Ideas for IELTS Writing task 2 - Topic Art: Phân tích, Brainstorm và phát triển ý tưởng

Bài viết sẽ giới thiệu những từ vựng chủ đề Art và các kiến thức nền cần thiết để người học có thể vận dụng vào việc phân tích, brainstorm ý tưởng và phát triển ý cho IELTS Writing Task 2 – Art.
ideas for ielts writing task 2 topic art phan tich brainstorm va phat trien y tuong

Nghệ thuật là một trong những chủ đề mà thí sinh có thể gặp trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong chủ đề này, người ra đề có thể khai thác rất nhiều khía cạnh xoay quanh sự phát triển của nghệ thuật và tầm quan trọng của nó để ra đề bài, đòi hỏi thí sinh phải có sự chuẩn bị kĩ về từ vựng và ý tưởng. Bài viết sẽ giới thiệu những từ vựng chủ đề Art và các kiến thức nền cần thiết để người học có thể vận dụng vào việc phân tích, brainstorm ý tưởng và phát triển ý cho IELTS Writing Task 2 – Art.

Key Takeaways

 • Một số đề bài mẫu trong IELTS Writing Task 2 và từ vựng cần thiết chủ đề Art

 • Ý tưởng cho các đề bài IELTS Writing Task 2 chủ đề Art về khả năng tạo ra tác phẩm nghệ thuật của con người, Sự tự do trong thể hiện ý tưởng của tác giả lên tác phẩm nghệ thuật, và sự đầu tư của chính phủ lên văn hóa và nghệ thuật.

 • Phân tích, dàn bài và bài mẫu tham khảo cho đề IELTS Writing Task 2 – Topic Art

Một số đề bài mẫu trong IELTS Writing Task 2 – Topic Art

Người học có thể tham khảo một số đề bài mẫu trong chủ đề văn hóa để hình dung cách ra đề và một số khía cạnh có thể được đề cập ới trong chủ đề này:

Đề 1: Some people believe that every human can create art. Other people think that art can only be created by people with special talents. Discuss both views and give your own opinion.

Đề 2: Creative artists should be given freedom to express their ideas through words, pictures, music or films. Some people nevertheless think that the government should restrict artists’ freedom of expression. To what extent do you agree or disagree?

Đề 3: The government's investment in arts, music and theatre is a waste of money. Governments should invest these funds in public services instead. To what extent do you agree with this statement?

Các từ vựng cần thiết cho IELTS Writing Task 2 – Topic Gender

Trước khi đi vào brainstorm ý tưởng và phát triển ý, người học cần nắm được một số từ vựng chủ đề Gender sẽ xuất hiện xuyên suốt trong bài viết.

 • Masterpiece (n) kiệt tác

Ví dụ: Artistic nude painting is a masterpiece.

Tranh khỏa thân nghệ thuật là một kiệt tác.

 • Artificial intelligence (n) trí tuệ nhân tạo

Ví dụ: Robotic systems with artificial intelligence can perform many industrial duties.

Hệ thống người máy với trí tuệ nhân tạo có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ công nghiệp.

 • Algorithm (n) thuật toán

Ví dụ: One way to measure the efficiency of a sort algorithm is to count the number of comparisons of key values that the algorithm makes for a data set size n.

Một cách đánh giá hiệu quả một thuật toán sắp xếp là tính ra số phép so sánh những trị kho, mà thuật toán đó phải dùng cho một tập dữ liệu cỡ n.

 • Innate/ inborn (a) bẩm sinh

Ví dụ: Genius is the result of long and enduring efforts and not something innate.

Thiên tài là do cố gắng bền bỉ lâu dài, đâu phải một thứ bẩm sinh.

 • Artistry (n) tính nghệ thuật

Ví dụ: The conjunction of workmanship and artistry in making jewellery.

Sự kết hợp của tay nghề/tài nghệ và tính nghệ thuật trong việc làm đồ kim hoàn.

 • Abstract (n) trừu tượng

Ví dụ: Abstract paintings exhibition attracts a huge number of people like a magnet.

Triển lãm tranh trừu tượng thu hút rất nhiều người như nam châm.

 • Cultural values (n) giá trị văn hóa

Ví dụ: Raise public cultural awareness to preserve and develop the ethnic minority traditional cultural values.

Nâng cao nhận thức văn hóa để bảo tồn và phát huy những giá trị văn hoá truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số.

 • Social security (n) an ninh xã hội

Ví dụ: Authorities enact some policies to assure social security.

Các nhà chức trách ban hành các chính sách nhằm đam bảo an ninh xã hội/

 • Cultural identities (n) bản sắc văn hóa

Ví dụ: Recognising the importance of preserving and promoting national cultural values, in 2012, the Ba Vi district, People’s Committee set out a project to preserve the cultural identities of ethnic minority groups by 2015 and in the subsequent years.

Nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, năm 2012, Ủy ban nhân dân huyện Ba Vì đã đề ra một dự án bảo tồn bản sắc văn hóa của các nhóm dân tộc thiểu số kể từ năm 2015 trở về sau.

 • Taboo topics (n) các chủ đề cấm kị

Ví dụ: Those who respond positively usually are receptive to discussing more taboo topics such as sexual health and HIV.

Những ai có phản ứng tích cực thường là những người về sau dễ thảo luận những chủ đề cấm kỵ hơn như sức khoẻ tình dục và HIV.

 • Religious beliefs (n) tín ngưỡng tôn giáo

Ví dụ: There are fundamental differences between your religious beliefs and mine

Có những sự khác nhau cơ bản giữa tín ngưỡng tôn giáo của anh và tôi.

 • Behavior disorders (n) rối loạn hành vi

Ví dụ: In my experience working with behaviourally disordered children, some families need to use physical punishment as the last step in trying to control their children.

Theo kinh nghiệm của tôi khi làm việc với những trẻ em bị rối loạn hành vi, một số gia đình cần phải sử dụng hình phạt về thể chất như là bước cuối cùng trong việc cố gắng kiểm soát con cái của họ.

 • The rating system (n) hệ thống xếp hạng

Ví dụ: Should comics have a rating system like the movies?

Có nên có một thang điểm để phân loại truyện tranh như đối với phim ảnh không?

 • Censorship (n) sự/ quyền kiểm duyệt

Ví dụ: Our freedom was threatened by press censorship.

Quyền tự do của chúng tôi bị báo đe dọa bởi chính sách kiểm duyệt báo chí.

 • Aesthetics (n) thẩm mĩ

Ví dụ: Many high-quality entries were submitted, demonstrating enthusiasm and thorough research in many aspects: creativity - aesthetics, technology - engineering, effective materials, impact - sustainability and feasibility.

Rất nhiều bài dự thi chất lượng đã được gửi về, thể hiện sự đầu tư và nghiên cứu kỹ lưỡng về nhiều mặt: sáng tạo - thẩm mỹ, công nghệ - kỹ thuật, vật liệu hiệu quả, sức ảnh hưởng - bền vững và tính khả thi.

Brainstorm ý tưởng và phát triển ý cho một số đề IELTS Writing Task 2 – Topic Art

Vấn đề 1: Khả năng tạo ra tác phẩm nghệ thuật của con người

Nguyên nhân mọi người đều có thể vẽ hay điêu khắc

 • Sự sẵn có và đa dạng của các khóa học ngày nay, giúp con người có những kiến thức lí thuyết và kĩ năng cơ bản về vẽ, sơn hay điêu khắc.

 • Sự phát triển của công nghệ hiện đại bao gồm các thuật toàn và hệ thống dữ liệu, giúp con người với những kĩ năng cơ bản đã có thể tạo ra tác phẩm nghệ thuật.

Nguyên nhân những tác phẩm nghệ thuật thực thụ chỉ có thể tạo nên bởi những người có năng lực bẩm sinh:

 • Bản chất của nghệ thuật là vô hình và trừu tượng, vì vậy không thể truyền đạt từ người này qua người khác. Ví dụ, khi dạy về cách làm thơ, ngoài cấu trúc của loại thơ và cách gieo vần, thì khả năng thổi hồn và cảm xúc vào thơ là không thể, vì cái đó phụ thuộc vào khả năng trời sinh của mỗi người.

 • Tính sáng tạo và có khiếu trong nghệ thuật là yếu tố tiên quyết khi tạo ra sự độc nhất của các tác phẩm nghệ thuật. Khi nghệ nhân tạo ra một tác phẩm, họ thể hiện ý tưởng của họ một cách tự nhiên và vô tình. Ngược lại, nếu chỉ đơn giản áp dụng các kĩ năng và kiến thức được dạy hay dùng đến thuật toán thì nó sẽ ra các tác phẩm tương tự nhau. Và đó không phải là bản chất của nghệ thuật.

Vấn đề 2: Sự tự do trong thể hiện ý tưởng của tác giả lên tác phẩm nghệ thuật

Lí do cần có sự tự do trong thể hiện ý tưởng của tác giả lên tác phẩm nghệ thuật

 • Nghệ thuật được tạo ra khi nghệ nhân thể hiện cảm xúc và ý tưởng của mình qua tác phẩm. Vì vậy nếu bị chỉnh sửa quá nhiều bởi các quy định thì tác phẩm không còn giá trị như ban đầu, dẫn đến không thể hiện ra được hết sự tài năng và sáng tạo của nghệ nhân.

 • Hệ thống phân loại (the rating system) giúp phân loại đối tượng được xem và chiêm ngưỡng tác phẩm, từ đó tác giả vẫn có thể thể hiện ý tưởng của mình mà không bị các ràng buộc chung. Ví dụ phim có yếu tố người lớn sẽ được phân loại và không cho trẻ dưới 18 tuổi coi, từ đó không gây ra các tác động xấu đến nhận thức của trẻ.

Lí do cần có những quy định chung trong việc thể hiện ý tưởng của tác giả lên tác phẩm nghệ thuật:

 • Ảnh hưởng đến giá trị văn hóa: nếu nghệ nhân được quá tự do thể hiện ý tưởng qua phim, ảnh, tranh vẽ, thì những hình ảnh trái ngược với chuẩn mực xã hội và giá trị trong xã hội sẽ làm mòn giá trị văn hóa, thậm chí làm người nước ngoài hiểu sai lệch đi về cộng đồng này.

 • Ảnh hưởng đến an ninh xã hội: Những chủ đề cấm kị như tình dục, tín ngưỡng văn hóa hay bạo lực nếu không được kiểm soát sẽ gây ra các cuộc tranh cãi thậm chí là mâu thuẫn trong xã hội. Điều này thậm chí dẫn đến rối loạn hành vi và tăng tỉ lệ tội phạm, đặc biệt là giữa trẻ vị thành niên.

Vấn đề 3: Sự đầu tư của chính phủ lên văn hóa và nghệ thuật

Lí do chính phủ nên đầu tư vào văn hóa và nghệ thuật

 • Văn hóa nghệ thuật thể hiện sâu sắc các giá trị và chuẩn mực của xã hội và bản sắc văn hóa dẫn tộc. Việc đầu tư vào lĩnh vực này giúp giữ gìn giá trị văn hóa của một nước, từ đó khẳng định mình với thế giới và hạn chế đồng hóa văn hóa.

 • Văn hóa nghệ thuật còn có giá trị kinh tế, đặc biệt là khi nói đến du lịch. Các viện bảo tàng hay các di sản văn hóa thu hút khách du lịch từ mọi nên trên thế giới. Tạo ra rất nhiều việc làm và cơ hội kinh doanh cho người địa phương.

Lí do chính phủ nên đầu tư vào các lĩnh vực khác là có rất nhiều các các vấn đề nghiêm trọng và gấp rút, cần hành động ngay từ chính phủ vì nó vô lí khi đầu tư vào hóa nghệ thuật mà sự an toàn của người dân chưa được đảm bảo

 • Sự tồi tệ dần của cơ sở hạ tầng giao thông là nguyên nhân hàng đầu gây tại nạn giao thông. Nếu dùng ngân sách chính phủ để cải thiện chất lượng của cơ sở hạ tầng sẽ giảm thiệt hại về tài sản và tính mạnh cho con người.

 • Thế giới đang đối mặt với các vấn đề về môi trường cái mà đòi hỏi sự quan tâm và hành động ngay lập tức. vì vậy các lãnh đạo cấp cao cần dùng tiền và quyền để khuyến khích nhà khoa học tìm cách giảm các tác hại từ môi trường như phát triển năng lượng và nguyên liệu thay thế.

Phân tích, dàn bài và bài mẫu tham khảo cho đề IELTS Writing Task 2 – Topic Art

Đề bài: Some people believe that every human can create art. Other people think that art can only be created by people with special talents. Discuss both views and give your own opinion.

Phân tích đề bài

Chủ đề: the ability to create art

Keywords: every human, create art, và special talents.

Dạng bài: Discussion

Hướng tiếp cận: ở dạng bài này, người viết cần nêu ra quan điểm của bản thân về những ảnh hưởng (tiêu cực và tích cực) của môi trường sống ở hai vùng khác nhau đến sự phát triển tích cách của trẻ em, sau đó bàn luận hai mặt của vấn đề ở thân bài, đồng thời chứng minh quan điểm của mình.

Dàn bài

Introduction

 • Mở bài giới thiệu hai quan điểm trái chiều trong đề bài. 

 • Người học đưa ra ý kiến của mình về quan điểm này (đồng ý hay không đồng ý hoặc vừa không đồng ý vừa đồng ý) ngay trong phần mở bài.

Body 1

 • Topic Sentence: Câu chủ đề giới thiệu nội dung của Body 1 – Sự tiến bộ của công nghệ và sự hướng dẫn chuyên nghiệp giúp con người tạo ra tác phẩm nghệ thuật.

 • Point 1: sự sẵn có của các khóa học vẽ, sơn hay điêu khắc giúp con người có những kĩ năng nền tảng tạo ra tác phẩm nghệ thuật.

 • Supporting idea 1: Vì vậy con người sẽ có thể tạo ra sự tiến bộ nhờ thực hành các kiến thức lí thuyết trên.

 • Point 2: một vài phần mềm chuyên hỗ trợ tạo ra tác phẩm nghệ thuật giúp con người làm được điều này.

 • Supporting idea 2: Các thuật toán và bộ dữ liệu giúp con người xử lí vào tạo ra tác phẩm nghệ thuật, đặc biệt là khi họ chỉ biết một chút về các kĩ năng hay nguyên lí cơ bản.

Body 2

 • Topic Sentence: Câu chủ đề giới thiệu nội dung của Body 2 – Chỉ có khả năng bẩm sinh mới tạo ra tác phẩm nghệ thuật thực thụ.

 • Point 1: Bản chất của nghệ thuật là vô hình và trừu tượng, vì vậy không thể truyền đạt từ người này qua người khác

 • Supporting idea 1: Ví dụ, khi dạy về cách làm thơ, ngoài cấu trúc của loại thơ và cách gieo vần, thì khả năng thổi hồn và cảm xúc vào thơ là không thể, vì cái đó phụ thuộc vào khả năng trời sinh của mỗi người.

 • Point 2: Tính sáng tạo và có khiếu trong nghệ thuật là yếu tố tiên quyết khi tạo ra sự độc nhất của các tác phẩm nghệ thuật.

 • Supporting idea 2: Khi nghệ nhân tạo ra một tác phẩm, họ thể hiện ý tưởng của họ một cách tự nhiên và vô tình. Ngược lại, nếu chỉ đơn giản áp dụng các kĩ năng và kiến thức được dạy hay dùng đến thuật toán thì nó sẽ ra các tác phẩm tương tự nhau. Và đó không phải là bản chất của nghệ thuật.

Conclusion: Kết bài tóm tắt lại đại ý chung của toàn bài và nêu rõ lại quan điểm cá nhân của mình.

Bài mẫu tham khảo cho đề IELTS Writing Task 2 – Topic Art

In recent years, arguments over creating arts have mushroomed in many parts of the world. While some people argue that this task is within all people’s capacity, I believe only people possessing inborn talent can make masterpieces.

On the one hand, nowadays, technological advances and professional instruction enable people from all backgrounds to create fundamental artworks. Specifically, the availability of painting and drawing courses pave the way for people to be exposed to specialized techniques, which allow them to craft things from scratch. Therefore, people can make progress by practicing absorbed theoretical knowledge. Moreover, artificial intelligence makes it easier for people to make their own paintings and sculptures. This technology based on an algorithm and a data set is an exclusive supporter for everyone. Particularly, people just need to know some basic principles of art and the way this software works to create a painting on their own.

On the other hand, although modern people can create arts thanks to those sources of support, I perceive only innate abilities are behind real masterpieces. Indeed, artistry is intangible and abstract, which is not conveyable from one person to another. For example, an eminent poet is not able to write down his steps to make his poem because his ideas cross his mind randomly and unintentionally. Therefore, except for the structure of the poem, this artwork entirely derives from his inborn talent. Moreover, creativity and a good taste in art are responsible for artists’ capability of making exclusive works of art. Those characteristics indicate that while people merely express their perception of things through their spiritual products, they inadvertently show their creativity and aesthetics. Conversely, if artworks are just created by applying techniques gained from related courses, they will be the same, which is not the nature of art.

In conclusion, from my perspective, artworks are solely created by people who have special abilities. This creation is neither repeating theoretical knowledge nor relying on technology.

Bài tập vận dụng

Phân tích (xác định chủ đề, keywords, và dạng bài), lập dàn ý và viết bài hoàn thiện cho đề bài sau

Creative artists should be given freedom to express their ideas through words, pictures, music or films. Some people nevertheless think that the government should restrict artists’ freedom of expression. To what extent do you agree or disagree?

<Người đọc có thể tham khảo brainstorm ý tưởng ở Vấn đề 2 của bài viết này>

Đáp án

Phân tích

Chủ đề: freedom to express their ideas through artworks

Keywords: Creative artists, freedom to express their ideas, the government, restrict artists’ freedom of expression

Dạng bài: Opinion

Lập dàn ý tham khảo: (dàn bài dưới đây theo quan điểm vừa đồng ý vừa không đồng ý)

Introduction

 • Mở bài giới thiệu hai quan điểm trái chiều trong đề bài. 

 • Người học đưa ra ý kiến của mình về quan điểm này (đồng ý hay không đồng ý hoặc vừa không đồng ý vừa đồng ý) ngay trong phần mở bài.

Body 1

Topic Sentence: Câu chủ đề giới thiệu nội dung Body 1 – Lí do cần có sự tự do trong thể hiện ý tưởng của tác giả lên tác phẩm nghệ thuật

 • Idea 1: Nghệ thuật được tạo ra khi nghệ nhân thể hiện cảm xúc và ý tưởng của mình qua tác phẩm.

 • Supporting idea 1: Vì vậy nếu bị chỉnh sửa quá nhiều bởi các quy định thì tác phẩm không còn giá trị như ban đầu, dẫn đến không thể hiện ra được hết sự tài năng và sáng tạo của nghệ nhân.

 • Idea 2: Hệ thống phân loại (the rating system) giúp phân loại đối tượng được xem và chiêm ngưỡng tác phẩm, từ đó tác giả vẫn có thể thể hiện ý tưởng của mình mà không bị các ràng buộc chung.

 • Supporting idea 2: Ví dụ phim có yếu tố người lớn sẽ được phân loại và không cho trẻ dưới 18 tuổi coi, từ đó không gây ra các tác động xấu đến nhận thức của trẻ.

Body 2

Topic Sentence: Câu chủ đề giới thiệu nội dung Body 2 – Lí do cần có những quy định chung trong việc thể hiện ý tưởng của tác giả lên tác phẩm nghệ thuật:

 • Idea 1: Sự quá tự do sẽ anh hưởng đến giá trị văn hóa

 • Supporting idea 1: Nếu nghệ nhân được quá tự do thể hiện ý tưởng qua phim, ảnh, tranh vẽ, thì những hình ảnh trái ngược với chuẩn mực xã hội và giá trị trong xã hội sẽ làm mòn giá trị văn hóa, thậm chí làm người nước ngoài hiểu sai lệch đi về cộng đồng này.

 • Idea 2: Sự quá tự do sẽ ảnh hưởng đến an ninh xã hội

 • Supporting idea 2: Những chủ đề cấm kị như tình dục, tín ngưỡng văn hóa hay bạo lực nếu không được kiểm soát sẽ gây ra các cuộc tranh cãi thậm chí là mâu thuẫn trong xã hội. Điều này thậm chí dẫn đến rối loạn hành vi và tăng tỉ lệ tội phạm, đặc biệt là giữa trẻ vị thành niên

Conclusion: Kết bài tóm tắt lại đại ý chung của toàn bài và nêu rõ lại quan điểm cá nhân của mình.

Bài mẫu tham khảo

In recent years, arguments over creative products’ content have mushroomed in many parts of the world. When I am convinced that artists can show ideas freely through their products, I believe the government should impose some restrictions on the content to eliminate potential negative impacts.

On the one hand, the lack of appropriate control in artworks’ content damages cultural values and social security. Indeed, when the ideas shown in films, pictures, or music are opposite to norms and values accepted in society, they can cause controversial debates domestically and distort foreigners’ perception of that society. Those reactions lead to a pessimistic scenario when social security is not secured, and cultural identities are undermined significantly. In addition, if taboo topics, including violence, religious sentiments, and sexuality, are exaggerated through creative products, impressionable audiences, especially children, accidentally exposed to them will be influenced detrimentally.  Misunderstanding those messages can exacerbate children’s behavior disorders and the growth in the teenage crime rate.

On the other hand, artists should have the freedom of expression to devote their competence to society. Firstly, this freedom is a precondition to produce masterpieces to serve the general public. Excessive control makes initial ideas adjusted too many times no longer able to show artists’ creativity and competence. Therefore, their spiritual products are no longer of high quality. Secondly, the rating system in which people at regulated age are solely allowed to watch a particular film based on its content can mitigate negative influences on humans. This regulation will be taken full advantage of if parents and adults put full responsibility on protecting children. By the way, artists can express their feelings without any limitation.

In conclusion, while freedom of expression is necessary for artists to develop their full potential, the government should not make light of artworks' content due to its large-scale harmful impacts.

Tổng kết

Art là một chủ đề được khai thác rất nhiều khi ra đề IELTS Writing Task 2, nó không chỉ thử thách thí sinh bằng sự đa dạng về tự vựng mà còn những luận điểm về giới tính trong mối quan hệ với các chủ đề khác. Bài viết trên cung cấp cho thí sinh các từ vựng cần thiết và các ý tưởng nhằm giúp thí sinh có thể hoàn thành tốt hơn phần thi của mình. Ngoài ra, từ những phân tích trên, người học có thể thực hành phân tích bài mẫu và áp dụng các kiến thức đã học được để phân tích và viết các đề luyện tập khác về chủ đề Art.

Bạn ước mơ du học, định cư, thăng tiến trong công việc hay đơn giản là muốn cải thiện khả năng tiếng Anh. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học luyện thi IELTS hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833