Giải Cambridge IELTS 16, Test 3, Listening Part 2: Working in the agriculture and horticulture sectors

Bài viết giúp người học xác định từ khóa, vị trí thông tin và giải thích đáp án cho đề Cambridge IELTS 16, Test 3, Listening Part 2: Working in the agriculture and horticulture sectors.
ZIM Academy
17/07/2023
giai cambridge ielts 16 test 3 listening part 2 working in the agriculture and horticulture sectors

Đáp án

Question

Đáp án

11-12

A
C
In any order

13-14

B
C
In any order

15

D

16

F

17

A

18

H

19

C

20

G

Giải đề Cambridge IELTS 16, Test 3, Listening Part 2: Working in the agriculture and horticulture sectors

Questions 11-12

Đáp án:

11. A

12. C

In any order

Vị trí:

Now, our company specialises in positions that involve working in the agriculture and horticulture sectors, so that’s fresh food production, garden and park maintenance and so on. And these sectors do provide some very special career opportunities. For a start, they often offer opportunities for those who don’t want to be stuck with a 40-hour week, but need to juggle work with other responsibilities such as child care - and this is very important for many of our recruits. Some people like working in a rural setting, surrounded by plants and trees instead of buildings, although we can’t guarantee that. But there are certainly health benefits, especially in jobs where you’re not sitting all day looking at a screen - a big plus for many people. Salaries can sometimes be good too, although there’s a lot of variety here. And you may have the opportunity in some types of jobs for travel overseas, although that obviously depends on the job, and not everyone is keen to do it.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

Câu hỏi

According to Megan, what are the TWO main advantages of working in the agriculture and horticulture sectors?

A the active lifestyle

B the above-average salaries

C the flexible working opportunities

D the opportunities for overseas travel

E the chance to be in a natural environment

Câu hỏi yêu cầu tìm hai lợi ích chính khi làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp và làm vườn.

Từ khóa

Danh từ “advantages” trong câu hỏi được đổi thành từ “benefits” trong bài nghe.

Giải thích

 • Bài nghe ban đầu giới thiệu về những công việc trong lĩnh vực nông nghiệp và làm vườn. Lợi ích đầu tiên được giới thiệu bằng cụm từ “for a start” (bắt đầu là) liên quan đến giờ làm việc.


  Vì vậy, đáp án C. cơ hội làm việc linh hoạt, chính xác.

 • Bài nghe sau đó ngắn đến công việc ở ngoài trời xung quanh là cây cối, nhưng điều đó không được đảm bảo.


  Vì vậy, đáp án E. cơ hội làm việc với môi trường tự nhiên, không chính xác.

 • Bài nghe tiếp tục nói về lợi ích về sức khỏe, bởi vì họ không phải ngồi cả ngày trước máy tính.


  Vì vậy, đáp án A. lối sống năng động, chính xác.

 • Bài nghe tiếp tục nói về lương có thể tốt nhưng rất đa dạng.


  Vì vậy, đáp án B. lương trên mức trung bình, không chính xác.

 • Bài nghe tiếp tục nói về việc du lịch nước ngoài, mặc dù nó phụ thuộc vào công việc cụ thể và không phải tất cả mọi người đều thích điều này.


  Vì vậy, đáp án D. cơ hội để đi du lịch nước ngoài, không chính xác.

Questions 13-14

Đáp án:

13. B

14. C

In any order.

Vị trí:

Of course, working outdoors does have its challenges. It’s fine in summer, but can be extremely unpleasant when it’s cold and windy. You may need to be pretty fit for some jobs, though with modern technology that’s not as important as it once was. And standards of health and safety are much higher now than they used to be, so there are fewer work-related accidents. But if you like a lively city environment surrounded by lots of people, these jobs are probably not for you - they’re often in pretty remote areas. And some people worry about finding a suitable place to live, but in our experience, this usually turns out fine.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

Which TWO of the following are likely to be disadvantages for people working outdoors?

A the increasing risk of accidents

B being in a very quiet location

C difficult weather conditions at times

D the cost of housing

E the level of physical fitness required

Câu hỏi yêu cầu tìm hai bất lợi đối với những người làm việc ngoài trời.

Từ khóa

Danh từ “disadvantages” trong câu hỏi được thay bằng từ “challenges” (khó khăn) trong bài nghe.

Giải thích

 • Bài nghe chỉ ra rằng mùa hè thì không có vấn đề gì, nhưng có thể cực kỳ khó chịu khi trời lạnh và có gió.


  Vì vậy, đáp án C. điều kiện thời tiết đôi khi khó khăn, chính xác.

 • Bài nghe tiếp tục chỉ ra rằng có thể cần phải cân đối để phù hợp với một số công việc, nhưng công nghệ hiện đại khiến việc này không còn quan trọng như trước.


  Vì vậy, đáp án E. yêu cầu về thể lực, không chính xác.

 • Bài nghe chỉ ra rằng nếu bạn thích một môi trường thành phố sôi động được bao xung quanh bởi rất nhiều người, những công việc này có lẽ sẽ không dành cho bạn, vì chúng thường ở những vùng khá xa.


  Vì vậy, đáp án B. sống ở nơi yên tĩnh, chính xác.

 • Bài nghe tiếp tục chỉ ra rằng một số lo lắng về việc tìm một nơi ở thích hợp, nhưng thực tế điều này thường không có khó khăn, và không nhắc đến giá chỗ ở.


  Vì vậy, đáp án D. giá nhà ở, không chính xác.

Cùng chủ đề:

Questions 15-20

Question 15

Đáp án: D

Vị trí:

One is for a fresh food commercial manager. Our client here is a very large fresh food producer supplying a range of top supermarkets. They operate in a very fast-paced environment with low profit margins - the staff there work hard, but they play hard as well, so if you’ve a sociable personality this may be for you.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

15 Fresh food commercial manager

Từ khóa

Tính từ “intensive” trong đáp án được thay bằng từ “hard” trong câu hỏi.

Giải thích

Bài nghe chỉ ra rằng vai trò cho giám đốc thương mại thực phẩm tươi sống sẽ hoạt động trong một môi trường có nhịp độ rất nhanh với tỷ suất lợi nhuận thấp - nhân viên ở đó làm việc chăm chỉ, nhưng họ cũng chơi hết mình.

Thông tin này được xác nhận ở đáp án D. công việc cực nhưng vui.

Question 16

Đáp án: F

Vị trí:

We have an exciting post as an agronomist advising farmers on issues such as crop nutrition, protection against pests, and the latest legislation on farming and agricultural practices. There are good opportunities for the right person to quickly make their way up the career ladder, but a deep knowledge of the agricultural sector is expected of applicants.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

16 Agronomist

Từ khóa

 • Danh từ “chance” (cơ hội) trong đáp án được thay bằng từ “opportunity” trong bài nghe.

 • Tính từ “rapid” (nhanh chóng) trong đáp án được thay bằng từ “quickly” trong bài nghe.

 • Danh từ “promotion” (thăng tiến) trong đáp án được thay bằng cụm từ “make their way up the career ladder” (tiến lên trong sự nghiệp) trong bài nghe

Giải thích

 • Bài nghe chỉ ra rằng một vị trí thú vị làm một nhà nông học tư vấn cho nông dân về các vấn đề như dinh dưỡng cây trồng, bảo vệ chống lại sâu bệnh và luật mới nhất về canh tác và thực hành nông nghiệp. Có những cơ hội tốt để người phù hợp nhanh chóng tiến lên nấc thang sự nghiệp, nhưng người ứng tuyển cần phải có kiến thức sâu về lĩnh vực nông nghiệp.

 • Thông tin này được xác nhận ở đáp án F. cơ hội để thăng tiến nhanh.

Question 17

Đáp án: A

Vị trí:

A leading supermarket is looking for a fresh produce buyer who is available for a 12-month maternity cover contract. You need to have experience in administration, planning and buying in the fresh produce industry, and in return will receive a very competitive salary.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

17 Fresh produce buyer

Giải thích

Bài nghe chỉ ra rằng một siêu thị hàng đầu đang tìm kiếm một người mua sản phẩm tươi sống và có thể làm trong 12 tháng - giai đoạn bảo hiểm thai sản.

Thông tin này được xác nhận ở đáp án A. không phải là công việc lâu dài

Question 18

Đáp án: H

Vị trí:

We have also received a request for a sales manager for a chain of garden centres. You will be visiting centres in the region to ensure their high levels of customer service are

maintained. This post is only suitable for someone who is prepared to live in the region.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

18 Garden centre sales manager

Từ khóa

Tính từ “local” (khu địa phương) trong đáp án được thay bằng cụm từ “in the region” trong bài nghe.

Giải thích

 • Bài nghe chỉ ra rằng họ cũng đã nhận được yêu cầu tuyển dụng giám đốc kinh doanh cho chuỗi trung tâm vườn. Bạn sẽ đến thăm các trung tâm trong khu vực để đảm bảo mức độ dịch vụ khách hàng cao của họ

  được duy trì. Bài đăng này chỉ thích hợp cho những người đã chuẩn bị để sống trong khu vực.

 • Thông tin này xác nhận đáp án H. liên quan đến việc du lịch địa phương.

Question 19

Đáp án: C

Vị trí:

There is also a vacancy for a tree technician to carry out tree cutting, forestry and conservation work. Candidates must have a clean driving licence and have training in safety procedures. A year’s experience would be preferred but the company might be prepared to consider someone who has just completed an appropriate training course.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

19 Tree technician

Giải thích

Bài nghe chỉ ra rằng một vị trí tuyển dụng cho một kỹ thuật viên cây để thực hiện các công việc chặt cây, lâm nghiệp và bảo tồn. Thí sinh phải có giấy phép lái xe sạch và được đào tạo về các quy trình an toàn. Kinh nghiệm một năm sẽ được ưu tiên hơn nhưng công ty có thể chuẩn bị để xem xét một người vừa hoàn thành một khóa đào tạo thích hợp.

Thông tin này xác nhận đáp án C. kinh nghiệm không cần thiết.

Question 20

Đáp án: G

Vị trí:

Finally, we have a position for a farm worker. This will involve a wide range of farm duties including crop sowing and harvesting, machine maintenance and animal care. Perks of the job include the possibility of renting a small cottage on the estate, and the chance to earn a  competitive salary. A driving licence and tractor driving experience are essential.

Giải thích đáp án:

Câu hỏi

20 Farm worker

Giải thích

 • Bài nghe chỉ ra rằng có một vị trí tuyển dụng cho một cây kỹ thuật viên để thực hiện các công việc chặt chẽ, lâm nghiệp và bảo tồn. Thí sinh phải có giấy phép lái xe sạch và được đào tạo về an toàn quy trình. Kinh nghiệm một năm sẽ được ưu tiên hơn nhưng công ty có thể được chuẩn bị để xem xét một người vừa hoàn thành một hợp tác đào tạo khóa.

 • Thông tin này xác nhận đáp án G. nhà ở có sẵn.

Trên đây là toàn bộ giải thích đáp án cho đề Cambridge IELTS 16, Test 3, Listening Part 2: Working in the agriculture and horticulture sectors được đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM biên soạn. Người học có thể thảo luận về đề thi và đáp án dưới phần bình luận hoặc tham gia diễn đàn ZIM Helper để được giải đáp kiến thức tiếng Anh luyện thi IELTS và các kì thi tiếng Anh khác, được vận hành bởi các High Achievers.


Sở hữu sách “Cambridge English IELTS 16 Key & Explanation” để xem toàn bộ nội dung giải thích đáp án Cambridge IELTS 16. Đặt mua tại đây.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Kiểm tra trình độ
Học thử trải nghiệm