem phim hoạt hình, so với chỉ 4% thanh
  niên 21-25 tuổi.
 • 23% thanh niên 21-25 tuổi xem các chương trình thời sự, so với chỉ 6% thanh
  niên 11-15 tuổi.
 • Các vở opera xà phòng thu hút tỷ lệ tương tự của thanh niên 11-15 tuổi và 21-25 tuổi (17% và 19%), chỉ có 12% thanh niên 15-20 tuổi xem chúng

Bài mẫu tham khảo

The table shows the percentages of people who watched different television programs in a European country in 2012. The data is split into three different age categories (11-15, 15-20, 21-25).

Overall, feature films and sports programs were quite popular amongst all age groups and attracted similar percentages of viewers. Meanwhile, news programs and cartoons showed the biggest disparity in the percentages of viewers from the different age groups.

The biggest similarities between the three groups can be seen in the percentages of people who viewed feature films and sports programs. Both programs attracted approximately 20% of viewers from each age group. TV dramas also saw similar percentages from each group, at around 10%.

The biggest differences between viewing preferences of all the age groups were in cartoons and news programs. 29% of 11-15-year-olds watched cartoons, compared with only 4% of 21-25-year-olds. In contrast, 23% of 21-25-year- olds watched news programs, compared to only 6% of 11-15-year-olds.

Additionally, while soap operas attracted similar percentages of 11-15-year-olds and 21-25-year-olds (17% and 19%), only 12% of 15-20-year-olds viewed them.

(183 từ)

Từ vựng

 • viewers: người xem
 • disparity: sự chênh lệch
 • similarities: các điểm tương đồng
 • difference: sự khác biệt
 • viewing preference: sự ưa thích xem truyền hình
 • in contrast: ngược lại
 • compared to: so với
 • additionally: bên cạnh đó
0 Bình luận
(0)
Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...