IELTS Speaking Vocabulary: 10 Idioms thường gặp chủ đề Animals

IELTS Speaking Vocabulary: 10 Idioms thường gặp chủ đề Animals

Giới thiệu về IELTS Speaking Vocabulary: 10 Idioms thường gặp chủ đề Animals để áp dụng vào cách trả lời IELTS Speaking Part 1 và Part 2.

Table of contents

author

Tác giả

Ngày đăng

Published on
ielts-speaking-vocabulary-10-idioms-thuong-gap-chu-de-animals

Mỗi loài động vật đều có một tên gọi riêng nhưng ít ai biết rằng trong tiếng Anh một số tên gọi của động vật còn có thể kết hợp với các từ khác để tạo thành một idioms và mang ý nghĩa hoàn toàn khác so với ban đầu. Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu về IELTS Speaking Vocabulary: 10 Idioms thường gặp chủ đề Animals để áp dụng vào cách trả lời IELTS Speaking Part 1 và Part 2.

Đọc thêm: Idiomatic Expressions là gì? Ứng dụng trong bài thi IELTS Speaking

10 IELTS Speaking Vocabulary: 10 Idioms thường gặp chủ đề Animals

To be an eager beaver

Ý nghĩa: Từ “beaver” có nghĩa là hải ly nhưng khi được ghép vào trong cụm “to be an eager beaver’’ lại có một ý nghĩa khác so với nghĩa đen là ‘’một chú hải ly năng động’. Theo từ điển Oxford, thành ngữ này muốn chỉ đến ‘’a keen and enthusiastic person who works very hard’’ (lược dịch: một người nhiệt huyết, năng nổ và chăm chỉ trong công việc). 

Áp dụng trong IELTS Speaking Part 1

Q: How often do you take a rest? (Thí sinh có thường xuyên dành thời gian để nghỉ ngơi không?) 

ielts-speaking-vocabulary-take-a-rest
How often do you take a rest?

A: Honestly speaking, I’m an eager beaver so I always work around the clock to finish assigned tasks. Taking time off never crosses my mind during my working time as breaks can affect my flow of thinking. There was a time that I was almost in a stupor at my workplace because I didn’t get some rest. (Thành thực mà nói, tôi là một người nhiệt huyết trong công việc nên tôi thường làm việc ngày đêm để hoàn thành các công việc được giao. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc dành thời gian để nghỉ ngơi khi làm việc vì những khoảng thời gian giải lao sẽ ảnh hưởng đến dòng suy nghĩ của tôi. Có một lần tôi gần bất tỉnh tại chỗ làm vì tôi không dành thời gian để nghỉ ngơi.)

To drop like flies

Ý nghĩa: Thành ngữ này không được hiểu theo nghĩa đen (rớt như ruồi nhặng), mà sẽ được hiểu theo nghĩa bóng, chính là tình trạng của một sự vật bị suy giảm về số lượng lớn trong thời gian ngắn (do chết), hoặc một hoạt động bị giảm một số lượng lớn người tham gia. 

Áp dụng trong IELTS Speaking Part 2 

Q: Describe a law your country should have. (Miêu tả một luật mà đất nước của thí sinh cần có.)

A: I believe that my country should enact a law about saving endangered animals as this matter has gone downhill, especially when those animals are dropping like flies (Tôi tin rằng đất nước tôi cần ban hành luật về bảo vệ động vật có nguy cơ bị tuyệt chủng vì vấn đề này đã dần trở nên tồi tệ, đặc biệt là khi một số lượng lớn của các loài động vật đó đã biến mất.) 

The early bird catches/gets the worm

Ý nghĩa: Khi đọc câu thành ngữ này, thí sinh có thể hiểu được nghĩa đen của câu là những con chim xuất hiện sớm sẽ bắt được sâu. Tuy nhiên, nghĩa bóng của câu thành ngữ lại có một ý nghĩa khác, đó là nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nắm bắt thời cơ trước thì sẽ có cơ hội thành công. 

Áp dụng trong IELTS Speaking Part 1 

Q: Do you usually in a hurry? (Thí sinh có thường xuyên hối hả không?)

idioms-thuong-gap-chu-de-animals-hurry
Do you usually in a hurry?

A: Actually, I don’t. I’m always proactive in managing my time so I’ve never been in a rush before. I believe that making every second count can yield many incredible benefits as the early bird always catches/gets the worm. (Tôi không thường xuyên hối hả. Tôi luôn chủ động trong việc quản lý thời gian vì thế tôi chưa từng trong tình trạng hối hả. Tôi tin rằng tận dụng tốt từng giây có thể giúp tôi có nhiều lợi ích vì người nắm bắt thời cơ trước thì sẽ có cơ hội thành công.) 

Every dog has its days

Ý nghĩa: Câu thành ngữ này sẽ không được hiểu theo nghĩa đen (mọi con chó đều có ngày của nó), mà sẽ được hiểu theo nghĩa bóng, chính là mỗi người sớm hay muộn thì cũng có một thời điểm thành công và may mắn trong đời. Thành ngữ này được sử dụng nhằm động viên những người chưa gặp được thành công và may mắn để họ có lòng tin hơn. 

Áp dụng trong IELTS Speaking Part 2

Q: Describe a time when you gave advice to others. (Miêu tả một lần mà thí sinh cho người khác lời khuyên.)

A: .. My friend was down in the dumps because she failed another job interview. She confessed that she felt extremely frustrated as this was her third unsuccessful interview. My only advice for her was that every dog has its days, just be patient and luck would come your way… (..Bạn của tôi rất buồn vì cô ấy đã trượt một cuộc phỏng vấn công việc. Cô ấy tâm sự rằng cô ấy cảm thấy vô cùng thất vọng vì đây đã là cuộc phỏng vấn thứ ba không thành công của cô ấy. Lời khuyên duy nhất của tôi dành cho cô ấy là mỗi người sớm hay muộn thì cũng có một thời điểm thành công và may mắn trong đời, cô ấy cần kiên nhẫn và may mắn sẽ tới…)

To be a bookworm

Ý nghĩa: Nghĩa đen của câu thành ngữ này (một con sâu sách) không có ý nghĩa nhất định nào. Trong khi đó, nghĩa bóng của câu thành ngữ này thì lại có có ý nghĩa hơn khi muốn chỉ đến người thích và dành nhiều thời gian cho việc đọc sách, hay còn được gọi là mọt sách.

Áp dụng trong IELTS Speaking Part 1

Q: Do you like reading? (Thí sinh có thích đọc sách không?)

ielts-speaking-part-1-reading
Do you like reading?

A: To be honest, I’m a bookworm. I used to dislike books when I was a kid but now I’m really fond of reading, especially fiction novels. My all-time favorite must be “To kill a mockingbird”, which is such a real page-turner and a thought-provoking novel. (Thành thật mà nói tôi là một người rất thích đọc sách. Tôi từng ghét đọc sách khi tôi còn nhỏ nhưng giờ tôi rất thích đọc sách, đặc biệt là tiểu thuyết giả tưởng. Tiểu thuyết yêu thích nhất của tôi là “ To kill a mockingbird”, đây là một quyển tiểu thuyết lôi cuốn và gợi nhiều suy nghĩ.) 

Like a fish out of water

Ý nghĩa: Khi đọc câu thành ngữ này thí sinh có thể nắm bắt được nghĩa gốc của câu là cá ra khỏi nước. Tuy nhiên, ý nghĩa thật sự của thành ngữ này là dùng để miêu tả cảm giác không thoải mái và lạc lõng khi ở một nơi lạ hoặc một tình huống nào đó. 

Áp dụng trong IELTS Speaking Part 2

Q: Describe your first day of school. (Miêu tả ngày đầu tiên đến trường của thí sinh.)

A: … Although I was pretty sociable, I was like a fish out of water because I didn’t have any friends or acquaintances there, and everything seemed so overwhelming… (…Mặc dù tôi là người hòa đồng nhưng tôi cảm thấy rất lạc lõng vì tôi không có bạn hay người quen nào ở đó và mọi thứ rất choáng ngợp đối với tôi…)

 Have butterflies in one’s stomach

Ý nghĩa: Với nghĩa đen (có bướm ở trong bụng) không mang ý nghĩa gì, thành ngữ này sẽ được hiểu theo nghĩa bóng là cảm giác vô cùng hồi hộp và bồn chồn về một việc chuẩn bị làm. Ngoài ra, thành ngữ này còn có thể sử dụng để diễn tả cảm xúc nôn nao khi gặp người thí sinh có cảm tình. 

Áp dụng trong IELTS Speaking Part 1

Q: Have you ever played water sports? (Thí sinh từng chơi môn thể thao dưới nước nào chưa?)

A: Actually, I had a chance to try scuba diving last summer. I had butterflies in my stomach at first because I was terrified at the thought of drowning and being deep in the ocean alone. However, the feeling vanished immediately as I was in the water marveling at the marine species. (Tôi đã có cơ hội lặn dưới biển vào mùa hè năm ngoái. Lúc đầu tôi đã cảm thấy rất bồn chồn vì tôi sợ mình sẽ bị chìm và ở dưới biển sâu một mình. Tuy nhiên, cảm giác đó biến mất ngay lập tức khi tôi ở dưới nước chiêm ngưỡng các sinh vật biển.) 

To be an underdog

Ý nghĩa: Với nghĩa của từng từ trong thành ngữ như ‘’under’’ (dưới) và “dog’’ (con chó), thí sinh sẽ không thể nắm được ý nghĩa chính của thành ngữ này. Tuy nhiên, thành ngữ này vẫn được hiểu theo nghĩa bóng và được dùng để miêu tả một người hoặc một đội thường nằm ở ‘’kèo dưới’’ và không có khả năng thành công.

Áp dụng trong IELTS Speaking Part 2

Q: Describe a competition that you took part in. (Miêu tả một cuộc thi thí sinh từng tham gia.)

A: I decided to partake in a fashion design competition not long ago because I am a slave for fashion, and I had a passionate love of tailoring clothes. I was considered an underdog amongst all competitors because I was a newcomer in this field… (Tôi đã quyết định tham gia một cuộc thi thiết kế thời trang bởi vì tôi là một người đam mê thời trang và tôi rất thích may đồ. Tôi bị xem là ‘’kèo dưới’’ so với các thí sinh trong cuộc thi vì tôi là một người mới trong lĩnh vực này…)

To take the bull by the horns

Ý nghĩa: Nghĩa đen của thành ngữ này (vật lộn với con bò bằng việc nắm sừng của chúng) không mang ý nghĩa gì. Thay vào đó, thí sinh sẽ hiểu theo nghĩa bóng của thành ngữ là giải quyết một tình huống khó khăn một cách can đảm và quyết liệt.

Áp dụng trong IELTS Speaking Part 1

Q: What may distract you when you are trying to stay focused? (Điều gì làm thí sinh xao nhãng khi đang cố gắng tập trung?)

A: It is the emails I get every day that make me lose my train of thought. I’m so stressed out because of the pressure to respond to them promptly, and that’s why I decide to take the bull by the horn by setting aside 3-4 specific email-reading time each day. (Những email mà tôi nhận hàng ngày khiến tôi mất tập trung. Tôi cảm thấy rất căng thẳng vì phải trả lời những email này đúng giờ, và đó là lý do tôi đã quyết định giải quyết tình trạng này bằng việc dành 3-4 khoảng thời gian cố định để đọc email.)

Weasel out of something

Ý nghĩa: Với từ ‘’weasel’’ chỉ đến loài chồn, và cụm từ ‘’out of something’’ muốn chỉ đến việc ‘’ra khỏi một thứ gì đó’’ thì thí sinh sẽ không thể nắm được ý nghĩa của thành ngữ là gì. Tuy nhiên, thí sinh có thể hiểu theo nghĩa bóng của thành ngữ này, đó chính là tránh né phải làm một việc gì đó, mặc dù đã đồng ý trước đó bằng cách đưa ra lý do một cách khôn khéo hoặc không thành thật.  

Áp dụng trong IELTS Speaking Part 2

Q: Describe a time when someone didn’t tell you the whole truth about something. (Miêu tả một lần một người không nói cho thí sinh biết sự thật về một điều gì đó.)

A: …Although we had agreed to meet up, she called and weaseled out of it at the last minute by saying she had to babysit her brother at home. It had been a while since I met her little brother so I decided to come and give her a hand. I thought it was a great idea until I realized that she wasn’t home, and neither her brother…(… Mặc dù chúng tôi đã đồng ý gặp mặt, cô ấy gọi và từ chối vào phút cuối vì cô ấy phải ở nhà giữ em trai của mình. Cũng đã rất lâu rồi tôi chưa gặp em của cô ấy tôi quyết định đến và giúp đỡ cô ấy chăm em. Tôi đã nghĩ đây là một ý kiến hay cho đến khi tôi nhận ra cô ấy và em trai cô ấy đều không có ở nhà…)

Kết luận

Idioms trong tiếng Anh là vô tận và có sử dụng rất nhiều chủ đề, động vật là một trong số đó. Với bài viết này, người viết đã giới thiệu IELTS Speaking Vocabulary: 10 Idioms thường gặp chủ đề Animals để áp dụng vào cách trả lời IELTS Speaking Part 1 và Part 2. Thí sinh nên lưu ý nắm rõ ý nghĩa cũng như ngữ cảnh của từng idioms khi sử dụng để có được câu trả lời chính xác và hợp lý.

Để áp dụng hiệu quả IELTS Speaking Vocabulary: 10 Idioms thường gặp chủ đề Animals vào cách trả lời IELTS Speaking Part 1,2, thí sinh có thể tham khảo khóa học IELTS Intermediate – Cam kết đầu ra 5.5 IELTS tại ZIM.

Đoàn Ngọc Phúc Anh

Chia sẻ:

Bình luận

Bạn cần để có thể bình luận.

Bài viết cùng chủ đề