Danh từ chung và danh từ riêng trong tiếng Anh | Lý thuyết và bài tập

Bài viết giới thiệu cụ thể về danh từ chung và danh từ riêng trong tiếng Anh kèm theo những ví dụ và phân loại chi tiết về các danh từ này cũng như bài tập vận dụng giúp thí sinh nhớ kiến thức lâu hơn.
ZIM Academy
04/08/2022
danh tu chung va danh tu rieng trong tieng anh ly thuyet va bai tap

Trước khi tìm hiểu về danh từ chung và danh từ riêng trong tiếng Anh, hãy xem xét ví dụ sau: I have a dog. He’s a German shepherd. His name is Lucky. I really like Lucky, he’s a great German shepherd.  (Tôi có một chú chó. Nó là một con becgie. Tên của nó là Lucky. Tôi rất thích Lucky, nó là một chú chó becgie tuyệt vời)

Trong những câu trên, những từ như ‘dog’, ‘German shepherd’ và ‘Lucky’ đều là các danh từ (Nouns). Trong đó, ‘dog’ là danh từ chung - Common Nouns - và ‘Lucky’ và ‘German Shepherd’ là danh từ riêng - Proper Nouns.

Danh từ chung và Danh từ riêng tồn tại trong tiếng Anh cũng như tiếng Việt. Danh từ riêng là tên riêng của một vật, người hoặc địa điểm (Hà Nội, Lê Văn Tám, Nguyễn Văn Trỗi, James, Lucy, Washington ...), còn Danh từ chung chỉ các loại sự vật nói chung (đất nước, ngôi nhà, bệnh viện, teachers, cats, cars ...).

Danh từ chung và danh từ riêng trong tiếng Anh là gì?

Danh từ chung là gì?

Danh từ chung là những danh từ chỉ chung một nhóm các sự vật. Những danh từ chung không viết hoa.

Ví dụ: a river, a camera, sneakers,…

Danh từ riêng là gì?

Danh từ riêng là những danh từ riêng chỉ tên riêng của một người hoặc vật. Danh từ riêng cần được viết hoa.

Ví dụ: The Nile, Canon, Adidas,…

Xem thêm:

Trọn bộ + 500 tên tiếng Anh hay cho nam và nữ kèm ý nghĩa

Ví dụ về danh từ chung và danh từ riêng trong tiếng Anh trong thực tế

Danh từ riêng dùng cho tên người

Tên người trong tiếng Anh luôn là một danh từ riêng và cần được viết hoa chữ cái đầu tiên. Tên riêng của một người không đi chung với ‘a/an’ hay ‘the’. Tuy nhiên, chúng ta có thể sử dụng ‘the’ trước họ (last name) để chỉ cả một dòng họ. 

Lionel Messi is a great footballers (Lionel Messi là một tay bóng xuất sắc)

The Rockefellers is one of the richest families in the U.S. (Nhà Rockefellers là một trong những dòng họ giàu có nhất Hoa Kỳ)

Danh từ riêng dùng cho tên địa danh

Danh từ riêng rất hay được dùng cho những địa danh như đất nước, núi, sông, đường. 

I want to live in India. (Tôi muốn sống ở Ấn Độ)

Everest is the tallest mountain in the world.  (Everest là ngọn núi cao nhất thế giới)

The Mekong river is important for agriculture. (Sông Mê-kông rất quan trọng cho nông nghiệp)

Mặc dù cấu tạo của một vài cái tên là những danh từ chung, chúng vẫn được xem là danh từ riêng khi chỉ một sự vật riêng biệt.

The Great Lakes attract many visitors to America. (Ngũ Đại Hồ thu hút nhiều du khách đến nước Mỹ)

People can float in the Dead Sea easily. (Người ta có thể nổi ở Biển Chết dễ dàng)

The Great Wall of China is one the wonders of the world. (Vạn Lý Trường Thành là một trong những kỳ quan thế giới)

Danh từ riêng dùng để chỉ tên doanh nghiệp

Đối với tên riêng của các doanh nghiệp, chúng ta luôn luôn viết hoa, dù tên của doanh nghiệp đó được tạo thành từ những danh từ chung. 

The Pizza Company has some excellent pizzas and spaghetti. (The Pizza Company có những món bánh pizza và mỳ ý xuất sắc)

Apple is the leading technology company. (Apple là công ty công nghệ hàng đầu)

Dùng để chỉ tên các giống động vật đặc trưng

Tên của các giống động vật chỉ cần được viết hoa nếu bao gồm tên một đia danh.

The British shorthair is a popular breed of cat. (giống mèo Anh lông ngắn là một giống mèo được ưa chuộng)

The Siberian tiger is an endangered species. (Cọp Siberia là một loài bị đe dọa.)

Bài tập về danh từ chung và danh từ riêng trong tiếng Anh

Exercise 1: Gạch chân những danh từ riêng và khoanh tròn những danh từ chung trong các câu sau:

 1. The Nile is the longest river in the world.

 2. James is my best friend. 

 3. America is one of the biggest countries in the world.

 4. Hanoi is the capital of Vietnam. 

 5. English is a popular language that many people speak. 

 6. Tigers are endangered animals.

 7. Mars is one of the nine planets in the solar system.

 8. My class has many smart students. 

 9. There are many trees in the forest. 

 10. Books often contain a lot of useful knowledge.

Exercise 2: Hãy viết hoa những danh từ riêng trong các câu sau, và sửa lại những danh từ chung đang được viết hoa.  

 1. johny is doing the Dishes.

 2. he lives in a big City called new york. 

 3. students should learn all important Subjects.

 4. thomas works as an Engineer in a big Company. 

 5. the University has many Scholarships for smart Students. 

 6. bruce lee is a famous kung fu master. 

 7. apple is one of the best technology Companies. 

 8. everest is the tallest Mountain in the world.

 9. donald trump used to be the president of america. 

 10. napoleon is a great General of france. 

Đáp án và giải thích

Bài tập 1

1. Danh từ riêng: Nile

Danh từ chung: river, world

Sông Nin là một danh từ riêng chỉ một con sông ở Ai Cập còn những danh từ như con sông và thế giới chỉ những vật thể nói chung.

2. Danh từ riêng: James

Danh từ chung: friend

James là tên của một người cụ thể nên là danh từ riêng, còn friend là một danh từ chỉ bạn bè nói chung.

3. Danh từ riêng: America

Danh từ chung: countries, world

America là tên của một đất nước nên nó phải là danh từ riêng. Những từ như countriesworld chỉ những vật thể nói chung nên là danh từ chung.

4. Danh từ riêng: Hanoi, Vietnam 

Danh từ chung: capital

Hà Nội là tên thủ đô của Việt Nam nên là danh từ riêng Việt Nam là tên của một đất nước nên cũng là danh từ riêng. Danh từ Capital là danh từ chung chỉ bất kì một thủ đô nào.

5. Danh từ riêng: English 

Danh từ chung: language, people 

Tiếng Anh chỉ một ngôn ngữ cụ thể nên là một danh từ riêng, còn những từ như ngôn ngữcon người Ià danh từ chung chỉ các sự vật.

6. Danh từ riêng: không có

Danh từ chung: tigers, animals

Cọp là tên của một loài động vật nên là danh từ chung. Tương tự, động vật cũng là một danh từ chung.

7. Danh từ riêng: Mars

Danh từ chung: planets, solar system

Sao Hỏa là tên của một hành tinh, do đó nó là một danh từ riêng còn những từ như hành tinhhệ mặt trời là danh từ chung vì chúng chỉ những sự vật nói chung.

8. Danh từ riêng: không có

Danh từ chung: class, students

Lớp học và học sinh là những danh từ chung chỉ những sự vật, không phải tên riêng của một vật cụ thể.

9. Danh từ riêng: không có

Danh từ chung: trees, forest

Câyrừng là những danh từ chung, không phải tên riêng của bất kỳ sự vật nào.

10. Danh từ riêng: không có

 Danh từ chung: books, knowledge

Sáchkiến thức là những danh từ chung chứ không phải là tên riêng của bất kỳ sự vật nào. 

Bài tập 2

1. Johny; dishes

Johnny là tên người nên cần phải được viết hoa, danh từ chén dĩa là danh từ chung, không cần viết hoa.

2. city; New York

City là một danh từ chung dùng cho các thành phố nên không cần viết hoa; New York là danh từ riêng nên cần phải viết hoa.

3. subjects

Subjects là một danh từ chung để chỉ các môn học nên không cần phải viết hoa.

4. Thomas; engineer; company

Thomas là tên một người nên cần phải được viết hoa, còn những danh từ kỹ sư và công ty là danh từ chung nên không cần phải viết hoa. 

5. university; scholarships, students 

Tất cả những danh từ đại học, học bổngsinh viên đều là những danh từ chung không cần phải viết hoa. 

6. Bruce Lee

Bruce Lee là tên riêng của một người, vì vậy cần phải được viết hoa.

7. Apple; companies

Apple là tên riêng của một công ty, do đó cần được viết hoa còn những danh từ công ty là danh từ chung không cần phải viết hoa.

8. Everest; mountain

Everest là tên riêng của một ngọn núi nên cần phải được viết hoa, còn danh từ núi nói chung thì không cần phải viết hoa. 

9. Donald Trump; America

Donald Trump là tên người nên cần phải được viết hoa, tương tự Mỹ là một tên quốc gia cần phải được viết hoa.

10. Napoleon; general; France

Napoleon là tên riêng của một người, France là tên riêng của một nước nên cần được viết hoa, còn danh từ chung là tướng không cần viết hoa.

Tham khảo thêm khóa học tiếng anh giao tiếp cho người đi làm tại ZIM, giúp học viên tăng cường khả năng phản xạ và xử lý tình huống giao tiếp trong thực tế.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (2 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu