Bài tập so sánh trong tiếng Anh lớp 7 có đáp án kèm lý thuyết

Câu so sánh (Comparisons) là điểm ngữ pháp cơ bản của chương trình tiếng Anh lớp 7 và được sử dụng phổ biến trong đời sống hàng ngày. Ở lớp 6, học sinh đã được làm quen với câu so sánh hơn với tính từ, dùng để so sánh sự hơn kém nhau về tính chất giữa hai người, sự vật, sự việc. Bài viết dưới đây giới thiệu một số cấu trúc câu so sánh miêu tả sự giống hoặc khác nhau giữa các đối tượng, đồng thời liên hệ các cấu trúc câu này với câu so sánh hơn.
Vũ Hà Mi
04/05/2024
bai tap so sanh trong tieng anh lop 7 co dap an kem ly thuyet

Key Takeaways

Câu so sánh trong kiến thức lớp 7:

 • S + be + like + noun: chỉ ra hai người, sự vật, sự việc tương tự nhau.

 • S + be + different from + noun: chỉ ra hai hay nhiều người, sự vật, sự việc khác nhau.

 • S + be + (not) as + adj + as: so sánh hai người, sự vật, sự việc có cùng hoặc khác tính chất.

Lý thuyết câu so sánh lớp 7

S + be + like + noun

Dịch nghĩa: giống như

Cấu trúc này dùng để chỉ ra hai người, sự vật, sự việc tương tự nhau. Ví dụ:

 • The beach is like a paradise with its crystal-clear waters and soft white sand. (Bãi biển giống như một thiên đường với làn nước trong vắt và cát trắng mềm mại.)

 • The sound of rain falling on the roof is like a lullaby, lulling me into a peaceful slumber. (Tiếng mưa rơi trên mái nhà tựa như một bài hát ru, ru tôi vào giấc ngủ yên bình.)

S + be + different from + noun

Dịch nghĩa: khác với

Cấu trúc này dùng để chỉ ra hai hay nhiều người, sự vật, sự việc khác nhau. Ví dụ:

 • Playing team sports is different from playing individual sports. (Chơi các môn thể thao đồng đội khác với chơi các môn thể thao cá nhân.)

 • Your taste of music is different from mine. (Sở thích âm nhạc của bạn khác với của tôi.)

S + be + (not) as + adj + as

Đây là cấu trúc câu so sánh ngang bằng với tính từ, dùng để so sánh hai người, sự vật, sự việc có cùng hoặc khác tính chất. Ví dụ: 

 • Soccer is not as popular as basketball. (Bóng đá thì không phổ biến như bóng rổ.)

 • My dad is as busy as my mom. (Bố tôi cũng bận như mẹ tôi.)

Lưu ý

Câu so sánh ngang bằng dạng phủ định có thể chuyển sang câu so sánh hơn. Ví dụ:

 • Tennis is not as popular as football. -> Football is more popular than tennis.

câu so sánh lớp 7

Bài tập câu so sánh lớp 7 kèm đáp án

Exercise 1: Write like, as, or different in the gaps.

 1. His voice is __________ honey, so sweet and melodic. 

 2. Playing basketball is __________ from playing baseball.

 3. Writing fiction books is __________ from writing non-fiction books.

 4. My younger brother is not __________ tall as my older brother.

 5. This book is not as interesting __________ the one I read last week.

 6. She is not as outgoing __________ her best friend.

 7. The weather today is not __________ hot as yesterday.

 8. The movie was __________ a rollercoaster ride, full of unexpected twists and turns. 

 9. Riding a bicycle is __________ from riding a motorcycle.

 10. Her laughter is __________ music to my ears, so infectious and joyful. 

 11. The feeling of accomplishment after finishing a good book is __________ reaching the summit of a mountain. 

 12. Learning French is __________ from learning Spanish.

 13. Cooking Italian cuisine is __________ from cooking Chinese cuisine.

 14. His cooking is __________ a work of art, each dish beautifully presented and bursting with flavors.

 15. This pizza is not __________ delicious as the one I had last week.

Exercise 2: Finish the second sentence in each pair, using like, as… as, or different from.

 1. The chaos in the market is buzzing with activity. A swarm of bees is alike.

The chaos in the market was ________________________________________ 

 1. The little girl's smile was the same as a ray of hope in the midst of despair.

The little girl's smile was ________________________________________ 

 1. Her personality brightens up the room. A ray of sunshine also does the same.

Her personality is ________________________________________ 

 1. The old mansion had an eerie atmosphere, like something a horror movie.

The eerie atmosphere of the old mansion was ________________________________________ 

 1. The city at night was mesmerizing and magical and a sea of twinkling lights is mesmerizing and magical too.

The city at night was ________________________________________ 

 1. Swimming in a pool is not the same as swimming in the ocean.

Swimming in a pool is ________________________________________ 

 1. Taking a train is different from taking a plane. 

Taking a train is not ________________________________________ 

 1. Sculpting statues is not the same as painting murals.

Sculpting statues is ________________________________________ 

 1. Running a marathon is different from running a sprint. 

Running a marathon is not ________________________________________ 

 1. Operating on humans is not the same as operating on animals.

Operating on humans is ________________________________________ 

 1. His sister is more patient than him.

He is not as ________________________________________ 

 1. The previous model is more expensive than the new phone.

The new phone is not ________________________________________ 

 1. Physics is not as easy as mathematics. 

Mathematics is ________________________________________ 

 1. Her previous presentation is more informative than this one.

Her presentation was not ________________________________________ 

 1. I expected a more thrilling movie.

The movie was not ________________________________________ 

Exercise 3: Find one mistake in each sentence and fix it.

 1. I had a beautiful dress as yours.

 2. That movie was as a roller coaster ride of emotions, taking us from laughter to tears in a matter of minutes.

 3. The dress she wore for the party was as a shimmering gown fit for a princess.

 4. My neighbour’s house is full of aesthetic things. It’s similar an art gallery.

 5. Actively listening to music is different than passively hearing it in the background.

 6. The weather does not change. It’s the same like yesterday.

 7. Communicating through text messages is similar from communicating face-to-face.

 8. Cooking with fresh ingredients is different with cooking with canned or processed foods.

 9. Cats are not as social from dogs.

 10. Suddenly there was a terrible noise. It was as a bomb exploding.

Đáp án tham khảo

Bài 1: 

 1. like

 2. different

 3. different

 4. as

 5. as

 6. as

 7. as

 8. like

 9. different

 10. like

 11. like

 12. different

 13. different

 14. like

 15. as

Bài 2:

 1. The chaos in the market was like a swarm of bees. 

 2. The little girl's smile was like a ray of hope in the midst of despair.

 3. Her personality is like a ray of sunshine. 

 4. The eerie atmosphere of the old mansion was like something a horror movie. 

 5. The city at night was like a sea of twinkling lights.

 6. Swimming in a pool is different from swimming in the ocean. 

 7. Taking a train is not like taking a plane.

 8. Sculpting statues is different from painting murals. 

 9. Running a marathon is not like running a sprint.

 10. Operating on humans is different from operating on animals.

 11. He is not as patient as his sister. 

 12. The new phone is not as expensive as the previous model. 

 13. Mathematics is easier than physics.

 14. Her previous presentation is more informative than this one.

 15. The movie was not as thrilling as I expected.

Bài 3:

 1. as → like

 2. as → like

 3. as → like

 4. similar → like

 5. than → from

 6. like → as

 7. similar → different

 8. with → from

 9. from → as

 10. as → like

Bài viết cùng chủ đề:

Tổng kết

Bài viết cung cấp chi tiết lý thuyết câu so sánh lớp 7 bao gồm cấu trúc so sánh người, sự vật, sự việc giống nhau, khác nhau và cấu trúc so sánh ngang bằng với tính từ, và các trường hợp cần lưu ý. Đồng thời, các bài tập vận dụng được thiết kế phù hợp với trình độ và chương trình học tiếng Anh của học sinh lớp 7 để người học ghi nhớ kiến thức dễ dàng.

Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu