IELTS Writing Level 7.5

idea-for-ielts-writing-topic-advertising-phan-tich-y-tuong-va-tu-vung-theo-chu-de

Idea for IELTS Writing topic Advertising: Phân tích ý tưởng và từ vựng theo chủ đề

Bài viết giới thiệu các Idea for IELTS Writing topic Advertising và từ vựng chủ đề về các mặt lợi và hại của quảng cáo nói chung, và quảng cáo dành cho trẻ em nói riêng.

0