Describe a piece of art you like | Bài mẫu IELTS Speaking

Describe a piece of art you like” thuộc nhóm chủ đề “Art” (hội hoạ) là chủ đề thường được đưa ra trong IELTS Speaking Part 2. Bài viết dưới đây sẽ gợi ý sample cho chủ đề “Describe a piece of art you like” cùng những câu hỏi thường gặp và cách trả lời khéo léo sao cho ăn điểm nhất cho topic này.
describe a piece of art you like bai mau ielts speaking

Key takeaways

Bài viết Describe a piece of art you like - Chủ đề IELTS Speaking sẽ bao gồm các đề mục chính:

  • Bài mẫu chủ đề “Describe a piece of art you like”

  • Phân tích từ vựng trong bài mẫu chủ đề: “Describe a piece of art you like”

You should say:

  • What the work of art it is

  • When you first saw it

  • What you know about it

  • Explain why you like it

Bài mẫu chủ đề “Describe a piece of art you like”

Well honestly, I’m a big fan of art, so I’ve been to a huge number of galleries before. As for this topic, I would talk about the painting that left an especially strong impression on me in the Louvre Museum. It was when I visited Paris with my whole family, spending the whole day exploring the Louvre Museum.

This is an oil painting called the Mona Lisa, also Portrait of Lisa Gherardini, which is a brilliant artwork by Leonardo da Vinci, dating from, I think, the 16th century. It is one of the world’s most famous paintings and is considered an icon of the Italian renaissance.

What I really like about this painting is that it presents Leonardo’s skillful handling of sfumato (use of fine shading) and reveals his understanding of the musculature and the skull beneath the skin.

The three-quarter view, which deviated from the typical profile attitude employed in Italian painting and turned the sitter's position primarily toward the viewer, quickly became the norm for all portraits and was continued until the twenty-first century.

Furthermore, the landscapes depicted in the Mona Lisa are particularly significant because they serve as a visual representation of the idea of bliss. Warm hues are used to depict the intermediate distance, which is level with the sitter's chest. Like many great paintings, I could sit and marvel at this all day.

Dịch:

Thành thật mà nói, tôi là một người yêu thích hội hoạ, vì vậy tôi đã từng tham quan khá nhiều phòng trưng bày trước đây. Đối với chủ đề này, tôi sẽ nói về bức tranh đã để lại ấn tượng đặc biệt mạnh mẽ đối với tôi ở Bảo tàng Louvre. Đó là khi tôi đến thăm Paris cùng cả gia đình, và tôi đã dành cả ngày để khám phá Bảo tàng Louvre.

Đây là một bức tranh sơn dầu có tên là Mona Lisa, hay còn được gọi Chân dung của Lisa Gherardini, là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời của Leonardo da Vinci, có niên đại từ thế kỷ 16. Đây là một trong những bức tranh nổi tiếng nhất thế giới và được coi là một biểu tượng của thời kỳ phục hưng Ý.

Điều tôi thực sự thích ở bức tranh này là nó thể hiện nghệ thuật đổ bóng khéo léo của Leonardo và tiết lộ sự hiểu biết của anh ấy về cơ bắp và hộp sọ bên dưới da.

Góc mặt ba phần tư, đi chệch khỏi thái độ hồ sơ điển hình được sử dụng trong hội họa Ý và chuyển vị trí của người trông trẻ chủ yếu về phía người xem, nhanh chóng trở thành tiêu chuẩn cho tất cả các bức chân dung và được tiếp tục cho đến thế kỷ XXI.

Hơn nữa, những cảnh quan được mô tả trong Mona Lisa đặc biệt có ý nghĩa vì chúng đóng vai trò như một đại diện trực quan cho ý tưởng về hạnh phúc. Màu sắc ấm áp được sử dụng để mô tả khoảng cách trung gian, ngang bằng với ngực của người trông trẻ. Giống như nhiều bức tranh tuyệt vời khác, tôi có thể ngồi và chiêm ngưỡng bức Mona Lisa cả ngày.

Phân tích từ vựng trong bài mẫu chủ đề: “Describe a piece of art you like”

Be a big fan of art

Phiên âm: /biː eɪ bɪɡ fæn ɑːv ɑːrt/

Dịch nghĩa: một người yêu thích hội hoạ

Ví dụ: I’m a big fan of art. I’ve been to many galleries in the world such as the Louvre Museum or the Uffizi Gallery. (Tôi là một người yêu thích hội hoạ. Tôi đã đặt chân đến rất nhiều triển lãm trên thế giới, ví dụ như bảo tàng Louvre hoặc triển lãm Uffizi.)

Leave an especially strong impression on somebody

Phiên âm: /liːv ən ɪsˈpɛʃəli strɒŋ ɪmˈprɛʃən ɒn ˈsʌmbədi/

Dịch nghĩa: để lại một ấn tượng đặc biệt trong tôi

Ví dụ: His helpfulness left an especially strong impression on me. (Sự tốt bụng của anh ấy đã để lại ấn tượng đặc biệt trong tôi.)

Famous

Phiên âm: /ˈfeɪ.məs/

Dịch nghĩa: nổi tiếng

Ví dụ: Danang is a city famous for its nightlife. (Đà Nẵng là một thành phố nổi tiếng về cuộc sống về đêm ở đó.)

Portrait

Phiên âm: /ˈpɔːr.trɪt/

Dịch nghĩa: tranh chân dung

Ví dụ: The movie paints a very vivid portrait of family life during the 1950's. (Bộ phim ấy vẽ nên bức tranh sống động của cuộc sống gia đình trong những năm 1950.)

Sfumato

Phiên âm: /sfu'mato/

Dịch nghĩa: kỹ thuật đổ bóng

Ví dụ: The Mona Lisa painting presents Leonardo’s skillful handling of sfumato. (Bức tranh Mona Lisa thể hiện kĩ thuật đổ bóng điêu luyện của Leonardo.)

Tham khảo thêm: Từ vựng và collocations chủ đề Art trong IELTS Speaking

Một số câu hỏi Part 3 liên quan đến topic Art

The examiner may ask questions about the works of art (e.g. paintings, sculptures and monuments). Here are a few art related questions.

How do people in your country feel about art?

Answer: Well, to be honest, people don’t appreciate art very much. Therefore, artists are often neglected and their work remains unrecognized.

Do people in your country prefer music over art?

Answer: Yes, they do. I mean, to all of us, music is an indispensable part of people’s lives. Young and old people have different tastes in music. Specifically, the young often prefer fast catchy rhythm to slow and soothing music.

Should the government provide support for art and cultural activities?

Answer: I think that the government should provide support for art and culture-related activities. Indeed, art and cultural programs help people connect with their cultures. Therefore, any kind of support, in the form of money or resources, will help artists gain respect in society and make ends meet as well. to make a decent living and earn respect in society.

Bài viết liên quan:

Tổng kết

Qua bài viết này, tác giả đã hướng dẫn chi tiết cấu trúc và cách trả lời đầy đủ cho đề IELTS Speaking Part 2: Describe a piece of art you like cùng với một số từ vựng mẫu dành cho chủ đề này. Mong người đọc có thể nắm rõ hơn để hoàn thành tốt trong kì thi IELTS của bản thân.

Để đánh giá chính xác trình độ IELTS hiện tại của bản thân, tham gia thi thử IELTS tại ZIM Academy với format bài thi chuẩn thi thật.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833