Câu bị động thì quá khứ đơn: Cấu trúc ngữ pháp và cách dùng

Câu bị động thì quá khứ đơn là một điểm ngữ pháp khá quan trọng trong tiếng Anh. Ở các bài viết trước, tác giả đã chia sẻ về câu bị động trong tiếng Anh THCS lớp 8 và lớp 9. Vậy thì ở bài viết này, tác giả sẽ cung cấp các kiến thức liên quan đến câu bị động thì quá khứ đơn, dành cho học sinh, thí sinh đang chuẩn bị ôn thi hoặc người muốn học tiếng Anh nói chung.
Huỳnh Kim Ngân
30/01/2024
cau bi dong thi qua khu don cau truc ngu phap va cach dung

Key takeaways

Sau khi học về quá khứ đơn và câu bị động, người học có thể hiểu câu bị động quá khứ đơn là một câu bị động, trong đó người nói muốn nhấn mạnh hành động xảy ra hơn là chủ thể thực hiện hành động và việc này đã diễn ra trong quá khứ và kết thúc trước thời điểm nói.
Câu trúc của câu bị động thì quá khứ đơn:

 • Thể khẳng định: Chủ ngữ + was/were + V3/ED + (by SO)

 • Thể phủ định: Chủ ngữ + was/were + not + V3/ED + O + (by SO)

 • Thể nghi vấn: Was/Were + Chủ ngữ + V3/ED + O + (by SO)?

 • Câu hỏi WH: WH-question + was/were + (Chủ ngữ) + V3/ED + O + (by SO)?

Tổng hợp kiến thức về bị động quá khứ đơn

Cấu trúc và cách dùng thì quá khứ đơn

Thì quá khứ đơn được sử dụng để chỉ một hành động đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ.

Ví dụ: Last year we took a trip to Vung Tau to relax after a long semester. (Năm ngoái chúng tôi đã đến Vũng Tàu để chơi sau một kỳ học dài)

Hành động đi đến Vũng Tàu chơi đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ nên câu trên được chia quá khứ đơn.

Quá khứ đơn với động từ to be

Thể khẳng định

Chủ ngữ + to be (was/were) + O

Nếu chủ ngữ là I, He, she, it, người học dùng động từ to be “was”

Nếu chủ ngữ là You, we, they, người học dùng động từ to be “were”

Ví dụ:

 • He was a general director of the company. (Ông ấy từng là tổng giám đốc của công ty)

 • We were there and watched the whole performance (Chúng tôi đã ở đó để xem buổi biểu diễn)

Thể phủ định

Chủ ngữ + to be (was/were) + not + O

Ví dụ:

 • They were not really interested in the speech of the speaker. (Họ không hứng thú lắm với bài phát biểu của diễn giả)

 • She was not satisfied with the result of the competition. (Cô ấy không hài lòng lắm với kết quả của cuộc thi)

Lưu ý: was not = wasn’t

Were not = weren’t

Thể nghi vấn

Was/were + chủ ngữ + O?

Ví dụ:

 • Was he the man who stole the vase from the museum? (Có phải anh ấy là người đã trộm bình hoa trong viện bảo tàng không?)

 • Were they able to exit the building? (Họ có thể thoát khỏi tòa nhà không?)

Câu hỏi Wh

WH-word + was/were + (not) + chủ ngữ + O?

Ví dụ:

 • What were the most common means of transportation in the past? (Những loại phương tiện giao thông nào phổ biến ở quá khứ?)

 • Who was the winner of the AFF football tournament in 2019? (Ai là nhà vô địch mùa giải bóng đá AFF năm 2019?)

Quá khứ đơn với động từ to be

Thì quá khứ đơn với động từ thường

Thể khẳng định

Chủ ngữ + V2/ed + O

Trong đó: 

 • S (Subject): Chủ ngữ

 • V2/ed: Động từ chia thì quá khứ đơn (theo quy tắc hoặc bất quy tắc)

Ví dụ: 

 • We went to Singapore to attend a technology workshop last month (Chúng tôi đã đến Singapore để tham dự một buổi thảo luận về công nghệ vào tháng trước)

Thể phủ định

Chủ ngữ  + did not (didn’t) + động từ nguyên mẫu

Ví dụ: 

 • She didn't go to the party last night. (Cô ấy không đi đến bữa tiệc tối qua.)

 • They didn't finish the project on time. (Họ không hoàn thành dự án đúng hạn.)

Thể nghi vấn

Câu hỏi Yes/ No question

Did + Chủ ngữ + động từ nguyên mẫu?

Ví dụ:

 • Did you enjoy the movie last night? (Bạn có thích bộ phim tối qua không?)

 • Did they visit the museum during their trip? (Họ có ghé thăm bảo tàng trong chuyến đi của họ không?)

Câu hỏi WH

WH-word + did + Chủ ngữ + (not) + động từ nguyên mẫu?

Ví dụ: 

What did you do last weekend? (Bạn đã làm gì vào cuối tuần trước?)

Where did they travel last summer? (Họ đã đi du lịch ở đâu vào mùa hè năm ngoái?)

Thì quá khứ đơn với động từ thường

Đọc thêm các bài viết về ngữ pháp khác:

Cấu trúc câu bị động quá khứ đơn

Sau khi học về quá khứ đơn và câu bị động, người học có thể hiểu câu bị động quá khứ đơn là một câu bị động, trong đó người nói muốn nhấn mạnh hành động xảy ra hơn là chủ thể thực hiện hành động. Việc này đã diễn ra trong quá khứ và kết thúc trước thời điểm nói.

Thể khẳng định

Chủ ngữ + was/were + V3/ED + (by SO)

Trong đó: SO là someone (ai đó)

Ví dụ:

 • The letter was sent by her yesterday. (Lá thư đã được cô ấy gửi đi hôm qua.)

 • The cake was made by the chef for the party. (Chiếc bánh đã được đầu bếp làm cho bữa tiệc.)

Thể phủ định

Chủ ngữ + was/were + not + V3/ED + O + (by SO)

Ví dụ:

 • The homework was not done (by the students) last night. (Bài tập về nhà không được học sinh làm tối qua.)

 • The meeting was not organized (by the team) last week. (Cuộc họp không được nhóm tổ chức vào tuần trước.)

Thể nghi vấn

Was/Were + Chủ ngữ + V3/ED + O + (by SO)?

Ví dụ:

 • Was the message delivered to you yesterday? (Tin nhắn đã được gửi đến bạn hôm qua chưa?)

 • Were the documents signed by the manager? (Các tài liệu đã được giám đốc ký chưa?)

Câu hỏi WH

WH-question + was/were + (Chủ ngữ) + V3/ED + O + (by SO)?

Ví dụ:

 • Where was the conference held last month? (Hội nghị tháng trước được tổ chức ở đâu?)

 • Where were the cookies baked for the school event? (Bánh quy cho sự kiện của trường học đã được nướng ở đâu?)

Bài tập

Cấu trúc câu bị động quá khứ đơn

Exercise 1: Identify if the given sentences are in the passive voice past tense.

Instructions: Read the sentences below and determine if they are in the passive voice past tense. Write "Yes" if they are, and "No" if they aren't.

 1. The cake was baked by my mother.

 2. She reads a book every night.

 3. The window was broken during the storm.

 4. They were singing loudly in the park.

 5. The trophy was awarded to the winning team.

Exercise 2: Transform active voice sentences into passive voice past tense.

Instructions: Rewrite the following sentences in the passive voice past tense.

 1. The chef cooked a delicious meal.

 2. The students completed the assignment.

 3. The artist painted a beautiful landscape.

 4. The mechanic fixed the car.

 5. The gardener watered the plants.

Exercise 3: Complete the sentences using the passive voice past tense.

Instructions: Fill in the blanks with the appropriate form of the verb in brackets to complete the sentence in the passive voice past tense.

 1. The marathon ________ (run) by thousands of athletes last year.

 2. The award-winning novel ________ (write) by an unknown author.

 3. The old building ________ (demolish) to make way for a new park.

 4. The final exam ________ (grade) by the teachers yesterday.

 5. The lost puppy ________ (find) by a kind stranger in the park.

Exercise 4: Identify and correct errors in sentences that should be in the passive voice past tense.

Instructions: Each of the following sentences contains an error in the use of the passive voice past tense. Correct the sentences.

 1. The new policy was announcing last week.

 2. A beautiful song was sing by the choir.

 3. The documents was signed by the director.

 4. The mystery novel were written by Agatha Christie.

 5. The windows was cleaned by the staff yesterday.

Exercise 5: Create sentences in the passive voice past tense based on the prompts given.

Instructions: Use the information provided in each prompt to create a complete sentence in the passive voice past tense.

 1. Object: A masterpiece painting / Action: create / By Whom: an unknown artist

 2. Object: The final decision / Action: make / By Whom: the committee

 3. Object: A delicious cake / Action: bake / By Whom: my grandmother

 4. Object: Important news / Action: broadcast / By Whom: the TV station

 5. Object: The lost keys / Action: find / By Whom: a passerby

Đáp án

Exercise 1: Identify if the given sentences are in the passive voice past tense.

 1. The cake was baked by my mother. - Yes (Bánh được mẹ tôi nướng.)

 2. She reads a book every night. - No (Cô ấy đọc sách mỗi tối.)

 3. The window was broken during the storm. - Yes (Cửa sổ bị vỡ trong cơn bão.)

 4. They were singing loudly in the park. - No (Họ hát to trong công viên.)

 5. The trophy was awarded to the winning team. - Yes (Cúp được trao cho đội chiến thắng.)

Exercise 2: Transform active voice sentences into passive voice past tense.

 1. A delicious meal was cooked by the chef. (Bữa ăn ngon được đầu bếp nấu.)

 2. The assignment was completed by the students. (Bài tập được học sinh hoàn thành.)

 3. A beautiful landscape was painted by the artist. (Một phong cảnh đẹp được họa sĩ vẽ.)

 4. The car was fixed by the mechanic. (Chiếc xe được thợ máy sửa.)

 5. The plants were watered by the gardener. (Các cây cối được người làm vườn tưới nước.)

Exercise 3: Complete the sentences using the passive voice past tense.

 1. The marathon was run by thousands of athletes last year. (Giải Marathon đã được thực hiện bởi hàng ngàn vận động viên năm ngoái.)

 2. The award-winning novel was written by an unknown author. (Cuốn tiểu thuyết đoạt giải đã được viết bởi một tác giả không tên tuổi.)

 3. The old building was demolished to make way for a new park. (Toà nhà cũ đã bị phá hủy để nhường chỗ cho công viên mới.)

 4. The final exam was graded by the teachers yesterday. (Bài thi cuối kỳ đã được các giáo viên chấm điểm hôm qua.)

 5. The lost puppy was found by a kind stranger in the park. (Chú cún bị lạc đã được một người lạ tốt bụng tìm thấy trong công viên.)

Exercise 4: Identify and correct errors in sentences that should be in the passive voice past tense.

 1. Corrected: The new policy was announced last week. (Chính sách mới đã được thông báo vào tuần trước.)

 2. Corrected: A beautiful song was sung by the choir. (Một bài hát hay đã được hát bởi dàn hợp xướng.)

 3. Corrected: The documents were signed by the director. (Các tài liệu đã được ký bởi giám đốc.)

 4. Corrected: The mystery novel was written by Agatha Christie. (Tiểu thuyết trinh thám đã được viết bởi Agatha Christie.)

 5. Corrected: The windows were cleaned by the staff yesterday. (Các cửa sổ đã được lau chùi bởi nhân viên vào hôm qua.)

Exercise 5: Create sentences in the passive voice past tense based on the prompts given.

 1. A masterpiece painting was created by an unknown artist. (Một bức tranh kiệt tác đã được tạo ra bởi một họa sĩ không tên.)

 2. The final decision was made by the committee. (Quyết định cuối cùng đã được đưa ra bởi ủy ban.)

 3. A delicious cake was baked by my grandmother. (Một chiếc bánh ngon đã được nướng bởi bà tôi.)

 4. Important news was broadcast by the TV station. (Tin tức quan trọng đã được phát sóng bởi đài truyền hình.)

 5. The lost keys were found by a passerby. (Chìa khóa bị mất đã được tìm thấy bởi một người đi đường.)

Tổng kết

Tác giả hy vọng người đọc đã hiểu thêm về cách dùng câu bị động quá khứ đơn. Để sử dụng thuần thục các cấu trúc ngữ pháp này, người học nên nắm chắc phần lý thuyết và công thức ngữ pháp sau đó làm bài tập cũng như áp dụng vào các bài viết hay bài nói của mình.

Nếu người học đang gặp khó khăn trong việc tự học tiếng Anh và IELTS, hãy tham khảo ZIM Helper là công cụ đồng hành, hỗ trợ, theo dõi quá trình học tập và chăm sóc học viên trong quá trình học IELTS tại ZIM.

ZIM Helper sẽ giúp người học theo dõi, nhận thông báo lịch học sắp tới; quản lý ticket; quản lý thông tin học và điểm danh; chấm bài và chữa bài writing; kết nối học viên với giáo viên và các học viên khác.

Ngoài ra, người học còn có thể tham khảo thư viện tài liệu tại ZIM. Thư viện sách và tài liệu học tiếng Anh của ZIM được viết theo phương pháp Contextualized Learning - phương pháp giải thích và truyền đạt kiến thức bối cảnh hoá giúp người học dễ hiểu và có tính ứng dụng cao trong học tập và các bài thi chứng chỉ tiếng Anh như IELTS hay TOEIC.


Trích dẫn

"Passives." LearnEnglish, 11 Sept. 2023, learnenglish.britishcouncil.org/grammar/b1-b2-grammar/passives. Accessed 6 Dec. 2023.

Trần Xuân Đạo

Đã kiểm duyệt nội dung
• Là cử nhân loại giỏi chuyên ngành sư phạm tiếng Anh, điểm IELTS 8.0 ở cả hai lần thi • Hiện là giảng viên IELTS toàn thời gian tại ZIM Academy. • Triết lý giáo dục của tôi là ai cũng có thể học tiếng Anh, chỉ cần cố gắng và có phương pháp học tập phù hợp. • Tôi từng được đánh giá là "mất gốc" tiếng Anh ngày còn đi học phổ thông. Tuy nhiên, khi được tiếp cận với nhiều phương pháp giáo dục khác nhau và chọn được cách học phù hợp, tôi dần trở nên yêu thích tiếng Anh và từ đó dần cải thiện khả năng ngôn ngữ của mình.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833