Giải đề và bài mẫu IELTS Writing cho chủ đề Lifestyle ngày 21/03/2020

Watching a live performance such as a play, concert, or sporting event is more enjoyable than watching the same event on television. To what extent do you agree or disagree?
ZIM Academy
11/01/2022
giai de va bai mau ielts writing cho chu de lifestyle ngay 21032020

Đề bài và phân tích chủ đề Lifestyle

Đề bài

Watching a live performance such as a play, concert, or sporting event is more enjoyable than watching the same event on television. To what extent do you agree or disagree?

Phân tích

  • Chủ đề: Lifestyle

  • Keywords: watch a live performance; watching on television; more enjoyable.

  • Dạng bài: Opinion Essay – Đưa ra ý kiến cá nhân về một vấn đề đưa ra ở câu hỏi.

  • Hướng dẫn tiếp cận: Với dạng câu hỏi này, người viết có thể đưa ra quan điểm của mình theo các hướng: hoàn toàn đồng ý / hoàn toàn không đồng ý / chỉ đồng ý/không đồng ý một phần.

Cấu trúc bài viết

Introduction

●       Paraphrase lại đề bài: 1 câu.●       Thesis Statement (Giới thiệu nội dung chính của toàn bài): Trả lời trực tiếp câu hỏi của đề bài.

Body 1

Tại sao watching a live performance lại enjoyable hơn.●       Lý do 1: cảm giác được hoà mình với đám đông.

●       Lý do 2: cơ hội gặp thần tượng.

Body 2

Tại sao watching a performance on TV lại enjoyable hơn.●       Idea 1: hoàn toàn làm chủ không gian.

●       Idea 2: ít những từ gây mất tập trung.

Conclusion

Paraphrase lại Thesis Statement và nêu lại quan điểm.

Bài mẫu tham khảo

Some people claim that attending a performance live gives more delight and pleasure than watching the same events on screen. In my opinion, I somewhat disagree with this conviction because each situation is more enjoyable than one another to different kinds of audiences.

On the one hand, going to live performances is more enjoyable to some groups of people. First, sociable audiences prefer to attend these events to enjoy a feeling of togetherness. During a concert or a sports game, people could dance and chant together, which is a stimulating experience for outgoing individuals. Besides, attending live performances gives the audience a chance to have personal interactions with their favorite artists or athletes. For many people, the difference between interacting with their idols in real life, which is a much more pleasant experience, and through a TV screen is as different as night and day.

On the other hand, watching the same events on television is more enjoyable for people with certain characteristics. First of all, television broadcast suits those who want full control of their surroundings when they watch a performance. To be more specific, home viewers could adjust the positions of the seat or the television to their liking, whereas a live event usually only allows the audience to stay in a fixed seat. Furthermore, television audiences are also bothered by fewer distractions than live audiences. For example, people who just want to focus on the performance could avoid attending live events, where noise coming from exciting fans could easily distract them and disturb their experience.

In conclusion, I reiterate my disagreement with the opinion stating that going to a live performance is more enjoyable than watching the same event on television. While extroverted people and those who want to meet their favorite artists or athletes would prefer to attend live performances, Television broadcast is more preferable for those wanting either no distraction or a full control of their surroundings.

Từ vựng theo chủ đề

  • Feeling of togetherness: sự hoà mình với đám đông.

  • Have personal interaction: có tương tác cá nhân.

  • Distractors: thứ gây mất tập trung.

  • Disturb their experience: ảnh hưởng trải nghiệm.

Tham khảo thêm khóa học luyện thi IELTS cấp tốc tại ZIM, giúp học viên tăng tốc kỹ năng làm bài, bổ sung kiến thức nhanh chóng, rút ngắn thời gian đạt điểm IELTS mục tiêu.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu