Bài mẫu IELTS Writing Task 2 cho chủ đề TV programmes ngày 21/11/2020

Some think that all entertaining TV programmes should educate people about the importance of social issues. To what extent do you agree or disagree?
ZIM Academy
07/02/2021
bai mau ielts writing task 2 cho chu de tv programmes ngay 21112020

Đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 21/11/2020

Some think that all entertaining TV programmes should educate people about the importance of social issues. To what extent do you agree or disagree?

Đọc thêm: Tổng hợp và giải đề thi thật IELTS Writing 2020

Phân tích đề bài

Đề bài đề cập đến chủ đề chương trình TV, nêu lên một quan điểm rằng các chương trình TV giải trí nên phổ cập cho người dân về tầm quan trọng của các vấn đề xã hội. Người viết được yêu cầu trình bày rõ quan điểm là đồng ý hay không đồng ý với ý kiến trên 

Lưu ý về dạng bài

Đây là dạng bài “Opinion”, một dạng câu hỏi cực kỳ phổ biến trong phần viết IELTS, yêu cầu người viết đưa ra một quan điểm rõ ràng về một ý kiến nào đó. Ý kiến này được thể hiện xuyên suốt, nhất quán giữa mở bài, thân bài và kết bài. 

Lỗi thường gặp ở dạng bài này chính là việc chưa nêu ra quan điểm rõ ràng là nên các chương trình giải trí có nên đóng vai trò giáo dục người dân hay không. Nếu không thể trình bày cụ thể rằng có nên dạy trẻ em chơi nhạc cụ hay không, Task Response của bài viết sẽ bị giảm xuống 6.

Bài mẫu tham khảo

Some people believe that television programs designed to entertain should also contain educational content on social issues. I completely disagree with this idea and will discuss my reasons in the following essay.

Firstly, people should be free to watch television programs simply to be entertained, without having to be subjected to educational content. Quite often, people use television as an escape from their daily life, and as a tool for relaxation. It is unfair to suggest that they must be educated on social issues when they are simply wanting to escape by watching their favourite sitcom or cartoon. Furthermore, people should be free to choose whether they want to be educated about social issues or not. If they do, they are free to do the research themselves. Secondly, producers and directors should be free to create entertainment programs as they choose. Forcing them to incorporate ideology around social issues would be a violation of their freedom and artistic expression

In addition, it is not the role of television channels to educate people about what is right and what is wrong within society. These are the responsibilities of parents and communities. There are many current social issues that remain controversial, such as climate change and LGBTQ issues. It would be impossible for a television program to give an unbiased opinion surrounding these issues, and therefore it would not be appropriate for television channels to spread propaganda through their programs, as this may only be to the benefit of certain groups of people with a particular way of thinking or opinion. For example, if a television program director had negative views about the LGBTQ community, it could have a particular effect on the way they manipulate their educational content.

In conclusion, I believe it is unfair to say that all entertainment programs should have educational value concerning social issues, as it would be almost impossible to create unbiased opinion and could result in the spread of propaganda.

(327 words)

Từ vựng theo chủ đề

  • to be subjected to: phải chịu đựng điều gì đó 
  • a tool for relaxation: một công cụ để thư giãn
  • to incorporate ideology: kết hợp hệ tư tưởng
  • a violation of freedom: vi phạm sự tự do
  • artistic expression: biểu cảm nghệ thuật 
  • to spread propaganda: tuyên truyền 
  • an unbiased opinion: ý kiến không thiên vị 

 

Lộ trình ôn luyện IELTS cụ thể và hiệu quả là yếu tố then chốt giúp người học đạt được điểm cao. Học thử khóa học luyện thi IELTS tại ZIM để trải nghiệm hôm nay.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833