Cấu trúc diễn tả sự đối lập và cách áp dụng để paraphrase trong IELTS Writing Task 2

Bài viết giới thiệu các cấu trúc miêu tả sự đối lập thường dùng và cách áp dụng cho việc paraphrase trong IELTS Writing Task 2, giúp cho thí sinh không bị lúng túng khi gặp các câu hỏi có hai nhận định.
Nguyễn Huỳnh Minh Huy
16/05/2022
cau truc dien ta su doi lap va cach ap dung de paraphrase trong ielts writing task 2

Trong bài thi IELTS Writing Task 2, thí sinh được yêu cầu paraphrase lại nội dung của chủ đề trong phần mở bài. Một số thí sinh quá sa đà vào việc tìm từ đồng nghĩa và thay thế toàn bộ những từ có thể bằng từ đồng nghĩa tương ứng trong phần paraphrase này.

Trong bài viết dưới đây, tác giả sẽ giới thiệu các cấu trúc diễn tả sự đối lập, từ đó áp dụng vào việc paraphrase các dạng câu hỏi chứa hai nội dung trong phần IELTS Writing Task 2.

 Key takeaways:

Các cấu trúc diễn tả sự đối lập

  • Although - Though - Even though

  • Despite

  • While.

Các cấu trúc diễn tả sự đối lập thường dùng

Cấu trúc Although - Though - Even though

Cấu trúc “although” này hầu như thí sinh đều đã học qua trong chương trình tiếng Anh phổ thông. Cấu trúc này được sử dụng khi thí sinh muốn liên kết hai mệnh đề mang ý nghĩa trái ngược nhau, dịch theo tiếng Việt có nghĩa là “tuy…nhưng…”.

Ví dụ:

Although it rained yesterday, I still played football with my friends. (Tuy hôm qua trời mưa, nhưng tôi vẫn chơi đá bóng với các bạn của mình.)

→ Thí sinh có thể nhận thấy, ở hai bên dấu phẩy của cấu trúc “although” đều sử dụng mệnh đề (có chủ từ và động từ), trong đó mệnh đề gắn liền với “although” là mệnh đề phụ, dùng để miêu tả ý kiến trái ngược với mệnh đề chính.

Thí sinh lưu ý, mệnh đề “although” có thể đứng sau mệnh đề chính và không nhất thiết phải sử dụng dấu phẩy để ngăn cách hai mệnh đề này:

I still played football with my friends although it rained yesterday.

cac-cau-truc-dien-ta-su-doi-lap-de-paraphrase-dang-bai-hai-noi-dung-trong-ielts-writing-task-2-football

Trong chương trình tiếng Anh phổ thông, thí sinh cũng được giới thiệu về hai từ “Though” và “Even though”. Về bản chất ngữ nghĩa, cả ba cụm từ “although”, “though” và “even though” đều diễn tả hai nội dung đối lập với nhau.

Tuy nhiên, xét về sắc thái ngữ nghĩa, “though” chỉ dùng cho văn nói nên thí sinh không nên dùng từ này trong bài viết, còn “even though” được dùng khi thí sinh muốn nhấn mạnh sự đối lập của hai ý tưởng trong hai mệnh đề.

Thí sinh lưu ý, trong một vài trường hợp yêu cầu sự trang trọng (formal situations), cấu trúc “although” còn có thể sử dụng với cụm từ rút gọn không chứa động từ.

Ví dụ:

Although very expensive, the new car model is safer and more efficient. (Mặc dù rất đắt tiền, nhưng mẫu xa hơi mới thì an toàn và hiệu quả hơn.)

Xem thêm: Paraphrase là gì? Cách paraphrase ứng dụng trong bài thi IELTS Writing

Cấu trúc Despite

Cấu trúc “despite” cũng được sử dụng để miêu tả hai hành động hoặc ý tưởng đối lập nhau giống như cấu trúc “although”. Tuy nhiên, “despite” thường được sử dụng trong văn viết và đi theo sau là một danh từ hay cụm danh từ.

Ví dụ:

Thay vì viết là: Although Marry had a headache, she still went to school. (Mặc dù Marry bị đau đầu, cô ấy vẫn đến trường.)

Thí sinh có thể viết lại câu trên với nghĩa không đổi bằng cách sử dụng “Despite”: Despite having a headache, Marry still went to school. (Lúc này “having” đóng vai trò là một danh động từ chứ không còn là động từ miêu tả hành động nữa.)

Ở chương trình tiếng Anh phổ thông, thí sinh còn được giới thiệu từ “in spite of” đồng nghĩa với “despite”. Tuy nhiên trong văn học thuật nói chung và IELTS Writing Task 2 nói riêng, từ “despite” được sử dụng nhiều hơn nên tác giả không khuyến khích thí sinh sử dụng từ “in spite of” cho bài viết của mình.

Cấu trúc “while”

Từ “while” có nghĩa là vào lúc mà khi được dùng với nghĩa thông thường. Thí sinh có thể đã thấy từ vựng này được sử dụng nhiều khi miêu tả sự lên xuống của các số liệu:

Ví dụ:

While a slight increase in the population of Vietnam can be seen, the opposite was true in Japan. (Khi dân số Việt Nam chứng kiến một sự tăng nhẹ, điều ngược lại diễn ra ở Nhật Bản.)

Tuy nhiên, từ này còn có thể được dùng với nghĩa mặc dù tương tự với từ “although” khi muốn diễn tả hai ý tưởng có phần đối lập với nhau.

Ví dụ:

While I admit that there are problems, I do not agree that they cannot be solved. (Mặc dù tôi thừa nhận rằng có nhiều vấn đề, tôi không đồng ý khi nghĩ rằng những vấn đề đó không thể giải quyết.)

Áp dụng các cấu trúc vào paraphrase dạng bài hai nhận định trong Writing Task 2

Thí sinh quan sát đề bài sau:

Some people say that sports play an important role in society. Others, however, think that it is nothing more than just a leisure activity. Discuss both views and give your own opinion.

Thí sinh dễ dàng nhận thấy, đề bài bên trên đưa ra hai nhận định trái ngược nhau về thể thao khi một bên cho rằng thể thao đóng vai trò quan trọng trong xã hội, phần còn lại xem thể thao chỉ như hoạt động giải trí.

Như vậy, để có thể dễ dàng thực hiện việc paraphrase cho dạng đề bài này, sử dụng các cấu trúc diễn tả sự đối lập là hợp lý nhất.

Có hai cách để paraphrase dạng bài này:

  • Cách 1: Thí sinh viết hai câu, câu đầu tiên miêu tả hai nhận định và được paraphrase bằng các cấu trúc diễn tả sự đối lập, câu thứ hai bày tỏ quan điểm của bản thân bằng cách sử dụng từ “former” và “latter” (lần lượt nghĩa là “trước” và “sau”).

Although some people think that sports play a vital role in society, others believe it is just a recreational activity. In my opinion, I agree with the former point of view.

Việc sử dụng “former” hay “latter” giúp cho thí sinh bày tỏ suy nghĩ một cách ngắn gọn và hàm súc, cũng như hạn chế lặp lại từ vựng trong đề bài.

  • Cách 2: thí sinh cũng viết hai câu, câu đầu tiên đưa ra nhận định rằng mọi người có nhiều suy nghĩ về vấn đề mà đề bài đưa ra, câu thứ hai vừa paraphrase vừa nêu lên suy nghĩ của bản thân.

People may have different views on sports. Although some people believe it is just a recreational activity, I believe sports play a vital role in society.

Bài tập vận dụng

Thí sinh hãy paraphrase các đề bài dưới đây bằng cách sử dụng cả hai cách đã giới thiệu ở trên.

1. Many people think that libraries are essential for society. Others, however, disagree and say that it is more practical to access information on computers, while libraries are a waste of money and resources. Discuss both views and give your opinion.

2. Some people believe that studying at a university or college is the best route to a successful career. Others believe it is better to get a job straight after school. Discuss both views and give you opinion.

Đáp án gợi ý:

Đề bài 1:

  • Cách 1: Some people believe that libraries play a pivotal role in providing information, while others argue that accessing sources of information on the Internet is more practical and libraries are a squandering of money. In my opinion, I completely disagree with the latter point of view.

  • Cách 2: People have different views on the importance of libraries compared to computers. Although some may think that libraries are a squandering of money and accessing sources of information by using the Internet is more practical, I believe libraries play a pivotal role in providing information.

Đề bài 2:

  • Cách 1: In recent times, it is a common belief that students should attend university of college to have a better job in the future, while other people think it would be a good idea to have a job after high school. In my opinion, I agree with the former point of view.

  • Cách 2: People have different views on how to have a better future job. Although some people may think it is a good idea to get a job straight after high school, I believe attending university or college would be better.

Tổng kết

Thông qua bài viết này, tác giả đã giới thiệu cho thí sinh các cấu trúc diễn tả sự đối lập, cách áp dụng các cấu trúc này vào việc papraphrase đề bài có hai nhận định trong IELTS Writing Task 2 và hai cách để áp dụng khi viết mở bài.

Người học muốn đạt điểm IELTS nhanh chóng trong thời gian ngắn. Tham khảo khóa ôn luyện IELTS cấp tốc tại ZIM, giúp học viên tăng tốc nhanh kiến thức và kỹ năng làm bài, cam kết kết quả đầu ra.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu