Bài mẫu IELTS Writing và từ vựng cho chủ đề Languages

A few languages are increasingly spoken in different countries, while the use of others is rapidly declining. Is it a positive or negative development? 
ZIM Academy
25/06/2020
bai mau ielts writing va tu vung cho chu de languages

Bài mẫu IELTS Writing và từ vựng cho chủ đề Languages

Đề bài

A few languages are increasingly spoken in different countries, while the use of others is rapidly declining. Is it a positive or negative development? 

Phân tích

Phân tích chủ đề

Đề bài đề cập đến chủ đề: Ngôn ngữ. Ngày nay, một số ngôn ngữ ngày càng được sử dụng thường xuyên trong khi việc sử dụng một số ngôn ngữ khác thì đang giảm dần. Người viết được yêu cầu đưa ra ý kiến cá nhân về vấn đề được đưa ra ở trên.

Lưu ý về dạng bài

Đây là dạng bài “Opinion”, một dạng câu hỏi cực kỳ phổ biến trong phần viết IELTS, yêu cầu người viết đưa ra một quan điểm rõ ràng về một ý kiến nào đó. Ý kiến này được thể hiện xuyên suốt, nhất quán giữa mở bài, thân bài và kết bài. Với dạng câu hỏi này, người viết cần đưa ra quan điểm của mình theo hai hướng: hoàn toàn đồng ý/không đồng ý hoặc chỉ đồng ý/ không đồng ý một phần với nhận định được đưa ra.

Lỗi thường gặp ở dạng bài này là: người viết không thống nhất quan điểm của mình từ đầu đến cuối hoặc không nêu rõ quan điểm trong câu Thesis statement ở phần mở bài. Lỗi sai này thuộc vào phần Task Response trong tiêu chí chấm điểm.

Lưu ý về cách triển khai và sắp xếp ý tưởng:

Đoạn thân bài 1

Những mặt tích cực của vấn đề

Sự thuận tiện trong việc giao tiếp liên văn hoá. Điều này làm giảm thiểu rào cản ngôn ngữ giữa những người đến từ đất nước khác nhau.

Việc sử dụng cùng ngôn ngữ cũng là cách để tiếp nhận những thành tựu, kiến thức ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Đoạn thân bài 2

Những mặt bất lợi

Các giá trị văn hóa của đất nước như thơ ca, nhạc, họa sẽ bị mất đi

Làm giảm đi sự đa dạng văn hóa của thế giới

Bài mẫu tham khảo

These days, there is a tendency that a small number of languages have gained widespread popularity in the world, while many others are being less spoken. In my opinion, this trend could bring both positive and negative consequences.

To begin with, there are substantial benefits to society when many countries share common languages. The first benefit is that cross-cultural communication can become easier nowadays, which helps boost multilateral trade and cultural exchange. It is true that ones who are bilingual or multilingual find it easier to do business or work in international companies as their issues at work can be addressed and discussed thoroughly. Furthermore, by acquiring languages which are commonly used in business, science and technology, people from less developed countries can accelerate the process of learning from more developed countries. For example, India achieves such incredible growth partly by using English as their official language.

Despite the great convenience of sharing common languages, the fact that other languages are less spoken can bring several drawbacks. The first disadvantage is that communities would lose parts of their cultural traditions such as songs, myths and poetry which are not easily translated into another language. This may in turn affect their cultural identity, producing a weakened social cohesion as their values and traditions are replaced with new ones. Moreover, this trend affects not only the local culture within one nation but also the civilization of mankind. If all countries no longer use their own language but use the same one, this could gradually destroy the cultural diversity of the world.

In conclusion, although I believe the trend is inevitable in the era of globalisation, people need to have measures to protect their less spoken languages as a way to preserve their cultural identity.

Tác giả: Giảng viên tại ZIM

Ngữ pháp và từ vựng tham khảo

Từ vựng

 • widespread popularity: sự phổ biến rộng rãi
 • cross-cultural communication: giao tiếp liên văn hoá
 • boost multilateral trade and cultural exchange: thúc đẩy thương mại đa phương và trao đổi văn hoá
 • incredible growth: sự phát triển đáng kinh ngạc
 • cultural identity: bản sắc văn hoá
 • weakened social cohesion: sự gắn kết xã hội bị suy yếu
 • the civilization of mankind: nền văn minh nhân loại
 • destroy the cultural diversity: huỷ hoại sự đa dạng văn hoá

Ngữ pháp

 1. The first benefit is that cross-cultural communication can become easier nowadays, which helps boost multilateral trade and cultural exchange.

Dịch nghĩa: Lợi ích đầu tiên là ngày nay việc giao tiếp liên văn hoá có thể trở nên dễ dàng hơn, điều này giúp thúc đẩy thương mại đa phương và trao đổi văn hoá.

Phân tích: Mệnh đề which trong câu trên thay cho cả ý “The first benefit….easier nowadays” và được dịch là “điều này”. Lưu ý dấu phẩy được sử dụng trong cấu trúc câu này.

 1. This may in turn affect their cultural identity, producing a weakened social cohesion as their values and traditions are replaced with new ones.

Dịch nghĩa: Điều này dẫn đến việc ảnh hưởng bản sắc dân tộc của họ, gây ra mối liên kết xã hội suy yếu bởi vì những giá trị truyền thống bị thay thế thành những cái mới.

Phân tích:

 • Trong mệnh đề đầu tiên có cụm “in turn” mang nghĩa dẫn đến kết quả là (đồng nghĩa với “as a result”)
 • “producing …cohesion” là mệnh đề quan hệ rút gọn của “which produces ….cohesion”, cách sử dụng mệnh đề quan hệ rút gọn này tương tự câu phân tích trên.
 • “as their values ….new ones” là mệnh đề chỉ nguyên nhân cho mệnh đề kết quả đứng trước.
 1. Despite the great convenience of sharing common languages, the fact that other languages are less spoken can bring several drawbacks.

Dịch nghĩa: Bất kể sự thuận lợi của có cùng một số ngôn ngữ, việc mà những ngôn ngữ khác bị ít sử dụng có thể mang lại một số bất lợi.

Phân tích: “Despite the great convenience of sharing common languages”: cấu trúc chỉ hai mệnh đề tương phản, sau despite sẽ là danh từ/cụm danh từ hoặc gerund (V-ing).  Lưu ý phải có dấu phẩy giữa hai mệnh đề.

Tham khảo tài liệu tổng hợp bài mẫu IELTS Writing

Bài mẫu IELTS Writing năm 2019
Bài mẫu IELTS Writing năm 2019

IELTS Writing 2019 Review là ấn phẩm được đội ngũ chuyên gia luyện thi IELTS tại Anh Ngữ ZIM biên soạn với mục đích giúp người học có cái nhìn vừa tổng quan vừa chi tiết về độ khó của đề thi IELTS Writing trong cả năm 2019. Đồng thời, tài liệu cũng cung cấp nhiều phương án xử lý các đề thi cụ thể qua việc phân tích đề, lập dàn ý và bài mẫu tham khảo.

 • Tổng hợp đề thi thật IELTS Writing (hình thức thi trên giấy) trong năm 2019
 • Phân tích đề bài
 • Gợi ý các hướng triển khai idea và lập dàn bài
 • Bài mẫu tham khảo Band điểm 7+
 • Phân tích từ vựng hay và cấu trúc câu nổi bật trong bài

Tải sách IELTS Writing 2019 Review

Bạn cần gấp chứng chỉ IELTS để du học, định cư, tốt nghiệp, hay thăng tiến trong sự nghiệp nhanh chóng? Đạt điểm cao trong thời gian ngắn với khóa học luyện thi IELTS cấp tốc hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833