Cấu trúc nhờ vả trong tiếng Anh và cách sử dụng hiệu quả nhất

Nhờ vả là một phần quan trọng trong giao tiếp của mọi người, bất kể ngôn ngữ nào. Biết cách đặt câu nhờ vả đúng cách là rất quan trọng để giao tiếp hiệu quả. Trong tiếng Anh, có nhiều cách để đặt câu nhờ vả, bao gồm cả cấu trúc nhờ vả. Trong bài học này, chúng ta sẽ khám phá cấu trúc nhờ vả và cách sử dụng nó một cách hiệu quả.
Phan Lê Khánh Duy
04/04/2023
cau truc nho va trong tieng anh va cach su dung hieu qua nhat

Key Takeaways

 1. Cấu trúc nhờ vả là cách yêu cầu người khác thực hiện một hành động cụ thể trong tiếng Anh.

 2. Cấu trúc này thường bắt đầu bằng một động từ ở dạng cơ bản và theo sau là đại từ tân ngữ.

 3. Cách sử dụng có thể tạo ra yêu cầu lịch sự hoặc yêu cầu trực tiếp tùy thuộc vào tình huống.

 4. Có 2 dạng nhờ vả là chủ động và bị động.

 5. Các biến thể khác của cấu trúc này bao gồm sử dụng các động từ trợ động từ và các cụm từ như "I was wondering if..." và "Do you mind...".

Can you help me?

Cấu trúc nhờ vả là gì?

Cấu trúc nhờ vả là một cấu trúc phổ biến trong tiếng Anh được sử dụng để yêu cầu người khác thực hiện một hành động cụ thể. Cấu trúc này thường được dùng dưới dạng câu hỏi, bắt đầu bằng một trợ động từ như Can/Could/May/Might … và động từ ở dạng cơ bản và được theo sau bởi một tân ngữ.

Ví dụ:

 • Could you open the window, please? (Bạn có thể mở cửa sổ dùm tôi không?)

 • Can you pass me the salt, please? (Bạn có thể đưa muối cho tôi không?)

Cách dùng cấu trúc nhờ vả

Cấu trúc nhờ vả có thể được sử dụng trong cả tình huống thân mật, trang trọng và cả tình huống thông thường. Cách thức sử dụng câu trúc này có thể tạo ra yêu cầu lịch sự hoặc yêu cầu trực tiếp tùy thuộc vào tình huống. Lựa chọn từ và cách phát âm cũng có thể ảnh hưởng đến cách mà yêu cầu được đưa ra.

Ví dụ:

 • Excuse me, can you move your bag? (Xin lỗi, bạn có thể dời túi của mình không?)

 • Could you send me the report by Friday? (Bạn có thể gửi cho tôi báo cáo vào thứ Sáu được không?)

Công thức cấu trúc nhờ vả

Công thức nhờ vả với động từ ở thể chủ động

Trong thể chủ động, công thức nhờ vả thường theo một cấu trúc chủ ngữ + động từ + tân ngữ.

Can/Could/… + Subject + Verb + Object

Ví dụ:

 • "Can you pass the salt?" (Bạn có thể đưa muối cho tôi không?)

 • "Could you please lend me your book?" (Anh/chị có thể cho tôi mượn sách của anh/chị được không?)

Công thức nhờ vả với động từ ở thể bị động

Trong cấu trúc bị động, công thức nhờ vả theo một cấu trúc chủ từ + động từ to be + trạng từ tân ngữ.

Can/Could/… + Subject + To be verb + Past participle

Ví dụ:

 • "Could the report be submitted by Friday?" (Báo cáo có thể được nộp trước thứ Sáu được không?)

 • "Could the meeting be rescheduled to next Monday?" (Cuộc họp có thể được đổi lịch sang thứ Hai tuần sau được không?)

Công thức nhờ vả với động từ ở thể bị động

Một số dạng câu nhờ vả thông dụng khác

Ngoài cấu trúc đơn giản "Could you please...", "Would you mind...", "Can you help me...", "Would it be possible to..." và "May I ask you to...", các biến thể khác của cấu trúc nhờ vả bao gồm:

Sử dụng động từ trợ động từ:

 • Could you possibly... (Bạn có thể... không?)

 • Would you be so kind as to... (Bạn có thể tốt với tôi và... không?)

 • Might I trouble you to... (Tôi có thể làm phiền bạn để... không?)

Sử dụng cụm từ:

 • I was wondering if you could... (Tôi tự hỏi nếu bạn có thể... không?)

 • Do you think you could... (Bạn nghĩ bạn có thể... không?)

 • I would really appreciate it if you... (Tôi sẽ rất đánh giá cao nếu bạn... không?)

 • Would it inconvenience you too much to... (Bạn có quá bận để... không?)

 • If it's not too much trouble, could you... (Nếu không quá phiền, bạn có thể... không?)

Điểm chung của các biến thể này là mang tính lịch sự và giúp người nhờ vả thể hiện sự tôn trọng với người được nhờ vả.

Bài tập thực hành cấu trúc nhờ vả

Câu 1: Dưới đây là bài tập thực hành cấu trúc nhờ vả với 15 câu hỏi khác nhau. Người học hãy dịch các câu hỏi tiếng Việt này sang tiếng Anh và nên tập trả lời chúng nếu có thể.

 1. Bạn có thể mở cửa cho tôi được không?

 2. Bạn có phiền tắt tivi không?

 3. Bạn có thể đưa tôi muối được không?

 4. Bạn có thể giúp tôi với những cái hộp này được không?

 5. Tôi có thể nhờ bạn một việc được không?

 6. Có thể thay đổi lại thời gian họp được không?

 7. Bạn có thể cho tôi biết nhà vệ sinh ở đâu được không?

 8. Bạn có phiền cho mình mượn bút không?

 9. Bạn có thể giúp tôi mang những túi này được không?

 10. Tôi muốn hỏi bạn có thể mua một số thực phẩm cho tôi được không?

 11. Bạn có thể đưa tôi đến nhà ga được không?

 12. Có thể hoãn cuộc họp cho đến tuần sau được không?

 13. Bạn có thể gửi báo cáo cho tôi vào ngày mai được không?

 14. Tôi có thể xin nghỉ một ngày vào ngày mai được không?

 15. Bạn có thể gọi cho tôi vào chiều nay được không?

Đáp án và câu trả lời tham khảo:

 1. Could you please open the door for me? - Of course, I can open the door for you. (Tất nhiên, tôi có thể mở cửa cho bạn.)

 2. Would you mind turning off the television? - No problem, I can turn off the television. (Không vấn đề gì, tôi có thể tắt tivi.)

 3. Can you pass me the salt, please? - Sure, I can pass you the salt. (Dĩ nhiên, tôi có thể đưa muối cho bạn.)

 4. Could you give me a hand with these boxes? - Of course, I can help you with those boxes. (Tất nhiên, tôi có thể giúp bạn với những cái hộp đó.)

 5. Can I ask you for a favor? - Sure, what do you need me to do? (Dĩ nhiên, bạn muốn tôi làm gì?)

 6. Would it be possible to reschedule the meeting? - Let me check and I will get back to you on that. (Hãy để tôi kiểm tra và tôi sẽ phản hồi bạn về điều đó.)

 7. Could you tell me where the restroom is? - Sure, the restroom is down the hall on the left. (Dĩ nhiên, nhà vệ sinh ở phía cuối hành lang, bên trái.)

 8. Do you mind lending me a pen? - No, I don't mind at all. Here you go. (Không, tôi không phiền, đây là bút của bạn.)

 9. Could you help me carry these bags? - Sure thing, I can help you carry those bags. (Chắc chắn, tôi có thể giúp bạn mang những túi đó.)

 10. I was wondering if you could pick up some groceries for me. - Yes, I can pick up some groceries for you. (Đúng vậy, tôi có thể mua một số thực phẩm cho bạn.)

 11. Would you be able to give me a ride to the train station? - Absolutely, I can give you a ride to the train station. (Tất nhiên rồi, tôi có thể đưa bạn đến nhà ga.)

 12. Could the meeting be postponed until next week? - Let me check with everyone else, and I will let you know. (Hãy để tôi hỏi mọi người, và tôi sẽ thông báo cho bạn.)

 13. Can you send me the report by tomorrow? - Yes, I can send you the report by tomorrow. (Đúng vậy, tôi có thể gửi báo cáo cho bạn vào ngày mai.)

 14. Would it be okay for me to take a day off tomorrow? - Let me check the schedule, and I will get back to you on that. (Hãy để tôi kiểm tra lịch trình, và tôi sẽ phản hồi bạn về điều đó.)

 15. Could you give me a call later this afternoon? - Sure, I can give you a call later this afternoon. (Dĩ nhiên, tôi có thể gọi cho bạn vào chiều nay.)

Bài tập thực hành cấu trúc nhờ vả

Câu 2: Dưới đây là bài tập trắc nghiệm điền vào chỗ trống. Mỗi câu hỏi cần điền đúng từ hoặc cụm từ để hoàn thành câu nhờ vả.

1. _____ you please pass me the salt?

a. Could

b. Will

c. Shall

d. May

2. Do you mind if I _____ you something?

a. ask

b. will ask

c. would ask

d. asked

3. _____ we reschedule the meeting for next week?

a. Can

b. May

c. Would

d. Could

4. _____ you give me a hand with these boxes?

a. Will

b. Should

c. Could

d. Might

5. I was wondering if you _____ pick up some groceries for me.

a. could

b. can

c. will

d. should

Đáp án và dịch nghĩa:

 1. Could you please pass me the salt? (Bạn có thể đưa tôi muối được không?)

 2. Do you mind if I ask you something? (Bạn có phiền nếu tôi hỏi bạn một điều gì đó không?)

 3. Could we reschedule the meeting for next week? (Chúng ta có thể thay đổi lại thời gian họp cho tuần tới được không?)

 4. Could you give me a hand with these boxes? (Bạn có thể giúp tôi với những cái hộp này được không?)

 5. I was wondering if you could pick up some groceries for me. (Tôi muốn hỏi bạn có thể mua một số thực phẩm cho tôi được không?)

Tham khảo thêm:

Tổng kết

Cấu trúc nhờ vả là một phần quan trọng trong giao tiếp bằng tiếng Anh. Biết cách sử dụng nó một cách hiệu quả có thể giúp cho bạn yêu cầu người khác một cách rõ ràng và lịch sự. Hãy nhớ xem xét lựa chọn từ và giọng nói khi yêu cầu, và cần thường xuyên luyện tập sử dụng các biến thể của nó để trở nên thành thạo hơn trong giao tiếp bằng tiếng Anh.

Nguồn tham khảo

"Asking for a Favor in English: Lesson and Quiz." ThoughtCo, 14 May 2018, www.thoughtco.com/asking-a-favor-in-english-4164581.

Tham khảo thêm khoá học tiếng anh giao tiếp cấp tốc tại ZIM, giúp học viên phát triển kỹ năng tiếng Anh và tự tin trong các tình huống giao tiếp thực tế trong thời gian ngắn.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu