Cấu trúc đoạn văn P.I.E và ứng dụng vào Two-part questions trong IELTS Writing Task 2

Cấu trúc P.I.E có tác dụng củng cố lập luận và sắp xếp thông tin ứng dụng vào dạng Two-part questions trong IELTS Writing Task 2
ZIM Academy
02/05/2021
cau truc doan van pie va ung dung vao two part questions trong ielts writing task 2

Trong IELTS Writing Task 2, tiêu chí Task ResponseCoherence & Cohesion đánh giá cách sắp xếp thông tin một cách hợp lý và mức độ rõ ràng về mặt trọng tâm của mỗi đoạn. Vì vậy, việc dựa trên một cấu trúc hợp lý để lên ý tưởng và sắp xếp thông tin là rất cần thiết. Bài viết này sẽ giới thiệu về cấu trúc P.I.E có tác dụng củng cố lập luận và sắp xếp thông tin ứng dụng vào dạng Two-part questions trong IELTS Writing Task 2, giúp thí sinh cải thiện điểm Task Response và Coherence & Cohesion.

Đọc thêm: Cách cải thiện theo từng band 4-5-6 ở tiêu chí Coherence & Cohesion trong IELTS Writing

Cấu trúc P.I.E là gì?

P.I.E là phương pháp kết cấu đoạn văn bao gồm ba phần: trình bày luận điểm (Point), bổ sung thông tin (Illustration) và đưa ra giải thích (Explanation). 

Trên thực tế, việc luận văn theo cấu trúc P.I.E có thể giúp người viết sắp xếp, tổ chức ý tưởng, quan điểm theo một trật tự logic và giúp bài luận mang tính thuyết phục hơn. 

Cách hình thành đoạn văn sử dụng cấu trúc P.I.E

Point: Trình bày luận điểm

Một đoạn văn sử dụng cấu trúc P.I.E sẽ mở đầu bằng một luận điểm, luận điểm này chính là ý tưởng trọng tâm sẽ được thảo luận xuyên suốt đoạn văn. Trong IELTS Writing Task 2, luận điểm nên được diễn đạt bằng một câu, với quan điểm rõ ràng, súc tích, tránh trình bày lan man và chứa thông tin không cần thiết. 

Ví dụ, nếu đoạn văn sắp bàn luận về các lợi ích về môi trường mà phương tiện giao thông công cộng mang đến; theo cấu trúc P.I.E, câu luận điểm có thể được viết như sau:

image-altThe use of public transport can bring about positive effects on the environment.

(Việc sử dụng phương tiện giao thông công cộng có thể mang nhiều tác động tích cực đến môi trường.)

Illustration: Minh họa luận điểm bằng thông tin

Bước tiếp theo của cấu trúc P.I.E, người viết cần củng cố độ thuyết phục của luận điểm đã đưa ra bằng cách bổ sung thêm thông tin, hay còn gọi là “luận cứ”. Các loại luận cứ có thể được sử dụng gồm: 

 • Sự thật hiển nhiên hoặc được chấp nhận bởi phần đông người đọc

 • Lý do dẫn đến quan điểm đã nêu

 • Ví dụ liên quan đến quan điểm (Lưu ý ví dụ phải được chấp nhận bởi số đông)

 • Chi tiết để làm rõ quan điểm

 • Số liệu, dữ liệu từ nguồn đáng tin cậy

 • Ý kiến của chuyên gia 

 • Kinh nghiệm cá nhân liên quan đến bản thân hoặc người khác

Thông tin được trình bày trong Illustration của cấu trúc P.I.E phải có sự liên quan chặt chẽ đến quan điểm, và giới hạn trong phạm vi làm rõ quan điểm đã nêu thay vì mở ra một khía cạnh mới. Điều này có thể ảnh hưởng đến progression – sự tiến triển trong cách lập luận – một trong những tiêu chí đánh giá của Coherence & Cohesion. 

Dưới đây là một ví dụ về việc sử dụng sự thật hiển nhiên để bảo vệ luận điểm (sử dụng luận điểm đã nêu ở ví dụ trên)

image-altObviously, the increasing number of public transport users can lead to a lower number of private vehicles.

(Dễ thấy rằng, lượng người sử dụng phương tiện công cộng tăng lên có thể dẫn đến việc việc số lượng phương tiện cá nhân giảm xuống.)

Explanation: Đưa ra giải thích

Đây là bước quan trọng trong cấu trúc P.I.E dùng để giải thích mối liên quan giữa luận cứ với luận điểm, từ đó quyết định độ mạch lạc và thuyết phục của lập luận. Trong bước này, người viết phải trả lời được các câu hỏi sau: 

 • Thông tin (Illustration) được cung cấp bên trên dẫn đến kết luận gì?

 • Kết luận này có liên quan gì đến luận điểm đưa ra ban đầu? 

 • Kết luận này có có liên quan gì đến chủ đề chung của bài viết?

Tiếp tục với ví dụ về phương tiện công cộng nêu trên, người viết có thể trình bày phần Explanation cho chủ đề này như sau: 

Therefore, motorbike and car emissions will be minimized, which helps reduce air pollution in particular as well as solve environmental issues as a whole. (Như vậy, lượng khói xe cộ thải ra môi trường cũng sẽ giảm theo, từ đó làm hạn chế ô nhiễm không khí nói riêng cũng như giải quyết được vấn nạn ô nhiễm môi trường nói chung.) 

Sơ lược dạng bài Two-part question trong IELTS Writing Task 2

Two-part question là dạng câu hỏi thường gặp trong IELTS Writing Task 2. Trong dạng câu hỏi này, người viết được yêu cầu phải giải quyết nhiều hơn một vấn đề (thường là hai). Một cách nhận dạng phổ biến của dạng two-part question là khi đề bài chứa hai câu hỏi độc lập.

Ví dụ: 

image-altPeople in many countries are spending less time with their families. What are the reasons? What are the effects of this trend?

Đề bài trên yêu cầu người viết trả lời hai câu hỏi: 

 • Tại sao người ta dành ít thời gian hơn cho gia đình? (Câu hỏi 1)

 • Hệ quả của xu hướng này là gì? (Câu hỏi 2)

Một hình thức khác của dạng câu hỏi Two-part question có thể được tìm thấy dưới dạng đề bài chỉ chứa một câu hỏi, nhưng bao trùm 2 khía cạnh khác nhau.

Ví dụ: Organized tour to remote areas and community is increasingly popular. Is it a positive or negative development for the local people and the environment?


Trên thực tế, đề bài trên đang ngầm yêu cầu người viết trả lời hai câu hỏi:

 • Vấn đề đặt ra (việc các tour du lịch tổ chức ở các vùng sâu xa ngày càng phổ biến) là sự phát triển tích cực hay tiêu cực đối với người dân địa phương?

 • Vấn đề đặt ra là sự phát triển tích cực hay tiêu cực đối với môi trường?

Để giải quyết dạng bài Two-part question, người viết bắt buộc phải xác định được các câu hỏi được đề cập đến trong đề bài, sau đó trả lời từng câu hỏi ở mỗi đoạn văn.

Xem thêm:

Cách viết Two-part question trong IELTS Writing Task 2

Ứng dụng cấu trúc P.I.E vào dạng Two-part questions trong IELTS Writing Task 2

Một bài viết cho chủ đề dạng Two-part questions có thể được cấu trúc như sau:

Lưu ý rằng cấu trúc trên được sử dụng khi chỉ có một luận điểm được đưa ra cho mỗi đoạn. Người viết hoàn toàn có thể sử dụng hai luận điểm để củng cố quan điểm của mình. Trong trường hợp đó bài văn sẽ có cấu trúc như sau: 

Mở bài: Viết lại đề bài và đưa ra mục đích của bài luận

Đoạn văn 1: Trả lời câu hỏi số 1

Point 1 – Luận điểm 1

 • Illustration 1 – Luận cứ 1

 • Explanation 1 – Giải thích 1

Point 2 – Luận điểm 2

 • Illustration 2 – Luận cứ 2

 • Explanation 2 – Giải thích 2

Đoạn văn 2: Trả lời câu hỏi số 2

Point 3 – Luận điểm 3

 • Illustration 3 – Luận cứ 3

 • Explanation 3 – Giải thích 3

Point 4 – Luận điểm 4

 • Illustration 4 – Luận cứ 4

 • Explanation 4 – Giải thích 4

Kết bài: Tóm tắt lại tất cả luận điểm

Ví dụ cụ thể về cách lập luận áp dụng P.I.E trong dạng Two-part questions. 

Đề bài: People in many countries are spending less time with their family. What are the reasons? What are the effects of this trend?

Phân tích đề bài

Như đã đề cập, đề bài này yêu cầu người viết trả lời hai câu hỏi: 

 • Tại sao người ta dành ít thời gian hơn cho gia đình? 

 • Hệ quả của xu hướng này là gì?

Đối với ví dụ này, tác giả sẽ sử dụng hai luận cứ để bảo vệ cho mỗi luận điểm trong bài viết học thuật của mình. Vì vậy, dàn ý của bài viết theo cấu trúc P.I.E được trình bày như sau:

Mở bài: Viết lại đề bài và đưa ra mục đích của bài luận: phân tích nguyên nhân và hệ quả của việc con người dành ít thời gian hơn cho gia đình

Đoạn thân bài 1: Nguyên nhân

Point 1 – Lý do thứ nhất: việc sử dụng quá mức các thiết bị điện tử

 • Illustration 1 – Sự thật: Hầu hết mọi người đều có xu hướng dành nhiều thời gian cho thiết bị điện tử, kể cả khi làm việc lẫn nghỉ ngơi. 

 • Explanation 1: Từ đó quỹ thời gian dành cho gia đình giảm đi

Point 2 – Lý do thứ hai: Cuộc sống hiện đại khiến con người ngày càng bận rộn

 • Illustration 2 – Ví dụ: Công nhân viên chức dành hầu hết thời gian trong ngày để làm việc hoặc tăng ca

 • Explanation 2 Con người dành ít thời gian ở nhà hơn, từ đó ít thời gian cho gia đình

Đoạn văn 2: Hệ quả

Point 3 – Hệ quả thứ nhất: Nguy cơ mất đi sự gắn kết với gia đình

 • Illustration 3 – Sự thật: Một mối quan hệ bền vững được xây dựng dựa trên sự giao tiếp thường xuyên và thấu hiểu lẫn nhau

 • Explanation 3: Điều này không thể đạt được nếu thời gian dành cho đối phương bị hạn chế

Point 4 – Hệ quả thứ hai: Trẻ em thiếu sự dạy dỗ từ người lớn

 • Illustration 4 – Lý do: Trẻ em có ít cơ hội được dạy bảo, học hỏi những giá trị tích cực từ gia đình (Ví dụ như thái độ, cách suy nghĩ)

 • Explanation 4: Điều này có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của trẻ, thậm chí có thể dẫn đến các vấn đề về tinh thần

Kết bài: Tóm tắt lại các nguyên nhân và hệ quả

Dưới đây là bài viết mẫu dựa trên cấu trúc P.I.E.

Sample answer

It is common nowadays for people to devote an inadequate amount of time to their family. This essay will present the possible causes and clarify the impacts of this phenomenon. 

The insufficient time spent on family can be due to several reasons. Firstly, the excessive use of electronic devices are considered one of the culprits. In fact, most people these days own at least one gadget that keeps them busy regardless of the time of the day. This means the number of hours that could have been spent with their loved ones might have to be sacrificed. Secondly, the increasing workload in modern society also makes it more challenging to maintain family presence. For example, many people with a nine-to-five job, who might be struggling to deal with overtime work, can find family time a scarce commodity. Therefore, it is understandable that hectic schedules are taking away people’s quality time at home.

image-althectic schedules

This tendency can induce long-lasting negative effects. One impact that is worth mentioning is the lack of family connection. Evidently, a healthy relationship is built on communication and mutual understanding, which cannot be achieved without frequent gatherings. Therefore, limited family time can lead to the risk of family distancing as well as a lack of emotional support. Moreover, the detrimental impact to a child’s development should also be taken into account. As children grow up, parental guidance will help them develop a healthy mindset such as positive thinking and proper attitudes. Thus, kids with absent parents might be prone to negativity or other mental problems.

In conclusion, it is the busy lifestyle and the overuse of electronics that makes family time a luxury for many. As a result, the relationships with their loved ones can be put at risk, while the children involved might be inclined to emotional issues. 

Kết luận

Bài viết trên đưa ra cách viết đoạn văn sử dụng cấu trúc P.I.E. Cấu trúc này có thể được vận dụng hiệu quả vào dạng Two-part questions trong IELTS Writing Task 2 để lên ý tưởng, tổ chức thông tin và lập luận. Để sử dụng phù hợp cấu trúc P.I.E và cải thiện điểm tiêu chí Task Response và Coherence & Cohesion cho bài viết IELTS Writing Task 2, người học có thể tham khảo khóa học IELTS Intermediate cam kết đầu ra 5.5 IELTS tại ZIM. 

Đọc thêm: Download tổng hợp bài mẫu IELTS Writing Task 2 dạng Two-part question

Mai Phương Thảo

Lộ trình ôn luyện IELTS cụ thể và hiệu quả là yếu tố then chốt giúp người học đạt được điểm cao. Học thử khóa học luyện thi IELTS tại ZIM để trải nghiệm hôm nay.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu