Bài mẫu IELTS Writing Task 1 và Task 2 band 7 đề thi ngày 21/05/2022

Dàn bài, bài mẫu và từ vựng IELTS Writing Task 1 và Task 2 cho đề thi thật ngày 21/05/2022
ZIM Academy
30/05/2022
bai mau ielts writing task 1 va task 2 band 7 de thi ngay 21052022

Giải đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 21/05/2022

Đề bài: The bar chart shows the information of the number of volunteers and paid workers in 4 different roles in the sports sector of an Australian town in 2015.

image-alt

Dàn bài chi tiết

Mở bài

Giới thiệu nội dung chính của bản đồ

Đoạn tổng quát (Overview)

 • Volunteers: coaching đông nhất

 • Paid workers: không có sự khác biệt rõ ràng giữa số lượng 4 roles

Thân bài 1

Volunteer: 

 • Coaching đông nhất, theo sau là other sections

 • Therapists bằng 1 nửa coaching

 • Cuối cùng là referees

Thân bài 2

Paid worker:

 • Other sections đông nhất, theo sau là coaching

 • Không có sự khác biệt rõ rệt giữa therapist và referee

Bài mẫu IELTS Writing Task 1

The bar chart compares the number of paid and unpaid workers involved in four sports roles, namely coaching, referees, therapists and other sections, in the year of 2015 in an Australian town. 

In general, it can be seen that volunteers clearly favored coaching over any other roles. Meanwhile, there were no significant changes in the number of paid workers among the four roles.

The number of unpaid participants interested in coaching was highest, as around 75 of them enlisted to become volunteer coaches, followed by other sections with nearly 60 volunteers. The figure for volunteer therapists was half of that in coaching, with almost 45 volunteers, while only about 30 volunteers became referees.

Nearly 50 paid workers preferred to work in other sections, which was marginally higher than the number of paid coaches (over 40 people). The figures for workers in therapist and referee sections witnessed almost no clear distinction, as each welcomed more or less 40 workers. 

Band điểm ước lượng

TR: 7

CC: 8

LR: 7

GRA: 8

Overall: 7.5

Các cấu trúc dùng để diễn tả số liệu / vị trí / thứ tự

 • There were no significant changes in the number of …

 • S+V, followed by other sections with nearly 60 volunteers.

 • The figure for volunteer therapists was half of that in coaching

 • Nearly 50 paid workers preferred to work in other sections, which was marginally higher than the number of …

 • The figures for … witnessed almost no clear distinction

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 21/05/2022

Đề bài: To succeed in a business, one needs to be good at maths. To what extent do you agree or disagree?

Các đề bài liên quan

 • Some people think that scientific knowledge is essential for doing business, others argue that social skills are more important. Discuss both views and give your opinion. 

 • Some parents believe that learning Mathematics at school is redundant and should not be taught while others believe that it should remain a foundational subject whether or not it is used later in life. Discuss both views and give your opinion. 

Phân tích đề

Phạm vi chủ đề: Sự cần thiết của việc giỏi Toán đối với sự thành công doanh nghiệp

 • Nhiệm vụ: Thể hiện quan điểm đồng ý/không đồng ý đối với với nội dung “Để kinh doanh thành công, cần phải giỏi Toán.”

 • Định nghĩa các khái niệm có trong đề: 

  • good at Maths: giỏi Toán, giỏi tính toán, giỏi làm việc, xử lý với số liệu

Dàn bài

image-alt

Các ý tưởng khác có thể sử dụng:

Tại sao Toán không cần thiết đối với việc vận hành doanh nghiệp

 • Không phải ai thành công trong kinh doanh cũng giỏi Toán

  • Có thể giỏi những lĩnh vực, kĩ năng khác (lãnh đạo, quản lý, chuyên môn của ngành kinh doanh,...)

Bài mẫu

Some people argue that maths is an essential skill in order to do well in business. I partly disagree with this notion because although basic maths is required to properly run a business, more complex maths can be outsourced.  

Basic maths is an integral part of running a business. Success in business requires a broad range of knowledge including finance and accounting which both use maths. Business owners should have a solid understanding of basic arithmetic as well as algebra in order to run their business effectively. In addition, maths is required when performing business operations like accounting, inventory management, and forecasting sales. If business owners fail to have proper knowledge of dealing with figures, financial loss will be inevitable.  

However, strong maths skills are not required to do well in the business field. While maths is undeniably an important part of running a business, it is possible to outsource this skill. This includes hiring an individual skilled in the financial side of business as well as using spreadsheets and computer programs that will do financial models for business owners. Though using spreadsheets does require a basic understanding of the principles of finance and maths, it does not require a high level of math skills in areas such as calculus. Moreover, maths is a broad field that encompasses a number of subtopics such as geometry, calculus, algebra, and statistics. Not all of these areas are required when running a business. 

In conclusion, I partly disagree with the notion that business success requires strong maths skills. While many aspects of business do require basic maths skills such as finance and accounting, being good in all types of maths is not a requirement and many higher level maths skills can be outsourced. 

Band điểm ước lượng

TR: 7

CC: 8

LR: 7

GRA: 8

Overall: 7.5


Từ vựng

 • outsource (v): sử dụng nguồn lực khác, thuê ngoài

 • a broad range of knowledge: kiến thức rộng lớn

 • finance and accounting: tài chính kế toán

 • perform business operations: thực hiện các công việc vận hành doanh nghiệp

 • financial loss: thất thoát, mất mát tài chính

 • encompass (v):  bao gồm

Xem thêm các đề thi IELTS Writing và bài mẫu khác tại: Tổng hợp đề thi IELTS Writing 2022 kèm bài mẫu | Cập nhật liên tục

Bạn cần gấp chứng chỉ IELTS để du học, định cư, tốt nghiệp, hay thăng tiến trong sự nghiệp nhanh chóng? Đạt điểm cao trong thời gian ngắn với khóa học luyện thi IELTS cấp tốc hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833