Cách trả lời How old are you? Từ vựng về tuổi và đoạn hội thoại mẫu

Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cách trả lời How old are you? cung cấp cho người học đa dạng từ vựng về tuổi và một vài trạng từ thường được dùng nhiều trong câu trả lời cho câu hỏi này. Bên cạnh đó là đoạn hội thoại mẫu sử dụng How old are you?.
Lê Minh Khôi
18/01/2024
 cach tra loi how old are you tu vung ve tuoi va doan hoi thoai mau

Key Takeaways

 • How old are you? là một câu hỏi được sử dụng rất nhiều trong giao tiếp hàng ngày với ý nghĩa là bạn bao nhiêu tuổi.

 • Cấu trúc câu hỏi: How old + to be + S?

 • Cách trả lời How old are you? với độ tuổi chính xác: S + to be + số tuổi + year(s) old

 • Người nói cũng có thể né tránh nói về số tuổi chính xác một cách lịch sự.

 • Từ vựng tiếng Anh về tuổi tác: Baby, Infant, Toddler, Child, Teenager, Youngster, Adolescent, Adult, Elderly, Senior citizen, Centenarian, Young, Old, Middle-aged, Childhood, Youth và Puberty.

 • Một số trạng từ thường được dùng trong cách trả lời How old are you?: Early, Mid và Late, Currently, Still, Already, Barely.

“How old are you” là gì?

How old are you? là một câu hỏi được sử dụng rất nhiều trong giao tiếp hàng ngày với ý nghĩa là bạn bao nhiêu tuổi. Đây là câu hỏi về tuổi tác của một người nào đó trong trường hợp lần đầu tiên gặp mặt để có thêm thông tin về người đó. How old are you? rất phổ biến trong giao tiếp tiếng Anh và thường được sử dụng như một cách tỏ ra quan tâm đối với người đang giao tiếp với mình nói chung.

Việc biết tuổi của người khác giúp tạo ra một sự kết nối cá nhân và là một phần quan trọng trong các cuộc trò chuyện đầu tiên, giúp tạo ra sự hiểu biết và gần gũi hơn giữa mọi người. Ngoài ra, What is your age? cũng là câu hỏi dùng để hỏi về tuổi của một đối tượng nào đó, tuy nhiên câu hỏi này không được ưa chuộng.

Cấu trúc tổng quan của câu hỏi How old are you? là:

How old + to be + S?

Nếu subject (chủ ngữ) là ngôi thứ hai hoặc ngôi thứ ba số nhiều  thì động từ TO BE được dùng là “are”

Nếu subject (chủ ngữ) là ngôi thứ ba số ít thì động từ TO BE được dùng là “is”.

Ví dụ:

 • How old are they? (Họ bao nhiêu tuổi?)

 • How old is your cousin? (Anh họ của bạn bao nhiêu tuổi?)

Cách trả lời How old are you?

Không có một quy tắc cố định trong việc phải trả lời How old are you? trong giao tiếp. Tùy thuộc vào ngữ cảnh của cuộc trò chuyện, người nói có thể trả lời thẳng nội dung được hỏi - tức là độ tuổi chính xác của mình. Tuy nhiên, trong nhiều tình huống xã hội, nếu người được hỏi không cảm thấy thoải mái trong việc chia sẻ độ tuổi chính xác của bản thân, câu trả lời có thể được điều chỉnh để né tránh đề cập trực tiếp vào tuổi. Sau đây là những cách trả lời theo tùy theo ý định của người nói.

Cách trả lời số tuổi chính xác

Để trả lời How old are you? bằng số tuổi chính xác, người học cần nêu số tuổi hiện tại của mình với cấu trúc sau:

S + to be + số tuổi + year(s) old

Lưu ý: 

 • Nếu subject (chủ ngữ) là ngôi thứ nhất  thì động từ TO BE được dùng là “am”.

 • Nếu subject (chủ ngữ) là ngôi thứ nhất số nhiều  hoặc ngôi thứ ba số nhiều thì động từ TO BE được dùng là “are”.

 • Nếu subject (chủ ngữ) là ngôi thứ ba số ít thì động từ TO BE được dùng là “is”.

 • Nếu số tuổi nhiều hơn 1 thì dùng “years old”, còn số tuổi là 1 thì dùng “year old”.

 • Có thể lược bỏ “years old”.

 • Nếu em bé dưới 1 tuổi, có thể trả lời tuổi bằng tháng.

Ví dụ:

 • The child is one year old. (Đứa bé này tròn một tuổi)

 • I’m 27. (Tôi 27 tuổi)

 • We are 15 years old. (Chúng tôi 15 tuổi)

 • The baby is 6 months old. (Em bé này được 6 tháng tuổi)

image-alt

Cách né tránh việc trả lời số tuổi chính xác

Một cách để tránh phải đưa ra số tuổi chính xác là đưa ra câu trả lời không rõ ràng với một khoảng tuổi.

Ví dụ: Let's just say I'm in my twenties/thirties/etc. 

Dịch: Tôi đang ở khoảng độ tuổi 20/30/vân vân.

Ngoài ra, người nói có thể áp dụng nhiều cách trả lời né tránh khác những vẫn đảm bảo tính lịch sự, giúp người hỏi nhận ra việc người được hỏi không có ý muốn tiết lộ tuổi một cách tinh tế:

Cách nói

Ví dụ

Nghĩa

Hài hước

Old enough to know better, young enough to have fun!

Đủ già để hiểu rõ hơn, còn trẻ để vui vẻ!

Phản ứng đùa cợt

I stopped counting after 21!

Tôi ngừng đếm sau khi đủ 21 tuổi!

Nghi vấn ngược

Why do you want to know?

Tại sao bạn muốn biết vậy?

Bí ẩn

Ah, that's a secret I can't reveal!

Ồ, đó là một bí mật tôi không thể tiết lộ!

image-alt

Từ vựng tiếng Anh về tuổi tác

 • Baby /ˈbeɪbi/ (n): Em bé.

Ví dụ: The baby is sleeping. (Em bé đang ngủ.)

 • Infant /ˈɪnfənt/ (n): Trẻ sơ sinh.

Ví dụ: The hospital has a special unit for infants. (Bệnh viện có một khu riêng cho trẻ sơ sinh.)

 • Toddler /ˈtɒdlər/ (n): Đứa bé (đi chập chững)

Ví dụ: Toddlers often start to walk around their first birthday. (Đứa bé thường bắt đầu đi sau kỳ nghỉ sinh nhật thứ nhất.)

 • Child /tʃaɪld/ (n): Đứa trẻ.

Ví dụ: The playground is full of happy children. (Sân chơi đầy những đứa trẻ vui vẻ.)

 • Teenager /ˈtiːnˌeɪdʒər/ (n): Thanh thiếu niên.

Ví dụ: The majority of teenagers adore listening to pop music. (Đa số thanh thiếu niên yêu thích nghe nhạc trẻ)

 • Youngster /ˈjʌŋstər/ (n): Thanh thiếu niên.

Ví dụ: The school is organizing an event for the youngsters. (Trường đang tổ chức một sự kiện cho thanh thiếu niên.)

 • Adolescent /ˌædəˈlesənt/ (n): Thanh thiếu niên.

Ví dụ: Adolescent development involves physical and emotional changes. (Sự phát triển của thanh thiếu niên liên quan đến các thay đổi về thể chất và tâm lý.)

 • Adult /əˈdʌlt/ (n): Người trưởng thành.

Ví dụ: As an adult, you have more responsibilities. (Là một người lớn, bạn có nhiều trách nhiệm hơn.)

 • Elderly /ˈɛldərli/ (adj): Người già.

Ví dụ: The elderly couple has been married for 50 years. (Cặp đôi già đã kết hôn được 50 năm.)

 • Senior citizen /ˈsiːniər ˈsɪtɪzən/ (n): Người cao tuổi.

Ví dụ: The community center offers various programs for senior citizens. (Trung tâm cộng đồng cung cấp nhiều chương trình dành cho người cao tuổi.)

 • Centenarian /sɛnˈtɛnəriən/ (n): Người sống đến 100 tuổi.

Ví dụ: The local newspaper featured an interview with a centenarian. (Báo địa phương đã có một cuộc phỏng vấn một người sống đến 100 tuổi.)

 • Young /jʌŋ/ (adj): Trẻ, trẻ trung.

Ví dụ: She is a talented young woman (Cô ấy là một phụ nữ trẻ tài năng.)

 • Old /oʊld/ (adj): Già.

Ví dụ: The old man shared stories of his hard youth. (Người đàn ông già này đã chia sẻ những câu chuyện về tuổi trẻ gian khổ của mình.)

 • Middle-aged /ˌmɪdlˈeɪdʒd/ (adj): Trung niên.

Ví dụ: Many people start new hobbies in middle-aged. (Nhiều người bắt đầu sở thích mới ở tuổi trung niên.)

 • Childhood /ˈtʃaɪldhʊd/ (n): Tuổi thơ.

Ví dụ: Childhood memories stay with us forever. (Những kí ức từ tuổi thơ ở lại với chúng ta mãi mãi.)

 • Youth /juːθ/ (n): Tuổi trẻ.

Ví dụ: Youth is a time of exploration and self-discovery. (Tuổi trẻ là thời điểm khám phá và tự khám phá.)

 • Puberty /ˈpjuːbərti/ (n): Tuổi dậy thì.

Ví dụ: Puberty brings about many physical changes in adolescents. (Tuổi dậy thì mang đến nhiều thay đổi về thể chất cho thanh thiếu niên.)

Cùng chủ đề:

Đoạn hội thoại có sử dụng “How old are you?”

Hội thoại 1:

Alex: Hi there! I'm new to this school. What's your name?

Sarah: Hi! I'm Sarah. Nice to meet you. What's your name?

Alex: I'm Alex. Nice to meet you too, Sarah. How old are you?

Sarah: I'm 17 years old. How about you?

Alex: I'm 16. So, you're a junior, right?

Sarah: Yep, that's right. How about you?

Alex: I'm a sophomore. 

Dịch:

Alex: Chào bạn! Mình mới đến trường này. Bạn tên là gì?

Sarah: Chào! Mình là Sarah. Rất vui được gặp bạn. Bạn tên là gì?

Alex: Mình là Alex. Rất vui được gặp bạn, Sarah. Bạn bao nhiêu tuổi?

Sarah: Mình 17 tuổi. Còn bạn?

Alex: Mình 16 tuổi. Vậy bạn là sinh viên năm ba, phải không?

Sarah: Đúng vậy. Còn bạn thì sao?

Alex: Mình là sinh viên năm hai. 

Hội thoại 2:

Robert: Good afternoon, Mr. Akiko. How old are you?

Akiko: Good afternoon, Mr. Robert. I’m currently 31 years old. What about you?

Robert: Well, I’m in my forties and I’m an office clerk. What do you do?

Akiko: I work as a chef in a famous restaurant.

Robert: That’s awesome.

Dịch:

Robert: Chào buổi chiều, ông Akiko. Ông bao nhiêu tuổi rồi?

Akiko: Chào buổi chiều, ông Robert. Hiện tại tôi 31 tuổi. Còn ông thì sao?

Robert: Tôi đang ở độ tuổi 40 và là một nhân viên văn phòng. Còn ông thì sao?

Akiko: Tôi làm đầu bếp trong một nhà hàng nổi tiếng.

Robert: Thật tuyệt vời.

Hội thoại 3:

Susan: Hello, Jolie. Nice to meet you again. 

Jolie: Nice to meet you too.

Susan: Oh, your baby is so adorable. How old is she?

Jolie: She is nearly nine months old. 

Susan: And what is her name?

Jolie: Her name is Lisa.

Dịch:

Susan: Chào, Jolie. Rất vui được gặp lại bạn.

Jolie: Mình cũng rất vui được gặp bạn. 

Susan: Ôi, em bé của bạn thật đáng yêu. Em bé đã bao nhiêu tuổi rồi?

Jolie: Cô ấy gần đủ chín tháng tuổi.

Susan: Và tên cô ấy là gì?

Jolie: Tên cô ấy là Lisa.

Một vài trạng từ thường được dùng trong các cách trả lời How old are you?

Sau đây là một vài trạng từ mà người học có thể sử dụng với mục đích nhấn mạnh tuổi của đối tượng được nhắc đến khi trả lời cho câu hỏi “How old are you?”

image-alt

 • Early: đầu

Trạng từ này dùng để nói về đầu độ tuổi nào đó.

Ví dụ: I’m in my early twenties. (Tôi mới đầu 20 tuổi.)

 • Mid: ở giữa

Trạng từ này dùng để nói về giữa độ tuổi nào đó.

Ví dụ: Jasmine is in her mid-thirties. (Jasmine đang ở giữa độ tuổi 30)

 • Late: cuối

Trạng từ này dùng để nói về cuối độ tuổi nào đó.

Ví dụ: My grandfather is in his late nineties. (Ông tôi đang ở cuối độ tuổi 90)

Ngoài ra, khi trả lời cho câu hỏi “How old are you?”, người học cũng có thể dùng những trạng từ khác tuỳ thuộc vào ngữ cảnh.

 • Currently: hiện nay

Trạng từ này dùng để nhấn mạnh rằng tuổi của người nói chính xác vào thời điểm này, nó không ám chỉ gì về quá khứ hoặc tương lai.

Ví dụ: I’m currently 25 years old. I may not have achieved all my goals, but currently, at 25, I’m focused on my career. (Tôi hiện đang 25 tuổi. Có thể tôi chưa đạt được tất cả mục tiêu, nhưng hiện tại, ở tuổi 25, tôi đang tập trung vào sự nghiệp của mình)

 • Still: vẫn

Trạng từ này có thể ngụ ý sự ngạc nhiên hoặc tương phản với việc cho rằng người nói có thể lớn tuổi hơn. Nó ngụ ý rằng bất chấp sự mong đợi hoặc hoàn cảnh, tuổi của người nói vẫn là vậy.

Ví dụ: Despite all the responsibilities, I’m still 30 years old, trying to enjoy life as much as possible. (Dù có nhiều trách nhiệm, tôi vẫn là 30 tuổi, cố gắng tận hưởng cuộc sống càng nhiều càng tốt)

 • Already: đã … rồi

Trạng từ này ngụ ý rằng người nói có thể trông trẻ hơn so với tuổi thực tế của họ. Nó có thể cho thấy sự hoài nghi hoặc sự ngạc nhiên trước một giả định về tuổi của họ.

Ví dụ: I know I look quite youthful, but surprising as it may seem, I'm already 21 years old and trying to be more mature. (Tôi biết mình trông khá trẻ trung, nhưng bất ngờ, tôi đã 21 tuổi rồi và đang cố gắng trưởng thành hơn)

 • Nearly: gần

Trạng từ này ngụ ý rằng sinh nhật của ai đó sắp đến, thường được sử dụng khi ai đó rất gần đến một tuổi cụ thể.

Ví dụ: I can’t wait to be considered an adult; I’m nearly 18 years old and excited about the opportunities ahead. (Tôi không thể chờ đợi được khi được coi là người trưởng thành; tôi gần đến tuổi 18 và háo hức với những cơ hội phía trước)

 • Actually: thực ra

Trạng từ này được sử dụng khi người khác có sự hiểu lầm về tuổi của người nói.

Ví dụ: You might have thought I was younger, but I’m actually 22 years old and trying to pursue my dream. (Có lẽ bạn nghĩ tôi còn trẻ hơn, nhưng thực ra tôi đã 22 tuổi và đang cố gắng theo đuổi giấc mơ của mình)

 • Just: vừa mới

Trạng từ này ngụ ý rằng độ tuổi đó không quá già và có thể được xem như tương đối trẻ, tùy thuộc vào ngữ cảnh hoặc cuộc trò chuyện.

Ví dụ: I'm just 29 years old. I have accomplished a lot at this age; there’s still so much I want to achieve. (Tôi vừa mới 29 tuổi. Tôi đã đạt được nhiều điều ở tuổi này; vẫn còn rất nhiều điều tôi muốn đạt được)

 • Barely: chỉ mới

Trạng từ này ngụ ý rằng người nói vừa đạt được độ tuổi nào đó gần đây, có thể ngụ ý một cảm giác trẻ trung hoặc thiếu kinh nghiệm.

Ví dụ: I might seem inexperienced, but I'm barely 20 years old and eager to explore different career paths. (Dù có vẻ như thiếu kinh nghiệm, nhưng tôi chỉ mới 20 tuổi và háo hức khám phá những con đường nghề nghiệp khác nhau)

Exactly: chính xác

Trạng từ này nhấn mạnh sự chính xác trong việc nêu tuổi của người nói, không có sự nghi ngờ hoặc sự ước lượng nào cả.

Ví dụ: No need to guess; I'm exactly 35 years old, and I believe life is just beginning at this age. (Không cần phải đoán, tôi chính xác là 35 tuổi, và tôi tin rằng cuộc sống mới chỉ bắt đầu ở tuổi này)

 • Recently: gần đây

Trạng từ này cho thấy rằng cột mốc tuổi cụ thể đã được đạt tới không lâu trước, mà không đề cập đến những sự kiện quá khứ hay ý nghĩa cho tương lai.

Ví dụ: I turned 25 recently. Despite seeming quite youthful, I celebrated my 25th birthday with friends and family, just a couple of weeks ago. ((Gần đây, tôi vừa mới đầy 25 tuổi. Mặc dù trông trẻ trung nhưng tôi đã tổ chức sinh nhật lần thứ 25 cùng bạn bè và gia đình chỉ cách đây vài tuần.)

Tổng kết

Trên đây là bài viết hướng dẫn cách trả lời How old are you?, cung cấp từ vựng về tuổi tác và các trạng từ được dùng trong câu trả lời cho câu hỏi này. Hy vọng qua đó người học có thể vận dụng tốt trong kỳ thi cũng như trong giao tiếp hằng ngày. Đối với những thí sinh đang chuẩn bị cho bài thi IELTS Speaking, các khóa học từ ZIM Academy có thể là công cụ hữu ích giúp các thí sinh luyện tập hiệu quả hơn.


Tài liệu tham khảo

“Cambridge Dictionary | English Dictionary, Translations & Thesaurus.” @CambridgeWords, 19 July 2023, dictionary.cambridge.org/. Accessed 11 November 2023

Bạn muốn trở nên tự tin giao tiếp với bạn bè quốc tế hay nâng cao khả năng giao tiếp trong công việc và thăng tiến trong sự nghiệp. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học tiếng Anh giao tiếp hôm nay!

Trần Xuân Đạo

Đã kiểm duyệt nội dung
Là cử nhân loại giỏi chuyên ngành sư phạm tiếng Anh, điểm IELTS 8.0 ở cả hai lần thi, tôi hiện là giảng viên IELTS toàn thời gian tại ZIM Academy. Triết lý giáo dục của tôi là ai cũng có thể học tiếng Anh, chỉ cần cố gắng và có phương pháp học tập phù hợp. Tôi từng được đánh giá là "mất gốc" tiếng Anh ngày còn đi học phổ thông. Tuy nhiên, khi được tiếp cận với nhiều phương pháp giáo dục khác nhau và chọn được cách học phù hợp, tôi dần trở nên yêu thích tiếng Anh và từ đó dần cải thiện khả năng ngôn ngữ của mình. Tôi hy vọng rằng, hành trình này của tôi sẽ giúp người học có thêm nhiều động lực học tập.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833