Cách nâng Band điểm 5 lên 6 tiêu chí Task Achievement trong IELTS Writing Task 1 dạng Comparison

Tập trung phân tích những yêu cầu của band 5 và 6 ở tiêu chí Task Achievement, từ đó gợi ý một số cách để người học IELTS có thể cải thiện band điểm từ 5 lên 6 cho tiêu chí này.
ZIM Academy
11/01/2022
cach nang band diem 5 len 6 tieu chi task achievement trong ielts writing task 1 dang comparison

Với phần thi IELTS ListeningIELTS Reading, số điểm ở hai kỹ năng này của thí sinh sẽ dựa trên số câu đúng mà họ đã lựa chọn. Tuy nhiên, đối với hai phần thi IELTS SpeakingIELTS Writing, khả năng nói và viết của thí sinh sẽ được đánh giá một cách phức tạp và chi tiết hơn. Cụ thể hơn, điểm số cuối cùng cho hai kỹ năng này sẽ là điểm trung bình từ 4 điểm thành phần ở 4 tiêu chí đề cập trong IELTS Speaking and Writing Band Descriptor. 

Một trong bốn tiêu chí dùng để đánh giá điểm số IELTS Writing Task 1 là Task Achievement, viết tắt là TA. Dựa trên thang điểm IELTS Band Descriptor trong Writing task 1, có mười thang điểm cho tiêu chí Task Achievement, tăng dần từ 0 tới 9, với mỗi yêu cầu nhất định dành cho mỗi thang điểm. Ở bài viết này, tác giả sẽ tập trung phân tích những yêu cầu của band 5 và 6 ở tiêu chí này, và từ đó gợi ý một số cách để người luyện thi IELTS có thể cải thiện band điểm từ 5 lên 6 cho tiêu chí Task Achievement trong IELTS Writing nói trên.

Khái niệm về IELTS Writing Band descriptor Task 1 và tiêu chí Task Achievement

IELTS Writing Band descriptor Task 1, hay còn gọi là Thang mô tả đánh giá điểm Writing của thí sinh trong Task 1, bao gồm bốn tiêu chí như sau:

 1. Task Achievement (Đáp ứng yêu cầu đề bài)

 2. Coherence and Cohesion ( Thống nhất và mạch lạc)

 3. Lexical Resource (Vốn từ)

 4. Grammartical Range and Accuracy  (Phạm vi ngữ pháp và độ chính xác)

thang-diem-writingThang tiêu chí đánh giá Writing

Tiêu chí Task Achievement (TA) là tiêu chí đầu tiên được đề cập trong bảng IELTS Writing Band Descriptor.  Tương tự như 3 tiêu chí còn lại, có mười mức điểm từ 0 tới 9 dành cho tiêu chí TA, với mỗi yêu cầu đặc trưng cụ thể cho từng thang điểm. Ở bài viết này, tác giả sẽ chỉ tập trung vào phân tích chuyên sâu thang điểm 5 và 6 ở tiêu chí TA này. Dưới đây là bảng quy định các yêu cầu trong band điểm 5 và 6 của tiêu chí Task Achievement, được phát hành và sử dụng bởi hội đồng Anh, IDP cũng như đại học Cambridge (ESOL Examinations).

Band

Task  Achievement

6

 • addresses the requirements of the task

 • (Academic) presents an overview with information appropriately selected

 • presents and adequately highlights key features/bullet points but details may be irrelevant, inappropriate or inaccurate

5

 • generally addresses the task; the format may be inappropriate in places.

 • (Academic) recounts detail mechanically with no clear
  overview; there may be no data to support the description

 • presents, but inadequately covers, key features/bullet
  points; there may be a tendency to focus on detail


Bảng trên có thể được dịch sang tiếng Việt như hình dưới đây:

Bảng 2

Band

Task  Achievement

5

 • Nhìn chung liên hệ được các yêu cầu của đề bài; dạng thức trình bày còn chưa phù hợp ở một số chỗ. 

 • Liệt kê thông tin một cách máy móc và không có một phần tổng quan rõ ràng; có thể không có số liệu  để hỗ trợ cho thông tin đưa ra.

 • Có trình bày các thông tin, nhưng không đầy đủ. các đặc điểm chính của biểu đồ có khuynh hướng tập trung vào tiểu tiết.

6

 • Có liên hệ được các yêu cầu của đề bài

 • Trình bày phần tổng quan với thông tin được chọn lọc thích hợp.

 • Trình bày và nhấn mạnh các đặc điểm chính, nhưng khi phân tích vào chi tiết đôi khi không liên quan, chưa phù hợp hay chưa chính xác 

Như vậy, ta có thể thấy được, yếu tố Task Achievement trong phần thi IELTS Writing task 1 xoay quanh 3 điểm lớn như sau: (1) Liên hệ các đối tượng của đề bài, (2) Phần tổng quan và (3) Các đặc điểm chính(key features). Sự khác nhau trong band điểm 5 và 6 có thể được giải thích rõ ràng hơn qua bảng dưới đây:

 

Band 5

Band 6

Liên hệ các đối tượng của đề bài

Nhìn chung liên hệ được các đối tượng đề bài yêu cầu, (có thể thiếu một hay một vài đối tượng.)

Liên hệ được các đối tượng được nêu ra trong bài

Phần tổng quan (Overview)

Có viết phần tổng quan, tuy nhiên thông tin trong phần tổng quan nêu ra một cách máy móc và đi vào tiểu tiết.

Thông tin trong phần tổng quan được lựa chọn thích hợp.

Các đặc điểm chính 

Trình bày các đặc điểm chính, tuy nhiên có thể chưa đầy đủ.

Các đặc điểm chính có thể không đưa được số liệu để chứng minh

Trình bày và nhấn mạnh các đặc điểm chính.

Các đặc điểm chính có số liệu để chứng minh. Tuy nhiên, phần phân tích chi tiết của đặc điểm chính có khi bị không liên quan, không phù hợp và thiếu tính chính xác. 

Gợi ý cách cải thiện band điểm từ 5 lên 6 cho tiêu chí TA với dạng bài Comparison

Dạng bài Comparison trong Writing task 1 (Academic)

Trong phần thi IELTS Writing task 1, người học hay thí sinh dự thi IELTS có thể bắt gặp nhiều dạng biểu đồ khác nhau, trong đó có biểu đồ tròn, cột, đường, miền, bảng hay biểu đồ trình bày quy trình, v.v. Tuy nhiên, chúng ta có thể chia các dạng biểu đồ này thành bốn nhóm lớn như sau:

 1. Time Chart (Biểu đồ có sự thay đổi về thời gian)

 2. Comparison Chart (Biểu đồ so sánh)

 3. Map (Bản đồ)

 4. Process (Quy trình)

các- dạng-bài-Comparison Các dạng bài Comparison

Dạng bài Comparison trong Task 1 bao gồm các dạng bài yêu cầu thí sinh trình bày và nhấn mạnh các sự khác biệt, tương đồng giữa các đối tượng mà đề bài đưa ra. Khác với dạng bài Time Chart trong IELTS Writing task 1– dạng bài chứa đựng xu hướng thay đổi của các đối tượng qua các mốc thời gian (năm hoặc tháng)- dạng bài Comparison chỉ chứa một năm hoặc đôi khi sẽ không có năm tháng cụ thể được đưa ra. Chính vì thế, người viết cần nhóm các đối tượng và trình bày chúng một cách hợp lí, chặt chẽ với những cấu trúc ngữ pháp và từ vựng chính xác, để từ đó đạt được số điểm mong muốn trong bài thi này. 

Gợi ý cách cải thiện để cải thiện band điểm từ 5 lên band 6 ở tiêu chí TA với dạng Comparison

Hai bài viết mẫu dạng Comparison 

Đề bài: The charts give information about world forest in five different region

de-bai-minh-hoaĐề bài minh họa

 • Bài viết thứ nhất với band điểm 5 cho tiêu chí Task Achievement

The given chart illustrates the percentage of world forest and timber in five different regions. Overall, the percentage of world forest in North America is very high, with 25%. In addition, the percentage of timber in North America is also very high, with 30%. 

The first chart shows the percentage of world forest in 5 different regions. Ranking at the top is Africa.  Following right after that is North America area, with 25%. There are three regions in the graph, where the percentages of world forest are under 20%. They are Europe, South America and Asia.  Asia has the lowest percentage of world forest. South America has just more than 2% of world forest, compared to Asia region. Europe covers their country by forest not too much. (9) Its percentage is 18%.

The second chart shows the percentage of timber in 5 different regions. The percentage of timber in North America is 30% and the percentage of timber in South America is 23%.

 • Bài viết thứ hai với band điểm 6 cho tiêu chí Task Achievement

The given charts illustrate the percentages of world forest and timber in five different regions. Overall, it is clear that world forest in North America and Africa makes up the largest percentages, while North and South America have the largest percentages of timber.

 It can be seen from the chart that more than 50% of the world forest is in North America and Africa, 25% for North America and 27% for Africa.  In contrast, South America and Europe have the smallest proportion of the world forest, at 16% and 18%, respectively. The percentage of forest in Asia is just as half as in Africa, at only 14%.

(4) On the other hand, while the percentage of timber is just 9% in Africa, the percentage of timber in Asia is doubled than that in Africa, at 18%. The proportions of timber in South America and Europe are similar, at 23% and 20% respectively, whereas the figure for North America is 30%, which is the largest figure, compared to other regions.

Trên đây là ví dụ về hai bài viết có band điểm cho tiêu chí TA lần lượt là 5 và 6. Phần tiếp theo sẽ cung cấp cho người đọc lí do vì sao hai bài viết trên được đánh giá như vậy và cách cải thiện band điểm từ 5 lên 6 cho tiêu chí TA ở dạng bài Comparison trong phần thi IELTS Writing Task 1 (Academic) 

Cách lựa chọn thông tin trong phần Overview

Trước tiên, cùng xem lại sự so sánh giữa hai phần Overview giữa band 5 và band 6 

Phần tổng quan (Overview)

Có viết phần tổng quan, tuy nhiên thông tin trong phần tổng quan nêu ra một cách máy móc và không rõ ràng.

Thông tin trong phần tổng quan được lựa chọn một cách thích hợp.

Phân tích lại ví dụ: The charts give information about world forest in five different regions

de-bai-minh-hoaĐề bài minh họa

Dưới đâu là phần Overview của hai bài viết có điểm TA ở band 5 và 6 ở mục 2.2.1

Band 5

Band 6

Overall, the percentage of world forest in North America is very high, with 25%. In addition, the percentage of timber in North America is also very high, with 30%.

Nhận xét: thông tin đưa ra không khái quát được các đặc điểm nổi bật trong đề bài. Đoạn tổng quan mắc lỗi tiểu tiết vì người viết chỉ tập trung về hai số liệu của North America, từ đó người viết không có cái nhìn tổng thể về biểu đồ. 

Overall, it is clear that world forest in North America and Africa makes up the largest percentages, while North and South America have the largest percentages of timber.

Nhận xét: thông tin lựa chọn trong đoạn tổng quan được lựa chọn khá thích hợp và chính xác. Cụ thể hơn, phần trăm của world forest lớn nhất thuộc về North America và Africa, và phần trăm timber lớn nhất thuộc về North và South America.

Bình luận: Đoạn tổng quan ở band 6 có thể chưa đầy đủ; các band điểm cao hơn sẽ đòi hỏi khát quát được tổng thể nội dung của biểu đồ hơn.

Phần tổng quan (Overview) giúp người đọc/giám khảo có một cái nhìn khái quát về biểu đồ. Dựa vào bảng so sánh ở trên, ta có thể thấy được, để đạt được Band 6 ở tiêu chí TA, các thông tin nêu ra trong phần tổng quan phải được lựa chọn thích hợp. Chính vì thế, trong quá trình trước khi bắt đầu viết bài, thí sinh cần dành thời gian hợp lí để nhận biết và phân tích rõ ràng về các đặc điểm nổi bật nhất của biểu đồ.  Người học không nên đưa vào phần tổng quan các thông tin tiểu tiết, chứa số liệu cụ thể, vì điều đó không giúp giám khảo có cái nhìn tổng thể về biểu đồ đưa ra. 

Như vậy, khi viết phần tổng quan trong dạng bài Comparison ở IELTS Writing Task 1, người viết nên lưu ý các yếu tố như sau: (1) Các đối tượng nào có số liệu nào lớn nhất, nhỏ nhất; (2) Các đặc điểm nổi bật nhất nhìn trên tổng thể các đối tượng. Cuối cùng, người viết cần sắp xếp các thông tin trong phần tổng quan theo thứ tự hợp lí để làm nổi bật các đặc điểm chính của biểu đồ.

Về thông tin đưa ra trong bài 

Đầy đủ đối tượng và có số liệu chứng minh đặc điểm chính

Trước tiên, cùng xem lại sự so sánh giữa các đặc điểm của thông tin trong một bài viết band 5 và band 6 

Liên hệ các đối tượng của đề bài

Nhìn chung liên hệ được các đối tượng đề bài yêu cầu, có thể chưa đầy đủ (thiếu một hay hai đối tượng)

Liên hệ được các đối tượng được nêu ra trong bài

Các đặc điểm chính (key features)

Trình bày các đặc điểm chính, tuy nhiên chưa đầy đủ.

Các thông tin có thể không có số liệu để hỗ trợ chứng minh.

Trình bày và nhấn mạnh các đặc điểm chính.

Đặc điểm chính được hỗ trợ bởi số liệu, tuy nhiên, một số thông tin chi tiết có thể bị sai, không liên quan hay không phù hợp.

Phân tích lại ví dụ:

de-bai-minh-hoaĐề bài minh họa

Năm đối tượng là năm đất nước được nêu ra trong đề bài, bao gồm: South America, Africa, Asia, Europe và North America. Bên cạnh đó, đề bài cũng đưa ra số liệu phần trăm của world forest và timber.

Việc liên hệ đầy đủ các đối tương theo như yêu cầu trong tiêu chí 6 có nghĩa là bài làm của thí sinh cần bao hàm 7 đối tượng trên (5 quốc gia và 2 loại số liệu: số liệu về phần trăm world forest và số liệu về timber). 

Ví dụ: Nếu trong quá trình viết bài, bài làm của thí sinh chỉ phân tích phần trăm của world forest và timber của 3 nước mà thiếu mất hai nước còn lại, điểm TA có khả năng cao sẽ dưới 5, và có thể thấp hơn nếu như các câu trong bài viết bị phân tích sơ xài và không hợp lí. Tương tự, nếu như người viết đề cập 5 nước nhưng chỉ nói về số liệu của world forest mà không nói về số liệu của timber, thì điểm TA cho bài viết đó cũng khó có thể trên 5. (Cần lưu ý: thí sinh có thể không nêu hết các số liệu phần trăm trong bài, tuy nhiên không thể bỏ hết số liệu của 1 trong 2 loại là world forest hay timber.)

Tiếp nối phần overview phía trên, bảng dưới đây là hai đoạn thân bài của hai bài viết có điểm TA lần lượt là band 5 và 6:

Band 5

Band 6

(1) The first chart shows the percentage of world forest in 5 different regions. (2) Ranking at the top is Africa.  (3) Following right after that is North America area, with 25%. (4) There are three regions in the graph, where the percentages of world forest are under 20%. (5) They are Europe, South America and Asia. (6) Asia has the lowest percentage of world forest. (7) South America has just more than 2% of world forest, compared to Asia region. (8) Europe covers their country by forest not too much. (9) Its percentage is 18%.

(10)The second chart shows the percentage of timber in 5 different regions. (11) The percentage of timber in North America is 30% and the percentage of timber in South America is 23%.

Nhận xét: Thí sinh mô tả đầy đủ thông tin của world forest ở cả năm nước khá chính xác. Tuy nhiên, ở thân bài 1, khi đề cập đến số liệu lớn nhất về world forest – “Ranking at the top is Africa.” , thí sinh đã không củng cố thông tin bằng số liệu (27%)

Thêm vào đó, phần thân bài của thí sinh này  thiếu hẳn số liệu phần trăm của timber ở 3 nước là: . Chính vì thế, điểm TA khả năng cao là 5. 

(1) It can be seen from the chart that more than 50% of the world forest is in North America and Africa, 25% for North America and 27% for Africa. (2) In contrast, South America and Europe have the smallest proportion of the world forest, at 16% and 18%, respectively. (3) The percentage of forest in Asia is just as half as in Africa, at only 14%.

(4) On the other hand, while the percentage of timber is just 9% in Africa, the percentage of timber in Asia is doubled than that in Africa, at 18%. (5) The proportions of timber in South America and Europe are similar, at 23% and 20% respectively, whereas the figure for North America is 30%, which is the largest figure, compared to other regions.

Nhận xét: Thí sinh mô tả đầy đủ các đối tượng nêu ra trong đề bài, 5 nước và các số liệu của forest cũng như timber. Tuy nhiên, trong câu thứ (2) của đoạn 1, South America và Europe không phải là hai nước có “smallest proportion of the world forest”, nước có phần trăm thấp nhất về world forest phải là Asia. Chính vì thế, thông tin chi tiết của đặc điểm (details của key features đã bị sai). Từ đó, điểm TA cho bài viết này khả năng cao sẽ dừng lại ở thang điểm 6.

Qua phân tích hai đoạn thân bài trên, có thể rút ra kết luận rằng, để cải thiện band điểm từ 5 lên 6 cho tiêu chí TA ở dạng bài Comparison, thí sinh dự thi IELTS cần lưu ý hai yếu tố như sau:

 • Các đối tượng đề bài đưa ra luôn phải được đề cập trong bài viết một cách đầy đủ, các đối tượng ở đây có thể là các quốc gia, các thành phố, các loại sản phẩm, hay các loại xe.

 • Khi phân tích các đặc điểm chính trong phân thân bài, người viết cần có số liệu cụ thể, chính xác, lấy từ trong đề bài, để hỗ trợ chứng minh cho các đặc điểm chính (key features) đó. 

Cách nhóm đối tượng cơ bản để cải thiện band điểm từ 5 lên 6 cho dạng  bài Comparison
 • Bình luận về hai bài viết mẫu: 

Bài viết band 5: Người viết có khuynh hướng liệt kê tất cả các số liệu ở cả world forest và timber, phân tích quá sâu vào tiểu tiết. Bằng chứng là chỉ để trình bày số liệu của phần World forest, người viết đã tốn tận 9 câu. Việc viết đoạn thân bài thứ nhất quá dài dòng không chỉ cho thấy thí sinh không có khả năng nhóm thông tin, mà còn khiến thí sinh không đủ thời gian để hoàn tất phần thi Writing task 1.

Bài viết band 6: Người viết nhóm thông tin dựa trên sự tương quan giữa các số liệu

Cụ thể dàn bài của thí sinh có nội dung như sau:

Thân bài 1: Số liệu của world forest

 • Câu 1: Hai nước có sản lượng world forest lớn nhất: North America và Africa. (25% và 27%)

 • Câu 2: South America và Europe có số liệu nhỏ hơn hai nước ở trên và khá giống nhau (16% và 18%)

 • Câu 3: Số liệu của Asia (14%)

Thân bài 2: Số liệu của timber

 • Câu 4: So sánh số liệu Africa và Asia (số liệu của Asia gấp đôi Africa, lần lượt là 18% và 9%)

 • Câu 5: South America và Europe số liệu tương tự. (lần lượt là 23% và 20%), và so sánh với  số liệu của North America là 30%.  (số liệu lớn nhất)

Từ đó, có thể thấy người viết đã nhóm dựa trên các sự tương đồng về số liệu (cùng lớn nhất, hoặc cùng bé nhất), sự tương quan giữa các đối tượng (cao hơn gấp đôi). 

Như vậy, để đạt được band điểm 6 cho tiêu chí TA, trước khi viết 1 bài IELTS Writing Task 1 ở dạng bài Comparison, người viết có thể lưu ý một số thao tác như sau:

 • Bước 1:  Gạch đầu dòng ngắn gọn các câu sẽ viết trong phần thân bài. Số câu chỉ nên dao động từ 5 tới 6 câu. 

 • Bước 2 : Mỗi câu trong đoạn thân bài sẽ thể hiện sự tương quan (sự tương đồng hoặc tương phản) giữa ít nhất hai đối tượng. 

Ví dụ: 

Sự tương đồng: nước A và nước B cùng có số phần trăm lúa là trên 30%.

Sự tương phản: Nước A và nước B có số phần trăm lúa là gần 30%, trong khi nước C chỉ có 15%.

 • Bước 3: Kiểm tra xem các câu đã đề cập đủ các đối tượng mà đề bài nêu ra và sắp xếp theo một trình tự hợp lí. 

Lời kết

Như vậy, thông qua bài viết trên, tác giả hy vọng người đọc đã nắm rõ được sự khác biệt về các yêu cầu giữa hai thang điểm 5 và 6 ở tiêu chí Task Achievement trong IELTS Writing Task 1. Hơn thế nữa, người viết mong rằng những cách gợi ý để nâng cao band điểm từ 5 lên 6 ở tiêu chí Task Achievement trong dạng bài Comparison (so sánh) sẽ giúp ích trong quá trình tự rèn luyện để đạt được band điểm mà người học mong muốn. 

Trần Thị Tuyết Trâm

Người học cần gấp chứng chỉ IELTS để nộp hồ sơ du học, định cư, việc làm, tốt nghiệp. Tham khảo trung tâm luyện thi IELTS online tại ZIM để tối ưu hóa việc học, đảm bảo kết quả đầu ra.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu
rity