Ideas for IELTS Writing Task 2 topic Work-life balance và từ vựng theo chủ đề

Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu về Idea for IELTS Writing Task 2 topic Work-life balance: nguyên nhân dẫn đến mất cân bằng công việc và cuộc sống, kèm theo từ vựng cần thiết.
Nguyễn Phượng Duyên
08/06/2023
ideas for ielts writing task 2 topic work life balance va tu vung theo chu de

Tổng quan về chủ đề

Chủ đề về sự cân bằng trong công việc và cuộc sống là một trong những chủ đề thường xuất hiện trong các bài thi IELTS Writing Task 2. Các đề bài trong chủ đề này thường xoay quanh những vấn đề nhân viên gặp phải trong việc cân bằng công việc và cuộc sống và những giải pháp có thể thực hiện để giúp nhân viên có cuộc sống lành mạnh và cân bằng hơn. Một số đề bài thường gặp:

1) Many people try to balance work and other parts of their life. However, this is very difficult to do. What are the problems associated with this? What is the best way to achieve a better balance?

2) Many people find it hard to balance their work with other parts of their lives. What are the reasons for this? How can this problem be overcome?

3) Some people think that work is the most important thing in people’s life. Without the success of a career, life becomes meaningless. To what extent do you agree or disagree?

Cùng chủ đề: Ideas for IELTS Writing Topic Work.

Work-life balance

Ideas for IELTS Writing Task 2 topic Work-life balance

Nguyên nhân và giải pháp cho vấn đề mất cân bằng công việc và cuộc sống:

Causes (nguyên nhân)

Solutions (giải pháp)

Sự cạnh tranh ngày càng cao trong môi trường doanh nghiệp.

The business environment is becoming more competitive.

Công ty cần tạo ra môi trường làm việc linh hoạt cho nhân viên.

Companies should create a flexible working environment.

Nhiều nhân viên tập trung vào việc phấn đấu vì sự thành công trong sự nghiệp.

Many employees focus on striving for success in their career.

Nhân viên cần hiểu và đặt ra giới hạn cho bản thân trong công việc.

Employees should set boundaries for their work.

Làm nhiều việc cùng lúc có thể dẫn đến năng suất làm việc thấp và mất cân bằng cuộc sống.

Multitasking can lead to low productivity and imbalance in life.

Nhân viên cần sắp xếp mức độ ưu tiên của các công việc và thực hành quản lý thời gian.

Employees should prioritize the tasks and improve time management skills.

Causes (nguyên nhân)

1) Sự cạnh tranh ngày càng cao trong môi trường doanh nghiệp - The business environment is becoming more competitive

Sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống được cho là chìa khóa dẫn đến thành công và hạnh phúc. Mặc dù nỗ lực để cân bằng giữa công việc và cuộc sống đang trở thành tiêu chuẩn trong xã hội của chúng ta, nhưng để đạt được điều đó khá khó khăn do một số lý do. Nhiều nhân viên lựa chọn cống hiến hết mình cho công việc vì tính cạnh tranh trong môi trường doanh nghiệp  ngày càng tăng. Có hàng nghìn sinh viên mới tốt nghiệp gia nhập lực lượng lao động mỗi năm, điều này tạo ra mối đe dọa cho các nhân viên hiện tại vì các công ty có thể lựa chọn thay thế những người có hiệu suất thấp bằng những sinh viên tốt nghiệp có chuyên môn tốt. Vì vậy, để giữ được sự đảm bảo trong công việc, người lao động cần phải làm thêm giờ, dành ít thời gian hơn cho cuộc sống cá nhân của họ.

Work-life balance is believed to be the key to both success and happiness. Although striving for a balance between work and life is becoming the norm in our society, it is rather challenging to achieve it due to several reasons. Many employees choose to devote themselves to their work because of the increased competitiveness in the business environment. There are thousands of fresh graduates entering the workforce every year, which creates a threat to the existing employees since companies have the option to replace low performers with well-qualified graduates. Therefore, in order to maintain job security, employees need to work extra hours, leaving less time for their personal life. 

image-alt

Từ vựng chủ đề:

 • strive for a balance : nỗ lực đạt được sự cân bằng 

 • devote oneself to something : cống hiến hết mình cho điều gì

 • increased competitiveness (n): tính cạnh tranh ngày càng cao 

 • fresh graduate (n) sinh viên vừa tốt nghiệp

 • workforce (n) : nguồn nhân lực

 • existing employee (n): nhân viên hiện tại

 • low performer (n) : người có hiệu quả làm việc thấp

 • job security (n) : sự đảm bảo trong công việc 

2) Nhiều nhân viên tập trung vào việc phấn đấu vì sự thành công trong sự nghiệp - Many employees focus on striving for success in their career 

Ngoài ra, nhiều nhân viên đang phấn đấu để đạt được thành công trong sự nghiệp có khả năng làm việc nhiều hơn. Điều này không chỉ giúp họ tăng thu nhập mà còn leo lên những nấc thang sự nghiệp. Những nhân viên dành phần lớn thời gian trong ngày tại nơi làm việc có thể không hoàn thành trách nhiệm gia đình như chăm lo việc nhà hoặc đơn giản là giúp bạn đời của họ. Hơn nữa, nếu mọi người không có đủ thời gian để gắn kết gia đình hoặc các hoạt động thú vị với bạn bè của họ, điều đó không chỉ có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe thể chất mà còn cả đời sống xã hội của họ.

In addition, many employees who strive for success in their career are likely to work intensively. This not only helps them increase their income but also climb the career ladder. These overworked employees who spend most of their day at work might fail to fulfill family responsibilities such as taking care of the household chores or simply lending a hand to their partner. Moreover, if people do not have enough time for family bonding or enjoyable activities with their friends, it can not only jeopardize their physical health but also their social life.

image-alt

Từ vựng chủ đề:

 • work intensely (v): làm việc cật lực

 • climb the career ladder : leo nấc thang sự nghiệp

 • overworked employee (n) : nhân viên làm việc quá sức 

 • family responsibility (n) : trách nhiệm gia đình 

 • family bonding activities (n) hoạt động gắn kết gia đình

 • jeopardize (v) gây nguy hiểm

3) Làm nhiều việc cùng lúc có thể dẫn đến năng suất làm việc thấp và mất cân bằng cuộc sống - Multitasking can lead to low productivity and imbalance in life

Nhiều công ty muốn nhân viên của họ làm việc chăm chỉ nhất có thể và do đó họ cố gắng giao càng nhiều nhiệm vụ càng tốt cho nhân viên của mình. Khi khối lượng công việc ngày càng tăng, nhân viên có xu hướng làm nhiều việc cùng lúc để có thể hoàn thành kịp thời hạn và theo kịp cuộc chạy đua trong công việc. Mặc dù nhiều người tin rằng làm nhiều việc cùng lúc có thể giúp tăng hiệu suất làm việc của họ, nhưng thực tế nó có thể dẫn đến năng suất thấp, khiến nhân viên mất nhiều thời gian hơn trong công việc. Khi nhân viên làm nhiều nhiệm vụ cùng một lúc, sự tập trung của họ sẽ liên tục chuyển từ việc này sang nhiệm vụ khác, điều này khiến họ khó sắp xếp suy nghĩ và lọc thông tin không liên quan. Kết quả là, những người làm việc đa nhiệm có nhiều khả năng dành nhiều thời gian hơn và mắc nhiều lỗi hơn những người tập trung vào một việc tại một thời điểm. Khi tăng thời gian làm việc, nhân viên sẽ khó cân bằng giữa công việc với các khía cạnh khác của cuộc sống.

Many companies want their employees to work as hard as they can and therefore they try to assign as many tasks as possible to their staff. When the workload is increasing, employees tend to multitask in order that they are able to meet the deadline and keep up with the rat race. Although many people believe that multitasking can help boost their performance, it can actually lead to low productivity, which causes employees to spend more time at work. When people do multiple tasks at once, their focus will constantly switch from one to another, which makes it difficult for multitaskers to organize their thoughts and filter irrelevant information. As a result, multitaskers are more likely to spend more time and make more mistakes than those who focus on one task at a time. When increasing their working time, employees will find it hard to balance their work with other aspects of life.

image-alt

Từ vựng chủ đề:

 • assign (v): giao việc

 • workload (n): khối lượng công việc 

 • multitask (v): làm nhiều việc cùng một lúc

 • rat race (n): cuộc chạy đua trong công việc

 • productivity (n): năng suất làm việc

 • constantly switch (v): liên tục chuyển đổi

 • multitasker (n): người thường làm nhiều việc cùng lúc 

Solutions (giải pháp)

1) Công ty cần tạo ra môi trường làm việc linh hoạt cho nhân viên - Companies should create a flexible working environment

Sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống đòi hỏi phải có được sự linh hoạt khi làm việc, trong khi vẫn còn thời gian và năng lượng để tận hưởng cuộc sống cá nhân của chúng tôi. Điều này có nghĩa là cho dù nhân viên làm việc từ xa hay tại văn phòng, họ nên được phép xác định thời điểm làm việc và thời điểm ngừng làm việc. Sẽ có những ngày mà nhân viên có thể tập trung hơn vào công việc, trong khi những ngày khác, họ có thể có nhiều thời gian và năng lượng hơn để theo đuổi sở thích của mình hoặc dành thời gian cho những người thân yêu của họ. Điều này sẽ giúp họ tăng cường sức khỏe và tinh thần, là yếu tố quyết định để tăng hiệu quả công việc. Hơn nữa, các công ty nên đảm bảo rằng họ nghỉ đủ thời gian. Những kỳ nghỉ không nên được coi là xa xỉ mà là điều cần thiết vì chúng cho phép chúng ta thực sự thư giãn và nạp lại năng lượng. Cho dù đó là một kỳ nghỉ cuối tuần về vùng nông thôn hay một chuyến đi vòng quanh châu Âu kéo dài một tuần, điều cần thiết là nhân viên phải có thời gian nghỉ ngơi để nạp lại thể chất và tinh thần. Dành thời gian xứng đáng để nghỉ ngơi rời xa công việc có thể giúp họ làm việc hăng hái hơn cho các dự án sắp tới khi trở lại văn phòng. Do đó, nếu người sử dụng lao động đặt ra mục tiêu ưu tiên là tạo ra một môi trường làm việc mang lại sự linh hoạt như vậy, thì nó có thể mang lại lợi ích cho cả người sử dụng lao động và nhân viên của họ về lâu dài.

Work-life balance requires having the flexibility to get things done in our professional life while still having time and energy to enjoy our personal life. This means whether employees work remotely or in the office, they should be allowed to determine when to work and when to switch off. There should be days when employees might focus more on work, while other days they might have more time and energy to pursue their hobbies or spend time with their loved ones. This will help them improve their health and well-being, which is crucial for increasing work efficiency. Moreover, companies should ensure that their employees take enough time off. Vacations should not be considered as a luxury but rather a necessity since they enable us to truly unwind and recharge our batteries. Whether it is a weekend getaway to the countryside or a one-week trip around Europe, it is essential for employees to have a break to physically and mentally recharge. Taking well-deserved time away from work can help work up enthusiasm for their upcoming projects when returning to the office. Therefore, If employers set a priority goal to create a working environment that provides such flexibility, it can benefit both employers and their staff in the long run.

image-alt

Từ vựng chủ đề:

 • flexibility (n): sự linh hoạt

 • professional life (n)

 • personal life (n): 

 • switch off (v) : ngừng công việc

 • pursue their hobbies : theo đuổi sở thích 

 • work efficiency (n) : hiệu quả làm việc

 • unwind (v): thư giãn

 • recharge our batteries : nạp lại năng lượng 

 • a weekend getaway (n): kỳ nghỉ cuối tuần

 • physically and mentally recharge : nạp lại năng lượng về mặt thể chất và tinh thần

 • well-deserved time (n): thời gian xứng đáng

 • work up enthusiasm : tạo ra sự hăng hái

 • set a priority goal : đặt các mục tiêu ưu tiên

2) Nhân viên cần hiểu và đặt ra giới hạn cho bản thân trong công việc -  Employees should set boundaries for their work

Mặc dù việc tìm được sự cân bằng của người này với người khác là khác nhau, nhưng mọi người nên nhớ rằng sẽ không có sự cân bằng hoàn hảo giữa công việc và cuộc sống. Tuy nhiên, nhân viên nên đặt ra ranh giới cho bản thân để tránh kiệt sức hoặc các vấn đề về sức khỏe tâm thần. Một khi nhân viên rời văn phòng, họ không nên mang công việc về nhà nếu việc đó không khẩn cấp hoặc trả lời các cuộc gọi và email liên quan đến công việc ngoài giờ hành chính. Hơn nữa, nhân viên nên sử dụng điện thoại, địa chỉ email hoặc các trình duyệt riêng biệt để đảm bảo công việc của họ không can thiệp vào cuộc sống riêng tư của họ. Bằng cách thực sự ngừng hẳn công việc trong một khoảng thời gian nhất định trong ngày, mọi người có thể dành thời gian cho bản thân và gia đình, từ đó có một cuộc sống lành mạnh và cân bằng.

Although the definition of finding balance may vary from one person to another, everyone should keep in mind that there will be no perfect work-life balance. However, it is advisable that employees should set boundaries for themselves to avoid burnout or mental health problems. Once a worker leaves the office, he or she should not bring work home if it is not urgent or answer work-related calls and emails out of office hours. Furthermore, employees should use a separate phone, email address or browsers to make sure their professional life does not interfere with their private life. By truly unplugging for a portion of a day, people can make time for themselves and their family, thereby living a healthy and balanced life.

image-alt

Từ vựng chủ đề:

 • set boundaries : đặt ra giới hạn 

 • burnout (n): kiệt sức 

 • bring work home : mang công việc về nhà 

 • interfere with (v) : can thiệp vào

 • unplug (v): ngừng làm việc

3) Nhân viên cần sắp xếp mức độ ưu tiên của các công việc và thực hành quản lý thời gian - Employees should prioritize the tasks and improve time management skills

Bằng cách sắp xếp thứ tự ưu tiên và có kỹ năng quản lý thời gian tốt hơn, nhân viên có thể kiểm soát nhiều hơn thời gian và cuộc sống của họ. Cuộc sống hàng ngày của chúng ta có thể bao gồm nhiều công việc khác nhau, tuy nhiên, sẽ tốt hơn nếu phân loại chúng thành các nhóm và ưu tiên việc nào nên hoàn thành trước. Ví dụ, chúng ta nên ưu tiên các công việc khẩn cấp và quan trọng như hoàn thành báo cáo với thời hạn ngắn hoặc giải quyết khủng hoảng với khách hàng. Nhóm thứ hai là những nhiệm vụ quan trọng nhưng không khẩn cấp như xây dựng mối quan hệ với bạn bè hay lập kế hoạch cho tương lai. Hơn nữa, mọi người nên học cách hạn chế thời gian của họ dành cho những thứ lãng phí thời gian như lướt Internet một cách vô thức hoặc lướt mạng xã hội. Bên cạnh đó, nhân viên nên tìm hiểu thời gian của một nhiệm vụ cụ thể để có thể phân bổ đủ thời gian cho nó.

By prioritizing and having better time management skills, employees can have more control of their time and their life. Our everyday life can be filled with a variety of tasks; however, it would be wiser to categorize them into groups and prioritize which one should be completed first. For instance, we should prioritize urgent and important tasks such as finishing a report with a tight deadline or dealing with a crisis with our client. The second group is the tasks that are important but not urgent such as building relationships with our friends or planning for our future. Moreover, people should learn to limit their time on time-wasters such as surfing the Internet mindlessly or scrolling through social media. Besides, employees should learn how much time a specific task takes so that they can allocate enough time for it.

image-alt

Từ vựng chủ đề:

 • prioritize (v): ưu tiên 

 • time management skills (n): kỹ năng quản lý thời gian 

 • categorize (v): phân loại 

 • deal with a crisis : giải quyết khủng hoảng 

 • time-waster (n): việc lãng phí thời gian 

 • surf the Internet : lướt Internet 

 • scroll through social media : lướt mạng xã hội

 • allocate (v) : phân bổ 

Bài tập

Exercise 1: Chọn ý tưởng phù hợp với quy mô của chủ đề:

 1. Some people think that work is the most important thing in people’s life. Without the success of a career, life becomes meaningless. To what extent do you agree or disagree? 

 1. Many people find it hard to balance their work with other parts of their lives. What are the reasons for this? How can this problem be overcome?

Ý tưởng:

a.     There are several reasons why it is challenging to maintain a work-life balance in our modern society.

b.     While being successful in professional life can be considered as a pivotal thing, I believe that there are other aspects of life that can make our life become more fulfilled.

c.     One of the reasons is the increased competitiveness in the business environment nowadays.

d.     When employees are able to succeed in their career, it not only helps them increase their income but also makes them feel content.

e.     Another cause leading to imbalance in life is multitasking.

f.     There are other goals that can foster purpose and fulfillment in life.

Đáp án:

 1. b, d, f

 2. a, c, e

Exercise 2: Mở rộng lập luận từ các luận điểm sau:

 1. There are feasible ways to help employees maintain a more work-life balance and lead a healthy life. 

[Explain]: ……………………………………………………………………………………

[Example]: …………………………………………………………………………………..

[Effect]: ………………………………………………………………………………………

 1. It is challenging for many employees to find work-life balance due to several reasons.

[Explain]: ……………………………………………………………………………………

[Example]: …………………………………………………………………………………..

[Effect]: ………………………………………………………………………………………

 1. Employees can balance their work and life if companies create a flexible working environment 

[Explain]: ……………………………………………………………………………………

[Example]: …………………………………………………………………………………..

[Effect]: ………………………………………………………………………………………

Xem tiếp:

Người học chinh phục kỳ thi IELTS cần trang bị cho mình đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết. Tham khảo khóa luyện thi IELTS ZIM Academy giúp tối ưu việc học hiệu quả nhất.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (2 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu
rity