IELTS Writing Task 1 Band Descriptors – Bảng tiêu chí đánh giá theo thang điểm

Hiểu rõ các Tiêu chuẩn đánh giá IELTS Writing Task 1 rất quan trọng để đạt được điểm số mong muốn. Các Tiêu chuẩn đánh giá định rõ các tiêu chí cụ thể mà các giám khảo sử dụng để đánh giá bài viết của bạn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá IELTS Band Descriptors Writing Task 1 .
ZIM Academy
10/01/2022
ielts writing task 1 band descriptors bang tieu chi danh gia theo thang diem

Band 

Task Achievement

Coherence and Cohesion

Lexical Resource

Grammatical Range and Accuracy

9

 • fully satisfies all the requirements of the task.

 • clearly presents a fully developed response.

 • uses cohesion in such a way that it attracts no attention.

 • skilfully manages paragraphing.

uses a wide range of vocabulary with very natural and sophisticated control of lexical features; rare minor errors occur only as ‘slips’

uses a wide range of structures with full flexibility and accuracy; rare minor errors occur only as ‘slips’

8

 • covers all requirements of the task sufficiently.

 • presents, highlights and illustrates key features/bullet points clearly and appropriately.

 • sequences information and ideas logically.

 • manages all aspects of cohesion well.

 • uses paragraphing sufficiently and appropriately.

 • uses a wide range of vocabulary fluently and flexibly to convey precise meanings.

 • skilfully uses uncommon lexical items but there may be occasional inaccuracies in word choice and collocation.

 • produces rare errors in spelling and/or word formation.

 • uses a wide range of structures.

 • the majority of sentences are error-free.

 • makes only very occasional errors or inappropriacies.

7

 • covers the requirements of the task.

 • (Academic) presents a clear overview of main trends, differences or stages.

 • (General Training) presents a clear purpose, with the tone consistent and appropriate.

 • clearly presents and highlights key features/bullet points but could be more fully extended.

 • logically organises information and ideas; there is clear progression throughout.

 • uses a range of cohesive devices appropriately although there may be some under-/over-use.

 • uses a sufficient range of vocabulary to allow some flexibility and precision.

 • uses less common lexical items with some awareness of style and collocation.

 • may produce occasional errors in word choice, spelling and/or word formation.

 • uses a variety of complex structures.

 • produces frequent error-free sentences.

 • has good control of grammar and punctuation but may make a few errors.

6

 • addresses the requirements of the task

 • (Academic) presents an overview with information appropriately selected.

 • General Training) presents a purpose that is generally clear; there may be inconsistencies in tone.

 • presents and adequately highlights key features/bullet points but details may be irrelevant, inap.

 • arranges information and ideas coherently and there is a clear overall progression.

 • uses cohesive devices effectively, but cohesion within and/or between sentences may be faulty or mechanical.

 • may not always use referencing clearly or appropriately.

 • uses an adequate range of vocabulary for the task.

 • attempts to use less common vocabulary but with some inaccuracy.

 • makes some errors in spelling and/or word formation, but they do not impede communication.

 • uses a mix of simple and complex sentence forms.

 • makes some errors in grammar and punctuation but they rarely reduce communication.

5

 • generally addresses the task; the format may be inappropriate in places.

 • (Academic) recounts detail mechanically with no clear overview; there may be no data to support the description.

 • (General Training) may present a purpose for the letter that is unclear at times; the tone may be variable and sometimes inappropriate.

 • presents, but inadequately covers, key features/bullet points; there may be a tendency to focus on detail.

 • presents information with some organisation but there may be a lack of overall progression.

 • makes inadequate, inaccurate or overuse of cohesive devices

 • may be repetitive because of lack of referencing and substitution.

 • uses a limited range of vocabulary, but this is minimally adequate for the task.

 • may make noticeable errors in spelling and/or word formation that may cause some difficulty for the reader.

 • uses only a limited range of structures

 • attempts complex sentences but these tend to be less accurate than simple sentences.

 • may make frequent grammatical errors and punctuation may be faulty; errors can cause some difficulty for the reader.

4

 • attempts to address the task but does not cover all key features/bullet points; the format may be inappropriate.

 • (General Training) fails to clearly explain the purpose of the letter; the tone may be inappropriate.

 • may confuse key features/bullet points with detail; parts may be unclear, irrelevant, repetitive or inaccurate.

 • presents information and ideas but these are not arranged coherently and there is no clear progression in the response.

 • uses some basic cohesive devices but these may be inaccurate or repetitive.

 • uses only basic vocabulary which may be used repetitively or which may be inappropriate for the task.

 • has limited control of word formation and/or spelling;

 • errors may cause strain for the reader.

 • uses only a very limited range of structures with only rare use of subordinate clauses.

 • some structures are accurate but errors predominate, and punctuation is often faulty.

3

 • fails to address the task, which may have been completely misunderstood.

 • presents limited ideas which may be largely irrelevant/repetitive.

 • does not organise ideas logically.

 • may use a very limited range of cohesive devices, and those used may not indicate a logical relationship between ideas.

 • uses only a very limited range of words and expressions with very limited control of word formation and/or spelling.

 • errors may severely distort the message.

attempts sentence forms but errors in grammar and punctuation predominate and distort the meaning.

2

answer is barely related to the task.

has very little control of organisational features.

uses an extremely limited range of vocabulary; essentially no control of word formation and/or spelling.

cannot use sentence forms except in memorised phrases.

1

answer is completely unrelated to the task.

fails to communicate any message.

can only use a few isolated words.

cannot use sentence forms at all.

Band 0 

 • does not attend.

 • does not attempt the task in any way.

 • writes a totally memorised response.

Tổng kết

Để đạt được điểm số cao, bạn cần hiểu rõ IELTS Writing Task 1 Band Descriptors và luyện tập thường xuyên. Bằng cách phát triển kỹ năng mô tả dữ liệu chính xác, tổ chức thông tin và sử dụng từ vựng và ngữ pháp phù hợp, bạn có thể ấn tượng được các giám khảo và đạt được điểm số mong muốn. Hãy nhớ đọc kỹ yêu cầu nhiệm vụ, lên kế hoạch cho phản hồi của bạn và chấp nhận viết lại bài của mình trước khi nộp. Với sự tận tâm và nỗ lực, bạn có thể vượt qua Writing Task 1 và đạt được thành công trên kỳ thi IELTS. Chúc bạn may mắn và thi tốt!

Bạn muốn biết mình đang ở mức độ nào trong thang điểm IELTS hay cần làm quen với làm bài thi IELTS để vững vàng tâm lý trước ngày thi chính thức? Hãy đăng ký thi thử IELTS để trải nghiệm ngay hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833