Download tổng hợp bài mẫu IELTS Writing Task 2 dạng Cause/Solution

Cause and Solution là một dạng đề tương đối đơn giản và hay gặp trong 5 dạng bài của IELTS Writing Task 2.
Published on
author
ZIM Academy

Tác giả

download-tong-hop-bai-mau-ielts-writing-task-2-dang-causesolution

Dạng Cause – Solution trong IELTS Writing task 2 là một dạng đề tương đối đơn giản và hay gặp trong 5 dạng bài của IELTS Writing Task 2. Đây là dạng đề yêu cầu thí sinh trình bày nguyên nhân gây ra vấn đề của một hiện tượng nào đó, đồng thời đưa ra giải pháp. Nhờ những yêu cầu cụ thể này, thí sinh có định hướng sẵn dàn ý cho bài viết, hạn chế lan man và dễ đạt tiêu chí 6.0 Task Response.

Cách nhận biết IELTS Writing Task 2 dạng Cause/Solution

Với dạng bài Cause/Solution đề bài sẽ có 2 câu hỏi, ví dụ: “What are the causes? Give solutions to…” Do đó, thí sinh cần đọc kỹ để nắm rõ yêu cầu đề bài, thông thường có 3 dạng yêu cầu cơ bản sau:

  • Nguyên nhân (cause) – Giải pháp (solution): Phân tích nguyên nhân của một vấn đề và đưa ra giải pháp.

Ví dụ: People are having more and more sugar-based drinks. What are the reasons? What are the solutions to make people drink less? (Đề thi ngày 01/02/2020)

  • Nguyên nhân (cause) – Tác động (effect): Phân tích nguyên nhân và chỉ ra ảnh hưởng của vấn đề đối với một nhóm người hoặc cộng đồng.

Ví dụ: In some countries around the world men and women are having children late in life. What are the reasons for this development? What are the effects on society and family life? (Đề thi ngày 18/06/2020)

  • Tác động (effect) – Giải pháp (solution): Đưa ra các tác động/ ảnh hưởng của vấn đề, từ đó đề xuất giải pháp cho từng tác động đó. 

Ví dụ: Consumers are faced with increasing numbers of advertisements from competing companies. To what extent do you think consumers are influenced by advertisements? What measures can be taken to protect them? (Đề thi ngày 8/4/2018)

Để hiểu rõ hơn về cách viết từng dạng câu hỏi của Cause/Solution, bộ tài liệu tổng hợp bài mẫu IELTS Writing Task 2 dạng Cause/Solution độc quyền tại ZIM sẽ cung cấp cho thí sinh bài viết chất lượng, chi tiết của đề thi những năm gần đây, chỉ ra từ vựng và cấu trúc câu hay dùng cho dạng đề này.

Tải tài liệu

Xem thêm: 

0 Bình luận
Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.