IELTS Writing Task 1 sample Band 6 - Phân tích chiến thuật viết bài

Bài viết giới thiệu IELTS Writing Task 1 sample band 6 kèm chiến thuật làm bài để người học có thể áp dụng trong quá trình học tập và ôn luyện.
Võ Ngọc Thu
13/03/2024
ielts writing task 1 sample band 6 phan tich chien thuat viet bai

Tổng quan về IELTS Writing Task 1 band 6

IELTS Writing Task 1 là một trong hai phần thi của bài thi IELTS Writing. Trong phần thi này, thí sinh sẽ được yêu cầu phải mô tả, phân tích và so sánh số liệu, thông tin được đưa ra trong một biểu đồ, hoặc mô tả một quy trình tự nhiên, quy trình sản xuất …

Tuy Band 6 là một điểm số ở mức tương đối ở bài thi IELTS, nhưng việc đạt được Band 6 sẽ giúp cho thí sinh có các cơ hội nhất định trong học tập và công việc. Do đó, thí sinh phải hiểu rõ các tiêu chí chấm điểm để có chiến lược ôn tập và rèn luyện phù hợp để đạt điểm số mong muốn.

Bài viết này sẽ phân tích IELTS Writing Task 1 sample Band 6, giúp độc giả hiểu rõ về cách viết IELTS Writing Task 1 để có thể đạt được Band 6 và cung cấp những chiến thuật làm bài và bài mẫu để có thể áp dụng trong quá trình học tập và ôn luyện.

Hiểu rõ tiêu chí đánh giá IELTS Writing Task 1 Band 6

Các tiêu chí đánh giá chung cho phần thi IELTS Writing Task 1 sẽ bao gồm các tiêu chí:

 • Task Achievement: tiêu chí đánh giá việc trả lời đúng và đủ câu hỏi của đề bài

 • Coherence and Cohesion: tiêu chí đánh giá tính liên kết và mạch lạc trong bài viết

 • Lexical Resource: tiêu chí đánh giá về việc sử dụng từ vựng đa dạng

 • Grammatical Range and Accuracy: tiêu chí đánh giá phạm vi và tính chính xác của các cấu trúc ngữ pháp

Tuy nhiên ở mỗi mức điểm, các tiêu chí này sẽ có các yêu cầu khác nhau. Dưới đây là một số phân tích về các tiêu chí đánh giá trong IELTS Writing Task 1 để đạt được Band 6.

Task Achievement:

 • Hoàn thành được yêu cầu đề bài, bố cục trình bày phù hợp, overview tương đối rõ ràng

 • Bao quát và làm nổi bật được các ý chính, lựa chọn các số liệu, thông tin phù hợp.

 • Có một vài thông tin không liên quan, không phù hợp hay không chính xác trong khi mô tả ý chính. Một vài thông tin bị thiếu và cần giải thích, phân tích rõ hơn.

Coherence and Cohesion:

 • Thông tin nhìn chung có sự liên kết, mạch phát triển hợp lý.

 • Các từ nối được dùng hiệu quả, tuy nhiên một vài lỗi do sử dụng sai, lạm dụng hoặc do thiếu từ nối.

 • Có sử dụng các từ thay thế nhưng thiếu sự linh hoạt và rõ ràng, dẫn đến mắc lỗi hoặc lặp từ.

Lexical Resource:

 • Từ vựng được sử dụng hợp lý, phù hợp

 • Có một vài hạn chế trong việc sử dụng từ, sử dụng từ vựng đa dạng nhưng chưa phù hợp, chưa chính xác

 • Có mắc lỗi về dạng từ, lỗi chính tả, nhưng nhìn chung không ảnh hưởng đến việc truyền tải nội dung.

Grammatical Range and Accuracy:

 • Sử dụng kết hợp cả câu đơn và câu phức, nhưng hạn chế về độ linh hoạt.

 • Có khá nhiều lỗi sai ngữ pháp trong cấu trúc phức tạp.

 • Có một vài lỗi ngữ pháp và dấu câu, nhưng nhìn chung không ảnh hưởng đến việc truyền tải nội dung.

Phân tích IELTS Writing Task 1 Sample Band 6

Phân tích IELTS Writing Task 1 Sample Band 6

Đề bài: The bar chart shows the number of children in two different age groups in an average class in different countries. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

image-alt

Bài mẫu:

The bar graph illustrates the number of students on an average class at different ages (9 and 13) in different countries. 

 Overall, at the age of 9 there were more students in Hong Kong but as the students reached the age of 13, most of the students were studied in Japan.

 It is clearly shown in the graph that Hong Kong and Japan had the most number of students at the age of 9; Hong Kong had 35 number of students per class at age 9 while Japan had moreover 31 number of students per class. However, Japan had an increase number of students to about 24 but the students in Hong Kong dropped at 31 students per class at the age 13.

The United States and the Global Average an equal number of 23 students per class at the age of 9 but fell by age 13. Russia, on the other hand got the lowet number of students both at age 9 and 13, having only 10 and 9 students per class accordingly.

(175 words)

Phân tích bài mẫu:

Dưới đây là phân tích IELTS Writing Task 1 sample Band 6 thông qua các tiêu chí chấm điểm:

 1. Task achievement

 • Bài viết có cấu trúc đầy đủ, phù hợp.

 • Bài viết tương đối hoàn thành được các yêu cầu của đề bài, tuy nhiên một bài thông tin chưa được trình bày, phân tích phù hợp.

 • Bài viết đưa ra được ý chính trong phần Overview, tuy nhiên thông tin chưa được miêu tả phù hợp:

  • at the age of 9 there were more students in Hong Kong (học sinh ở độ tuổi 9 ở Hong Kong là nhiều hơn) → Biểu đồ không đề cập việc có nhiều học sinh hơn ở Hong Kong, mà chỉ đưa ra thông tin về số lượng học sinh trung bình.

  • as the students reached the age of 13, most of the students were studied in Japan (khi học sinh đạt đến 13 tuổi, hầu hết học sinh học ở Nhật Bản) → Biểu đồ không đề cập việc hầu hết học sinh 13 tuổi học ở Nhật Bản, mà chỉ đưa ra thông tin về số lượng học sinh nhiều nhất trong lớp ở độ tuổi 13.

 • Bài viết còn mắc một vài lỗi sai khi đưa ra số liệu.

  • Japan had an increase number of students to about 24 (số lượng học sinh Nhật Bản tăng lên 24) → Số lượng học sinh tăng lên 34, không phải 24.

 1. Coherence and Cohesion

 • Cấu trúc bài viết được trình bày logic, hợp lý, có tính liên kết giữa các ý với nhau.

 • Bài viết có sử dụng hiệu quả các từ nối, tuy nhiên vẫn còn một vài lỗi nhỏ:

  • … while Japan had moreover 31 number of students per class → sử dụng “moreover” ở đây là không phù hợp → nên bỏ “moreover”

  • Russia, on the other hand got the lowet number … → thiếu dầy phẩy sau “on the other hand”

 1. Lexical Resource

 • Bài viết chưa có sự đa dạng trong việc sử dụng từ vựng, dẫn đến lặp một số từ ngữ và cụm từ như: students, at the age of, number

 • Bài viết mắc một vài lỗi trong việc lựa chọn từ được sử dụng hay lỗi sai về chính tả:

  • Hong Kong and Japan had the most number of students → nên sử dụng “the highest number”

  • the number of students on an average class → nên sử dụng giới từ “in”

  • Hong Kong had 35 number of students → bỏ “number of”

  • the students in Hong Kong dropped at 31 students → nên sử dụng giới từ “to”

  • Russia, on the other hand got the lowet number of students → từ đúng là “lowest”

  • having only 10 and 9 students per class accordingly → nên sử dụng “respectively”

 1. Grammatical Range and Accuracy

 • Bài viết có sự kết hợp các cấu trúc câu đơn giản và phức tạp

 • Một số ít câu là đúng về ngữ pháp, bài viết mắc khá nhiều lỗi sai về ngữ pháp:

  • The United States and the Global Average an equal number of 23 students per class … → câu thiếu động từ chính

  • most of the students were studied in Japan → sử dụng thể bị động sai → bỏ “were”

IELTS Writing Task 1 sample Band 6 cho một số dạng bài

Bài 1: (Cambridge 11, test 3): The graph below shows average carbon dioxide emissions per person in the United Kingdom, Sweden, Italy and Portugal between 1967 and 2007.

image-alt

The graph shows the changes in the emission of carbon dioxide in four European countries in the period from 1967 to 2007.

The production of carbon dioxide in Portugal and Italy was steadily increasing during that period In 1967, emission of carbon dioxide in Portugal was approximately 1.3 metric tones and in 2007 the emission there achieved 5.4. In Italy the beginning of the period was a bit higher than four. However, it increased only to 7.8 by 2007.

The emission of carbon dioxide in the United Kingdom and Sweden was under decrease during that period of time. The emission of carbon dioxide in the United Kingdom in 1967 was the highest one among all these four countries (about 11). But after 1967, it gradually deacreased to about 9 metric tons. The emission in Sweden was around 8.6 metric tons in the beginning, then it steadily increased till 10.5 in 1977. However, in 1987 it got tremendous decrease in the emissions of carbon dioxide which underwent till 2007. In 2007 the emission in Sweden was at the same level with Portugal – around 5.4 to 5.6.

Overall, the changes in emission of carbon dioxide can be connected with the changes in economical development and appearance of some new technologies which reduce emissions.

Bài 2: (Cambridge 12, test 8): The graph below shows how geothermal energy is used to produce electricity.

image-alt

The diagram shows how electricity is produced by geothermal energy. There are five general steps in this process. First, in a big box connected underground, cold water is accumulated in order to be pumped down about 4.5 km.

After that, water is heated passing through hot rocks called Geothermal zone and it is pumped up in order to be condensered in a big conteiner. At this point, water is in a gas state and it is put in a turbine which moves it in a circle movements. Then, the final step is to use a generator in order to water be powered and energy can be produced. Finally energy is transladated to a energy tower. 

Overall, the geothermal power plant is used to create energy in some steps: heating cold water by a geothermal zone and condensering it in order to put it in a generator turbine which is who produces the energy to be used.

Bài 3: (Cambridge 15, test 4) The chart below shows what Anthropology graduates from one university did after finishing their undergraduate degree course. The table shows the salaries of the anthropologists in work after five years.

image-alt

The chart demonstrates what Anthropology graduates from one university did after finishing their undergraduate degree course. The table indicates the salaries of the anthropologists in work after 5 years.

As we can see from the pie chart, majority of Anthropology graduates are employed. Fifty-two per cent of them have a full-time job. Almost twenty per cent of graduates have either a part-time work or it is combined with post grad study. Eight per cent of students continue their full-time education. Only twelve per cent of graduates are unemployed. The information about all the rest graduates is unknown.

Thus, most of Anthropology graduates have a job. Half of those who work in Government sector earn more than a hundred thousand dollars. It is less than proportion of freelance concultantants who get the same amount of money. Besides, it is only one-third of those who work for private companies. We can see nearly the same percentage of those who get from fifty thousand dollars to ninety-nine thousand dollars as freelance consultants and in government sector. The situation is different in private companies. More of them get from fifty thousand to seventy-four thousand dollars than from seventy-five to ninety-nine thousand dollars. The proportion of those who work for private companies for from twenty-five thousand to forty-nine thousand dollars is half bigger than the same one in government sector and as freelancers.

Overall, the chart and the table show us that most of Anthropology graduates are employed and a salary more than twenty-five thousand dollars after five year’s work.

Xem tiếp: IELTS Writing Task 1 band 7.0 +

Chiến lược để đạt IELTS Writing Task 1 Band 6

Đáp ứng tiêu chí task achievement

Để đáp ứng tiêu chí Task Achievement trong IELTS Writing Task 1 Band 6, thí sinh cần bảo đảm bài viết của mình có một bố cục rõ ràng, hợp lý, đầy đủ 4 phần:

 • Phần giới thiệu: giới thiệu chung về biểu đồ

 • Phần tổng quát (overview): nêu rõ những đặc điểm nổi bật của biểu đồ

 • Thân bài 1: tóm tắt, miêu tả và so sánh số liệu

 • Thân bài 2: tóm tắt, miêu tả và so sánh số liệu

Đặc biệt, thí sinh cần biết cách mô tả, tóm tắt và so sánh số liệu một cách đầy đủ và chính xác, có sự giải thích rõ ràng kèm theo. Điều này đòi hỏi thí sinh phải luyện tập thường xuyên để cải thiện khả năng phân tích số liệu của mình.

Cải thiện tiêu chí Coherence and Cohesion

Để đáp ứng tiêu chí Coherence and Cohesion trong IELTS Writing Task 1 Band 6, thí sinh cần bảo đảm bài viết của mình có sự sắp xếp thông tin một cách mạch lạc, mạch ý tưởng được phát triển phù hợp xuyên suốt toàn bài. Do đó, người học nên rèn luyện tư duy lên ý tưởng, cách phát triển bài viết theo một trình tự hợp lý.

Thí sinh cũng nên thường xuyên luyện tập sử dụng đa dạng các từ nối, đặc biệt là các từ nối ở trình độ nâng cao, vận dụng trong các ngữ cảnh phù hợp, tránh trường hợp sử dụng một cách máy móc và không rõ ràng.

Nâng cao khả năng sử dụng từ vựng

Để đáp ứng tiêu chí Lexical Resource trong IELTS Writing Task 1 Band 6, thí sinh cần bảo đảm bài viết của mình có sử dụng đa dạng các trường từ vựng, sử dụng các từ vựng ít phổ biến. Vì vậy, người học nên bổ sung thêm vốn từ vựng của mình để có thể sử dụng trong việc miêu tả, phân tích, so sánh, …

Tuy nhiên việc sử dụng da dạng từ vựng cũng cần phải bảo đảm tính hợp lý, phù hợp để cho thấy sự thay đổi / tương phản giữa các số liệu, thông tin với nhau. Do đó, người học nên rèn luyện viết thường xuyên để nâng cao kỹ năng lựa chọn và kết hợp từ.

Cải thiện tiêu chí Grammatical Range and Accuracy

Để đáp ứng tiêu chí Grammatical Range and Accuracy trong IELTS Writing Task 1 Band 6, thí sinh cần bảo đảm bài viết của mình có sự kết hợp đa dạng cấu trúc đơn giản và phức tạp. Việc sử dụng đa dạng cấu trúc phải bảo đảm độ chính xác cao. Do đó, người học nên luyện tập viết thành thạo các cấu trúc câu một cách thường xuyên và cẩn thận, tránh các sai sót nghiêm trọng.

Kết Luận

Bài viết trên đây đã giới thiệu các tiêu chí đánh giá IELTS Writing Task 1 Band 6 và hướng dẫn cách cải thiện bài làm phù hợp với các tiêu chí chấm điểm thông qua việc phân tích IELTS Writing Task 1 sample Band 6. Việc đạt được Band 6 trong phần thi Writing đòi hỏi ở thí sinh sự kiên trì trong việc học tập và rèn luyện. Do đó, tác giả mong rằng bài viết này sẽ định hướng và giúp ích cho độc giả trong việc ôn luyện để đạt được điểm số mong muốn của mình.


Nguồn tham khảo

Bạn cần gấp chứng chỉ IELTS để du học, định cư, tốt nghiệp, hay thăng tiến trong sự nghiệp nhanh chóng? Đạt điểm cao trong thời gian ngắn với khóa học luyện thi IELTS cấp tốc hôm nay!

Trần Xuân Đạo

Đã kiểm duyệt nội dung
Là cử nhân loại giỏi chuyên ngành sư phạm tiếng Anh, điểm IELTS 8.0 ở cả hai lần thi, tôi hiện là giảng viên IELTS toàn thời gian tại ZIM Academy. Triết lý giáo dục của tôi là ai cũng có thể học tiếng Anh, chỉ cần cố gắng và có phương pháp học tập phù hợp. Tôi từng được đánh giá là "mất gốc" tiếng Anh ngày còn đi học phổ thông. Tuy nhiên, khi được tiếp cận với nhiều phương pháp giáo dục khác nhau và chọn được cách học phù hợp, tôi dần trở nên yêu thích tiếng Anh và từ đó dần cải thiện khả năng ngôn ngữ của mình. Tôi hy vọng rằng, hành trình này của tôi sẽ giúp người học có thêm nhiều động lực học tập.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833