Giải đề IELTS Writing Task 1 và Task 2 ngày 05/01/2023

Phân tích đề, các bước lập dàn bài, bài mẫu IELTS Writing task 1 và task 2 kèm từ vựng ghi điểm cho đề thi thật ngày 05/01/2023.
An Trịnh
11/01/2023
giai de ielts writing task 1 va task 2 ngay 05012023

Giải đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 05/01/2023

Task 1: The chart below shows the percentage of people born in and outside of Australia living in cities, towns, and rural areas in 1950 and 2010. Summarise the information by selecting and reporting the main features of the graph and make comparisons where relevant.

image-alt

Dàn bài

Mở bài

Giới thiệu nội dung chính của biểu đồ

Đoạn tổng quát

(Overview)

 • Sống ở thành phố phổ biến nhất ở 2 độ tuổi và trong 2 năm.

 • Phần trăm số người ở cả 2 nhóm tuổi sống ở thành phố tăng.

Thân bài 1

Những người sinh ra ở Úc.

 • Vào năm 1950, 50% số người sống ở thành phố, 20% số người sống ở thị trấn, và 30% còn lại sống ở nông thôn.

 • Vào năm 2010 số người sống ở thành phố tăng lên 65%, số liệu những người sống ở nông thôn và thị trấn giảm 15%.

Thân bài 2

Những người sinh ra ở bên ngoài nước Úc.

 • Khoảng 60% số người sống ở thành phố năm 1950, và 80% năm 2010.

 • 40% số người sống ở nông thôn vào năm 1950, và giảm còn 5% vào năm 2010.

Bài mẫu tham khảo

The chart gives information about the percentage of people living in cities, towns, and rural areas in Australia in 1950 and 2010, in terms of those born in Australia and those born elsewhere.

Overall, it is clear that living in a city was far more common for both groups of people in both 1950 and 2010. Furthermore, the percentage of both groups of people living in cities increased over the period.

In 1950, around 50% of people born in Australia lived in a city. Meanwhile, 20% of people born in Australia lived in a town, compared with around 30% living in rural areas. By 2010, the number of those living in cities had increased to approximately 65%, while the percentage of those living in towns and rural areas dropped to a little over 15% each.

On the other hand, the percentage of people born outside of Australia that lived in cities was around 60% in 1950, and 80% in 2010. Notably, a significant portion of those who weren’t born in Australia lived in rural areas in 1950 (40%); however, this figure dropped substantially in 2010 to around 5%.

Band điểm ước lượng

TR: 8

CC: 8

LR: 7

GR: 8

Overall: 7.5

Cấu trúc dùng để miêu tả số liệu:

 • in terms of… : xét về …

 • to be far more common: phổ biến hơn nhiều 

 • increased over the period: đã tăng trong kỳ.

 • compared with: so sánh với.

 • had increased to approximately 65%: đã tăng lên khoảng 65%.

 • dropped to a little over 15%: giảm xuống hơn 15% một chút.

 • Notably, a significant portion of: Đáng chú ý, một phần đáng kể của.

 • this figure dropped substantially: con số này giảm đáng kể.

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 05/01/2023

Đề bài: Rich countries often give money to poorer countries, but it does not solve poverty. Therefore, developed countries should give other types of help to poorer countries rather than financial aid. To what extent do you agree or disagree?

Các đề bài liên quan

 • In recent times, economic growth has helped many become richer, both in developed and developing countries. However, those in developed countries are not as happy as they were in the past. Why is this? What can be learned from this?

 • Developed nations should give financial assistance to undeveloped nations. To what extent do you agree or disagree with this statement?

Phân tích đề

 • Phạm vi chủ đề: Xã hội

 • Nhiệm vụ: Đưa ra quan điểm cá nhân đồng tình hoặc không đồng tình.

 • Định nghĩa các khái niệm có trong đề: financial aid - hỗ trợ tài chính.

image-alt

Ý tưởng khác có thể sử dụng.

Đồng ý

Không đồng ý

 • Các quốc gia nghèo hoặc đang phát triển chỉ cần hỗ trợ tài chính, vì khi có nguồn tài chính mạnh mẽ họ có thể từ mình thực hiện các kế hoạch, chính sách giúp đất nước phát triển.

 • Các quốc gia phát triển có thể hỗ trợ lương thực, việc này có thể giúp giảm bớt nạn đói ở các quốc gia nghèo.

 • Các quốc gia phát triển có thể hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, điều mà các quốc gia nghèo có thể không có kinh phí thực hiện, việc này có thể giúp đời sống người dân thuận tiện hơn.

Bài mẫu tham khảo

Poor countries are often given financial aid from richer nations in an attempt to provide the citizens of those disadvantaged countries with a better standard of living and quality of life. However, this kind of aid rarely solves the issue of poverty, and therefore I completely agree that richer nations should provide other forms of help.

Firstly, in order to truly help people from poorer nations in the long term, governments and citizens should be provided with good quality education. For example, only in recent times have people from richer countries spread awareness and education to those from poorer nations about the simple, yet life-saving practices of hand washing and personal hygiene. This has resulted in significant improvements in the general health and well-being of people in poorer countries and reduced the rate of preventable disease and infection. Furthermore, by providing education on the latest techniques in farming and agriculture, people from poorer nations will be able to farm more efficiently, giving them more access to food, which will essentially provide them with adequate nutrition to ward off hunger and disease.

Secondly, rather than simply providing money, richer nations should provide governments from poorer countries with access to new technology and equipment. By providing such countries with specialised farming machinery, or life-saving medicines and medical equipment, the lives of poorer people will be significantly enhanced. Furthermore, while many poorer countries may have access to significant amounts of natural resources, such as fossil fuels, minerals, and precious metals, they often do not have the technology or equipment to mine and refine such resources. As a result, many wealthier countries often take advantage of this situation and mine the resources of those poorer countries while paying them a fraction of their worth.

In conclusion, while giving financial aid to poor nations can be beneficial in the short term, providing education and technology will benefit them more in the long run.

Band điểm ước lượng

TR: 8

CC: 8

LR: 7

GRA: 8

Overall: 7.5

Từ vựng

 •  in an attempt to: trong một nỗ lực để.

 • a better standard of living and quality of life: mức sống và chất lượng cuộc sống tốt hơn.

 •  solves the issue of: giải quyết vấn đề của.

 • in the long term: Về lâu dài.

 • good quality education: giáo dục chất lượng tốt.

 • spread awareness: lan truyền nhận thức.

 • the simple, yet life-saving practices of hand washing and personal hygiene: các thực hành rửa tay và vệ sinh cá nhân đơn giản nhưng có tính cứu mạng.

 • the general health and well-being of people: sức khỏe chung và hạnh phúc của mọi người.

 •  the latest techniques: các kỹ thuật mới nhất.

 • ward off hunger and disease: tránh đói và bệnh tật.

 • specialised farming machinery, or life-saving medicines: máy móc nông nghiệp chuyên dụng, hoặc thuốc cứu sinh.

 • natural resources: tài nguyên thiên nhiên.

 • fossil fuels, minerals, and precious metals: nhiên liệu hóa thạch, khoáng sản và kim loại quý.

 • take advantage of: tận dụng.

 • a fraction of their worth: một phần giá trị của họ.

 •  in the short term: Trong thời gian ngắn.

 • in the long run: về lâu dài.

Xem thêm

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu
rity