Cách viết IELTS Writing Task 1 dạng process có yếu tố so sánh

Hướng dẫn người đọc phương pháp cụ thể để xử lý dạng bài so sánh trong cách viết IELTS Writing Task 1 dạng process giúp thí sinh có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.
ZIM Academy
22/01/2022
cach viet ielts writing task 1 dang process co yeu to so sanh

Đối với hầu hết thí sinh IELTS, bài thi IELTS Writing Task 1 dạng process không còn quá xa lạ. Ở hầu hết các đề bài dạng này, thí sinh sẽ được cung cấp một quy trình bao gồm nhiều bước, hầu hết là sản xuất, tái chế, và được yêu cầu miêu tả chi tiết các bước trong quy trình trong vòng 150 từ. Hầu hết các đề bài dạng Process có một điểm chung là chỉ có một quy trình duy nhất, không chứa đựng yếu tố về thời gian và người viết chủ yếu chỉ cần miêu tả chi tiết các bước trong hình.

Tuy nhiên, trong năm 2019 và 2020, các kỳ thi thật trên giấy có đưa ra một số đề bài Process mà ở đó người viết cần phải so sánh sự khác biệt giữa 2 quy trình/ sơ đồ. Ví dụ:

The diagrams below show the water supply system in Australia at the present and the future (Đề thi ngày 12/12/2019)

image-alt

image-alt


The diagrams show two different filter systems. (Đề thi ngày 12/11/2020)

image-alt


Những đề bài như trên tuy không quá khó để miêu tả nhưng có thể gây hoang mang cho thí sinh trong phòng thi nếu như không có sự chuẩn bị. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn chi tiết cách miêu tả các dạng Process có yếu tố so sánh và sử dụng 2 hình trên làm ví dụ để phân tích và đưa ra bài mẫu.

Đọc thêm: Cách làm dạng bài Process trong IELTS Writing Task 1

Cách viết IELTS Writing Task 1 dạng process

Bước 1: Phân tích đề bài và xác định đối tượng chính được miêu tả

Dựa vào 2 đề bài ví dụ ở trên, có thể chia những diagram có yếu tố so sánh thành 2 nhóm chính:

 1. Nhóm 1: Đề bài cho hình của một quy trìnhnhưng ở 2 thời điểm (như trong ví dụ ở phần mở đầu là hiện tại và tương lai).

 2. Nhóm 2: Đề bài cho hình của hai quy trình, hệ thống khác nhau, không xác định về thời điểm.

Việc phân tích những thông tin trên sẽ giúp người viết bài đưa ra được sự lựa chọn chính xác về thì của động từ. Cụ thể, nếu đề bài thuộc Nhóm 1, người viết có thể sẽ cần sử dụng nhiều hơn 1 thì trong bài viết; còn nếu đề thuộc Nhóm 2, người viết chỉ cần sử dụng một thì duy nhất (nếu không có thời gian cho trước thì dùng Hiện tại đơn).

Ngoài thông tin trên, người viết cần chú ý đến đối tượng chính được miêu tả trong hình. Ở trong 2 ví dụ trên, hình đầu tiên là “water supply system” và hình thứ hai là “two filter systems”

Bước 2: Viết mở bài

Đối với dạng bài này, người đọc có thể áp dụng công thức sau để viết phần mở bài:

The diagrams/ pictures

(để số nhiều vì bài ở dạng so sánh thường có nhiều hơn 1 hình)

show/ illustrate

Đối tượng chính được miêu tả

(phần cần paraphrase)

Thời điểm (nếu có)

Áp dụng cho 2 đề bài ví dụ ở trên:

 1. Ở hình 1, sơ đồ miêu tả 2 hệ thống cấp nước – một ở hiện tại và một ở tương lai. Từ đó, người viết có thể chuyển yếu tố thời gian lên trước cụm “water supply system”. Áp dụng cấu trúc trên, ta có mở bài:

 The pictures illustrate the current and future water supply system in Australia.

 1. Ở hình 2, sơ đồ miêu tả 2 hệ thống lọc nước khác nhau – một là hệ thống cross section và hình còn lại là hệ thống outdoor and storage. Người viết có thể đưa 2 thông tin này vào trong phần mở bài:

The pictures illustrate two water filter systems – a cross section and an outdoor and storage one.

Lưu ý: thí sinh không nên thay đổi những cụm từ như “water supply system” hay “filter system” vì những cụm từ này chỉ những đối tượng cụ thể. Việc cố gắng thay đổi có thể dẫn đến sai lệch về ý nghĩa.

Bước 3: Xác định các khía cạnhcần so sánh và viết đoạn tổng quan (overview)

Khi thực hiện so sánh giữa 2 đối tượng, một trong những điều quan trọng nhất là việc xác định được các khía cạnh cần đưa ra để so sánh. Đối với dạng bài diagram có sự so sánh, người đọc có thể xét đến các khía cạnh sau:

 1. Trình tự xảy ra của các bước.

 2. Hành động xảy ra ở mỗi bước

 3. Nơi quy trình được thực hiện.

Áp dụng với 2 hình ví dụ ở trên, có thể thấy được những thông tin như sau:

 1. Hình 1: Sự khác biệt nằm ở hành động xảy ra đối với wastewater và stormwater. Cụ thể, ở quy trình xử lý nước hiện tại, cả wastewater và stormwater đều được thải ra sông, trong khi ở tương lai chúng được đưa về waste treatment plant. Đồng thời, trong tương lai nước được cấp cả ở water treatment plant và dam/ storage.

 2. Hình 2: Sự khác biệt nằm ở trình tự xảy ra của các bước và nơi quy trình được thực hiện. Cụ thể, ở hình 1, việc xử lý nước được thực hiện trong một bình kim loại 3 lớp (3-layer metal container), trong khi ở hình 2, quy trình được thực hiện ở 4 container khác nhau.

Đưa những thông tin trên vào overview:

Hình 1: In general, the major difference between the current and future water supply system is the destination of wastewater and stormwater. In addition, the water treatment plant will also provide water for people in the future system.

Hình 2: In general, the second system requires more containers to be used than the first one. In addition, the first system does not involve water storage, unlike its counterpart.

Bước 4: Miêu tả thông tin chi tiết trong 2 đoạn body

Đối với dạng diagram yêu cầu so sánh thông tin ở nhiều hình như trên, cách đơn giản nhất để bố trí thông tin trong 2 đoạn body là dành mỗi đoạn để miêu tả chi tiết một hình. Một số lưu ý khi viết phần body trong dạng process/ diagram nói chung và dạng có sự so sánh nói riêng:

 1. Ở mỗi bước, người viết cần miêu tả chi tiết những thông tin được đưa ra trong hình, bao gồm các hành động, vị trí, kích thước (nếu có).

 2. Ở đoạn thân bài thứ 2, người viết cần đưa ra sự so sánh về thông tin đối với đoạn 1, mục đích để tạo liên kết về thông tin giữa 2 đoạn văn. Các khía cạnh được so sánh cần được phát triển từ đoạn văn tổng quan. (Từ band 6 trở lên trong tiêu chí Coherence and Cohesion yêu cầu người viết phải tạo “overall progression” – sự tiếp diễn về thông tin – trong bài viết)

Thông tin cho mỗi đoạn thân bài trong 2 hình trên có thể được bố trí như sau:

Hình 1:

Body 1:

 1. Nước tinh khiết (Pure water) được bơm từ đập hoặc bể chứa (dam/ storage) ra các hộ gia đình, thành phố, nhà máy và các cửa hàng (households, shops, factories and the cities). 

 2. Sau khi được sử dụng, nước thải sẽ được bơm đến nhà máy xử lý (water treatment plant) và sau đó được thải ra sông. 

 3. Nước mưa (Stormwater) được thải trực tiếp từ thành phố ra sông.

Body 2: 

 1. Ở hệ thống trong tương lai, việc bơm nước tinh khiết từ đập và bể chứa đến người dân không đổi.

 2. Nước thải và nước mưa không còn được bơm ra sông nữa. Thay vào đó, chúng sẽ được chuyển tới nhà máy và nhà máy sẽ tái chế thành nước tinh khiết để cung cấp cho người dân.

Hai đoạn body hoàn chỉnh:

At present, pure water is pumped from a dam or storage to shops, households, factories and the city. After being used, the wastewater is led to a water treatment plant before being released into a river. When it rains, storm water is pumped directly from the city to the river.

In the future system, a dam or storage will still be used to supply water for people. However, wastewater and stormwater will no longer be released to the river. Instead, both types of water will be sent to the water treatment plant where they will be recycled into pure water and then provided back to people for use.

Hình 2:

Body 1:

 1. Ở hệ thống lọc nước thứ nhất, nước được dẫn qua một ống dẫn (inlet) tới một bình chứa 3 tầng bằng kim loại (3-layer metal container).

 2. Nước được lọc 3 lần: lần thứ nhất qua cát, lần thứ 2 qua đá nhỏ và lần thứ 3 qua các lỗ ống (pipe holes).

 3. Cuối cùng, nước được bơm ra thông qua outlet.

Body 2:

 1. Ở hệ thống thứ 2, nước được lọc thông qua 4 bình chứa, thay vì chỉ 1 bình như ở hệ thống đầu tiên.

 2. Nước chưa được xử lý được dẫn ra một bể lọc bằng cát.

 3. Sau đó, nước đã được lọc được trữ trong một bình chứa trước khi được bơm ra cho hộ gia đình sử dụng.

Hai đoạn body hoàn chỉnh:

In the first system, water is led through an inlet to a metal container. In this place, water is filtered through 3 layers: sand, tiny stones and finally pipe holes. After that, the filtered water can be take for use through an outlet.

In the second system, water is filtered through four different containers, instead of just one like in the first system. Firstly, untreated water is stored and led through a tap to a sand filtered. Then, the filtered water is stored in a tank before being sent to households through another tap.

Áp dụng cách viết IELTS Writing Task 1 dạng process để viết bài hoàn chỉnh

Hình 1: The diagrams below show the water supply system in Australia at the present and the future (Đề thi ngày 12/12/2019)

image-alt

image-alt


The pictures illustrate the current and future water supply system in Australia.

In general, the major difference between the current and future water supply system is the destination of wastewater and stormwater. In addition, the water treatment plant will also provide water for people in the future system.

At present, pure water is pumped from a dam or storage to shops, households, factories and the city. After being used, the wastewater is led to a water treatment plant before being released into a river. When it rains, storm water is pumped directly from the city to the river.

In the future system, a dam or storage will still be used to supply water for people. However, wastewater and stormwater will no longer be released to the river. Instead, both types of water will be sent to the water treatment plant where they will be recycled into pure water and then provided back to people for use.

Hình 2: The diagrams show two different filter systems. (Đề thi ngày 12/11/2020)

image-alt

The pictures illustrate two water filter systems – a cross section and an outdoor and storage one.

In general, the second system requires more containers than the first one. In addition, the first system only involves filtering while the second one also involves water storage.

In the first system, water is led through an inlet to a metal container with the volume of 200 litres. In this place, water is filtered through 3 layers: sand, tiny stones and finally pipe holes. After that, the filtered water can be taken for use through an outlet.

In the second system, water is filtered through four different containers instead of just one like in the first system. Firstly, untreated water is stored and led through a tap to a sand filtered. Then, the filtered water is stored in a tank. Finally, the water can be taken to households for use through another tap.

Đọc thêm: Cấu trúc câu miêu tả Process trong IELTS Writing Task 1

Tổng kết

Bài viết đã phân tích và trình bày cách viết IELTS Writing Task 1 dạng process có yếu tố so sánh trong Writing Task 1, kèm theo đó là 2 ví dụ ứng dụng. Dạng bài này tuy có tỷ lệ xuất hiện không cao trong các bài thi (chỉ xuất hiện 2 lần trong các kỳ thi trên giấy trong 2 năm 2019 và 2020), nhưng vẫn có thể xuất hiện trong những kỳ thi sắp tới. Vì vậy, việc nắm được cách làm dạng bài này sẽ là hành trang giúp thí sinh tăng khả năng đạt được điểm số mong muốn trong bài thi IELTS.

Đinh Quang Tùng

Đọc thêm: Cách viết dạng bài so sánh 2 biểu đồ trong IELTS Writing task 1

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Kiểm tra trình độ
Học thử trải nghiệm