IELTS Speaking Level 4.5

cach-ung-dung-informal-contractions-trong-giao-tiep-tieng-anh-phan-2

Cách ứng dụng Informal contractions trong giao tiếp tiếng anh – Phần 2

Giới thiệu về các informal contractions (dạng rút gọn) phổ biến cùng các ví dụ minh họa dễ hiểu để áp dụng vào cuộc đối thoại thông thường.

0