Dạng thư Letter of Apology trong IELTS General Writing Task 1: Cách cải thiện tiêu chí Coherence và Cohesion từ band 6.0 lên 7.0

Phân tích các yêu cầu cụ thể ở tiêu chí Coherence và Cohesion của dạng thư Letter of Apology trong IELTS General Writing Task 1 và bài mẫu.
ZIM Academy
20/06/2021
dang thu letter of apology trong ielts general writing task 1 cach cai thien tieu chi coherence va cohesion tu band 60 len 70

Để đánh giá khả năng viết một bức thư của thí sinh, ngoài độ chính xác, linh hoạt về từ vựng và ngữ pháp, trả lời câu hỏi đầy đủ, yếu tố về sự thống nhất và mạch lạc (Coherence và Cohesion) là vô cùng quan trọng. Với bài viết lần này, tác giả sẽ tập trung phân tích các yêu cầu cụ thể ở tiêu chí Coherence và Cohesion của dạng thư Letter of Apology trong IELTS General Writing Task 1. Bên cạnh đó, bài viết cũng lấy ví dụ một bài viết band 6 với chủ đề ‘Viết một bức thư xin lỗi (letter of Apology) và phân tích các yếu tố có thể cải thiện để đạt được band 7 ở tiêu chí này. 

Tiêu chí Coherence và Cohesion trong IELTS General Writing Task 1

Thang mô tả đánh giá điểm Writing của thí sinh trong IELTS General Writing Task 1 bao gồm bốn tiêu chí như sau:

 1. Task Achievement (Đáp ứng yêu cầu đề bài)

 2. Coherence and Cohesion ( Thống nhất và mạch lạc)

 3. Lexical Resource (Vốn từ)

 4. Grammatical Range and Accuracy (Phạm vi ngữ pháp và độ chính xác)

Tiêu chí Coherence và Cohesion có thể được định nghĩa đơn giản như sau: 

 1. Coherence (tính mạch lạc): Mức độ rõ ràng, kết nối, logic về mặt ý tưởng của từng đoạn, cũng như trong cả bài vết

 2. Cohesion (tính liên kết): Khả năng sử dụng ngữ pháp và từ vựng, như từ nối, quan hệ từ, để tạo ra sự kết nối và mạch lạc cho các mệnh đề trong câu, giữa các câu trong đoạn, hay thậm chí giữa các đoạn văn trong bài  

(Người đọc có thể tham khảo chi tiết hơn về định nghĩa hai tiêu chí này ở link dưới đây của tác giả Nguyễn Quốc Hưng Cách cải thiện tiêu chí Coherence & Cohesion trong Writing)

Ở bài viết này, tác giả sẽ chỉ tập trung vào phân tích chuyên sâu thang điểm 6 và 7 ở tiêu chí CC trên. Dưới đây là bảng tóm lược các yêu cầu trong band điểm 6 và 7 của tiêu chí Coherence và Cohesion 

Bản tiếng Anh

Band 6

Band 7

 1. Organized information coherently

 2. Reasonably paragraphing

 3. Uses linking devices effectively

 4. Errors in linking between and within sentence

 5. Referencing may be faulty

 6. Logically organizes information

 7. Good paragraphing

 8. Uses a range of linking devices

 9. May over or under use linking devices

 10. Good referencing

Bản tiếng Việt

Band 6

Band 7

 1. Thông tin được tổ chức mạch lạc, do đó có một sự phát triển tổng thể rõ ràng 

 2. Phân đoạn hợp lý

 3. Sử dụng các công cụ liên kết một cách hiệu quả

 4. Mắc lỗi liên kết giữa và trong câu

 5. Tham chiếu có thể bị lỗi

 6. Thông tin được tổ chức hợp lý một cách logic, do đó có sự phát triển tổng thể xuyên suốt

 7. Phân đoạn tốt

 8. Sử dụng linh hoạt các công cụ liên kết đa dạng

 9. Có thể sử dụng quá nhiều hoặc quá ít các công công cụ liên kết

 10. Sử dụng tham chiếu tốt 

Như vậy, có thể nói yếu tố Coherence và Cohesion xoay quanh ba đặc điểm lớn như sau: (1) Sự tổ chức và sắp xếp thông tin; (2) Việc sử dụng công cụ liên kết, và cuối cùng (3) Việc sử dụng tham chiếu.

Dạng bài Letter of Apology

Dạng Letter of Apology (thư xin lỗi) là một trong các dạng bài rất phổ biến trong IELTS General Training Writing Task 1. Mục đích của thư là truyền đạt lời xin lỗi cho một tình huống cụ thể được nhắc đến ở trong thư. 

Ví dụ đề bài mẫu:

You missed an important meeting at work.

 Write a letter to your manager. 

 In the letter:

 1.  Apologize for not attending

 2.  Explain why you did not attend

 3.  Say what you will do to make up for it

Dưới đây là một bài mẫu Letter of Apology tương ứng với band 6 tiêu chí Coherence và Cohesion, từ đó tác giả sẽ chỉ ra và gợi ý hướng cải thiện lên band 7.

Đọc thêm: Cách viết thư Formal trong IELTS Writing Task 1 General Training – Phần 2: Thư xin lỗi

Bài mẫu Letter of Apology band 6

Dear Mr. Wilson,

I am writing to express my sincere apology for not being at the budget meeting yesterday afternoon. I know these meetings are important, specially when we are making plans for the final quarter. Unfortunately, a delay kept me from attending. First, I would like to provide some explanation for why I could not attend the meeting. The explanation is that my meeting with the Chief Financial Officer regarding the Penske project ran an hour late. Plus, Mr. Wallace’s office is on the 34th floor of the Finley building and by the time we finished, it was already a quarter past three.

I would like to offer some measures to make up for this mistake. First, I have followed up to make sure I have all the budget information. Second, Alice is going to provide me with the notes and Jane will be sending me the customer information. I am also having lunch with Jack today and he will answer any questions I may have about what was discussed. Finally, I am sincerely sorry that I was unable to attend and hope you understand the circumstances that led to my absence.

Yours sincerely,

Dựa vào các yếu tố ở mục 1, bài mẫu trên có thể được phân tích như sau: 

Sự tổ chức và sắp xếp thông tin 

 1. Đoạn 1: Giới thiệu mục đích lá thứ: trình bày lời xin lỗi và diễn giải chi tiết lý do vì sao không tham dự cuộc họp

 2. Đoạn 2: Trình bày một số giải pháp để giải quyết vấn đề, và bày tỏ sự xin lỗi một lần nữa.

Việc phân bố thông tin như hai đoạn thân bài trên nhìn chung hợp lí và có trình tự nhất định. Tuy nhiên, mỗi đoạn lại chứa nhiều hơn một thông tin chủ đạo, và chính vì thế có thể gây khó khăn cho người đọc trong việc tóm gọn ý chính. 

Như vậy, để cải thiện band điểm từ 6 lên 7 trong dạng bài Letter of Apology, khi tổ chức và sắp xếp thông tin, người viết cần lưu ý:

 1. Mỗi đoạn văn chỉ nên chứa một nội dung chủ đạo, giúp người đọc nắm rõ quan điểm truyền đạt

 2. Nên viết từ ba đến bốn đoạn văn. Không nên viết nhiều hơn hoặc ít hơn vì việc viết ít hơn sẽ khiến đoạn văn chứa quá nhiều thông tin chính, và ngược lại, việc viết nhiều hơn là không cần thiết, sẽ khiến nội dung bị dài dòng, lan man và thiếu trọng tâm. 

Như vậy, bài viết Letter of Apology band 6 trên có thể tách thành bốn đoạn nhỏ với nội dung chủ đạo mỗi đoạn như sau:

 1. Đoạn 1: Giới thiệu mục đích lá thứ: trình bày lời xin lỗi 

 2. Đoạn 2: Diễn giải chi tiết lý do vì sao không tham dự cuộc họp

 3. Đoạn 3: Trình bày một số giải pháp để giải quyết vấn đề

 4. Đoạn 4: Bày tỏ sự xin lỗi một lần nữa.

Cụ thể: 

thu-letter-of-apology-bai-mauBài mẫu band 6

Việc sử dụng công cụ liên kết

Bài viết có sử dụng từ nối tương đối hiệu quả như First, Second.

Tuy nhiên, một số lỗi sau đây khiến điểm CC của bài viết khó có thể đạt được 7: 

 1. Các công cụ liên kết câu chưa có sự đa dạng, hơi máy móc với việc sử dụng các từ như First, Second, Finally. 

 2. Từ ‘plus’ chưa phù hợp vì đây là lá thư mang tính chất trang nghiêm. 

 3. Từ specially ở câu thứ hai bị viết sai chính tả khiến nghĩa câu chưa chuẩn xác

Để cải thiện bài viết Letter of Apology lên band 7, người viết nên trau dồi vốn từ để tạo sự đa dạng về từ nối cho bài viết của mình. Tránh việc sử dụng một số từ hệ thống nhất định.

Một số điều chỉnh có thể được thực hiện để giúp bài viết cải thiện như sau: 

 1. Specially -> especially

 2. First -> If you would allow

 3. Plus -> As you know

 4. Second -> Besides

 5. Finally -> Again 

Việc sử dụng tham chiếu (referencing)

Bài mẫu Letter of Apology band 6 có ý thức về việc sử dụng tham chiếu, tuy nhiên vẫn còn một, hai lỗi về việc tham chiếu thông tin, cụ thể: 

 1. Ở câu (2), thay vì ‘these meetings’, thí sinh cần dùng ‘the meeting’ vì cụm từ này thay thế cho ‘the budget meeting’ ở câu (1)

 2. Ở câu (4), người viết sử dụng lặp từ nối ‘The explantion’. Để cải thiện tốt hơn, người viết có thể sử dụng ‘The reason I was not there is that’

Như vậy, từ bài viết band 6 như mẫu, qua việc điều chỉnh việc sắp xếp bố cục đoạn, đa dạng công cụ liên kết và sử dụng tham chiếu, một bài viết band 7 ở tiêu chí CC có thể được đưa ra như sau:

Bài mẫu Letter of Apology band 7

thu-letter-of-apology-bai-mau-2Bài mẫu Letter of Apology band 7

Một số lời khuyên cần lưu ý dành cho Letter of Apology để cải thiện band điểm 

Việc tổ chức và sắp xếp thông tin

Khi trình bày một lá thư trong IELTS General Writing Task 1, không chỉ với lá thư xin lỗi, mà với các thể loại lá thư khác, thí sinh luôn cần có một dàn ý cụ thể và nhất quán. Bên cạnh đó, cần chú ý việc chia đoạn văn sao cho mỗi đoạn văn chỉ truyền đạt một thông điệp nhất định, giúp người đọc dễ nắm được thông điệp của bài cũng như cả đoạn văn. 

Việc sử dụng công cụ liên kết

Để đạt được band điểm 7 hoặc cao hơn, ngoài việc sử dụng chính xác các từ nối trong câu và giữa câu là cần thiết, thí sinh cũng cần thu thập, mở rộng các loại từ nối sử dụng cho các loại lá thư. Bên cạnh đó, cần tránh lạm dụng từ nối, sử dụng ở gần như tất cả các câu sẽ khiến đoạn văn, hoặc lá thư trở nên thiếu tự nhiên

Việc sử dụng tham chiếu

Khi sử dụng tham chiếu hoặc từ thay thế, người viết cần xác định rõ tham chiếu thay thế cho danh từ, cụm từ nào trước đó để đảm bảo tính chính xác về ngữ pháp cũng như ngữ nghĩa của thông tin.

Lời kết

Như vậy, để cải thiện band điểm từ 6 lên 7 ở tiêu chí Coherence và Cohesion trong dạng bài Letter of Apology, thí sinh luôn cần ghi nhớ về ba tiêu chí sau: sự sắp xếp tổ chức thông tin, việc sử dụng công cụ liên kết và tham chiếu hợp lý. Bên cạnh việc sử dụng chính xác, sự đa dạng và linh hoạt trong việc sử dụng các công cụ liên kết sẽ giúp thí sinh dễ dàng đạt được band điểm như ý muốn.

Trần Thị Tuyết Trâm

Để làm quen với format đề thi IELTS thực tế và rèn luyện kỹ năng làm bài. Hãy tham gia thi thử IELTS online tại ZIM nhận ngay kết quả.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu
rity