Cách viết kết bài trong dạng bài Discussion cho người học band 6.0

Bài viết sẽ chỉ ra cho người học band 6.0 cách viết một đoạn kết bài hoàn chỉnh với dạng Discuss both views and give your opinion với những cấu trúc đơn giản, dễ nhớ.
cach viet ket bai trong dang bai discussion cho nguoi hoc band 60

Dạng bài Discuss both views essay trong kỳ thi IELTS là một dạng bài viết trong đó người viết phải bày tỏ quan điểm của mình về một chủ đề nào đó. Thông thường, đề bài sẽ cho người viết hai quan điểm khác nhau về chủ đề và yêu cầu người viết phải bày tỏ quan điểm của mình và bày tỏ lý do tại sao họ tin vào quan điểm đó. Để làm được điều này, thí sinh cần phải sử dụng từ vựng, ngữ pháp chính xác và linh hoạt, đồng thời phải xây dựng các lập luận thuyết phục để chứng minh cho cả hai mặt của đề bài.

Điều này đã gây ra nhiều khó khăn cho các thí sinh đặc biệt là những người có trình độ cơ bản (từ band 5.0 - 6.0) vì việc viết một bài discussion đòi hỏi người viết phải có khả năng diễn đạt và bày tỏ quan điểm một cách rõ ràng, thuyết phục. Tuy nhiên, việc viết kết bài cho dạng bài discussion cũng là một thách thức đối với nhiều thí sinh. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách viết kết bài trong dạng bài discussion cho người học band 6.0.

Key Takeaways

 1. Dạng bài Discussion sẽ cho thí sinh hai quan điểm khác nhau về chủ đề và yêu cầu người viết phải bày tỏ quan điểm của mình và bày tỏ lý do tại sao họ tin vào quan điểm đó.

 2. Để hoàn thành bài Dicussion essay, thí sinh cần lưu ý ba yếu tố chính: chủ đề, hai mặt của vấn đề, và phần câu hỏi

 3. Dạng bài Discuss both views có thể được chia thành bốn đoạn chính, gồm: Mở bài (Introduction), Hai đoạn thân bài (Body) và Kết bài (Conclusion).

 4. Đoạn kết bài (Conclusion) sẽ giúp cho người đọc hình dung lại được toàn bộ các luận điểm và ý tưởng của người viết đã trình bày trong đoạn thân bài.

 5. Một đoạn kết bài (Conclusion) hoàn chỉnh cần 2 yếu tố chính: 1 quan điểm rõ ràng và 1 phần tóm tắt những ý chính. 

image-alt
Dạng bài Discussion 

Trước tiên, hãy xem lại một chút về dạng bài Discussion đã được ZIM phân tích ở bài viết Phân tích đề bài và lập dàn ý dạng bài Discuss both views trong IELTS Writing Task 2:

Các yếu tố cần nắm khi phân tích đề bài Discuss both views

Khi đọc một đề bài dạng Discussion both views trong IELTS Writing Task 2, người học cần lưu ý ba yếu tố chính như sau:

 1. Chủ đề của đề bài

 2. Hai mặt liên quan đến chủ đề cần thảo luận

 3. Phần câu hỏi

Áp dụng vào một số đề bài như sau:

Ví dụ 1: Some people argue job satisfaction is more important than job security. Others believe a permanent job is more important. Discuss both views and give your own opinion. (Đề thi IELTS Writing ngày 18/01/2020)

Ví dụ 2: Some people think that mental strength is the most important factor for success in sports. However, some others believe that it is more important to have strong and fit people. Discuss both views and give your opinions. (Đề thi IELTS Writing ngày 18/01/2020)

Phân tích đề bài:

Ví dụ 1: 

Chủ đề: Important factors in jobs (Các yếu tố quan trọng trong công việc)

Hai mặt liên quan đến chủ đề cần thảo luận: 

 1. Mặt thứ nhất: Job satisfaction (sự hài lòng trong công việc)

 2. Mặt thứ hai: Job security (sự ổn định trong công việc)

Phần câu hỏi: Discuss both these views and give your own opinion (Đề cập đến cả hai ý kiến trên, và đưa ra quan điểm cá nhân)

Ví dụ 2:

Chủ đề: Important factors for success in sports (Các yếu tố quan trọng trong thể thao)

Hai mặt liên quan đến chủ đề cần thảo luận

 1. Mặt thứ nhất: Mental strength (sức mạnh về tinh thần)

 2. Mặt thứ hai: Physical strength (sức mạnh về thể chất)

Phần câu hỏi: Discuss both views and give your opinion (Đề cập đến cả hai ý kiến trên, và đưa ra quan điểm cá nhân)

Dàn bài chung cho bài viết Discussion:

Tương tự như các dạng bài khác trong IELTS Writing Task 2, dạng bài Discuss both views có thể được chia thành bốn đoạn chính, gồm: Mở bài (Introduction), Hai đoạn thân bài (Body) và Kết bài (Conclusion).

Tùy theo khả năng lập luận của bản thân, thí sinh có thể viết nhiều hơn bốn đoạn. Tuy nhiên, đối với những người học trình độ thấp, đặc biệt là band điểm từ 5 đến 6, việc phân tích cấu trúc một bài luận theo bốn đoạn sẽ giúp họ dễ dàng ghi nhớ và dễ dàng phân tích để đạt được điểm tối đa.

Sau đây là dàn bài chung mà ZIM đã gợi ý ở bài viết trước:

 • Introduction

  • Paraphrase lại đề bài: People have different views about whether S +V. (Con người có những quan điểm khác nhau về …)

   • Ví dụ: 

    People have different views about whether watching TV or reading books is more beneficial for children.

  • Đưa ra quan điểm của thí sinh ở câu chủ đề (thesis statement):

   Although it can be argued that + [Quan điểm người viết không ủng hộ], I believe that + [Quan điểm người viết ủng hộ]. (Mặc dù quan điểm A có thể hợp lý, tôi đồng tình với quan điểm B)

   • Ví dụ:

    Although it can be argued that watching TV can bring certain benefits, I believe that reading books would be better for children.

 • Body 1 – Lập luận chứng minh cho quan điểm thứ nhất

  • Câu topic sentence – câu mở đoạn: On the one hand, it is argued by some that S + V. (Một mặt, có một vài lý do vì sao quan điểm A là hợp lí)

  • Ví dụ:

   On the one hand, it is argued by some that watching TV is more beneficial for children.

  • Nêu ý chính thứ nhất: Firstly, [Phân tích ý 1]

  • Nêu ý chính thứ hai: Secondly, [Phân tích ý 2]

 • Body 2 – Lập luận chứng minh cho quan điểm thứ hai

  • Câu topic sentence – câu mở đoạn:

   On the other hand, I would side with those who believe that S + V. (Mặt khác, tôi đồng tình với những người chọn quan điểm còn lại)

  • Ví dụ: On the other hand, I would side with those who believe that reading books will bring more benefits to children.

  • Nêu ý chính thứ nhất: To begin with, [Phân tích ý 1]

  • Nêu ý chính thứ hai: Furthermore, [Phân tích ý 2]

 • Conclusion

  • Kết luận và khẳng định lại quan điểm của thí sinh: In conclusion, while S + V, I completely agree with those who believe that S + V. (Tóm lại, trong khi [Quan điểm A] có thể hợp lý, tôi hoàn toàn đồng tình với những người ủng hộ [Quan điểm B])

  • Ví dụ: In conclusion, while watching TV offers certain benefits, I completely agree with those who believe that reading books is a better choice.

Các cách viết kết bài tương ứng với vấn đề bản thân đồng ý

Tất cả các đoạn văn trong một bài văn đều có chức năng riêng của chúng, và đoạn kết bài cũng không ngoại lệ. Đoạn kết bài (Conclusion) sẽ giúp cho người đọc hình dung lại được toàn bộ các luận điểm và ý tưởng của người viết đã trình bày trong đoạn thân bài. Đồng thời giúp người viết khẳng định lại quan điểm của mình một lần nữa, làm tăng tính mạch lạc của bài viết hơn.

Một đoạn kết bài được coi là hoàn chỉnh sẽ gồm 2 yếu tố sau:

 1. A clear overall opinion or position - Một ý kiến/quan điểm rõ ràng.

 2. A paraphrase of ideas and (supporting ideas) - Diễn đạt lại ý chính và/hoặc ý bổ trợ.

image-alt

Xem xét đề bài sau:

Some people think an aging population can cause big problems. Others, however, think the aging population has many advantages for business, government, and for society in general. Discuss both views and give your opinion.

Phân tích đề bài và lên dàn ý sơ bộ như sau:

Chủ đề: The aging population (Dân số già)

Hai mặt liên quan đến chủ đề cần thảo luận:

 1. Mặt thứ nhất: Problems of older people for business, government, and society

Idea 1: Affect the development of companies

 • Supporting idea: Old way of doing things, not using technology as well as the young people

Idea 2: Pressure on the government, society

 • Supporting idea: More old people need more pensions and health care services

 1. Mặt thứ hai: Benefits of older people for business, government, and society

Idea 1: Performance better than the young

 • Supporting idea: Work longer, good interpersonal skills

Idea 2: More volunteers for the economy

 • Supporting idea: More free time, use money more comfortably

Viết kết bài khi chọn mặt thứ nhất

Thí sinh đồng ý với mặt thứ nhất của vấn đề: “Some people think an aging population can cause big problems.” và kết hợp với 2 yếu tố của một kết bài hoàn chỉnh đã nêu ở trên (Clear overall opinion + Summary of ideas), kết bài của bài viết này sẽ là:

 • In conclusion, although S + V, I completely agree with those who believe that S + V, such as (idea 1 + idea 2 của vấn đề thứ nhất)

 • In conclusion, although an aging population brings experience and knowledge to the workforce, I completely agree with those who believe that the old generation can cause several disadvantages, such as slowing down the progress of companies and putting stress on the government and society.

Viết kết bài khi chọn mặt thứ hai

Tương tự với cách viết trên, nếu thí sinh đồng ý với mặt thứ hai của vấn đề: “Others, however, think the aging population has many advantages for business, government, and for society in general.” cùng với 2 yếu tố cần thiết cho kết bài (Clear overall opinion + Summary of ideas), chúng ta sẽ có kết bài như sau:

 • In conclusion, while S + V, I strongly agree with those who believe that S + V. These can include (idea 1 + idea 2 của vấn đề thứ hai)

 • To sum up, while there are some drawbacks to having an aging population, I strongly agree with those who believe that older people can make valuable contributions to business, government, and society. These can include performing better at work and contributing more to their community after retiring.

Luyện tập

Bài tập 1: Dựa trên những ý tưởng của đề bài sau, hãy viết lại đoạn kết bài phù hợp với từng mặt vấn đề:

Đề bài: Many people believe that good planning is the key factor to success in life, while others believe that other factors like hard work or luck are important. Discuss both views and give your opinion. (Đề thi ngày 6/8/2022)

Chủ đề: Personal life/ Personality

Hai mặt liên quan đến chủ đề cần thảo luận:

 1. Mặt thứ nhất: Many people believe that good planning is the key factor to success in life

  1. Idea 1: Planning helps people have clear goals and specific action plans to achieve those goals.

  2. Idea 2: Planning helps people save time and increase efficiency in their work.

 2. Mặt thứ hai:

  1. Idea 1: Hard work helps people accumulate experience and skills, improve their work abilities, and achieve success in their careers.

  2. Idea 2: Luck can help people achieve success faster, but cannot guarantee long-term success.

Kết bài khi chọn mặt thứ nhất:

Kết bài khi chọn mặt thứ hai:

Bài tập 2: Hãy lên ý tưởng cho đề bài sau, và viết lại đoạn kết bài cho cả 2 mặt của vấn đề:

Đề bài: Some people believe that a crime is a result of social problems and poverty, others think that crime is a result of a bad person’s nature. Discuss both views and give your opinion. (Đề thi ngày 20/4/2023)

Hai mặt vấn đề cần được thảo luận:

 1. Mặt thứ nhất: Some people believe that a crime is a result of social problems and poverty.

  1. Idea 1:

  2. Idea 2:

 2. Mặt thứ hai: Others think that crime is a result of a bad person’s nature.

  1. Idea 1:

  2. Idea 2:

Kết bài theo mặt thứ nhất của vấn đề:

Kết bài theo mặt thứ hai của vấn đề:

Tổng kết

Trong bài viết này, tác giả đã giúp người học hiểu rõ hơn về cách phát triển một kết bài hoàn chỉnh trong dạng bài Discuss both views của IELTS Writing Task 2 cho người học ở band 6.0 có thể áp dụng được. Tác giả cung cấp cho người học một dàn ý chi tiết để giúp họ tổ chức ý tưởng và triển khai ý tưởng một cách rõ ràng.

Bên cạnh đó, tác giả cũng giới thiệu những cấu trúc cơ bản để giúp người học có thể áp dụng vào những bài tập luyện viết để nâng cao khả năng viết Task 2 của bản thân. Với những thông tin và kiến thức được cung cấp trong bài viết này, người học sẽ có thêm kiến thức và kỹ năng để viết một bài Discuss both views chất lượng và ấn tượng hơn, nâng cao cơ hội đạt điểm cao trong kỳ thi IELTS.

Người học cần gấp chứng chỉ IELTS để nộp hồ sơ du học, định cư, tốt nghiệp hay việc làm. Tham khảo khóa học luyện thi IELTS chinh phục điểm cao IELTS nhanh chóng.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu