IELTS Writing Level 7.5

cach-tranh-loi-khang-dinh-tuyet-doi-de-dat-ielts-writing-70-

Cách tránh lỗi khẳng định tuyệt đối để đạt IELTS Writing 7.0 +

Lỗi khẳng định tuyệt đối là lỗi thường ít được phát hiện nhưng lại khiến thí sinh bị chững lại ở band điểm dưới 7 trong IELTS Writing Academic. Lỗi nà...

bởi

Đỗ Thanh Thủy

Việc nghĩ ra ý tưởng để viết về một chủ đề được giao là một trong những thử thách lớn đối với người viết vì các chủ đề được yêu cầu viết có thể khiến người viết bối rối, và không biết bắt đầu từ đâu.ielts ...

bởi

ZIM Academy