Cách trả lời dạng câu hỏi yêu cầu lựa chọn A hoặc B trong IELTS Speaking

Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho người học một số cách trả lời cho dạng câu hỏi đưa ra sự lựa chọn mà có thể áp dụng cho nhiều chủ đề khác nhau nhằm giúp cho người học suy nghĩ ý tưởng và trình bày trôi chảy, mạch lạc hơn. 
cach tra loi dang cau hoi yeu cau lua chon a hoac b trong ielts speaking

Speaking là một trong bốn kỹ năng chính trong việc học ngoại ngữ nói chung và luyện thi IELTS nói riêng. Tuy nhiên, Speaking lại là kỹ năng gây không ít khó khăn cho người học vì nó đòi hỏi rất nhiều thời gian luyện tập và vốn kiến thức ngôn ngữ đa dạng để có thể truyền đạt thông tin một cách chính xác, trôi chảy và hiệu quả.

IELTS Speaking bao gồm 3 phần thi với các yêu cầu và loại câu hỏi khác nhau nhằm đánh giá khả năng giao tiếp của thí sinh ở đa dạng các tình huống và bối cảnh trong đời sống. Một trong số các dạng câu hỏi phổ biến nhất ở IELTS Speaking là dạng câu hỏi yêu cầu đưa ra lựa chọn A hoặc B (Ví dụ: Do you prefer eating out or cooking at home?). Loại câu hỏi này đôi khi lại gây lúng túng cho thí sinh khi chủ đề của câu hỏi đôi khi tương đối lạ hoặc thí sinh chưa suy nghĩ kịp ý tưởng để trả lời hoặc đưa ra lựa chọn của mình.

Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho người học một số cách trả lời cho dạng câu hỏi đưa ra sự lựa chọn mà có thể áp dụng cho nhiều chủ đề khác nhau nhằm giúp cho người học suy nghĩ ý tưởng và trình bày trôi chảy, mạch lạc hơn.

Key takeaways

1. Các câu hỏi thuộc dạng yêu cầu đưa ra lựa chọn A hoặc B trong IELTS Speaking:

 • Do you prefer A or B?

 • Which one is better, A or B?

 • Do you like A or B?

 • Do you think A or B?

2. Hướng trả lời tham khảo cho dạng câu hỏi yêu cầu đưa ra lựa chọn A hoặc B:

 • Chọn A hoặc B

 • Chọn cả 2 tùy vào tình huống

 • Không chọn cả 2 hoặc không hoàn toàn nghiêng về bên nào.

3. Luyện tập trả lời các câu hỏi thuộc dạng yêu cầu đưa ra lựa chọn A hoặc B.

Các dạng câu hỏi yêu cầu lựa chọn A hoặc B

Dạng câu hỏi đưa ra sự lựa chọn giữa hai options thường rất phổ biến trong cả IELTS Speaking Part 1 và Part 3. Loại câu hỏi này thường cung cấp cho thí sinh các lựa chọn về ý kiến, sự vật, sự việc và yêu cầu thí sinh đưa ra lựa chọn của bản thân và giải thích cho nó. Các câu hỏi thuộc nhóm này thường bao gồm:

1. Do you prefer A or B?

Dạng câu hỏi này thường xuất hiện chủ yếu trong IELTS Speaking Part 1 vì nó mang tính chất hỏi về thông tin cá nhân của thí sinh hơn là một vấn đề trong xã hội.

Ví dụ:

 • Do you prefer tea or coffee?

 • Do you prefer to travel alone or in a group?

2. Which one is better, A or B?

Dạng câu hỏi này có thể xuất hiện trong IELTS Speaking Part 3 với mục đích yêu cầu thí sinh trình bày lựa chọn, quan điểm của mình về một chủ đề, vấn đề nào đó.

Ví dụ:

 • Which one is better, being a good speaker or a good listener?

 • Which one is better, going to university or working right away after graduating from highschool?

3. Do you like A or B?

Dạng câu hỏi này có thể xuất hiện cả trong IELTS Speaking part 1 và part 3 nhưng chủ yếu là part 1 vì nó mang tính chất hỏi về thông tin cá nhân. 

Ví dụ:

 • Do you like to live in a wet place or a dry place? 

 • Do you like new things or changes in life?

4. Do you think A or B?

Dạng câu hỏi này thường xuất hiện trong IELTS Speaking part 3 khi giám khảo muốn thí sinh trình bày quan điểm của mình về một hiện tượng, sự việc nào đó chung chung. 

Ví dụ:

 • Do you think computers make our life simpler or more complex? 

 • Do people prefer to read e-books or printed books in your country?

Nhìn chung, những dạng câu hỏi về việc lựa chọn giữa A hoặc B chủ yếu yêu cầu thí sinh trình bày về quan điểm, lựa chọn hoặc sở thích của bản thân về một sự vật, hiện tượng hoặc vấn đề nào đó. Ngoài ra, người đọc có thể tham khảo thêm bài viết câu hỏi lựa chọn trong IELTS Speaking, các dạng câu hỏi trong IELTS Speaking part 3 để tìm hiểu thêm về các dạng câu hỏi khác trong IELTS Speaking. 

Gợi ý hướng trả lời chung cho dạng câu hỏi yêu cầu lựa chọn A hoặc B

Cách trả lời dạng câu hỏi yêu cầu lựa chọn A hoặc B trong IELTS Speaking

Vì loại câu hỏi đưa ra lựa chọn giữa A hoặc B thường có cấu trúc khá giống nhau nên đối với dạng câu hỏi này, nhìn chung, thí sinh có thể có 3 hướng trả lời khác nhau.

Chọn A hoặc B

Nếu thi sinh đã có ý tưởng rõ ràng cho 1 lựa chọn (A/B) rồi, trong trường hợp này, thí sinh sẽ trả lời trực tiếp về lựa chọn của mình và nêu lý do, giải thích cho sự lựa chọn đó.

Ví dụ: Do you prefer to communicate face -to-face or via social media?

➱ Well, actually I will definitely go for in-person conversations since text messages through social media apps sometimes can be misunderstood due to the lack of facial expressions, tones or emotions. For example, I remember the other day, my friend texted me to give her some advice on which dress she should wear to the party. Then, I just texted her “1st” since I was busy cooking at the time. My friend thought that I was mad and felt annoyed because I just texted her a short message with no expressions or icons. That’s why I believe face-to-face communication is much better. 

Chọn cả 2 tùy vào tình huống

Với cách này, thí sinh có thể đưa ra lý do giải thích cho cả hai lựa chọn trong những tình huống khác nhau. Điều này có thể giúp thí sinh mở rộng câu trả lời của mình và dễ dàng suy nghĩ ra nhiều ý tưởng hơn vì nó cho phép người nói nhìn vấn đề ở nhiều góc độ hơn. 

Cấu trúc chung có thể tham khảo áp dụng cho cách trả lời này:

It depends on the situation/ occasions/ etc. If A, reason for A. However, If B, reason for B. 

Ví dụ: Do you like eating out or cooking at home?

➱ Well, I think it depends on the situation or the occasion on that day. If it is a small party among family members or just a usual dinner, I would prefer to prepare the meal at home to save money. However, If it is a big celebration in which my family invites lots of people, then we opt for going to the restaurant since it offers a larger space, and my mother and I don’t have to spend lots of time on preparations.

Không chọn cả 2 hoặc không nghiêng về bên nào hoàn toàn

Cách trả lời này khá tương tự với cách trả lời của “Chọn cả 2” về mặt đưa ra lý do giải thích nhưng cách dẫn dắt có phần khác biệt. Việc trả lời theo cách này có thể giúp thí sinh tránh việc phân vân giữa 2 lựa chọn hoặc đưa ra giải thích sâu cho một mặt. Thay vào đó, nó có thể giúp thí sinh nhìn vấn đề ở nhiều góc độ hơn, đặc biệt là ở Speaking part 3.

Các bước trả lời tham khảo dành cho cách này:

 1. Nêu ý kiến về việc khó đưa ra lựa chọn cho cả hai/ không chọn cả hai.

Ví dụ:

 • I think there are no fixed answers in this case.

 • It’s hard to completely stand for only one side.

 • It’s hard to say which one is better than the other.

 1. Nêu ra lý lẽ, giải thích cho lựa chọn A

Ví dụ:

 • On the one hand, people who choose A may think that …

 • In terms of A, I think that …

 1. Ngược lại, nêu ra lý lẽ giải thích cho B

Ví dụ:

 • On the other hand, those who choose B believe that …

 • However, regarding B, I think …

Ví dụ câu trả lời hoàn chỉnh: Do you think cooking should be a compulsory or an elective course?

➱ I think there are no fixed answers in this case. People who support that cooking should be compulsory may think that cooking is an essential life skill, which can help people survive in some particular situations such as being left stranded on an island or also enable them to live independently. Therefore, knowing how to cook can be as important as some life skills like swimming or communication skills. On the other hand, those who agree that cooking should only be optional may think such courses can be a waste of time since if they don’t know how to cook diverse dishes, then they can hire someone to do this for them or maybe go to the restaurant to save time. So it’s quite hard for me to choose which one is better than the other. 

Luyện tập

Sau khi tìm hiểu về các dạng câu hỏi yêu cầu đưa ra lựa chọn A hoặc B thường gặp cũng như các hướng trả lời chung mà thí sinh có thể tham khảo, những bài tập dưới đây sẽ giúp người đọc áp dụng và luyện tập trả lời câu hỏi đưa ra lựa chọn A hoặc B khá phổ biến trong IELTS Speaking Part 1 và Part 3.

Bài tập 1

Trả lời các câu hỏi Part 1 dưới đây dựa vào hướng trả lời tham khảo trên:

 1. Do you like working alone or in a team? 

Gợi ý: I think it depends on the project that the teacher may assign. If the project is quite large and requires contributions from many people, such as making a short movie, then I will choose to work in groups to achieve a better result. However, if the assignment is writing a 1000-word essay, I will prefer to do it myself since the task is not too heavy and I work more productively when I’m alone. 

 1. Do you prefer to live in a house or an apartment? 

Gợi ý: Honestly, I think living in an apartment is the best option for me. The primary reason is that apartments are more secure compared to houses since there are usually security guards around the residential buildings 24/7 while those living in a house have to protect their house themselves. This can cause some inconvenience for the house owners when they have to go far away from their house for a couple of days. For that reason, I would prefer to live in an apartment. 

 1. What do you usually prepare for your guests, tea or coffee? 

Gợi ý: Well, for me, it usually depends on who my guests are when I prepare some drinks for them. If old people such as my grandpa’s friend come over to visit him, then I think a warm cup of tea with some snacks is the most appropriate for the conversation between the old. However, if the guests are my friends or my cousins, I usually give them just water or maybe juice sometimes. 

Bài tập 2

Trả lời các câu hỏi Part 3 dưới đây bằng cách ứng dụng cả 3 hướng trả lời tham khảo:

 1. Do you think computers make our life simpler or more complex? 

Gợi ý: I think computers have significantly facilitated people’s lives in many aspects instead of making them more complicated. Firstly, in terms of office work, workers no longer have to write documents by hand or a heavy typewriter. Instead, they can use computers or laptops to do the task more effectively with fewer typo errors thanks to their auto-correction feature. Secondly, regarding information research, computers can assist students in their assignments since they allow users to get access to the internet which holds a massive number of information resources. Therefore, I believe that computers do make people’s lives much easier than ever before. 

 1. Which one is better, being a good speaker or a good listener?

Gợi ý: I think there are no fixed answers to this question. People who prefer to be a good speaker may think that they can convince people to believe in their words and gain more respect and admiration from the listeners. Because good speakers, when they are giving a speech, can give off such powerful energy with sharp words and clear expressions. On the other hand, those who choose to be a good listener may believe that before learning how to speak, people need to learn how to listen first since listening attentively can help people understand the problems better, hence responding properly and appropriately to the situations. So it’s quite hard for me to choose which one is better than the other. 

 1. Do you like new things or changes in life?

Gợi ý: I think it depends on how the changes are. If something new brings positive effects on my life such as moving into a better working environment with friendly and helpful colleagues, then I will definitely welcome it. However, if it’s a devastating tragedy that can traumatize me for a long time or force me to live with depression, then of course, I never want any of those things happening to me. 

 1. Who would show more interest in history, young people or older people?

Gợi ý: In my opinion, it’s quite difficult to say who has more passion for history since it may depend on people’s personal interests themselves instead of age. About the young, I can see that there are a lot of young people or high school students who enjoy learning about history and even take part in competitions about history. For the elderly, it can be seen that some usually show their passion for this subject by telling historical stories to their grandkids or reading a lot of books about historic events.  Those manifestations are different to a certain extent yet can not be put in comparison to see which one expresses stronger passion or who cares more about history. And it is also not enough to conclude that young people or older people would show more interest in history. 

Tổng kết

Tóm lại, dạng câu hỏi yêu cầu đưa ra lựa chọn A hoặc B rất phổ biến trong IELTS Speaking, đặc biệt là Part 1 và 3, và thường gây không ít khó khăn cho thí sinh trong việc suy nghĩ ý tưởng và diễn đạt mạch lạc và logic lựa chọn của mình. Vì vậy, một số hướng trả lời gợi ý nêu trên có thể giúp cho người học phần nào hình dung cách tổ chức và suy nghĩ ý tưởng cho phần trình bày của mình. Ngoài ra, người học nên cần luyện tập trả lời dạng câu hỏi lựa chọn A hoặc B thường xuyên nhằm cải thiện phản xạ và suy nghĩ, tổ chức ý tưởng một cách mạch lạc và rõ ràng hơn.

Tìm hiểu thêm:

Trần Ngọc Minh Luân

Đã kiểm duyệt nội dung

Tôi là Trần Ngọc Minh Luân hiện đang dạy học tại trung tâm anh ngữ ZIM. Tôi đã đạt chứng chỉ IELTS ở lần gần nhất là 7.5 overall, trong đó điểm Speaking của tôi đã đạt 8.0. Bên cạnh đó, tôi có gần 4 năm giảng dạy tiếng Anh nói chung, và hơn 1.5 năm dạy IELTS nói riêng. Ngoài việc giảng dạy, tôi còn tham gia đội R&D tại trung tâm. Công việc của tôi là đảm bảo chất lượng các bài viết học thuật được đăng tải lên website cùng với việc tổ chức và tham gia các dự án, hoạt động gnhieen cứu và phát triển sản phẩm như sách v.v.... Ngoài ra, tôi cũng điều phối một đội thực tập sinh thực hiện các dự án khác nhau cho trung tâm. Tôi luôn tin rằng để thành công trong việc học, người học nên có kỹ năng tự học tốt.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833