Bài mẫu IELTS Writing Task 1 và Task 2 band 7 đề thi ngày 29/05/2021

Dàn bài, bài mẫu và từ vựng IELTS Writing Task 1 và Task 2 cho đề thi thật ngày 29/05/2021
Published on
author
ZIM Academy

Tác giả

bai-mau-ielts-writing-task-1-va-task-2-band-7-de-thi-ngay-29052021

Giải đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 29/05/2021

The percentage of men and women aged 60-64 who were employed in 4 countries in 1970 and 2000

ielts-writing-task-1-de-thi-ngay-29052021

Phân tích đề bài 

Bar Chart – dạng bài so sánh + xu hướng

Phân tích chi tiết

Mở bài: Viết lại câu hỏi theo cách khác.

Đoạn tổng quan: Phân tích những đặc điểm chính của cả 2 biểu đồ bar chart. 

 • Trong cả hai năm, tỉ lệ nam tuổi 60-64 có việc làm luôn cao hơn tỉ lệ nữ, bất kể nước nào 

 • Tỉ lệ có việc làm cho cả nam và nữ trong cả giảm sau 30 năm. 

Đoạn miêu tả 1: So sánh số liệu giữa hai nước USA & Indonesia

 • So sánh tỉ lệ nam tuổi 60-64 của cả hai nước USA & Indonesia. 

 • So sánh tỉ lệ nữ tuổi 60-64 của cả hai nước USA & Indonesia. 

 • Chỉ ra sự thay đổi sau 30 năm của cả nam và nữ trong hai nước này. 

Đoạn miêu tả 2: Tả số liệu của nước Belgium và Japan 

 • Ở năm đầu tiên, Japan có sự khác biệt lớn nhất giữa tỉ lệ nam và nữ. Tả số liệu cụ thể của nam và nữ của Japan trong năm 1970.

 • Sau 30 năm, sự khác biệt lớn nhất lại được thấy ở Belgium. Tả số liệu cụ thể của nam và nữ của Belgium trong năm 2000. 

Đọc thêm: Hướng dẫn cách viết bài IELTS Writing Task 1 Bar Chart

Bài mẫu tham khảo

The bar charts illustrate the proportion of men and women that were still working between the ages of 60 and 64 in Belgium, USA, Japan, and Indonesia, in 1970 and 2000.

Overall, the employment rate for both males and females in all four countries saw a substantial decline over the period. Meanwhile, the proportion of employed males aged 60-64 was invariably higher than that of their counterparts in the two given years, regardless of the country. 

In 1970, roughly 83% of Indonesian men aged 60-64 were employed, which was second only to the USA, at 86%.  The percentage of 60-64 year old women who were still working in Indonesia and USA was 50% and 76% respectively. In 2000, while employment rates for males in both mentioned countries declined by roughly 10%, the percentage of employed females in Indonesia rose to surpass that of the USA, at 50% compared to 45%. 

Initially, Japan was the country where the statistical difference between employed males and females was the largest, with 75% of males and 56% of females. However, over the next 30 years, the largest gap was to be seen in Belgium where 51% of males were employed, approximately 40% higher than the figure for females. 

[Estimated band 7]

Vocabulary

invariably (adv): luôn vậy, lúc nào cũng vậy

statistical difference: sự khác biệt về số liệu 

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 29/05/2021

Some people think that mobile phones should be banned in public places like libraries, shops and on public transport. To what extent do you agree or disagree with this statement?

Phân tích đề 

Phân tích đề bài: Nhiều người đề xuất rằng điện thoại di động nên được cấm trong 

Dạng câu hỏi:

Đây là dạng bài Agree /Disagree. Đối với dạng bài này, người viết cần thể hiện rõ ràng quan điểm của mình (theo chiều hướng đồng ý hoặc không đồng ý) và đưa ra các ưu điểm / nhược điểm tương ứng của sự việc được nêu ra trong đề bài. 

Dàn bài chi tiết

Step 1: Introduction: Mở bài giới thiệu chủ đề (bằng cách paraphrase lại đề bài) và đưa ra quan điểm cá nhân ngay mở bài (theo chiều hướng đồng ý hoặc không đồng ý).

Step 2: Body 1: Công nhận rằng sự đề xuất cấm điện thoại có sự hợp lý của nó, liên quan đến sự quan tâm giữ gìn không gian công cộng.

Main Idea : Điện thoại có thể là một sự chướng mắt ở những một vài nơi công cộng yêu cầu không gian yên tĩnh

 • Support: Điện thoại thường đi kèm theo màn hình phát sáng và những chuông thông báo gây phiền hà cho những người xung quanh 

 • Support: Ở những nơi yêu cầu sự yên tĩnh như thư viện, điện thoại có thể gây cản trở đến các hoạt động đọc. Do đó việc cấm điện thoại sẽ giúp đảm bảo các hoạt động cũng như là tinh thần nơi chốn.

Step 3: Body 2 (theo chiều hướng không đồng ý): Chỉ ra những nơi chốn công cộng 

Main Idea : Một vài nơi chốn, vì tính chất tấp nập của chúng nên không những không bị ảnh hưởng bởi điện thoại, mà còn cần đến điện thoại.

 • Support: Ở những nơi như phương tiện giao thông công cộng, như tàu hoả và xe buýt, hoặc trong các khu trung tâm mua sắm, điện thoại là cần thiết trong các trường hợp khẩn cấp, có biến cố, tai nạn. 

Step 4: Conclusion: Kết bài khẳng định lại quan điểm cá nhân.

Bài mẫu tham khảo

The omnipresence of mobile phones in daily life has certainly been noticeable, if not glaringly obvious in most situations. Some even go as far as to suggest that mobile phones should be banned in public places. I personally disagree with this statement. 

Admittedly, it is not hard to see the reasoning behind this proposed ban of smartphones, which is mainly to do with a concern for preserving public atmosphere. In fact, the device’s artificial bright blue-light and nerve-racking notification alarms become so commonplace that they border on obtrusiveness in certain cases. For example, in settings that demand absence of visual and aural disturbance, such as libraries, the presence of smartphones is highly distracting for those trying to concentrate. As such, a ban on smartphones would help ensure the intended spirits and activities of such public spaces are maintained. 

Given the argument above, mobile phones should not entirely be banned in public spaces. The main reason for this is that many public places, due to their inherent dynamic nature, not only are unaffected by the presence of smartphones but also necessitate the use of such devices. Specifically, on public transport, typically trains and buses, passengers opt to keep mobile phones alongside themselves in case of an emergency or accident. Likewise, in a shopping scenario, a mobile phone would certainly prove useful in the event of a robbery or a fire. Besides the aforementioned emergency situations, mobile phones offer users great convenience in public places, in the form of entertainment while waiting or as a means of transaction in lieu of actual cash.

In conclusion, though there is no denying the intrusiveness of smartphones in certain places, such as libraries, a blanket ban on smartphones in all public spaces would seem rather absurd.

[Estimated band 7]

Vocabulary

 • Omnipresence (n): sự có mặt ở khắp nơi

 • Commonplace (adj): phổ biến

 • border on: như thể là

 • obtrusiveness: sự chướng mắt

 • visual (adj): liên quan đến mắt nhìn

 • aural (adj): liên quan đến tai nghe

 • distracting (adj): gây xao nhãng

 • scenario (n): tình huống, viễn cảnh

 • inherent (adj): về bản chất

 • robbery (n): vụ cướp

 • fire (n): vụ hoả hoạn 

 • transaction: giao dịch

 • in lieu of sth: thay vì gì đó

 • blanket ban: một lệnh cấm hoàn toàn

Xem thêm các đề thi IELTS Writing và bài mẫu khác tại: Tổng hợp đề thi IELTS Writing 2021 kèm bài mẫu | Cập nhật liên tục

0 Bình luận
Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.