Cách nhận diện kiểu đáp án gây nhiễu khi làm bài Multiple Choice - IELTS Reading

Dạng câu hỏi Multiple choice (dạng trắc nghiệm, lựa chọn 1 hoặc 2 đáp án đúng trong nhiều đáp án) là một dạng câu hỏi khó trong đề thi IELTS Reading và thường gây phân vân cho người đọc bằng các loại đáp án gây nhiễu khác nhau. Bài viết cung cấp cho người đọc cách phân biệt và loại trừ các đáp án gây nhiễu để lựa chọn được đáp án đúng, giúp nâng band điểm kỹ năng IELTS Reading.
cach nhan dien kieu dap an gay nhieu khi lam bai multiple choice ielts reading

Key takeaways:

 • Các bước trả lời câu hỏi dạng multiple choice: Xác định từ khóa, xác định vùng thông tin chứa đáp án, đối chiếu thông tin để đưa ra đáp án đúng

 • Đáp án đúng (True) là đáp án trả lời cho câu hỏi và có chứa các thông tin được nhắc đến trong văn bản gốc

 • 03 loại đáp án gây nhiễu: Đáp án có thông tin mâu thuẫn với nội dung bài (False), đáp án có một phần thông tin không được đề cập (Not given) và đáp án có được đề cập, nhưng không trả lời cho câu hỏi.

Các bước trả lời câu hỏi dạng Multiple Choice

Khi trả lời các câu hỏi dạng multiple choice, người đọc cần làm theo các bước sau: 

 • Bước 1: Xác định từ khóa trong câu hỏi và các lựa chọn 

 • Bước 2: Xác định vùng thông tin chứa đáp án

 • Bước 3: Đối chiếu thông tin để xác định đáp án.

Xem thêm: Tổng quan về Cấu trúc & Lộ trình ôn tập tham khảo cho phần thi IELTS Reading

Ví dụ: 

One limitation is connected to the manner in which the museum displays its exhibits. Art museums are often referred to as 'treasure houses' since they store unique historical artefacts. The presence of security guards, attendants, ropes, and display cases to keep us away from the exhibits reminds us of this even before we view it. In many situations, the building's architectural style promotes that perception.

Additionally, a big collection, like that of the National Gallery in London, is housed in numerous rooms, each of which contains dozens of pieces that are likely to be valued higher than what the typical visitor has. It is difficult not to be impressed by one's own relative 'worthlessness' in such a setting in a culture that judges the personal standing of the individual so much by their money worth.

Câu hỏi:

The writer uses the London's National Gallery to demonstrate 

A. the unfavorable cost to a nation of keeping a large collection of art.

B. the societal struggle that may occur between commercial and artistic values.

C. the harmful impact a museum may have on visitors' self-esteem.

D. the importance of prioritizing individual well-being over large-scale artistic projects.

Bước 1: Xác định từ khóa trong câu hỏi và các lựa chọn

Các từ khóa ở câu hỏi và các lựa chọn là các từ được in đậm 

The writer uses the London's National Gallery to demonstrate 

A. the unfavorable cost to a nation of keeping a large collection of art

(Chi phí không mong muốn để duy trì nhiều tác phẩm nghệ thuật)

B. the societal struggle that may occur between commercial and artistic values.

(Mâu thuẫn trong xã hội giữa giá trị thương mại và nghệ thuật)

C. the harmful impact a museum may have on visitors' self-esteem.

(Tác động tiêu cực bảo tàng gây ra với lòng tự trọng của người tham quan)

D. the importance of prioritizing individual well-being over large-scale artistic projects.

(Sự quan trọng của việc ưu tiên lợi ích cá nhân lên trên các dự án nghệ thuật quy mô lớn).

Bước 2: Xác định vùng thông tin chứa đáp án:

Dựa vào các từ khóa, có thể xác định được thông tin cần tìm nằm ở đoạn thứ 2.

Bước 3: Đối chiếu thông tin để xác định đáp án

 • Đáp án A: thông tin unfavorable cost keeping không được nhắc tới trực tiếp trong đoạn văn.

 • Đáp án B: thông tin societal struggle, occur artistic values không được nhắc tới trực tiếp trong đoạn văn.

 • Đáp án C: thông tin visitors' self-esteem được nhắc tới trong đoạn văn (one’s own relative ‘worthlessness’). Thông tin harmful impact được thể hiện qua câu cuối cùng trong đoạn văn (Thật khó để không bị ấn tượng bởi sự 'vô giá trị' của một người trong một bối cảnh như vậy trong một nền văn hóa đánh giá vị thế cá nhân của cá nhân quá nhiều bằng giá trị tiền bạc của họ - Việc đánh giá vị thế cá nhân quá nhiều bằng giá trị tiền bạc chính là một harmful impact - ảnh hưởng có hại).

 • Đáp án D: thông tin importance, prioritizing individual well-being không được nhắc tới trực tiếp trong đoạn văn.

→ Như vậy, đáp án đúng của câu hỏi là đáp án C.

Trong 03 bước trên, người đọc thường hay gặp khó khăn ở bước 3, do bị làm phân vân bởi các đáp án gây nhiễu - mỗi đáp án đều chứa một phần thông tin, từ khóa được nhắc đến trong bài.

Vậy để giải quyết sự phân vân này, người đọc cần xác định thế nào là đáp án đúng (True), và các loại đáp án gây nhiễu còn lại (False, Not given, đáp án có chứa các thông tin như trong văn bản gốc nhưng không trả lời cho câu hỏi).

Xem thêm: Các dạng bài Multiple Choice trong IELTS Reading thường gặp và các lỗi sai dễ mắc phải kèm cách khắc phục.

Thế nào là đáp án đúng (True)?

image-alt

Đáp án đúng (True) là một đáp án thỏa mãn 02 tiêu chí sau đây:

***Tiêu chí 1: Đáp án trả lời cho câu hỏi 

Ở đoạn văn ví dụ ở phần các bước trả lời câu hỏi dạng multiple choice phía trên, đáp án C là đáp án trả lời cho câu hỏi.

Điều này có thể được giải thích như sau:

 • Câu hỏi: Tác giả sử dụng “London’s national gallery” để nói gì?

 • Đáp án C có chứa các thông tin nằm trong cùng đoạn văn và ngay sau vị trí của “London’s national gallery”; về mặt ý nghĩa, các thông tin trong đáp án C là kết luận được đưa ra từ ví dụ cụ thể là “London’s national gallery”. Tác giả đưa ví dụ về sự hoành tráng của các tác phẩm trong bảo tàng quốc gia London (dozens of pieces that are likely to be valued higher than what the typical visitor has) để nói về tác động tiêu cực của nó ở ngay câu sau đó (a culture that judges the personal standing of the individual so much by their money worth).

→ Tiêu chí 2: Đáp án có chứa tất cả các thành phần có ý nghĩa tương đương với thành phần ở câu gốc trong đoạn văn

Ở ví dụ trên, đáp án C có các thành phần tương đương về mặt ý nghĩa với các câu gốc trong đoạn văn như sau:

 • visitors' self-esteem vs. one’s own relative ‘worthlessness’

 • harmful effect vs. a culture that judges the personal standing of the individual so much by their money worth.

Các dạng đáp án gây nhiễu 

image-alt

Ví dụ: 

Microbes, the majority of which are bacteria, have existed on this planet since well before the emergence of animal life, and they will outlive us. They are common and undetectable to the naked eye. Every kind of life, from seaweed and coral to dogs and people, contains them; they live in the soil, the air, the rocks, and the water. And we meddle with them at our peril, as Yong explains in his wonderfully compelling and critically important book.

Each species has a unique colony of bacteria, known as a "microbiome," and these microbes differ not only among species but also among individuals and within various organs inside each individual. Amazingly, microbial cells outnumber human ones, with a total of roughly 39 trillion in comparison to the typical person's 30 trillion. Yong tells us that we are only 50% human at most. The term "holobiont" refers to the idea that each species and its associated bacteria should be considered as a single entity.

Câu hỏi:

What point about bacteria does the author make in the opening paragraph?

A. They have existed on this planet after animals appeared.

B. There are more microbial cells than human ones

C. Animal life has more of them than does plant life.

D. They will survive longer than the human race does.

(Các từ in đậm là các từ khóa của câu hỏi và các đáp án)

Đáp án có thông tin mâu thuẫn với nội dung bài (False)

Khi so sánh đáp án với câu văn gốc trong văn bản, người đọc có thể bị gây nhiễu bởi các đáp án có chứa một vài thành phần tương đương về mặt ý nghĩa với câu văn gốc. Tuy nhiên, nếu một đáp án có chứa một, hoặc nhiều hơn một thành phần trái ngược, đối lập và loại trừ các thành phần ở câu gốc trong đoạn văn, đáp án đó là đáp án sai, có thông tin mâu thuẫn với nội dung bài (False).

Ví dụ: Đáp án A có chứa thông tin mâu thuẫn, trái ngược và loại trừ với thông tin trong đoạn văn gốc. Ở đáp án A, vi khuẩn tồn tại sau khi động vật xuất hiện (They have existed on this planet after animals appeared), còn ở trong đoạn văn, vi khuẩn tồn tại trước cả khi động vật xuất hiện (Microbes, the majority of which are bacteria, have existed on this planet since well before the emergence of animal life). Vì vậy, đây là đáp án có thông tin mâu thuẫn với nội dung bài (False).

Đáp án có một phần thông tin không được đề cập (Not given)

Khi so sánh đáp án với câu văn gốc trong văn bản, người đọc có thể bị gây nhiễu bởi các đáp án có chứa một vài thành phần tương đương về mặt ý nghĩa với câu văn gốc. Tuy nhiên, nếu một đáp án có chứa một, hoặc nhiều hơn một thành phần không được nhắc đến ở câu gốc trong đoạn văn, đáp án đó là đáp án có một phần thông tin không được đề cập (Not given). 

Đáp án dạng này có điểm khác so với đáp án False như sau: một phần thông tin ở đáp án có thể hoàn toàn không xuất hiện trong bài, hoặc khác, không giống với chi tiết tương đương trong bài, nhưng không đối lập, loại trừ thông tin tương đương trong bài.

Ví dụ: Đáp án C có chứa các thông tin animal life, plant life được nhắc tới trong bài, nhưng việc animal life hay plant life có nhiều bacteria hơn thì không được khẳng định trong đoạn văn, nên cũng không mâu thuẫn với thông tin trong đoạn văn. Vì vậy, đáp án này là loại đáp án có một phần thông tin không được đề cập (Not given).

Đáp án có được đề cập, nhưng không trả lời cho câu hỏi

Khi trả lời câu hỏi dạng bài multiple choice, thí sinh có thể bị gây nhiễu bởi các đáp án có đầy đủ các thành phần tương đương về mặt ý nghĩa với câu văn gốc trong đoạn văn. Tuy nhiên, nếu các đáp án này không trả lời cho câu hỏi được đưa ra, chúng cũng không phải là đáp án đúng mà thí sinh cần lựa chọn.

Ví dụ: Đáp án B có chứa thông tin “có nhiều tế bào vi sinh vật  hơn tế bào của con người”, tương đương với thông tin “microbial cells outnumber human ones” ở trong đoạn văn. Tuy nhiên, thông tin này nằm ở đoạn 2, trong khi câu hỏi là: Tác giả đưa ra điểm gì về vi khuẩn trong đoạn mở đầu (opening paragrpah). Vì vậy, đáp án này có được đề cập trong văn bản gốc, nhưng không trả lời cho câu hỏi, nên nó cũng không phải đáp án đúng.

Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức khoá học IELTS - Cam kết đầu ra Zero-Risk dành cho người mới bắt đầu, hệ thống học tập cá nhân hóa giúp học viên đạt kết quả mong muốn và tiết kiệm tới 80% thời gian tự học. Khi bắt đầu học, học viên sẽ được kiểm tra test trình độ đầu vào miễn phí để sắp lớp học phù hợp với mục tiêu đề ra với các quyền lợi khi đăng ký người học có thể tham khảo tại đây.

Bài tập vận dụng

Trả lời các câu hỏi dưới đây:

Microbes, the majority of which are bacteria, have existed on this planet since well before the emergence of animal life, and they will outlive us. They are common and undetectable to the naked eye. Every kind of life, from seaweed and coral to dogs and people, contains them; they live in the soil, the air, the rocks, and the water. And we meddle with them at our peril, as Yong explains in his wonderfully compelling and critically important book.

Each species has a unique colony of bacteria, known as a "microbiome," and these microbes differ not only among species but also among individuals and within various organs inside each individual. Amazingly, microbial cells outnumber human ones, with a total of roughly 39 trillion in comparison to the typical person's 30 trillion. Yong tells us that we are only 50% human at most. The term "holobiont" refers to the idea that each species and its associated bacteria should be considered as a single entity.

Microbes that exclusively exist in the mouth, armpit, or stomach of each individual live there quietly most of the time. Therefore, 'evil' germs are just bacteria taken out of context. More germs reside in the human stomach than there are stars in the cosmos, and these bacteria can become fatal if they enter the bloodstream. These neighborhoods also undergo ongoing change. Just a sixth of the left hand's germs are shared with the right hand. Of course, bacteria are everywhere around us. Each gram of food we consume contains a million bacteria, and we constantly exchange microorganisms with other people, animals, and other living things.

Young British scientific writer Yong is a wonderful tour guide for this fascinating subject. He has a talent for articulating complex scientific concepts in a way that is both completely engrossing and easy to understand through his writing style of lightness and panache. Yong has a goal in mind. He takes us gently by the hand and leads us into the strange, foreign world of germs in an effort to convince us to love them as much as he does. We do by the end.

We were unaware that bacteria existed for the most of human history. In the 1670s, a Dutch lens-maker by the name of Antony van Leeuwenhoek was the first person to witness these incredibly powerful creatures. He investigated a drop of water from a nearby lake using his own custom-built, up to 270-fold-magnifying microscopes and discovered that it was swarming with microscopic critters he termed "animalcules." Louis Pasteur, a French biologist, did not discover that some bacteria caused disease until nearly 200 years later. The negative reputation that bacteria have today was created by Pasteur's "germ theory."

Câu hỏi:

1. What point about bacteria does the author make in the opening paragraph?

A. They swiftly adjust to their surroundings.

B. It has been overstated how dangerous they are.

C. Animal life has more of them than does plant life.

D. They will survive longer than the human race does.

2. The author expresses admiration for the fact that in the second paragraph...

A. The microorganisms of each species are typically very diverse.

B. Some body parts have comparatively less germs.

C. Compared to human cells, the average person possesses more microbial cells.

D. Scientists' knowledge of how microbial cells function is poor.

3. In the fifth paragraph, what is the author doing?

A. Describing a discovery's process 

B. Contrasting experts' hypotheses concerning microorganisms

C. Portraying scientists' perplexity

D. Describing in full how bacteria cause disease

Đáp án: 

1. D

2. C

3. A

Tổng kết

Bài viết đã cung cấp các thông tin để giúp độc giả giải quyết sự phân vân khi trả lời câu hỏi dạng Multiple Choice trong IELTS Reading với các phần chính như sau:

 1. Các bước trả lời câu hỏi dạng Multiple Choice

 2. Định nghĩa đáp án đúng (True) và các đáp án gây nhiễu (False, Not given, đáp án có thông tin được đề cập nhưng không trả lời cho câu hỏi)

 3. Ví dụ cụ thể và bài luyện tập

Để trả lời đúng dạng câu hỏi trên và tăng band điểm IELTS Reading, người đọc cần áp dụng các kiến thức trên khi làm bài và luyện tập đọc các tài liệu bằng tiếng Anh hàng ngày.


Nguồn tham khảo:

IELTS 16 Academic. Student's Book with Answers with Downloadable Audio with Resource Bank. 2021.

"Museums of Fine Art and Their Public - IELTS Reading Practice Test." FREE IELTS Online Practice Tests, mini-ielts.com/430/reading/museums-of-fine-art-and-their-public.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu