Describe an object that you think is beautiful | Bài mẫu kèm từ vựng

Describe an object that you think is beautiful thuộc nhóm chủ đề Describe an object (miêu tả đối tượng/vật) là chủ đề thường gặp trong IELTS Speaking Part 2 .
Trúc Mai
29/12/2022
describe an object that you think is beautiful bai mau kem tu vung

Bài viết dưới đây sẽ gợi ý bài mẫu cho chủ đề “Describe an object that you think is beautiful” cùng những câu hỏi thường gặp và cách trả lời tự tin hơn cho chủ đề này. Hơn nữa, bài viết cũng sẽ giới thiệu về các từ vựng cần thiết và cách diễn đạt giúp tăng điểm bài thi nói của thí sinh.

Bài mẫu chủ đề “Describe an object that you think is beautiful”

You should say:

 • What it is

 • Where you saw it

 • What it looks like

And explain why you think it is beautiful.

Dàn ý

Context (Bối cảnh)

Được tặng bởi một người bạn

Có một câu chuyện đằng sau

Content (Nội dung)

Kết thân với một người bạn Ecuador

Cuối cùng cô ấy phải trở về nhà

Cô ấy mang về một chiếc bát thủ công

Họa tiết vẽ tay một cô gái

Conclusion (Kết thúc)

Rất đẹp

Món quà trân quý nhất

Bài mẫu Describe an object that you think is beautiful

Tham khảo thêm:

Bài mẫu

An object that I find particularly beautiful is a bowl that was given to me by a friend. While I know bowls aren’t the most exciting things in the world, this particular bowl is beautiful because of the story behind it. 

During the early years of my time at high school I got the opportunity to interact with a few exchange students. Over this time I made a good friend from Ecuador. We became very close friends during her time in my country, but eventually had to return home. This was very sad for both of us. However, after high school had finished, we found out that she was accepted to a university in my country! When she came back, she brought back a lot of gifts for us all, and one gift in particular was a bowl that was handmade by her grandmother, just for me. It has a hand painted image of a girl on it, looking off into the distance.

It is beautiful and probably my most cherished gift.

Từ vựng cần lưu ý

 • exchange student / ɪkˈstʃeɪndʒ ˈstjuːdnt /: học sinh trao đổi

Exchange student programs are also becoming increasingly popular.

 • find out / faɪnd ˈaʊt /: biết được

How did you find out about the party?

 • handmade (a)  /ˌhændˈmeɪd/: được làm thủ công

Handmade products are becoming increasingly popular.

 • look off / ˈlʊk ɒf /: nhìn vào hư không

To look off is to simply look in a different direction with no specific target.

IELTS Speaking Part 3 Sample

Do you think there are more beautiful things now than in the past? Why?

This is a very hard question because I both want to be affirmative as well as negative. In my opinion, we have lost a lot of beauty in the natural world over the last decades, but I think that more beauty in other aspects has been created. We just need to find a way that creating new beauty isn’t done in a way that poses a threat to old beauty.

 • affirmative (a)  /əˈfɝː.mə.t̬ɪv/: tích cực

She asked the question expecting an affirmative response.

 •  pose a threat / pəʊz ə θret /: đe dọa tới

Did they pose a threat to his place?

What beautiful scenery spots are there in your country?

Immediately I knew where to talk about, and while there are others, this one is the most important one, in my opinion. Ha Long Bay is a place in north eastern Vietnam, located in Quang Ninh province. It is an area of the sea in which there are hundreds of karst mountains sticking out of the water. It is breathtaking. Tourists can take boats to float through the mountains in the bay overnight, it is very impressive.

 • karst (n)  /kɑːrst/: núi bị phong hóa

Some of the rocky karsts contain sea caves and hidden lagoons.

 • Breathtaking (a) /ˈbreθˌteɪ.kɪŋ/: tráng lệ, hấp dẫn

The view from the top of the mountain is breathtaking.

Where do you think people usually come into contact with beautiful things?

I think that the easiest answer would just be that people are most likely to come into contact with beauty when doing new things. While we can love and appreciate things we see around us all the time, it seems to me that you would be much more likely to encounter something that you would deem beautiful if it is something you’re not already used to.

 • encounter (v)  /ɪnˈkaʊn.t̬ɚ/: gặp phải

On their way home they encountered a woman selling flowers.

 • deem (v)  /diːm/: cho là

The area has now been deemed safe.

Why do you think people create beautiful things?

People create beautiful things because beautiful things are, by definition, things that humans tend to enjoy. If I remember correctly, serotonin is the chemical released when humans experience happiness. Happiness is an emotion that can be evoked by witnessing beauty. For the most part, humans tend to enjoy this happiness. Once humans discovered that we can do things to increase our happiness, we were likely to try and imitate and improve upon it.

 • Evoke (v)  /ɪˈvoʊk/: làm trỗi dậy

That smell always evokes memories of my old school.

 • imitate (v)  /ˈɪm.ə.teɪt/: bắt chước

Some of the youngerpopbandstry to imitate theirmusicalheroes from the past.

Bài viết liên quan:

Tác giả hy vọng qua bài viết trên, người học có thêm những kiến thức cần thiết để củng cố kỹ năng nói của bản thân đề bài Describe an object that you think is beautiful.

Bạn muốn biết mình đang ở mức độ nào trong thang điểm IELTS hay cần làm quen với làm bài thi IELTS để vững vàng tâm lý trước ngày thi chính thức? Hãy đăng ký thi thử IELTS để trải nghiệm ngay hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833