0

Ứng dụng cấu trúc Finish trong tiếng Anh

Cấu trúc Finish trong tiếng Anh dùng như thế nào cho phù hợp với ngữ cảnh và nội dung người viết muốn truyền tải? Bài viết này sẽ phân tích cách dùng của từng cấu trúc tương ứng với nghĩa và ví dụ cụ thể.
Published on
ung dung cau truc finish trong tieng anh

Cấu trúc Finish trong tiếng Anh được sử dụng phổ biến nhằm diễn tả hành động hoàn thành, kết thúc một điều gì đó. Tuy nhiên, cấu trúc Finish có những ngữ nghĩa khác nhau, dễ khiến thí sinh nhầm lẫn, vì vậy bài viết này sẽ cung cấp tất cả kiến thức liên quan đến cấu trúc Finish bao gồm cách sử dụng cụ thể của từng cấu trúc cũng như một số bài tập áp dụng.

Key takeaways:

1. Finish là gì:

 • Là một nội động từ và ngoại động từ được biết đến phổ biến với nghĩa diễn tả hành động hoàn thành, kết thúc một điều gì đó.

2. Những cấu trúc Finish trong tiếng Anh:

2.1 Cấu trúc Finish để diễn tả ngừng làm việc gì đó hay làm một việc gì đó vì nó đã hoàn thành xong.

 • Finish (something)

 • Finish doing something

 • Finish by doing something.

2.2 Cấu trúc Finish để diễn tả sự kết thúc một điều gì đó.

 • Finish with something

 • Finish something

2.3 Cấu trúc Finish để diễn tả trạng thái hay vị trí cụ thể khi kết thúc một cuộc đua hay cuộc thi nào đó

 • Finish something + adv./prep.

 • Finish something + adj.

2.4 Cấu trúc Finish để diễn tả hành động ăn và nốt những gì còn sót lại.

 • Finish something off

 • Finish something up

2.5 Cấu trúc Finish để diễn tả khi khiến ai đó mệt mỏi đến mức không thể làm được gì nữa.

 • Finish someone off

 • Finish somebody

Finish là gì?

Finish là một nội động từ và ngoại động từ được biết đến phổ biến với nghĩa diễn tả hành động hoàn thành, kết thúc một điều gì đó. Từng cấu trúc sẽ có ý nghĩa khác nhau mà nhiều thí sinh dễ nhầm lẫn trong quá trình sử dụng. 

Ví dụ:

 • He finished up his breakfast, it was time to go to school.

(Anh ấy đã ăn sáng xong, đã đến giờ đi học)

 • John can finish off a big chicken in one time.

(John có thể ăn hết một con gà lớn trong một lần)

Xem thêm:

Cấu trúc Finish trong tiếng Anh

Khi diễn tả ngừng làm việc gì đó hay làm một việc gì đó vì nó đã hoàn thành xong.

Theo (Từ điển Oxford), nghĩa tiếng Anh của cấu trúc này là: “to stop doing something or making something because it is complete”

Cấu trúc: 

 • Finish (something)

 • Finish doing something

 • Finish by doing something

Ví dụ: 

 • Haven't your children finished their homework yet?

(Các con của bạn đã hoàn thành bài tập về nhà chưa?)

 • Be quiet! He hasn't finished speaking.

(Hãy yên lặng! Anh ấy chưa nói xong.)

 • He finished by calling us about his flight to Spain.

(Anh ấy kết thúc bằng cách gọi cho chúng tôi về chuyến bay của anh ấy đến Tây Ban Nha.)

Cấu trúc Finish để diễn tả sự kết thúc một điều gì đó

Theo (từ điển Oxford), nghĩa tiếng Anh của cấu trúc này là: “to come to an end; to bring something to an end” 

Cấu trúc:

 • Finish with something

 • Finish something

Ví dụ:

 • The song finishes with a happy melody.

(Bài hát kết thúc với một giai điệu vui vẻ.)

 • Sweet dessert finished the meal perfectly.

(Món tráng miệng ngọt ngào đã hoàn thành bữa ăn một cách hoàn hảo.)

Khi diễn tả trạng thái hay vị trí cụ thể khi kết thúc một cuộc đua hay cuộc thi nào đó

Theo (từ điển Oxford), nghĩa tiếng Anh của cấu trúc này là “to be in a particular state or position at the end of a race or a competition” 

Cấu trúc:

 • Finish something + adv./prep.

 • Finish something + adj.

Ví dụ:

 • Our team finished the season in the tenth position.

(Đội của chúng tôi đã kết thúc mùa giải ở vị trí thứ mười.)

 • The price of gold finished the day slightly down.

(Giá vàng kết thúc ngày giảm nhẹ.)

Để diễn tả hành động ăn và nốt những gì còn sót lại

Theo (từ điển Oxford), nghĩa tiếng Anh của cấu trúc này là: “to be in a particular state or position at the end of a race”

Cấu trúc:

 • Finish something off

 • Finish something up

Ví dụ: 

 • He finished off his beer with one large gulp.

(Anh ta uống cạn cốc bia của mình với một ngụm lớn.)

 • We might as well finish up the dish on the table.

(Chúng ta cũng có thể ăn nốt món ăn trên bàn.)

Khi diễn tả khi khiến ai đó mệt mỏi đến mức không thể làm được gì nữa

Theo (từ điển Oxford), nghĩa tiếng Anh của cấu trúc này là: “ to make somebody so tired or impatient that they cannot do any more”

Cấu trúc: 

 • Finish someone off

 • Finish somebody

Ví dụ:

 • Cycling up that hill really finished me off.

(Đạp xe lên ngọn đồi đó thực sự đã làm tôi mệt mỏi hết sức.)

 • A shout from my parents will absolutely finish me.

(Một tiếng la của cha mẹ tôi sẽ hoàn toàn khiến tôi mệt mỏi)

Bài tập áp dụng

Nối các cấu trúc dưới đây với ý nghĩa của chúng. Lưu ý: một ý nghĩa có thể sử dụng nhiều lần.

A. Finish (something)

B. Finish with something

C. Finish something + adj.

D. Finish somebody

E. Finish something + adv./prep.

F. Finish someone off

G. Finish doing something

H. Finish something

I. Finish something off

J. Finish by doing something

K. Finish something up

Cấu trúc 1: diễn tả ngừng làm việc gì đó hay làm một việc gì đó vì nó đã hoàn thành xong.

Cấu trúc 2: diễn tả sự kết thúc một điều gì đó

Cấu trúc 3: diễn tả trạng thái hay vị trí cụ thể khi kết thúc một cuộc đua hay cuộc thi nào đó

Cấu trúc 4: diễn tả hành động ăn và nốt những gì còn sót lại.

Cấu trúc 5: diễn tả khi khiến ai đó mệt mỏi đến mức không thể làm được gì nữa

Đáp án:

A - Cấu trúc 1

B - Cấu trúc 2

C- Cấu trúc 3

D - Cấu trúc 5

E - Cấu trúc 3

F - Cấu trúc 5

G - Cấu trúc 1

H - Cấu trúc 2

I - Cấu trúc 4

J - Cấu trúc 1

K - Cấu trúc 4.

Tổng kết

Trên đây là những kiến thức ngữ pháp tiếng Anh cơ bản liên quan đến các cấu trúc finish, hy vọng người học có thể áp dụng trong quá trình học tiếng Anh của mình. Người học hãy ôn luyện kiến thức này thường xuyên để ghi nhớ lâu và sử dụng phù hợp với ngữ cảnh.

Tham khảo: 

Finish”. Oxford Learner's Dictionaries. https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/finish_1?q=finish

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

0 Bình luận
Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...