Hướng dẫn cách làm bài Mixed Charts trong IELTS Writing Task 1

So với dạng bài 1 biểu đồ, mixed charts trong IELTS Writing Task 1 có phần phức tạp hơn, đòi hỏi người học phải nắm vững kỹ năng làm bài và luyện tập thường xuyên. Nếu đang gặp khó khăn khi xử lý dạng bài mixed charts IELTS, người học có thể tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về cấu trúc bài, cách phân tích đề và các từ vựng, ngữ pháp thường dùng để triển khai bài viết hiệu quả, đạt điểm cao trong phần thi viết.
Hà Bích Ngọc
08/04/2024
huong dan cach lam bai mixed charts trong ielts writing task 1

Key Takeaways

 • Mixed Charts hay Multiple Charts/Graph là dạng bài yêu cầu người học kết hợp và phân tích 2 biểu đồ cùng loại hoặc khác loại.

 • Một số dạng bài mixed charts IELTS thường gặp là: biểu đồ tròn và bảng, biểu đồ đường và bảng, biểu đồ tròn và đường…

 • Khi phân tích đề bài, người học cần xác định loại biểu đồ, nội dung của biểu đồ, đơn vị đo lường và thời gian…

 • Bài viết bao gồm 3 phần: Introduction, Overview và Body:

 1. Introduction: Paraphrase lại đề bài, bao gồm những thông tin như loại biểu đồ, khoảng thời gian và nội dung của biểu đồ.

 2. Overview: Nhận xét thông tin nổi bật ở mỗi biểu đồ.

 3. Body: Chia làm 2 đoạn, mỗi đoạn miêu tả thông tin ở một biểu đồ.

Giới thiệu sơ lược về dạng bài Mixed Charts IELTS

Dạng bài Mixed Charts IELTS là gì?

Trong phần thi IELTS Writing Task 1, Mixed Charts hay Multiple Charts/Graph là dạng bài yêu cầu người học kết hợp và phân tích 2 biểu đồ. Hai biểu đồ này có thể cùng loại hoặc khác loại và cung cấp những thông tin khác nhau. Để làm bài mixed charts một cách hiệu quả, người học cần nắm được đặc điểm chung của từng biểu đồ, đưa ra số liệu so sánh, liệt kê những điểm giống nhau/ khác nhau và cuối cùng đưa ra kết luận.

Một số dạng bài Mixed Charts IELTS thường gặp

Dưới đây là một số dạng bài mixed charts mà người học có thể bắt gặp trong IELTS Writing Task 1:

 • Biểu đồ tròn (pie chart) kết hợp với bảng (table)

 • Biểu đồ đường (line chart) kết hợp với bảng (table)

 • Biểu đồ cột (bar chart) kết hợp với bảng (table)

 • Biểu đồ tròn (pie chart) kết hợp với biểu đồ đường (line chart)

 • Biểu đồ tròn (pie chart) kết hợp với biểu đồ cột (bar chart)

 • Biểu đồ đường (line chart) kết hợp với biểu đồ cột (bar chart)

Phân tích dạng bài Mixed Charts IELTS

Phân tích câu hỏi

The following table and pie charts provide data on the police budget in a certain region of Britain for the years 2017 and 2018. The table illustrates the source of the money and the charts show its distribution.

Summarise the information by selecting and reporting the key elements, and make comparisons where relevant.

Phân tích dạng bài Mixed Charts IELTS

Với đề bài trên, đầu tiên người học cần xác định 2 loại biểu đồ mà đề bài cung cấp, cụ thể ở đây là biểu đồ bảng và biểu đồ tròn.

Bước tiếp theo, hãy gạch chân các từ khoá quan trọng để hiểu về nội dung của biểu đồ: police budget, 2017 and 2018, the source of the money, distribution.

Cuối cùng là xác định yêu cầu của đề bài: Tóm tắt thông tin bằng cách lựa chọn và liệt kê những đặc điểm chính, từ đó đưa ra so sánh liên quan.

Xem thêm: Ngôn ngữ miêu tả sự thay đổi trong IELTS Writing Task 1 Map

Một số lưu ý khi phân tích Mixed Charts IELTS

Trong quá trình làm bài, người học cần lưu ý một số điểm sau khi phân tích biểu đồ:

 • Khi chọn thông tin cho phần overview, người học nên viết ngắn gọn bằng cách miêu tả thông tin nổi bật ở mỗi biểu đồ. Các thông tin này có thể là số liệu cao nhất/ thấp nhất, sự chênh lệch, xu hướng theo thời gian… Lưu ý ở phần này, người học không nên đưa ra số liệu cụ thể hay phân tích chi tiết.

 • Với phần body, đơn vị tính ở 2 biểu đồ có thể không tương đồng nên người học không nên nhóm số liệu của cả 2 vào 1 đoạn văn. Thay vào đó, hãy phân tích mỗi biểu đồ bằng một đoạn văn. Nếu biểu đồ có thời gian cụ thể, hãy phân tích xu hướng chung, lưu ý điểm đầu và điểm cuối, đồng thời so sánh các giai đoạn: tăng mạnh nhất/ ít nhất… Còn với biểu đồ không có thời gian, cần chú ý đến số liệu nào cao nhất/ thấp nhất, chiếm đa số/ thiểu số.

Bố cục dạng bài Mixed Charts IELTS

Introduction

Trong phần mở bài, người viết cần tóm tắt và diễn đạt lại đề bài một cách ngắn gọn. Đồng thời, người học nên tránh viết y hệt câu từ ở đề bài, thay vào đó hãy sử dụng vốn từ vựng của bản thân. Một mở bài tốt cần bao gồm những thông tin như loại biểu đồ, khoảng thời gian và nội dung mà biểu đồ miêu tả.

Ví dụ: The table and pie charts provide information on the police budget in a certain region of Britain for the years 2017 and 2018. The table highlights the source of the funding, while the charts illustrate how it is distributed.

Overview

Ở phần overview, người viết cần chọn lựa và giới thiệu những thông tin tổng quan, nổi bật nhất được nêu ở mỗi biểu đồ. Các thông tin mà người học cần lưu ý có thể kể đến: xu hướng chung của biểu đồ trong khoảng thời gian đã cho (xu hướng tăng hay giảm, dao động hay giữ nguyên), số liệu lớn nhất/ nhỏ nhất, sự chênh lệch giữa các phần/ khu vực hoặc số liệu. Ngoài ra, điểm chung và mối liên hệ giữa 2 biểu đồ cũng là thông tin quan trọng có thể liệt kê ở phần overview.

Ví dụ:

Overall, the national government remained the largest source of funding for the police in both years, with an increase in the budget. Salaries continued to be the main source of expenditure.

Một số cấu trúc sử dụng trong phần Overview:

 • Overall, the data depicts a clear upward/ downward trend in….

 • Overall, it is clear that …

Body

 • Với 2 đoạn thân bài, người học có thể phân tích chi tiết ý đã nêu ở đoạn tổng quan hoặc điểm nổi bật của biểu đồ đó: xu hướng tăng/ giảm, phần nào chiếm nhiều nhất/ ít nhất, tăng nhiều nhất/ ít nhất….

 • Ngoài ra, nếu 2 biểu đồ có sự tương đồng, người học có thể chia phần thân bài dựa theo sự tương đồng ấy.

 • Khi chuyển từ đoạn Overview sang đoạn tiếp theo, người học có thể sử dụng các từ nối như: As can be seen that/ According to/ Concerning/ Regarding/ With regard to + tên biểu đồ để tăng tính mạch lạc cho bài viết.

 • Vì số lượng từ và thời gian làm bài có hạn (bài viết gói gọn trong khoảng 150 từ, thời gian hoàn thành 20 phút) nên người học chỉ nên lựa chọn những đặc điểm nổi bật nhất để giới thiệu và so sánh.

 • IELTS Writing Task 1 là bài viết mang tính học thuật nên người học không nên nêu quan điểm cá nhân.

Ví dụ:

The following table and pie charts provide data on the police budget in a certain region of Britain for the years 2017 and 2018. The table illustrates the source of the money and the charts show its distribution.

Outline

Đoạn văn phân tích Table:

 • Xu hướng chung: tăng từ £304.7 lên £318.6 million từ 2017-2018.

 • Ngân sách quốc gia (national government) đóng góp phần lớn ngân sách cho cảnh sát, tăng từ £175.5 lên £177.8 million.

 • Trong giai đoạn đó, thuế của địa phương tăng nhiều nhất: £91.2 lên £102.3 million.

 • Các nguồn khác tăng nhẹ £0.5 million

Đoạn văn phân tích Pie Chart:

 • Lương dành cho nhân viên (salaries) chiếm phần lớn chi tiêu trong cả 2 năm, nhưng giảm từ 75% xuống 69%.

 • Chi phí dành cho toà nhà và phương tiện (buildings and transport) giữ nguyên ở mức 17%.

 • Chi phí đầu tư vào công nghệ tăng từ 8% lên 14%.

Viết bài:

The budget for the police increased dramatically from £304.7 million in 2017 to £318.6 million in 2018. The national government provided the lion's share of this funding, increasing its allocation from £175.5 million to £177.8 million. Meanwhile, Local taxes increased the most out of all the funding sources, going from £91.2 million to £102.3 million. Other funding sources made up £38.5 million of the overall budget in 2018, a slight increase of £0.5 million over the previous year.

According to the pie chart, officer and staff wages made up the majority of expenditures, although their share of the total dropped from 75% to 69%. But while spending on buildings and transportation stayed at 17%, investment in technology nearly increased from 8% to 14%.

Một số cấu trúc thông dụng khi làm bài bài Mixed Charts IELTS

1. While the A highlights….., the B identifies…..

While the line graph highlights a decline in customer satisfaction, the bar chart identifies potential areas for improvement.

Trong khi biểu đồ đường nhấn mạnh sự suy giảm trong sự hài lòng của khách hàng, biểu đồ cột cho biết các mặt tiềm năng để cải thiện.

2. The A illustrates…., while the B chart provides……

The bar chart illustrates the changes in sales figures, while the pie chart provides a breakdown of revenue sources.

Biểu đồ cột mô tả sự thay đổi trong doanh số bán hàng, trong khi biểu đồ tròn cung cấp phân tích chi tiết về nguồn thu nhập.

3. The A chart illustrates/ provides data/ provides information/ shows/ highlights ….

The pie chart demonstrates the distribution of household expenditures, with housing accounting for the largest proportion, followed by transportation and food.

Biểu đồ tròn cho thấy sự phân bổ việc chi tiêu của hộ gia đình, nhà ở chiếm phần trăm lớn nhất, tiếp đó là giao thông và thực phẩm.

4. The combined data from A and B reveals…..

The combined data from the line graph and pie chart reveals a correlation between advertising expenditure and market share.

Dữ liệu kết hợp từ biểu đồ đường và biểu đồ tròn tiết lộ mối tương quan giữa chi phí quảng cáo và thị phần.

5. Over X years/ period, both A and B depict/ illustrate……

Over the five-year period, both the line graph and bar chart depict a gradual increase in production output.

Trong suốt giai đoạn năm năm, cả biểu đồ đường và biểu đồ cột đều mô tả một sự tăng dần trong sản lượng sản xuất.

6. The A compares…, while the B highlight….

The bar chart compares spending patterns among different age groups, while the pie chart highlights expenditure categories.

Biểu đồ cột so sánh mẫu chi tiêu giữa các nhóm tuổi khác nhau, trong khi biểu đồ tròn nhấn mạnh các danh mục chi tiêu.

7. Unlike the A, the B demonstrates…..

Unlike the line graph, the bar chart demonstrates significant disparities in consumer preferences across regions.

Khác với biểu đồ đường, biểu đồ cột thể hiện sự khác biệt đáng kể trong sở thích của người tiêu dùng qua các khu vực.

8. In contrast to A, B experienced a decline/ an increase in….

In contrast to the significant rise in urban population, rural areas experienced a gradual decline in residents over the same timeframe.

Trái ngược với mức tăng đáng kể của dân số thành thị, vùng nông thôn chứng kiến sự giảm sút dân số trong cùng giai đoạn thời gian.

9. Overall/ It is evident that/ It can be seen that…..

It is evident that the percentage of renewable energy sources increased significantly, while fossil fuels saw a corresponding decrease.

Rõ ràng là phần trăm của nguồn năng lượng tái tạo đã tăng đáng kể, trong khi nhiên liệu hoá thạch giảm sút.

10. There was a decrease in / an increase in….

There was a sudden surge in demand for luxury goods in the second quarter, followed by a rapid decline in subsequent months.

Nhu cầu cho hàng xa xỉ đã tăng đáng kể trong quý 2, những tháng sau đó lại giảm sút nhanh.

Xem thêm: Câu Đơn & Câu Phức ứng dụng trong trong IELTS Writing Task 1, 2

Bài tập dạng Mixed Charts trong IELTS Writing Task 1

Đề bài:

The table provides information about the number of visits to Ashdown Museum in the year prior to and the year following its renovations. The charts displays the results of questionnaires asking visitors to rate their satisfaction with their visit during the same two periods.

Summarise the information by selecting and reporting the key elements, and make comparisons where relevant.

Bài tập dạng Mixed Charts trong IELTS Writing Task 1

Bài mẫu:

The table illustrates the visitor proportion to Ashdown Museum before and after renovation, while the pie charts show the survey results for visitor satisfaction throughout both periods.

Overall, the results show that following the refurbishment, there was a noticeable rise in the number of visitors and a notable improvement in their satisfaction levels. The percentage of dissatisfied guests decreased significantly after the renovations.

Prior to renovations, the museum only attracted 74,000 visitors. After that, the number of visitors to this museum experienced a significant increase, rising to 92,000 after refurbishment.

Before the restoration, the majority of visitors showed their discontent with the historical site, followed by 30% of them responding that they were satisfied. Additionally, only 15% of visitors expressed excellent satisfaction with the museum. Following the renovation, the percentages of individuals who felt very satisfied or satisfied when visiting increased significantly to 35% and 40% respectively. In contrast, the figures for those who were dissatisfied and very dissatisfied reported a considerable decrease, falling to 15% and 5%, in that order.

Tham khảo thêm:

Tổng kết

Hy vọng với những gợi ý và bài mẫu trên đây, người học đã hiểu rõ về dạng bài mixed charts IELTS, đồng thời có thể tự triển khai bài viết dựa vào các kiến thức được tổng hợp trong bài. Hãy nhớ rằng luyện tập thường xuyên là chìa khoá giúp người học chinh phục dạng bài 2 biểu đồ nói riêng và bài IELTS Writing nói chung. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào hay muốn được giáo viên nhận xét bài viết, đừng ngại để lại lời nhắn trên diễn đàn ZIM Helper để được giải đáp tận tình.

Nguồn tham khảo

Admin. “IELTS Writing Task 1 Mixed Charts: Overview, Steps &Amp; Tips.” IELTS TEST PRO, 3 May 2022.

Để đạt kết quả cao trong kỳ thi IELTS, việc ôn luyện đúng và hiệu quả là vô cùng quan trọng. Tham khảo khóa học IELTS để đẩy nhanh quá trình học hiệu quả nhất.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu