Cách cải thiện tiêu chí Form trong PTE Writing Essay hiệu quả

Trong bài viết này, tác giả sẽ phân tích cụ thể về cách cải thiện tiêu chí Form trong PTE Writing Essay nhằm giúp thí sinh tối đa hóa điểm số.
cach cai thien tieu chi form trong pte writing essay hieu qua

Form là một trong các tiêu chí chấm điểm trong phần thi Writing Essay của kì thi PTE. Ở tiêu chí này, thí sinh cần lưu ý về độ dài mà bài viết yêu cầu. Trong nhiều trường hợp, thí sinh chưa đáp ứng được tiêu chí về độ dài. Trong bài viết này, tác giả sẽ đưa ra những thông tin chi tiết và đề xuất các cách cải thiện tiêu chí Form trong PTE Writing Essay, từ đó giúp thí sinh có thể kiểm soát độ dài của bài viết.

Key takeaways:

Giới thiệu tiêu chí Form trong PTE Writing Essay: bài thi của thí sinh được đánh giá dựa trên độ dài của bài viết và các cách trình bày khác như …..

Chiến thuật cải thiện tiêu chí Form trong PTE Writing Essay

 • Phân bổ thời gian hợp lý nhằm có đủ ý tưởng để phát triển một bài viết không quá dài hay quá ngắn

 • Chú ý đến số chữ hiển thị trên màn hình để có một vài sự điều chỉnh như thêm hay bớt từ

 • Tăng độ dài câu bằng cách lặp lại chủ đề hoặc thêm các thông tin để giảm độ tuyệt đối của câu

 • Không viết chữ in, sử dụng đúng dấu câu, không trình bày ý tưởng dưới dạng bullet points

Bài mẫu và phân tích tiêu chí Form

Giới thiệu tiêu chí Form trong PTE Writing Essay

Trong phần thi Essay của bài thi PTE Writing, bài viết của thí sinh được chấm theo 7 tiêu chí, bài viết dưới đây sẽ tập trung phân tích tiêu chí Form (tạm dịch là tiêu chí bố cục).

Về cơ bản, ở tiêu chí này bài viết của thí sinh sẽ được xem xét về số lượng từ và cách trình bày bài viết.

Tiêu chí Form trong bài thi PTE Writing được cho điểm trên thang điểm từ 0 đến 2.

Cụ thể, dưới đây là mô tả chi tiết cho tiêu Form ở dạng bài viết essay (theo PTE Academic Score Guide)

 • Điểm 0: Length is less than 120 or more than 380 words. Essay is written in capital letters, contains no punctuation or only consists of bullet points or very short sentences.

  (Bài viết có độ dài ít hơn 120 từ hoặc nhiều hơn 380 từ. Bài viết được viết dưới dạng chữ in hoa, không có dấu câu hoặc chỉ có những ý gạch đầu dòng hoặc chứa những câu rất ngắn.)

 • Điểm 1: Length is between 120 and 199 or between 301 and 380 words. (Bài viết có độ dài từ 120-199 từ hoặc từ 301-380 từ)

 • Điểm 2: Length is between 200 and 300 words. (Bài viết có độ dài từ 200 - 300 từ.)

Ngoài ra còn có một điều mà thí sinh cần đặc biệt chú ý là nếu ở tiêu chí Form, thí sinh được chấm 0 điểm thì bài viết sẽ không được chấm ở 6 tiêu chí còn lại. Điều này đồng nghĩa thí sinh sẽ nhận điểm 0 ở cả bài viết.

image-alt

Chiến thuật cải thiện tiêu chí Form trong PTE Writing Essay

Phân bổ thời gian hợp lý

Thời gian cho phép trong bài thi viết essay là 20 phút. Một số thí sinh gặp khó khăn trong việc phân bổ thời gian dẫn đến một tình trạng phổ biến là bài viết chưa đủ số từ thì đã hết thời gian. Điều này khiến bài viết của thí sinh còn dang dở như thiếu đoạn kết bài và có thể ảnh hưởng đến điểm số ở các tiêu chí khác.

Một lời khuyên để giải quyết vấn đề trên là thí sinh nên dành 2-3 phút cho việc đọc đề và lập dàn bài. Điều này giúp thí sinh xây dựng và chọn lọc đủ ý tưởng cho bài viết. Từ đó, người viết sẽ tránh được tính trạng viết quá ít từ vì thiếu ý hoặc quá nhiều từ vì “ôm đồm” quá nhiều trong phần ý tưởng.

Để phân bổ được thời gian hợp lý trong áp lực phòng thi là một việc không dễ nên người học cần luyện tập thói quen đặt giới hạn thời gian khi viết bài trong quá trình luyện thi.

Chú ý đến số chữ

Hiện tại, kì thi PTE chỉ có một hình thức thi là thi trên máy tính. Trong phần thi Viết, bài viết của thí sinh sẽ được đếm số từ tự động trên máy và số từ này cũng được hiển thị trên màn hình để thí sinh có thể thấy được. Như vậy, thí sinh có thể theo dõi và có những chỉnh sửa cần thiết để đảm bảo số từ là từ 200 đến 300 từ.

image-alt(Giao diện phần thi viết essay và khu vực hiển thị số từ)

Tăng độ dài câu

Vì bài thi được thực hiện trên máy tính nên việc điều chỉnh thêm hoặc bớt từ cũng trở nên dễ dàng hơn phần nào vì thí sinh không cần phải gạch bỏ hay tẩy xóa như thi trên giấy. Khi đã sắp hoàn thành bài viết mà vẫn chưa đủ số từ, thí sinh cần cân nhắc một số cách tăng độ dài cho câu dưới đây.

Lặp lại chủ đề

Khi bắt đầu viết một luận điểm hoặc đoạn văn mới, người học có thể nhắc lại chủ đề một lần nữa.

Ví dụ:

Câu gốc: Firstly, the decline in print media is due to the rapid growth of online news platforms.

Viết lại: Firstly, one of the primary factors contributing to the decline in print media is the rapid growth of online news platforms.

Giảm độ tuyệt đối của thông tin

Xét ví dụ sau đây:

Câu gốc: Effective communication skills are essential for success in both personal and professional life.

Đây thực chất là một quan điểm cá nhân chứ không phải là một định lý hay là một sự thật nên phải viết một cách chung chung để làm giảm độ tuyệt đối.

Viết lại: It's widely acknowledged that/ Many agree that effective communication skills are essential for success in both personal and professional life.

Người học có thể tham khảo các cách khác để tăng độ dài hoặc rút ngắn độ dài của câu tại bài viết Đa dạng câu nhờ sử dụng linh hoạt độ dài của câu

Chữ in, dấu câu, bullet points

Mặc dù các lỗi này không xuất hiện nhiều nhưng cũng là một lưu ý thí sinh không nên bỏ qua vì chúng nằm trong các lỗi quy về điểm 0 trong tiêu chí Form.

 • Thí sinh không nên viết chữ in (capital letters). Vì thi trên máy tính, thí sinh cần chú ý xem mình có gõ phím ở chức năng “caps lock” (chữ in) không. Một số trường hợp như từ ở đầu câu, tên riêng,… vẫn cần được gõ chữ in đầu từ như bình thường.

 • Các dấu câu (dấu chấm, dấu phẩy, dấu chấm phẩy,…) cũng cần được sử dụng hợp lý.

 • Không được trình bày theo bullet points (các gạch/ chấm đầu dòng) mà các ý tưởng của thí sinh phải được thể hiện qua câu văn hoàn chỉnh và có sự kết nối giữa các câu và các đoạn.

Bài mẫu và phân tích tiêu chí Form

Đề bài

When computers first appeared on the scene, it was thought they would make us more productive in providing goods and services, smarter and possibly happier. Some claim that the opposite is true because computers have proved disappointing regarding productivity, and have made us less happy and more stupid as information is not knowledge.

Which of these points of view do you agree with most? Support your argument with reasons and/or examples from your own experience and observations.

Bài viết mẫu

The advent of computers promised increased productivity, enhanced intelligence, and a potential boost in happiness. However, the debate over the true impact of computers on our lives is multifaceted. In my view, I lean more towards the skeptics who argue that computers have not entirely fulfilled their early promise.

Firstly, the early optimism about computers increasing productivity has not been fully realized. Computers have automated various tasks and streamlined many processes, but they have also led to new time-wasting distractions. From social media to online games, digital technologies can easily divert our attention from important tasks. The allure of these distractions can result in decreased productivity for both individuals and organizations.

Secondly, the claim that computers have made us less happy is not unfounded. Excessive screen time and the isolation that can result from it have been linked to increased stress and reduced well-being. People often find themselves overwhelmed by the constant influx of information and the pressure to stay connected, which can lead to feelings of anxiety and discontent.

Finally, the assertion that computers have made us "more stupid" holds some truth. While computers provide access to vast amounts of information, the ability to discern relevant, accurate, and valuable knowledge from the data deluge is a challenge. Relying on quick online searches for information may discourage critical thinking and deep learning, which are essential for true knowledge acquisition.

In conclusion, while computers have delivered numerous benefits, they have also introduced productivity challenges and potential unhappiness. As we continue to integrate computers into our lives, maintaining a balance is essential to maximize advantages while minimizing downsides, ultimately allowing us to harness technology for a more productive, content, and intellectually enriched existence.

(Dịch:

Sự ra đời của máy tính hứa hẹn tăng năng suất, nâng cao trí thông minh và tăng cường khả năng hạnh phúc. Tuy nhiên, cuộc tranh luận về tác động thực sự của máy tính đến cuộc sống của chúng ta còn rất nhiều mặt. Theo quan điểm của tôi, tôi thiên về những người hoài nghi cho rằng máy tính chưa hoàn toàn thực hiện được lời hứa ban đầu của mình.

Thứ nhất, sự lạc quan ban đầu về việc máy tính tăng năng suất vẫn chưa được thực hiện đầy đủ. Máy tính đã tự động hóa nhiều tác vụ khác nhau và sắp xếp hợp lý nhiều quy trình, nhưng chúng cũng dẫn đến những phiền nhiễu mới gây lãng phí thời gian. Từ mạng xã hội đến trò chơi trực tuyến, công nghệ kỹ thuật số có thể dễ dàng chuyển sự chú ý của chúng ta khỏi những nhiệm vụ quan trọng. Sức hấp dẫn của những phiền nhiễu này có thể dẫn đến giảm năng suất cho cả cá nhân và tổ chức.

Thứ hai, khẳng định rằng máy tính khiến chúng ta kém hạnh phúc hơn không phải là không có cơ sở. Thời gian sử dụng thiết bị quá nhiều và sự cô lập có thể xảy ra do nó có liên quan đến việc gia tăng căng thẳng và giảm sút sức khỏe. Mọi người thường thấy mình bị choáng ngợp bởi luồng thông tin liên tục tràn vào và áp lực phải duy trì kết nối, điều này có thể dẫn đến cảm giác lo lắng và bất mãn.

Cuối cùng, khẳng định rằng máy tính đã khiến chúng ta “ngu ngốc hơn” cũng có phần đúng. Mặc dù máy tính cung cấp quyền truy cập vào lượng thông tin khổng lồ nhưng khả năng nhận biết kiến thức có liên quan, chính xác và có giá trị từ lượng dữ liệu khổng lồ là một thách thức. Dựa vào việc tìm kiếm thông tin nhanh chóng trực tuyến có thể ngăn cản tư duy phản biện và học tập sâu, những điều cần thiết cho việc tiếp thu kiến thức thực sự.

Tóm lại, mặc dù máy tính mang lại nhiều lợi ích nhưng chúng cũng gây ra những thách thức về năng suất và những điều không vui tiềm ẩn. Khi chúng ta tiếp tục tích hợp máy tính vào cuộc sống, việc duy trì sự cân bằng là điều cần thiết để tối đa hóa lợi thế đồng thời giảm thiểu nhược điểm, cuối cùng cho phép chúng ta khai thác công nghệ để tồn tại hiệu quả hơn, nội dung hơn và giàu trí tuệ hơn.)

Phân tích tiêu chí Form trong bài viết

Bài viết trên có 281 từ, trong đó:

 • Đoạn mở bài dài 49 từ, đủ đề đề cập lại chủ đề ở đề bài và đưa ra quan điểm của người viết

 • 3 đoạn thân bài dài 180 từ, trong đó các khía cạnh ở đề bài đã được đề cập và phát triển ý tưởng đầy đủ. Các đoạn thân bài cũng có độ dài ngang nhau, không có đoạn nào quá dài hay quá ít so với các đoạn thân bài còn lại

 • Đoạn kết bài dài 52 từ đã bao hàm, tóm tắt lại chủ đề bài viết và một nhận định bổ sung.

Tổng kết

Với những thông tin được trình bày ở trên, tác giả hi vọng đã giúp người học hiểu thêm về tầm quan trọng của việc đảm bảo độ dài và cách trình bày bài viết trong phần thi Writing essay của kì thi PTE. Đồng thời, tác giả cũng giới thiệu các cách cải thiện tiêu chí Form trong PTE Writing Essay nhằm giúp người học có thể vận dụng để tối đa hóa điểm số của mình.


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Nguồn tham khảo:

 • "PTE Academic Format: Speaking & Writing." PTE English Language Tests | Pearson PTE, www.pearsonpte.com/pte-academic/speaking-writing.

 • MacMillan Publishers Australia Staff. PTE Academic Testbuilder. MacMillan, 2012.

 • Pearson Education; Limited. The Official Guide to the Pearson Test of English Academic. Longman, 2012.

 • ZIM Academy, Cách viết đủ số lượng từ yêu cầu trong bài IELTS Writing Task 2, ZIM website, https://zim.vn/cach-viet-du-so-luong-tu-yeu-cau-trong-bai-ielts-writing-task-2

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Kiểm tra trình độ
Học thử trải nghiệm