Collocation chủ đề Tourism và ứng dụng trong IELTS Speaking

Bài viết dưới đây sẽ cung cấp IELTS Speaking Vocabulary: Collocation chủ đề Tourism để ứng dụng vào các câu hỏi với chủ đề này. 
ZIM Academy
05/07/2021
collocation chu de tourism va ung dung trong ielts speaking

Một trong các tiêu chí cho bài thi IELTS Speaking đó là Lexical Resource – Từ vựng. Để đạt được điểm cao, từ band 7 trở lên, cho tiêu chí này, thí sinh cần thể hiện được lượng từ vựng phong phú của mình cũng như khả năng sử dụng ngôn ngữ một cách tự nhiên. Do đó, để giúp thí sinh có thể mở rộng từ vựng và có một bài nói tự nhiên hơn, bài viết dưới đây sẽ cung cấp IELTS Speaking Vocabulary: Collocation chủ đề Tourism để ứng dụng vào các câu hỏi với chủ đề này. 

IELTS Speaking Vocabulary: Collocation chủ đề Tourism

ielts-speaking-vocabulary-collocation-chu-de-tourismCùng tìm hiểu về những Collocation chủ đề Tourism nhé!

Have itchy feet

 • Nghĩa: Cụm từ nói về việc ngứa chân, cảm thấy thôi thúc thoát khỏi thói quen thường ngày, thường bằng cách đi du lịch

 • Ví dụ: I have to admit that I have itchy feet, especially at this time of the year, in the autumn.(Tôi phải thừa nhận rằng tôi rất thích du lịch, đặc biệt là vào thời điểm này trong năm, vào mùa thu.) 

Hit the road

 • Nghĩa: khởi hành, bắt đầu cuộc hành trình

 • Ví dụ: Before hitting the road, we need to prepare carefully to have the best experience possible. (Trước khi lên đường, chúng ta cần chuẩn bị thật kỹ càng để có những trải nghiệm tốt nhất có thể.) 

Highways and byways

 • Nghĩa: mọi nẻo đường lớn nhỏ

 • Ví dụ: I travelled the highways and byways of my hometown.(Tôi đã đi khắp mọi nẻo đường ở quê tôi.)

Know something like the back of someone’s hand

 • Nghĩa: Cụm từ nói về việc biết rất rõ về một điều hoặc một nơi nào đó, biết rõ như lòng bàn tay

 • Ví dụ: I have been living here for more than 10 years so I know this area like the back of my hand. (Tôi đã sống ở đây hơn 10 năm nên tôi biết khu vực này rõ như lòng bàn tay.)

There’s no place like home

 • Nghĩa: Cụm từ nói rằng nhà là nơi tốt nhất, không nơi nào so sánh được  

 • Ví dụ: After a tiring day at work, it is a relief for me to go back to my family. There is just no other place like home. (Sau một ngày làm việc mệt mỏi, được về với gia đình thật là nhẹ nhõm. Không có nơi nào sánh được như nhà mình.)

In the middle of nowhere

 • Nghĩa: Cụm từ chỉ một nơi xa thị trấn và thành phố và có ít người sinh sống

 • Ví dụ: Sometimes I just want to escape from the hustle and bustle of the city and travel to a place in the middle of nowhere. (Đôi khi tôi chỉ muốn thoát khỏi sự hối hả và nhộn nhịp của thành phố và đi du lịch đến một nơi ở vùng xa xôi.)

When in Rome, do as the Romans do

 • Nghĩa: cụm từ mang ý khi đến một nơi nào đó, chúng ta cần phải tôn trọng và làm theo phong tục của người bản xứ, nhập gia tuỳ tục.

 • Ví dụ: After travelling to many countries, I just want to give out one piece of advice, which is when in Rome, do as the Romans do. (Sau khi đi du lịch nhiều nước, tôi chỉ muốn đưa ra một lời khuyên, đó là nhập gia tuỳ tục.)

A trip to the sun

 • Nghĩa: Cụm từ nói về điều gì đó rất khó xảy ra

 • Ví dụ: Travelling to Europe for me is like a trip to the sun. I think I should stop thinking about it. (Du lịch châu Âu đối với tôi là một điều rất khó xảy ra. Tôi nghĩ rằng mình nên ngừng suy nghĩ về điều đó.)

Once in a blue moon

 • Nghĩa: rất hiếm khi xảy ra

 • Ví dụ: I only travel once in a blue moon now because I have to take care of my kids. (Bây giờ tôi rất hiếm khi đi du lịch vì tôi phải chăm sóc con cái của tôi.)

Book in advance

 • Nghĩa: Đặt trước

 • Ví dụ: To better prepare for the trip, we need to book the hotel in advance. (Để chuẩn bị tốt hơn cho chuyến đi, chúng ta cần đặt phòng khách sạn trước.)

Bright and early

 • Nghĩa: Sáng sớm

 • Ví dụ: To go back to my hometown from Ho Chi Minh City, I have to leave bright and early to catch the first bus. (Để đi từ Thành phố Hồ Chí Minh về quê, tôi phải đi từ sáng sớm để đón chuyến xe đầu tiên.)

Cost an arm and a leg

 • Nghĩa: rất đắt, tốn rất nhiều tiền

 • Ví dụ: I am not keen on travelling to foreign countries because it costs an arm and a leg.(Tôi không thích đi du lịch nước ngoài vì nó tốn rất nhiều tiền.)

Once in a lifetime

 • Nghĩa: cụm từ mô tả điều gì đó, chẳng hạn như một cơ hội hoặc tình huống, dường như chỉ xảy ra một lần trong đời.

 • Ví dụ: This opportunity just comes once in a lifetime so I don’t want to waste it.

In a good mood

 • Nghĩa: Cảm thấy tâm trạng tốt, vui vẻ

 • Ví dụ: Walking at the parks can put me in a good mood. (Đi dạo ở các công viên có thể giúp tâm trạng tôi tốt lên.)

Ứng dụng IELTS Speaking Vocabulary: Collocation chủ đề Tourism

Nhằm giúp thí sinh áp dụng hiệu quả các IELTS Speaking Vocabulary: Collocation chủ đề Tourism đã đề cập ở trên, tác giả sẽ đưa ra những câu trả lời mẫu với những phương án trả lời khác nhau. Thí sinh có thể tham khảo những câu trả lời này để xây dụng và bổ sung câu trả lời hoàn chỉnh cho bản thân.

IELTS Speaking Part 1

Câu hỏi: Do you like travelling?

Câu trả lời 1: I have to admit that I have itchy feet, especially at this time of the year, in the summer. Travelling helps me feel refreshed and forget the hustle and bustle of daily life.

(Tôi phải thừa nhận rằng tôi rất thích đi du lịch, đặc biệt là vào thời điểm này trong năm, vào mùa hè. Đi du lịch giúp tôi sảng khoái và quên đi nhịp sống hối hả thường ngày.)

Câu trả lời 2: Not really! I just travel once in a blue moon, I am not comfortable staying somewhere else and change my daily routine. You know, there’s no place like home.

(Không hẳn vậy! Tôi hiếm khi đi du lịch, tôi không thoải mái khi ở một nơi khác và thay đổi thói quen hàng ngày của mình. Bạn biết đấy, không có nơi nào tuyệt như nhà mình!)

Câu hỏi: What kind of places do you want to travel to?

Câu trả lời 1: I wish to travel to Europe but I think it would be like a trip to the sun. I think I should stop thinking about it because this trip would cost an arm and a leg.

(Tôi muốn đi du lịch châu Âu nhưng tôi nghĩ điều đó rất khó xảy ra. Tôi nghĩ rằng tôi nên ngừng suy nghĩ về nó bởi vì chuyến đi này sẽ tốn rất nhiều tiền.)

Câu trả lời 2: Sometimes, I just want to travel to a place in the middle of nowhere to escape from the hustle and bustle of the city. Somewhere in the mountainous area would be the perfect destination, I think.

(Đôi khi, tôi chỉ muốn đi du lịch đến một nơi hẻo lánh để thoát khỏi sự hối hả và nhộn nhịp của thành phố. Tôi nghĩ rằng một nơi nào đó trong khu vực miền núi sẽ là điểm đến hoàn hảo.)

Câu hỏi: What kind of places have you visited in your life? 

Trả lời: Well, I used to study abroad in the Netherlands for 4 years. I have travelled the highways and byways of this country so I know it like the back of my hand. I also had opportunities to visit some other European countries while studying there.

(À, tôi đã từng đi du học ở Hà Lan 4 năm. Tôi đã đi khắp mọi nẻo đường của đất nước này nên tôi biết rõ về nó như lòng bàn tay. Tôi cũng đã có cơ hội đến thăm một số nước Châu Âu khác khi học ở đó.)

Câu hỏi: In which seasons do you prefer to travel?

Trả lời: I usually hit the road in summer, from June to September because at this time, my workload is less heavy so I can have more time and be in a good mood to enjoy the trip. 

(Tôi thường đi du lịch vào mùa hè, từ tháng 6 đến tháng 9 vì lúc này khối lượng công việc ít hơn nên tôi có nhiều thời gian và có tâm trạng thoải mái để tận hưởng chuyến đi.)

Câu hỏi: What do you do while you are travelling?

Trả lời: I usually go sightseeing when travelling. I also love exploring culture, especially trying the traditional food of local people to gain a deeper understanding about their life, well, when in Rome, do as the Romans do.

(Tôi thường đi ngắm cảnh khi đi du lịch. Tôi cũng thích khám phá văn hóa, đặc biệt là thử các món ăn truyền thống của người dân địa phương để hiểu sâu hơn về cuộc sống của họ, vâng, nhập gia tuỳ tục mà!)

Câu hỏi: Would you say your country is a good place for travelers to visit?

Trả lời: Definitely, yes. My country is famous for not only beautiful landscapes but also its diverse culture. When coming to Vietnam, especially in mountainous areas, you need to start your day bright and early to enjoy its breathtaking beauty.

(Chắc chắn là có. Đất nước tôi không chỉ nổi tiếng với những danh lam thắng cảnh đẹp mà còn có nền văn hóa đa dạng. Khi đến Việt Nam, đặc biệt là các vùng núi, bạn cần bắt đầu ngày mới thật sớm để có thể tận hưởng vẻ đẹp ngoạn mục của nơi đây.)

Câu hỏi: What would you recommend a foreigner to visit in your country?

I would suggest a foreigner have a tour all over Vietnam because each place has its own unique thing, but the most interesting place, in my opinion, would be Dalat. However, when coming to Dalat in the summertime, it is essential to book the hotel in advance because all rooms are usually booked up.

(Tôi sẽ đề nghị người nước ngoài có một tour du lịch khắp Việt Nam vì mỗi nơi có một điều độc đáo riêng, nhưng nơi thú vị nhất, theo tôi, sẽ là Đà Lạt. Tuy nhiên, khi đến Đà Lạt vào mùa hè, việc đặt phòng khách sạn trước là vô cùng cần thiết vì tất cả các phòng thường đã được đặt hết.)

IELTS Speaking Part 2

Đề 1 – Describe a short trip you often take but do not like 

Describe a short trip you often take but do not like

You should say: 

 • Where you go

 • When you go there

 • Why you go there

 • And explain why you do not like the trip

Well, the trip from my house to my school is the first that comes to my mind when thinking about this topic. 

My house is in the rural area of Ben Tre province, it is actually is in the middle of nowhere, so there are only a few local schools nearby. However, the quality of teachers and facilities there is not that good, so every day, my father has to drive me about 10 kilometers to a prestigious school to help me access a better educational program. It means we have to travel 10 kilometers, more than 40 minutes, twice every day. It is quite time-consuming and costs a lot of money on the fuel, so I once suggested my parents let me stay at the school’s dormitory, but they refused me with the reason that there’s no place like home.

Because living far from school, I have to wake up really early, at 5 a.m to get ready. And I have to admit that I am not a morning person so it bothers me a lot. Besides, travelling on the same road many times makes me feel bored because I already know it like the back of my hand, nothing is interesting on that street anymore. 

Well, even though I don’t like the trip going to school, I still love my high school very much and would like to thank my parents a lot for offering me an opportunity to study at such a good studying environment. 

Đề 2 – Describe an unforgettable bike trip you had

collocation-chu-de-tourism-bike-tripDescribe an unforgettable bike trip you had

Describe an unforgettable bike trip you had

You should say: 

 • When it was

 • Where you went

 • Who you were with

 • And explain why you think it was unforgettable

To be honest, I used to hate cycling so much because it is quite exhausting and I did not see any benefits of it. However, then I had a chance to study abroad in the Netherlands for 4 years, a country where almost everyone cycles every day, so I also got used to it, you know when in Rome, do as the Romans do. Then, I also changed my mind and now I feel cycling is one of the most exciting exercises ever. 

Because I had to cycle every single day when studying there, I would say I made many unforgettable bike trips, but the one that I would share today is my bike trip to Sallandse Heuvelrug National Park, one of the most famous parks in the Netherlands.

I have to admit that I have itchy feet, so I tried to hit the road every weekend during that time if the weather was nice. I thought that I already traveled the highways and byways of that country and know it like the back of my hand, but I was wrong. On my birthday, my Dutch friends asked me to cycle to Sallandse Heuvelrug National Park with them. I had never been there so I was really excited. The park has such breathtaking scenery because it is located at the top of the hill. On top of that, all of the flowers there flourished, it made the park full of purple color. 

Well, this trip just comes once in a lifetime. Now due to the COVID-19 pandemic, I can’t go back to the Netherlands but I hope that, in the future, I can visit the Netherlands and cycle to that park again.

Tổng kết

Qua bài viết này, tác giả hy vọng người đọc có thể ghi nhớ các IELTS Speaking Vocabulary: Collocation chủ đề Tourism và có thể áp dụng vào bài thi của mình một cách chính xác và hiệu quả. Từ đó, thí sinh có thể nâng cao điểm Lexical Resource (Từ vựng) nói riêng và cả điểm cho bài thi IELTS Speaking nói chung.

Huỳnh Nguyễn Thảo Nhung

Để làm quen với format đề thi IELTS thực tế và tăng sự tự tin trước kỳ thi chính thức, người học có thể tham gia test thử IELTS có ngay kết quả tại ZIM.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu