Hướng dẫn cách làm dạng bài writing sample trong Duolingo English Test

Duolingo English Test là một phương tiện đơn giản và thuận tiện để đánh giá khả năng tiếng Anh của người học, và nó được công nhận bởi nhiều trường đại học, tổ chức và công ty trên toàn thế giới. Trong quá trình kiểm tra, thí sinh sẽ phải hoàn thành các bài tập liên quan đến ngữ pháp, từ vựng, đọc hiểu, nghe hiểu và viết. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn người học cách làm dạng bài writing sample trong Duolingo English Test.
Hà Bích Ngọc
08/08/2023
huong dan cach lam dang bai writing sample trong duolingo english test

Key takeaways

 • Writing sample trong Duolingo English Test là phần thi viết một đoạn văn ngắn theo một yêu cầu cụ thể.

 • Thời gian hoàn thành khoảng 5-10 phút, độ dài khoảng 50-200 từ.

 • Phần thi writing sample có 2 dạng bài chính là argumentative (trình bày luận điểm) và descriptive (miêu tả tình huống).

 • Cả hai dạng bài đều cần đảm bảo bố cục rõ ràng, có luận điểm chính, sử dụng từ ngữ phong phú, linh hoạt.

Tổng quan về dạng bài writing sample trong Duolingo English Test

Writing là phần thi đánh giá trình độ viết trong Duolingo English Test. Trong phần này, thí sinh được yêu cầu viết một đoạn văn ngắn với chủ đề cụ thể. Điểm số của phần này đóng góp vào tổng điểm của bài kiểm tra và giúp đánh giá khả năng viết của thí sinh.

Tổng quan về phần Writing Sample:

 1. Yêu cầu chung: Thí sinh sẽ nhận được một đề bài hoặc một câu hỏi cụ thể và được yêu cầu viết một đoạn văn ngắn để trả lời câu hỏi hoặc thảo luận về chủ đề được đề cập.

 2. Thời gian: Thời gian để hoàn thành phần Writing Sample thường từ 5 đến 10 phút cho 2 bài viết. Ngoài ra, thí sinh sẽ có 30 giây để chọn 2 chủ đề cần viết.

 3. Độ dài: Độ dài của đoạn văn yêu cầu có thể khác nhau tùy thuộc vào đề bài, nhưng thường sẽ yêu cầu thí sinh viết một đoạn văn ngắn, từ 50 đến 200 từ.

 4. Chủ đề: Chủ đề trong phần Writing Sample có thể rất đa dạng, như kinh doanh, văn hoá, nghệ thuật, giáo dục, sức khoẻ, công nghệ, cuộc sống hàng ngày, kế hoạch trong tương lai….

 5. Đánh giá: Đoạn văn của thí sinh sẽ được đánh giá dựa trên ngữ pháp, cấu trúc câu, từ vựng, chính xác và sự am hiểu về chủ đề.

 6. Chấm điểm: Khác với các phần thi khác, đoạn văn của thí sinh không được chấm bằng máy, mà sẽ được gửi về trung tâm chấm thi để đánh giá và cho điểm.

dạng bài writing sample trong Doulingo English Test

Các dạng bài thường gặp

1. Argumentative (luận điểm):

Trong dạng bài này, thí sinh sẽ nhận được một chủ đề hoặc câu hỏi và phải đưa ra quan điểm của mình, đồng thời bảo vệ luận điểm đó bằng lập luận và ví dụ. Bài viết argumentative yêu cầu thsi sinh thể hiện khả năng phân tích, lập luận logic và khả năng sử dụng ngôn ngữ một cách hiệu quả để thuyết phục độc giả về quan điểm của mình.

Ví dụ: "Do you think school uniforms should be mandatory? Provide reasons to support your opinion."

Các mẫu câu hỏi thường gặp:

 • Do you support or suppose….

 • Do you agree or disagree….

 • What do you think…

 • How do you feel….

2. Descriptive (miêu tả):

Trong dạng bài này, thí sinh được yêu cầu viết một đoạn văn ngắn miêu tả về một chủ đề cụ thể. Bài viết miêu tả yêu cầu thí sinh sử dụng ngôn ngữ mô tả một cách chi tiết và sáng tạo để mang đến hình ảnh sống động.

Ví dụ:

“Describe devices used in schools. Which device is most important in the classroom? Provide details and examples to explain it.”

Các mẫu yêu cầu thường gặp:

 • Describe

 • Explain

 • Discuss

 • Think/Talk about….

3. Recount (kể lại):

Dạng bài recount trong Duolingo English Test (DET) là một dạng bài viết mà thí sinh kể lại một sự kiện hoặc trải nghiệm. Bài viết recount sẽ tập trung vào việc diễn đạt các sự kiện theo trình tự thời gian và thể hiện những cảm xúc, suy nghĩ của bản thân trong quá trình đó.

Ví dụ:

 • “Write a review of your favorite book”

 • "Describe a memorable vacation or trip you have taken and explain why it was special to you."

Một số lưu ý về đặc điểm

Thí sinh cần lưu ý một vài điểm sau khi làm bài writing sample trong DET để chuẩn bị tốt và đạt điểm cao:

 1. Thời gian: Thí sinh chỉ có thời gian hạn chế để hoàn thành phần Writing Sample, thường từ 5 đến 10 phút. Vì vậy, hãy sử dụng thời gian một cách hiệu quả để sắp xếp ý và viết một đoạn văn hợp lý.

 2. Cấu trúc bài viết: Hãy cố gắng xây dựng bài viết có cấu trúc, gồm mở bài (introduction), phần thân (body), và kết bài (conclusion). Thí sinh cần đảm bảo ý chính của bài viết được trình bày một cách rõ ràng và logic.

 3. Viết đúng ngữ pháp và từ vựng: Hãy sử dụng ngữ pháp và từ vựng một cách chính xác, đồng thời tránh sai sót chính tả và chọn từ ngữ thích hợp để trình bày ý tưởng.

 4. Tập trung vào chủ đề: Thí sinh cần chú ý tập trung vào chủ đề được đề cập trong đề bài và không lạc đề. Cố gắng trả lời đầy đủ câu hỏi hoặc thảo luận đủ về chủ đề đưa ra.

image-alt

Cách làm bài dạng writing sample trong Duolingo English Test

Dưới đây là phương pháp làm hai dạng bài Argumentative và Descriptive trong phần Writing Sample của Duolingo English Test:

Dạng bài Argumentative

 • Bước 1: Đọc đề bài kỹ lưỡng: Đầu tiên, thí sinh cần đọc đề bài một cách cẩn thận để hiểu rõ yêu cầu và chủ đề được đưa ra.

 • Bước 2: Xác định luận điểm: Sau khi đọc đề bài, hãy lên bố cục và xác định quan điểm chính cho bài viết. Luận điểm của người viết nên rõ ràng và có thể được chứng minh bằng các lập luận và ví dụ.

 • Bước 3: Nêu lập luận và ví dụ: Tiếp theo, hãy đưa ra các lập luận và ví dụ để hỗ trợ luận điểm. Lập luận logic và các ví dụ cụ thể sẽ giúp thuyết phục người chấm và thí sinh có thể đạt điểm cao.

 • Bước 4: Viết bài: Bài viết nên có cấu trúc gồm mở bài (introduction) giới thiệu luận điểm, phần thân bài (body) với các lập luận và ví dụ, và kết bài (conclusion) tóm tắt lại quan điểm.

image-alt

Dạng bài Descriptive

 • Bước 1: Đọc tình huống: Đầu tiên, thí sinh nên đọc tình huống được đưa ra và lưu ý các chi tiết quan trọng.

 • Bước 2: Xác định ý chính: Thí sinh nên cần định các yếu tố cần miêu tả. Trong lúc đó, hãy huy động các từ vựng mô tả chi tiết và sống động, kết hợp nhiều yếu tố như hoạt động, cảm xúc.

 • Bước 3: Viết bài: Bài viết cần có cấu trúc rõ ràng, bao gồm mở bài (giới thiệu tình huống), phần thân bài (miêu tả chi tiết), và kết bài (tóm tắt lại cảm nhận).

Dạng bài Recount

 • Bước 1: Đọc kỹ câu hỏi để hiểu rõ yêu cầu và chủ đề của bài viết.

 • Bước 2: Xây dựng bài viết: Bài viết dạng recount thường gồm có mở bài (introduction) giới thiệu sự kiện, phần thân (body) mô tả chi tiết về sự kiện theo trình tự thời gian, và kết bài (conclusion) tóm tắt lại những cảm nhận và học hỏi từ sự kiện đó. Khi trình bày, hãy sử dụng ngôn ngữ mô tả sống động để làm cho câu chuyện thêm thú vị. Ngoài ra, hãy sử dụng từ vựng đa dạng và cấu trúc câu phong phú để diễn đạt ý tưởng một cách chính xác và hấp dẫn.

 • Bước 3: Kiểm tra: Sau khi hoàn thành bài viết, hãy đọc lại và kiểm tra lỗi chính tả, ngữ pháp.

Ứng dụng trả lời câu hỏi dạng writing sample trong Duolingo English test

Do you think school uniforms should be mandatory? Provide reasons to support your opinion.

In my opinion, I believe that school uniforms should be mandatory for several reasons.

Firstly, school uniforms can promote a sense of unity and equality among students. When everyone is dressed in the same attire, there are no visible differences in socio-economic backgrounds or fashion preferences. This creates a more inclusive and cohesive school environment where students can focus on their studies and personal growth without the distraction of external appearances.

Secondly, school uniforms can help reduce peer pressure and bullying related to clothing choices. Without the pressure to wear expensive or trendy outfits, students can feel more comfortable and confident. This can lead to improved self-esteem and better social interactions among students.

Lastly, implementing school uniforms can simplify the morning routine for students and parents. Choosing outfits can be time-consuming and stressful for some families. With a standardized dress code, students can get ready for school more quickly.

In conclusion, I strongly believe that school uniforms should be mandatory due to their positive impact on fostering unity, reducing peer pressure, simplifying routines, promoting discipline, and enhancing overall school safety.

Dịch bài:

​​Tôi cho rằng đồng phục học sinh nên bắt buộc vì nhiều lý do.

Đầu tiên, đồng phục học sinh có thể thúc đẩy tinh thần đoàn kết và bình đẳng giữa các học sinh. Mọi người đều mặc trang phục giống nhau có nghĩa là không có sự khác biệt rõ ràng về nền tảng kinh tế xã hội hoặc sở thích thời trang. Điều này tạo ra một môi trường học đường hòa nhập và gắn kết hơn, học sinh có thể tập trung vào việc học và phát triển cá nhân mà không bị phân tâm bởi hình thức bên ngoài.

Thứ hai, đồng phục học sinh có thể giúp giảm áp lực từ bạn bè và bắt nạt liên quan đến việc lựa chọn quần áo. Vì không có áp lực phải mặc những bộ trang phục đắt tiền hoặc hợp thời trang, học sinh có thể cảm thấy thoải mái và tự tin hơn. Điều này có thể giúp họ tăng lòng tự trọng và tạo tương tác xã hội tốt hơn giữa các học sinh.

Cuối cùng, bắt buộc mặc đồng phục học sinh có thể đơn giản hóa thói quen buổi sáng cho học sinh và phụ huynh. Việc lựa chọn trang phục có thể tốn nhiều thời gian và là áp lực đối với một số gia đình. Với trang phục được tiêu chuẩn hóa, học sinh có thể chuẩn bị đến trường nhanh hơn.

Tóm lại, tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng đồng phục học sinh nên là bắt buộc do tác động tích cực của chúng trong việc thúc đẩy sự đoàn kết, giảm áp lực từ bạn bè, đơn giản hóa các thói quen và thúc đẩy kỷ luật.

Describe a memorable place you have visited and explain why it is special to you.

One of the most memorable places I have visited is the breathtaking city of Kyoto in Japan. Kyoto holds a special place in my heart because of its rich history, stunning architecture, and serene atmosphere.

The first time I visited in Kyoto, I was immediately impressed by its traditional charm. The city is renowned for its well-preserved temples, shrines, and gardens, which offer a glimpse into Japan's ancient culture and heritage.

One of the most memorable experiences was visiting the iconic Kinkaku-ji, also known as the Golden Pavilion. The shimmering golden temple reflected on the tranquil pond surrounding it was a sight that left me in awe. The tranquillity of the surroundings and the intricate details of the temple's architecture left a lasting impression on me.

Overall, Kyoto holds a special place in my heart because of the unforgettable memories it has given me. It allowed me to immerse myself in the beauty of Japanese culture, history, and nature. The serenity and uniqueness of Kyoto make it a truly remarkable and cherished destination in my travels.

Dịch bài:

Một trong những nơi đáng nhớ nhất mà tôi đã đến thăm là thành phố xinh đẹp Kyoto ở Nhật Bản. Kyoto giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim tôi vì bề dày lịch sử, kiến trúc tuyệt đẹp và bầu không khí thanh bình.

Lần đầu tiên đến thăm Kyoto, tôi đã ngay lập tức bị ấn tượng bởi nét duyên dáng truyền thống của nó. Thành phố này nổi tiếng với những ngôi chùa, đền thờ và khu vườn được bảo tồn tốt, giúp tôi có hiểu biết về văn hóa và di sản cổ xưa của Nhật Bản.

Một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất là đến thăm đền Kinkaku-ji mang tính biểu tượng, còn được gọi là Golden Pavilion (ngôi đền dát vàng). Ngôi chùa vàng lấp lánh phản chiếu trên mặt hồ tĩnh lặng xung quanh thực sự khiến tôi kinh ngạc. Sự yên tĩnh của khung cảnh xung quanh và những chi tiết phức tạp trong kiến trúc của ngôi đền đã để lại cho tôi một ấn tượng bền lâu.

Nhìn chung, Kyoto giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim tôi vì những kỷ niệm khó quên mà nó đã mang lại. Nó khiến tôi được đắm mình trong vẻ đẹp của văn hóa, lịch sử và thiên nhiên Nhật Bản. Sự thanh bình và nét độc đáo của Kyoto khiến nó trở thành một điểm đến thực sự đáng chú ý và đáng trân trọng trong chuyến du lịch của tôi.

Tổng kết

Bài viết trên đây đã cung cấp những thông tin tổng quan về bài thi viết, đồng thời hướng dẫn ​​cách làm dạng bài writing sample trong Duolingo English Test. Hy vọng những thông tin trên sẽ có ích đối với những ai đang quan tâm đến kỳ thi này, và giúp người học chuẩn bị tốt cho kỳ thi.


Nguồn tham khảo

“Duolingo English Test Writing Samples 2023 - Check sample questions and tips to score high.” Study Abroad, 29 March 2023, https://www.collegedekhoabroad.com/exam/duolingo-english-test/duolingo-writing-sample/. Accessed 25 July 2023.

Bạn muốn trở nên tự tin giao tiếp với bạn bè quốc tế hay nâng cao khả năng giao tiếp trong công việc và thăng tiến trong sự nghiệp. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học tiếng Anh giao tiếp hôm nay!

Trần Ngọc Minh Luân

Đã kiểm duyệt nội dung

Tôi là Trần Ngọc Minh Luân hiện đang dạy học tại trung tâm anh ngữ ZIM. Tôi đã đạt chứng chỉ IELTS ở lần gần nhất là 7.5 overall, trong đó điểm Speaking của tôi đã đạt 8.0. Bên cạnh đó, tôi có gần 4 năm giảng dạy tiếng Anh nói chung, và hơn 1.5 năm dạy IELTS nói riêng. Ngoài việc giảng dạy, tôi còn tham gia đội R&D tại trung tâm. Công việc của tôi là đảm bảo chất lượng các bài viết học thuật được đăng tải lên website cùng với việc tổ chức và tham gia các dự án, hoạt động gnhieen cứu và phát triển sản phẩm như sách v.v.... Ngoài ra, tôi cũng điều phối một đội thực tập sinh thực hiện các dự án khác nhau cho trung tâm. Tôi luôn tin rằng để thành công trong việc học, người học nên có kỹ năng tự học tốt.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (2 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833