Giải đề và bài mẫu IELTS Writing cho chủ đề Society

People often think about creating an ideal society, but most of the times fail in making this happen. What is your opinion about an ideal society? How can we create an ideal society? Đề bài đặt vấn đề rằng, con người ta thường nghĩ về việc tạo ra một xã hội lý tưởng, nhưng chúng ta nhiều lần thất bại trong việc tạo ra nó. Ở câu hỏi đầu tiên, người viết được yêu cầu đưa ra quan điểm cá nhân về một xã hội lý tưởng, và làm thế nào chúng ta có thể tạo ra một xã hội như vậy. 
ZIM Academy
11/01/2022
giai de va bai mau ielts writing cho chu de society

Đề bài và phân tích

Đề bài

People often think about creating an ideal society, but most of the times fail in making this happen. What is your opinion about an ideal society? How can we create an ideal society?

Phân tích

Đề bài đặt vấn đề rằng, con người ta thường nghĩ về việc tạo ra một xã hội lý tưởng, nhưng chúng ta nhiều lần thất bại trong việc tạo ra nó. Ở câu hỏi đầu tiên, người viết được yêu cầu đưa ra quan điểm cá nhân về một xã hội lý tưởng, và làm thế nào chúng ta có thể tạo ra một xã hội như vậy. 

Lưu ý dạng bài

Đây là dạng bài “Direct questions” – câu hỏi trực tiếp. Đề bài sẽ có hai câu hỏi độc lập giống như dạng bài Cause and Solution, và nhiệm vụ của thí sinh là phải trả lời đầy đủ hai câu hỏi này. Thông thường, trong hai câu hỏi trên, sẽ có một câu hỏi về ý kiến cá nhân (ví dụ: Do you agree or disagree? Is it a positive or negative development? What is your opinion about something?). Trong khi đó, ở câu hỏi thứ hai, người viết có thể được yêu cầu trả lời các câu hỏi mang tính liệt kê (ví dụ: what are the causes of this trend? What are the effects / solutions? Hoặc trong trường hợp này là How can we create something?)

Bài mẫu tham khảo

Each person holds a different view on how an ideal society should be. In my opinion, an ideal society is the society where everyone who lives in it behaves with pure altruism. To achieve such a thing, we have to pay more attention to the education that young children receive both at home and at school.

We are facing many crises, be it severe environmental degradation and widespread poverty, and unfortunately most of them arise due to our selfishness. When we truly care about the livelihood of our future generation, there will be less damage done to the environment to justify economic progress. Or when we are aware of the suffering of those who are living in poor, unsanitary conditions on our doorstep and genuinely want to offer help, there will be more charity and less poverty. We can deal with our own problems and build an ideal society if our actions are driven by pure altruism.

It is, in fact, extremely difficult, if not impossible, to create a society where everyone behaves with true selflessness. However, we can make a paradigm change to our today’s society through innovating children’s early education. A sense of altruism emerges during childhood and can be developed through years of schooling. Parents can nurture altruism in their children at an early age by educating them about sharing and giving. This may greatly affect the trajectory of a child’s personality development which can later be reinforced by education at school. As a result, that child is likely to become an altruistic individual when he reaches adulthood.

In conclusion, I believe the most important element of an ideal society is altruism and we have to focus on nurturing our children’s altruistic behavior from an early age if we wish to build such society.

Từ vựng theo chủ đề

 • pure altruism: lòng vị tha chân thật 

 • severe environmental degradation and widespread poverty: sự hủy hoại môi trường nghiêm trọng hoặc đói nghèo đang lan rộng

 • the livelihood of our future generation: kế sinh nhai của thế hệ tương lai

 • justify economic progress: biện minh cho sự phát triển về kinh tế

 • poor, unsanitary conditions: điều kiện nghèo khổ và không đảm bảo vệ sinh 

 • on our doorstep: rất gần với nơi chúng ta sống

 • make a paradigm change to our today’s society: thay đổi cơ bản xã hội ngày nay

 • nurturing our children’s altruistic behavior: nuôi dưỡng phẩm chất vị tha ở trẻ em

 • affect the trajectory of a child’s personality development: ảnh hưởng đến hướng phát triển của tính cách ở trẻ em 

Cấu trúc ngữ pháp

Câu (1) We are facing many crises, be it severe environmental degradation and widespread poverty, and unfortunately most of them arise due to our selfishness.

Dịch nghĩa: chúng ta đang phải đối mặt với nhiều cuộc khủng hoảng, có thể kể đến như là sự xuống cấp nghiêm trọng của môi trường và đói nghèo lan rộng, và thật không may đa phần trong số chúng đang xảy ra sự ích kỷ của con người. 

Phân tích:

 • Be it”, đây là một cụm từ thường được sử dụng trong văn phong viết báo chí, với nghĩa gần tương tự với “such as”, dùng để liệt kê một hoặc hai ví dụ làm rõ hơn cho chủ từ phía trước. 

 • Face + something”, lưu ý: “face” có hai dạng, gồm động từ và tính từ “faced”. Khi dùng ở thể động từ, face sẽ đi với something phía sau và KHÔNG có giới từ with đi kèm. Trong khi đó, nếu chúng ta sử dụng dạng tính từ, ta sẽ có cụm “be faced with”.

Câu (2) Or when we are aware of the suffering of those who are living in poor, unsanitary conditions on our doorstep and genuinely want to offer help, there will be more charity and less poverty.

→ Dịch nghĩa: hoặc khi chúng ta nhận thức được rằng có nhiều người vẫn đang sống rất gần chúng ta trong điều kiện nghèo khổ, không đảm bảo vệ sinh, và muốn giúp đỡ họ, thì trong tương lai sẽ có nhiều hoạt động từ thiện và ít đói nghèo hơn. 

→ Phân tích:

 • Be aware of something” : nhận thực được điều gì đó

 • The suffering of those who are living in…”, trong câu có “who” thay thế cho danh từ “those” và đóng vai trò bổ nghĩa 

Cầu (3) I believe the most important element of an ideal society is altruism and we have to focus on nurturing our children’s altruistic behavior from an early age if we wish to build such society. 

Dịch nghĩa: tôi tin rằng nhân tố quan trọng nhất của một xã hội lý tưởng chính là lòng vị tha, và chúng ta phải tập trung vào việc nuôi dưỡng cách đối xử vị tha ở trẻ em từ độ tuổi sớm, nếu chúng ta muốn xây dựng một xã hội như vậy. 

→ Phân tích:

 • Trong câu có hai mệnh đề chính được nối với nhau bởi “and”. Ở mệnh đề thứ hai, chúng ta có thêm một vế “if” để bổ nghĩa. 

 • The most important element of an ideal society”: đây là một cụm danh từ khá dài, được xây dựng theo cấu trúc “ Danh từ + giới từ + danh từ”. 

 • To build such society”: từ “such” được sử dụng để nhấn mạnh vào ý nghĩa đã đề cập trước về một xã hội nơi mà con người đối xử với nhau một cách vị tha, nhân đạo. 

 • From an early age”: bổ nghĩa cho việc “nurturing our children’s altruistic behavior”.

Giảng viên tại ZIM

Bạn cần gấp chứng chỉ IELTS để du học, định cư, tốt nghiệp, hay thăng tiến trong sự nghiệp nhanh chóng? Đạt điểm cao trong thời gian ngắn với khóa học luyện thi IELTS cấp tốc hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Chat nhanh
Chat Messenger
Đăng ký tư vấn
1900 2833