Dạng câu hỏi và hướng tiếp cận trong TOEIC Listening Part 4 - Câu hỏi ngụ ý

Câu hỏi ngụ ý thường xuất hiện trong phần 4 của bài thi TOEIC Listening, nơi người nghe phải lắng nghe một đoạn hội thoại hoặc thông tin và trả lời các câu hỏi liên quan. Tuy nhiên, câu hỏi ngụ ý không yêu cầu trực tiếp đáp án được đề cập trong bài nghe, mà đòi hỏi người nghe phải hiểu rõ ngữ cảnh và nắm bắt ý nghĩa ẩn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá các dạng câu hỏi ngụ ý thường gặp và hướng tiếp cận hiệu quả để giải quyết chúng.
dang cau hoi va huong tiep can trong toeic listening part 4 cau hoi ngu y

Trong kỳ thi TOEIC, phần nghe (TOEIC Listening) thường là một trong những phần gây khó khăn cho nhiều người học. Trong phần thi này, câu hỏi ngụ ý (implied questions) đóng một vai trò quan trọng và đòi hỏi người học phải có khả năng suy luận và hiểu ý nghĩa ẩn. Để giải quyết câu hỏi ngụ ý, người học cần chú ý đến từ khóa, ngữ cảnh và cách diễn đạt của người nói. Họ cần phải suy luận và tìm hiểu ý nghĩa ẩn chứa trong thông tin nghe được.

Key takeaways 

Theo format mới, bài thi TOEIC Listening Part 4 sẽ gồm có 30 câu với 10 đoạn nói chuyện ngắn về các chủ đề như: 

 • Announcements (Thông báo)

 • Speeches (Bài phát biểu)

 • Tours (Chuyến du lịch, tham quan)

 • Advertisements (Bài quảng cáo)

 • Reports (Báo cáo)

 • Introductions (Giới thiệu)

 • Voicemails (Thư thoại)

 • Instructions/Lectures (Hướng dẫn/Bài giảng)

Để làm tốt dạng câu hỏi về thông tin ngụ ý trong TOEIC Listening Part 4, thí sinh có thể áp dụng các chiến lược và cách xác định thông tin câu trả lời sau đây:

 • Lướt qua câu hỏi và chú ý nắm bắt keywords trong phần lời thoại được đặt trong dấu ngoặc kép “” dể hiểu được nghĩa đen của câu hỏi.

 • Nắm bắt và phân tích keywords ở phần câu trả lời

 • Loại các từ không phù hợp với keywords, bối cảnh và đưa ra đáp án phù hợp

Tổng quan về bài thi

Giới thiệu bài thi TOEIC

Bài thi TOEIC (Test of English for International Communication) là một trong những bài thi tiếng Anh phổ biến nhất trên thế giới, được sử dụng để đánh giá và đo lường khả năng sử dụng tiếng Anh trong môi trường công việc quốc tế. Bài thi TOEIC thường được yêu cầu khi ứng tuyển vào các công ty đa quốc gia, tổ chức quốc tế, trường đại học và viện nghiên cứu.

Bài thi TOEIC có hai phần chính: Phần Nghe (Listening) và Phần Đọc (Reading). Mỗi phần có điểm tối đa là 495 điểm, tổng cộng là 990 điểm. Bài thi được tiến hành trong khoảng thời gian từ 2,5 đến 3 giờ.

Phần Nghe (Listening) của bài thi TOEIC bao gồm nhiều bài nghe ngắn và dài. Thí sinh sẽ nghe các đoạn hội thoại, thông báo và cuộc trò chuyện trong môi trường công việc. Sau đó, thí sinh sẽ trả lời các câu hỏi liên quan để chứng tỏ khả năng hiểu và tìm hiểu thông tin từ nghe.

Phần Đọc (Reading) của bài thi TOEIC yêu cầu thí sinh đọc và hiểu các đoạn văn ngắn, các bài báo và tài liệu công việc. Thí sinh sẽ phải trả lời các câu hỏi về nội dung, ý chính và chi tiết trong các đoạn văn.

Bài thi TOEIC đánh giá khả năng sử dụng tiếng Anh trong các kỹ năng ngôn ngữ cơ bản như ngữ pháp, từ vựng, hiểu nghe và đọc. Điểm số TOEIC có thể được sử dụng để chứng minh khả năng tiếng Anh của thí sinh trong lĩnh vực công việc, học tập và giao tiếp quốc tế.

Để đạt kết quả tốt trong bài thi TOEIC, thí sinh cần luyện tập thường xuyên, làm các bài tập mẫu và làm quen với hình thức và yêu cầu của bài thi. Có thể tham gia khóa học hoặc sử dụng tài liệu ôn thi TOEIC để nắm vững kiến thức và kỹ năng cần thiết.

Giới thiệu phần thi Part 4

Phần thi TOEIC Listening Part 4 là một phần trong bài thi TOEIC, nằm trong phần Nghe (Listening). Đây là một phần thi yêu cầu thí sinh nghe một bài thuyết trình hoặc một cuộc họp và trả lời các câu hỏi liên quan.

Theo format mới, bài thi TOEIC Listening Part 4 sẽ gồm có 30 câu với 10 đoạn nói chuyện ngắn về các chủ đề như: 

 • Announcements (Thông báo)

 • Speeches (Bài phát biểu)

 • Tours (Chuyến du lịch, tham quan)

 • Advertisements (Bài quảng cáo)

 • Reports (Báo cáo)

 • Introductions (Giới thiệu)

 • Voicemails (Thư thoại)

 • Instructions/Lectures (Hướng dẫn/Bài giảng)

Thí sinh sẽ nghe mỗi đoạn hội thoại 1 lần và lựa chọn đáp án chính xác nhất. Trong phần này, thí sinh sẽ được đánh giá khả năng nghe hiểu, khả năng tìm hiểu thông tin chi tiết, khả năng nhận diện ý chính và mục đích của người nói. Để làm tốt phần thi TOEIC Listening Part 4, thí sinh cần rèn kỹ năng nghe hiểu, làm quen với tốc độ và giọng điệu trong bài thuyết trình hoặc cuộc họp công việc.

Thí sinh có thể phân bố thời gian làm bài như sau:

 • 30 - 40 giây: Lắng nghe bài nói

 • 8 giây suy nghĩ và sau đó đọc câu hỏi 1

 • 8 giây suy nghĩ và sau đó đọc câu hỏi 2

 • 8 giây suy nghĩ và sau đó đọc câu hỏi 3

 • 8 giây suy nghĩ và sau đó đọc câu hỏi 4

Dạng câu hỏi về thông tin ngụ ý trong TOEIC Listening Part 4

Giới thiệu về dạng câu hỏi thông tin ngụ ý

Trong phần thi TOEIC Listening Part 4, câu hỏi về thông tin ngụ ý (implied information) là một dạng câu hỏi phổ biến. Câu hỏi này yêu cầu thí sinh nhận biết và hiểu thông tin ngụ ý trong đoạn băng ghi âm và sử dụng khả năng suy luận để trả lời.

Dạng câu hỏi về thông tin ngụ ý thường xuất hiện sau khi bạn đã nghe một phần nào đó của bài thuyết trình hoặc cuộc họp. Các câu hỏi này thường có dạng "What can be inferred about...?" (Những điều gì có thể được suy luận về...?) hoặc "What is implied by...?" (Có điều gì được ngụ ý bởi...?).

Để trả lời câu hỏi này, bạn cần xem xét thông tin đã được đề cập trong băng ghi âm và suy luận từ những gì đã nghe. Thông tin ngụ ý không được trực tiếp đề cập trong băng ghi âm, nhưng có thể được suy luận từ ngữ cảnh, ý nghĩa của các từ và cấu trúc câu.

Một số gợi ý để làm tốt dạng câu hỏi này:

 • Lắng nghe kỹ các chi tiết và từ ngữ trong băng ghi âm.

 • Xem xét ngữ cảnh và mục đích của bài thuyết trình hoặc cuộc họp.

 • Sử dụng khả năng suy luận và logic để kết nối thông tin và đưa ra thông tin ngụ ý đúng.

Luyện tập thường xuyên với các bài tập mẫu và nghe các bài thuyết trình hoặc cuộc họp thực tế sẽ giúp bạn cải thiện khả năng nhận biết và hiểu thông tin ngụ ý trong TOEIC Listening Part 4.

Ví dụ: 

 • Why does the speaker say, "And over 300 people are here"?

 • Why does the speaker say, "tickets are almost sold out"?

 • Why does the speaker say, "there is a need for a skilled software engineer"?

 • What does the speaker imply when she says, "Ms. Jenkins has retired"?

 • Why does the speaker say, "the advertising business is very competitive"?

 • What does the speaker imply when he says, “But there is lot of paperwork to fill out?”

 • Why does the speaker say, “I'll be driving to Holtsville from the office”?

 • What does the speaker imply when he says, “we have technology interns starting next week”?

Xem thêm: Phương pháp xử lý bẫy trong TOEIC Listening Part 4

Chiến lược và cách xác định thông tin câu trả lời 

Để làm tốt dạng câu hỏi về thông tin ngụ ý trong TOEIC Listening Part 4, thí sinh có thể áp dụng các chiến lược và cách xác định thông tin câu trả lời sau đây:

 • Lướt qua câu hỏi và chú ý nắm bắt keywords trong phần lời thoại được đặt trong dấu ngoặc kép “” dể hiểu được nghĩa đen của câu hỏi.

 • Nắm bắt và phân tích keywords ở phần câu trả lời

 • Loại các từ không phù hợp với keywords, bối cảnh và đưa ra đáp án phù hợp

Ứng dụng chiến lược làm bài

Ladies and gentlemen, I want to take a moment to express my gratitude for the tremendous effort each of you has dedicated to our recent marketing campaign. Your hard work has paid off, and I'm thrilled to announce that our campaign's reach has exceeded all expectations. Our social media engagement has skyrocketed, and our website traffic has surged by 40%. This success has caught the attention of industry influencers, and we have been invited to speak at an upcoming marketing conference. This is a fantastic opportunity for us to showcase our expertise and gain valuable exposure.

Câu hỏi:  What does the speaker suggest by mentioning, "This success has caught the attention of industry influencers, and we have been invited to speak at an upcoming marketing conference"?

(A) The marketing campaign has resulted in a decrease in website traffic.

(B) The marketing conference invitation is not a significant opportunity.

(C) The company is not interested in collaborating with industry influencers.

(D) The successful campaign has led to recognition from influential figures and a chance to present at a marketing conference.

Đáp án: (D) The successful campaign has led to recognition from influential figures and a chance to present at a marketing conference.

Phân tích đáp án:

 • Đọc kỹ câu hỏi và “bắt” keywords của câu hỏi và phần ở trong ngoặc kép: success, attention, influencers, speak, invited, marketing conference.

 • Keyword cần chú ý và lưu ý hàng đầu trong câu hỏi là: suggest.  Trong câu hỏi, đề bài yêu cầu xác định ý ngụ (implied meaning) khi người nói nói đến việc sự thành công đã thu hút sự chú ý của những người ảnh hưởng trong ngành và họ đã được mời tham gia diễn thuyết tại một hội nghị tiếp thị.

 • Loại trừ các đáp án không phù hợp với keywords và bối cảnh:

(A) The marketing campaign has resulted in a decrease in website traffic. (Không phù hợp với ý nghĩa tích cực của sự thành công và việc thu hút sự chú ý của người ảnh hưởng trong ngành.)

(B) The marketing conference invitation is not a significant opportunity. (Không phù hợp với việc người nói nhấn mạnh về việc bị mời tham gia diễn thuyết tại hội nghị, ngụ ý rằng đây là cơ hội quan trọng.)

(C) The company is not interested in collaborating with industry influencers. (Không phù hợp với việc thu hút sự chú ý của người ảnh hưởng trong ngành và sự mời tham gia diễn thuyết tại hội nghị.)

(D) The successful campaign has led to recognition from influential figures and a chance to present at a marketing conference. (Phù hợp với ý ngụ rằng chiến dịch thành công đã làm cho họ nổi tiếng trong mắt những người có ảnh hưởng và mở ra cơ hội trình bày tại hội nghị tiếp thị.)

Xem thêm:

Kết bài 

Trong bài viết trên, chúng ta đã nói về dạng câu hỏi và hướng tiếp cận trong phần 4 của bài thi TOEIC - câu hỏi ngụ ý. Đây là một phần quan trọng trong kỹ năng nghe của người học TOEIC, vì đòi hỏi khả năng hiểu ngữ cảnh và nắm bắt ý nghĩa ẩn sau các thông tin được trình bày.

Câu hỏi ngụ ý trong TOEIC Listening Part 4 yêu cầu người nghe suy luận và tìm hiểu ý nghĩa không được trực tiếp đề cập trong bài nghe. Điều này thường được thể hiện qua việc gợi ý từ ngữ, ngữ cảnh hoặc cách diễn đạt của người nói.

Để thành công trong việc xử lý câu hỏi ngụ ý, người học cần chú ý đến các từ khóa, từ đồng nghĩa và từ phản nghĩa trong bài nghe. Thí sinh cũng nên lắng nghe cẩn thận để nắm bắt được những chi tiết nhỏ và nắm vững ngữ cảnh của bài nghe.

Hướng tiếp cận hiệu quả cho câu hỏi ngụ ý là lắng nghe và hiểu rõ nội dung chính của bài nghe trước tiên. Sau đó, người nghe nên tìm hiểu ý nghĩa ẩn chứa trong các từ và cách diễn đạt của người nói. Kỹ năng suy luận và khả năng đặt câu hỏi cho chính mình cũng rất quan trọng để tìm ra câu trả lời chính xác.

Tóm lại, dạng câu hỏi ngụ ý trong TOEIC Listening Part 4 đòi hỏi khả năng suy luận và hiểu ý nghĩa ẩn. Bằng cách chú ý đến từ khóa, ngữ cảnh và cách diễn đạt, người học có thể tiếp cận và giải quyết câu hỏi này một cách hiệu quả.


Tài liệu tham khảo

TOEIC – Wikipedia tiếng Viet. (2007, September 13). Wikipedia, bách khoa toàn thư mở. Retrieved July 13, 2023, from https://vi.wikipedia.org/wiki/TOEIC

Trew, G. (2007). Tactics for TOEIC® listening and reading test: Pack: Authorized by ETS, this course will help develop the necessary skills to do well in the TOEIC® listening and reading test. OUP Oxford.

Bạn muốn biết mình đang ở mức độ nào trong thang điểm TOEIC hay cần làm quen với bài thi TOEIC để vững vàng tâm lý trước ngày thi chính thức? Hãy đăng ký thi thử TOEIC để trải nghiệm ngay hôm nay!

Trần Xuân Đạo

Đã kiểm duyệt nội dung
Là cử nhân loại giỏi chuyên ngành sư phạm tiếng Anh, điểm IELTS 8.0 ở cả hai lần thi, tôi hiện là giảng viên IELTS toàn thời gian tại ZIM Academy. Triết lý giáo dục của tôi là ai cũng có thể học tiếng Anh, chỉ cần cố gắng và có phương pháp học tập phù hợp. Tôi từng được đánh giá là "mất gốc" tiếng Anh ngày còn đi học phổ thông. Tuy nhiên, khi được tiếp cận với nhiều phương pháp giáo dục khác nhau và chọn được cách học phù hợp, tôi dần trở nên yêu thích tiếng Anh và từ đó dần cải thiện khả năng ngôn ngữ của mình. Tôi hy vọng rằng, hành trình này của tôi sẽ giúp người học có thêm nhiều động lực học tập.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (2 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833