Bài mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Table ngày 17/09/2020

The table below shows information regarding the change in the percentage of the population aged 65 and above in three countries.
Published on
author
ZIM Academy

Tác giả

bai-mau-ielts-writing-task-1-dang-table-ngay-17092020

Đề bài IELTS Writing Task 1 ngày 17/09/2020

The table below shows information regarding the change in the percentage of the population aged 65 and above in three countries.

IELTS Writing Task 1 Chart 2020-09-17-01

Đọc thêm: Tổng hợp và giải đề thi thật IELTS Writing 2020

Phân tích đề bài

 • Dạng bài: Bảng số liệu (Table) 
 • Đối tượng: Phần trăm dân số người cao tuổi tại ba quốc gia từ năm 1988 và dự đoán tới năm 2030
 • Thì sử dụng: quá khứ đơn (past perfect), cấu trúc dự đoán (future)

Dàn bài

 • Mở bài: giới thiệu tên của biểu đồ
 • Đoạn tổng quát: nêu ra các đặc điểm nổi bật nhất của biểu đồ
 • Đoạn thân bài 1: Mô tả giai đoạn quá khứ 
 • Đoạn thân bài 2: Mô tả giai đoạn tương lai

Phân tích chi tiết

Đoạn tổng quát

 • Câu đầu tiên: nước Đức có tỷ lệ dân số từ 65 tuổi trở lên cao nhất trong cả hai năm, trong khi Vương quốc Anh có tỷ lệ thấp nhất trong giai đoạn 1998-2000
 • Câu thứ hai: những xu hướng này được dự đoán sẽ tiếp tục vào năm 2030.

Thân bài

Thân bài 1: Mô tả số liệu trong quá khứ

 • Năm 1988: khoảng 20% ​​dân số Đức từ 65 tuổi trở lên, so với khoảng 16% người Canada và 14% công dân Vương quốc Anh
 • Năm 2000: chỉ hơn một phần tư dân số Đức từ 65 tuổi trở lên, trong khi khoảng 20% ​​người Canada và 15% công dân Vương quốc Anh lần lượt từ 65 tuổi trở lên

Thân bài 2: Mô tả số liệu trong năm 2030

 • Dự đoán dân số nước Đức: tỷ lệ dân số Đức từ 65 tuổi trở lên được dự đoán sẽ đạt khoảng 30%
 • Dự đoán dân số nước Canada và Anh: 26% dân số Canada và khoảng 1/5 dân số Vương quốc Anh được dự đoán sẽ từ 65 tuổi trở lên vào năm 2030

Bài mẫu tham khảo

The table provides information regarding the percentage of the population aged 65 and above in Canada, Germany, and the UK in 1988 and 2000, and predictions for 2030.

Overall, Germany had the highest percentage of the population aged 65 and over in both years, while the UK had the lowest between 1998 and 2000. These trends are predicted to continue in 2030.

In 1988, approximately 20% of the German population was aged 65 and over, compared to around 16% of Canadians, and 14% of UK citizens. By the year 2000, just over a quarter of the German population was aged 65 and above, while approximately 20% of Canadians and 15% of UK citizens were 65 and over respectively.

By 2030, the percentage of the German population aged 65 and over is predicted to reach around 30%. Meanwhile, 26% of the Canadian population and around one-fifth of the UK population is predicted to be aged 65 and over in 2030.

(159 từ)

0 Bình luận
(0)
Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...