IELTS Writing task 2 – Topic now and past: Phân tích, Brainstorm và phát triển ý tưởng

Bài viết sẽ giới thiệu những từ vựng chủ đề Now and Past và các kiến thức nền cần thiết để người học có thể vận dụng vào việc phân tích, brainstorm ý tưởng và phát triển ý cho IELTS Writing Task 2 – Now and Past.
ielts writing task 2 topic now and past phan tich brainstorm va phat trien y tuong

Xưa và nay là một trong những chủ đề mà thí sinh có thể gặp trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong chủ đề này, người ra đề có thể khai thác rất nhiều khía cạnh xoay quanh sự thay đổi và tầm quan trọng của những giá trị truyền thống trong thế giới hiện đại để ra đề bài, đòi hỏi thí sinh phải có sự chuẩn bị kĩ về từ vựng và ý tưởng. Bài viết sẽ giới thiệu những từ vựng chủ đề Now and Past và các kiến thức nền cần thiết để người học có thể vận dụng vào việc phân tích, brainstorm ý tưởng và phát triển ý cho IELTS Writing Task 2 – Now and Past.

Key Takeaways

 1. Một số đề bài mẫu trong IELTS Writing Task 2 và từ vựng cần thiết chủ đề Now and Past

 2. Ý tưởng cho các đề bài IELTS Writing Task 2 chủ đề Now and Past về tầm quan trọng của các tòa nhà hiện đại và lâu đời , ý nghĩa của gia đình và xã hội so với tham vọng trong thế giới hiện đại, và ý nghĩa của trang phục truyền thống trong xã hội hiện đại.

 3. Phân tích, dàn bài và bài mẫu tham khảo cho đề IELTS Writing Task 2 – Topic Now and Past

Một số đề bài mẫu trong IELTS Writing Task 2 – Topic Now and Past

Người học có thể tham khảo một số đề bài mẫu trong chủ đề xưa và nay để hình dung cách ra đề và một số khía cạnh có thể được đề cập với trong chủ đề này:

Đề 1: People think that old buildings should be knocked down and give way to the new buildings. Do you agree or disagree? How important are old buildings to us?

Đề 2: Today, people are getting greedy and selfish. Some people argue that we should go back to the old days, and show respect for the family and community, so that we can make the world a better place to live in. To what extent do you agree or disagree?

Đề 3: People in many countries do not wear their traditional costume. Some argue that they would forget their history and tradition. Do you agree or disagree?

Các từ vựng cần thiết cho IELTS Writing Task 2 – Topic Now and Past

Trước khi đi vào brainstorm ý tưởng và phát triển ý, người học cần nắm được một số từ vựng chủ đề Now and Past sẽ xuất hiện xuyên suốt trong bài viết.

 • Family solidarity (n) đoàn kết gia đình

Ví dụ: In addition to financial conditions, family solidarity is a precondition to overcome all hardships.

Bên cạnh khả năng tài chính, đoàn kết gia đình là điều kiện tiên quyết để vượt qua những khó khăn.

 • Individualism (n) chủ nghĩa cá nhân

Ví dụ: Socialism is a system that lays emphasis on collectivism and negates individualism.

Xã hội chủ nghĩa là một hệ thống đề cao tinh thần tập thể và chống tư tưởng cá nhân.

 • Collectivism (n) chủ nghĩa tập thể

Ví dụ: Collectivism is essentially a political philosophy that emphasises on the collective rather than an individual action or identity.

Chủ nghĩa tập thể về cơ bản là triết lý chính trị nhấn mạnh tính tập thể hơn là hành động và đặc tính cá nhân. 

 • Family-oriented (a) hướng về giá đình/ đặt gia đình lên trên hết

Ví dụ: Some people put a heavier emphasis on work-life balance, so an organization with a family-oriented culture might be the better choice.

Một số người đặt sự nhấn mạnh vào sự cân bằng công việc – cuộc sống, vì thế một công ty với văn hóa hướng về gia đình có thể là sự chọn lựa tốt hơn.

 • A sense of belonging (n) cảm giác thân thuộc

Ví dụ: We have many needs including ones such as affection, knowledge and a sense of belonging as well as the physical need for food, warmth, and shelter

Chúng ta có nhiều nhu cầu bao gồm các nhu cầu về tình cảm, kiến thức cảm giác thân thuộc cũng như các nhu cầu vật chất như ăn, ở và sưởi ấm.

 • Material pursuit (n) sự theo đuổi vật chất

Ví dụ: material pursuit undermines our close-knit relationship

Sự theo đuổi vật chất đã bài mòn nhưng mối quan hệ khăng khít của chúng ta

 • Self-interest (n) tư lợi

Ví dụ: His judgement was warped by self-interest.

Nhận định của ông ta đã bị thiên lệch vì lợi ích riêng tư.

 • Educational levels (n) trình độ học vấn

Ví dụ: At the same time, increasing educational levels were required for higher levels of the apparatus, bringing about a general upgrade in the skills of the bureaucracy

Đồng thời, việc không ngừng nâng cao trình độ học vấn là một yêu cầu mức cao hơn trong bộ máy, qua đó nâng trình độ chung của đội ngũ công chức.

 • Social prejudice (n) định kiến xã hội

Ví dụ: In the past, women had to work hard due to contemporary social prejudices

Trong quá khứ, phụ nữ phải làm việc vất vả vì những định kiến xã hội đương thời.

 • Obsolete (a)

 • Ví dụ: The electric light bulb made kerosense lanterns obsolete.

Bóng đèn điện đã khiến cho đèn dầu hôi trở nên lỗi thời.

 • Substitution (n) sự thay thế

Ví dụ: the government plans to encourage the substitution of private vehicles for public transport

Chính phủ có kế hoạch khuyến khíc sự thay thế phương tiện cá nhân bằng phương tiện giao thông công cộng.

 • Facial recognition (n) nhận diện khuôn mặt

Ví dụ: Stadium gate keepers may utilize facial recognition technology to verify ticket holders

Người soát vé ở cổng sân vận động có thể sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt để kiểm tra người có vé. 

 • Civilization (n) nền văn minh

Ví dụ: They had an advanced civilization

Họ có một nền văn minh tiên tiến.

 • National identity (n) bản sắc dân tộc

Ví dụ: The most important task is to build and develop an advanced Vietnamese culture imbued with national identity

Các nhiệm vụ quan trọng nhất là xây dựng và phát triển một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến mang đậm bản sắc dân tộc.

Brainstorm ý tưởng và phát triển ý cho một số đề IELTS Writing Task 2 – Topic Now and Past

Vấn đề 1: Tầm quan trọng của các tòa nhà hiện đại và lâu đời

Tầm quan trọng của các tòa nhà hiện đại - có thiết kế phù hợp với nhu cầu của người hiện đại:

 • Sức chứa lớn và cấu trúc có tính ứng dụng cao: sức chứa lơn hơn giúp tiết kiệm diện tích khu dân cư và đối phó tốt hơn với sự gia tăng dân số. Và tòa nhà với cấu trúc hiện đại mới có thể áp dụng được các tiện ích như hệ thống nhận diện khuôn mặt, hệ thống làm lạnh hay cách âm.

 • Ngược lại, các tòa nhà cũ với sức mạnh của thời gian dễ bị xuống cấp hoặc thậm chí là hư đổ, từ đó sẽ gây nguy hiểm đến con người và tài sản.

Tầm quan trọng của các tòa nhà lâu đời – nguồn dồi dào cho những giá trị văn hóa và kiến thức lịch sử.

 • Những kiến trúc của toàn nhà cổ sẽ thể hiện nền văn minh của một dân tộc, từ đó mọi người khi đến các tòa nhà sẽ tiếp thu được những thông tin này và góp phần vào bảo tồn giá trị bản sắc. Lấy ví dụ những ngồi đền ở Việt Nam, mọi phần của những kiến trúc này, từ cột, tường và mái nhà được trạm khắc tinh xảo với những hình công, phượng, và cuộc sống đời thường của người cổ đại. Những đặc điểm này phản ảnh nền văn hóa lâu đời của Việt Nam và giúp bảo tồn nó.

Vấn đề 2: Ý nghĩa của gia đình và xã hội so với tham vọng trong thế giới hiện đại

Ý nghĩa của gia đình và xã hội trong thế giới hiện đại

 • Về gia đình, cảm giác than thuộc và quan tâm từ gia đình sẽ tạo nên nguồn động lực và cảm hứng dồi dào và giúp con người vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Đây là điều hết sức cần thiết, bên cạnh sức mạnh tài chính.

 • Về khía cạnh xã hội, nếu một xã hội nơi mà con người tôn trọng và quan tâm lẫn nhau sẽ hình thành nên lòng trắc ẩn và sự đồng cảm với niềm vui cũng như nỗi đau và mất mát của con người. Từ đó, xã hội sẽ cùng nhau hạnh và đi lên, tỉ lệ tội phạm cũng giảm.

Ý nghĩa của tham vọng trong thế giới hiện đại

 • Mặc dù sự tranh đua lẫn nhau trong mọi khía cạnh xã hội sẽ khiến con người trở nên tư lợi và ích kỉ, họ cũng sẽ trở nên chăm chỉ, nỗ lực học tập và làm việc nhiều hơn. Từ đó, tăng năng suất làm việc và trình độ học vấn kéo theo tăng trưởng kinh tế toàn xã hội

 • Hơn nữa, nếu quá chú trọng vào gia đình và xã hội sẽ kìm hãm sự phát triển của cá nhân. Ví dụ, những định kiến xã hội (cho rằng cộng đồng là trên hết) sẽ buộc người trẻ tham gia các hoạt động thiện nguyện bất kể hoàn cảnh hay điều kiện tài chính. Vì vậy họ sẽ không có thời gian để học tập và kiếm thêm tiền trang trải, đóng góp vào phát triển xã hội.

Vấn đề 3: Ý nghĩa của trang phục truyền thống trong xã hội hiện đại

Ý nghĩa của trang phục truyền thống trong xã hội hiện đại

 • Trang phục truyền thống sẽ nhắc nhớ con người về nét đẹp văn hóa lâu đời của dân tộc, không chỉ cho người dân nước đó mà còn cho người dân ở các nước láng giềng. Ví dụ khi nhắc đến “Áo dài”, người nước ngoài sẽ nghĩ đến Việt Nam, nơi tôn vinh vẻ đẹp truyền thống, kín đáo và hiền hòa.

 • Bộ sưu tập trang phục truyền thống của một nước cũng có thể được sử dụng với mục đích kinh tế, đặc biệt là du lịch. Ví dụ như bộ sưu tập áo dài với kiểu dáng khác nhau ở những thập niên khác nhau thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Lí do trang phục truyền thống ít được mang trong xã hội hiện đại:

 • Thường trang phục truyền thống có thiết kế khá cầu kì, dẫn đến không phù hợp với nhu cầu người hiện đại đó là sự linh hoạt và năng động kể cả khi làm việc và cuộc sống hàng ngày.

 • Người trẻ có xu hướng mang các loại trang phục theo thời, vì vậy trang phục truyền thống sẽ không đáp ứng được nhu cầu. Chính vì đó, một vài bộ phận muốn mang trang phục truyền thống cũng sẽ bị kì thị hay cho là khác thường.

Phân tích, dàn bài và bài mẫu tham khảo cho đề IELTS Writing Task 2 – Topic Now and Past

Đề bài: People think that old buildings should be knocked down and give way to the new buildings as they are no longer important to us. Do you agree or disagree?

Phân tích đề bài:

Chủ đề: the importance of old and new buildings

Keywords: old buildings, new buildings, và important.

Dạng bài: opinion

Hướng tiếp cận: ở dạng bài này, người viết cần đưa ra quan điểm của mình về vấn đề được đưa ra ở đề bài, câu trả lời có thể là đồng ý (agree), không đồng ý (disagree) và vừa đồng ý vừa không đồng ý (partly agree), sau đó chứng minh quan điểm của mình ở phân thân bài.

Dàn bài

Introduction

 • Mở bài giới thiệu quan điểm trong đề bài. 

 • Người học đưa ra ý kiến của mình về quan điểm này (đồng ý hay không đồng ý hoặc vừa không đồng ý vừa đồng ý) ngay trong phần mở bài.

Body 1

 • Topic Sentence: Câu chủ đề giới thiệu nội dung của Body 2 – Sự thay thế bởi những tòa nhà với cấu trúc hiện đại sẽ thỏa mãn được nhu cầu của con người, đó là tính ứng dụng cao và sự an toàn.

 • Point 1: Giải quyết được vấn đề gia tăng dân số và những tiện ích hiện đại nhờ tính ứng dụng cao

 • Supporting idea 1: Những tòa nhà mới có sức chứa lớn sẽ giúp tiết kiệm diện tích dân cư và từ đó đó giải quyết gia tăng dân số. Ngoài ra, chỉ có những cấu trúc tòa nhà hiện đại mới vận hành được các tiện ích mới như nhận diện khuôn mặt, hệ thống làm lạnh và cách âm.

 • Point 2: Ngược lại tòa nhà lâu đời sẽ không đảm bảo tính an toàn và lâu bền.

 • Supporting idea 2: Với sức mạnh của thời gian và tác nhân từ môi trường, tòa nhà có nguy cơ bị xuống cấp và sụp đổ, gây ảnh hường trầm trọng đến con người và tài sản

Body 2

 • Topic Sentence: Câu chủ đề giới thiệu nội dung của Body 1 – Tòa nhà kiến trúc cổ sẽ là nguồn cung cấp kiến thức lịch sử và giá trị văn hóa dồi dào.

 • Point: kiến trúc của các tòa nhà cổ thường thể hiện và phản ánh nền văn minh của một quốc gia. Từ đó giúp người tham quan, hay làm việc ở đó mãi nhớ về truyền thống lâu đời và góp phần bảo tồn bản sắc dân tộc.

 • Supporting idea and Example: Lấy ví dụ các ngôi đền cổ ở Việt Nam, mọi phần của những kiến trúc này, từ cột, tường đến mái nhà được trạm khắc tinh xảo với những hình công, phượng, và cuộc sống đời thường của người cổ đại. Những đặc điểm này phản ảnh nền văn hóa lâu đời của Việt Nam và giúp bảo tồn nó.

Conclusion: Kết bài tóm tắt lại đại ý chung của toàn bài và nêu rõ lại quan điểm cá nhân của mình.

Bài mẫu tham khảo cho đề IELTS Writing Task 2 – Topic Now and Past

In recent years, the reconstruction of buildings has been a topic of debate in many parts of the world. While the obsolete buildings' demolition is essential to make room for later ones, they still play pivotal roles in modern society's development.

It is important to know that the substitution of modern structures can keep up with people's demands better with high utilization and safety. Indeed, population growth and changes in living standards require innovative buildings that possess cutting-edge design and greater capacity within the same area. Conversely, old buildings neither can solve the lack of residential areas due to their outdated structures nor support modern utilities, including facial identification, cooling system, and soundproof rooms. In addition, the power of time lessens old buildings' endurance and safety. Recently, there is a number of cases in which old-aged constructions were destroyed by light storms, resulting in tremendous damage to people and properties. Therefore, they should be reconstructed for long-term development.

Despite the necessity of reconstruction, people should not make light on the importance of ancient buildings, which are rich sources of historical knowledge and carry cultural values. Because many buildings' architecture represents a country's civilization, it gives a hand to the preservation of cultural identity. Take ancient Vietnamese temples as an example. Many parts of those structures, ranging from pillars, walls to roofs, are carved intricately and artistically with dragons and phoenixes, farming, and ancestors' daily life. Those crafts feature an old-aged culture of Vietnam and are recognized as national identity worldwide.

In conclusion, from my perspective, old buildings need to be knocked down to make way for new buildings. However, some ancient constructions still have important values to society.

Bài tập vận dụng

Phân tích (xác định chủ đề, keywords, và dạng bài), lập dàn ý và viết bài hoàn thiện cho đề bài sau:

Today, people are getting greedy and selfish. Some people argue that we should go back to the old days, and show respect for the family and community, so that we can make the world a better place to live in. To what extent do you agree or disagree?

<Người đọc có thể tham khảo brainstorm ý tưởng ở Vấn đề 2 của bài viết này>

Đáp án

Phân tích

Chủ đề: Ý nghĩa của gia đình và cộng đồng so với tham vọng ở xã hội hiện đại.

Keywords: greedy and selfish, show respect for the family and community, a better place to live in

Dạng bài: Opinion

Lập dàn ý tham khảo: (dàn bài dưới đây theo quan điểm vừa đồng ý vừa không đồng ý)

Introduction:

 • Mở bài giới thiệu quan điểm được đưa ra trong đề bài. 

 • Người học đưa ra ý kiến của mình về quan điểm này (đồng ý hay không đồng ý hoặc vừa không đồng ý vừa đồng ý) ngay trong phần mở bài.

Body 1

 • Topic Sentence: Câu chủ đề giới thiệu nội dung Body 1 – Ý nghĩa của gia đình và xã hội trong thế giới hiện đại

 • Idea 1: Gia đình sẽ giúp con người vượt qua khó khăn trong cuộc sống

 • Supporting idea 1: Cảm giác thân thuộc và quan tâm từ gia đình sẽ tạo nên nguồn động lực và cảm hứng dồi dào và giúp con người vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Đây là điều hết sức cần thiết, bên cạnh sức mạnh tài chính.

 • Idea 2: Việc tôn trong cộng đồng sẽ giúp xã hội ngày càng đi lên, hạnh phúc và an toàn hơn

 • Supporting idea 2: nếu một xã hội nơi mà con người tôn trọng và quan tâm lẫn nhau sẽ hình thành nên lòng trắc ẩn và sự đồng cảm với niềm vui cũng như nỗi đau và mất mát của con người. Từ đó, xã hội sẽ cùng nhau hạnh và đi lên, tỉ lệ tội phạm cũng giảm

Body 2

 • Topic Sentence: Câu chủ đề giới thiệu nội dung Body 2 – Tham vọng và cạnh tranh giúp tăng thế giới hiện đại phát triển không ngừng.

 • Idea 1: Sự cạnh tranh giúp tăng năng suất làm việc và trình độ học vấn kéo theo tăng trưởng kinh tế toàn xã hội

 • Supporting idea 1: Mặc dù sự tranh đua lẫn nhau trong mọi khía cạnh xã hội sẽ khiến con người trở nên tư lợi và ích kỉ, họ cũng sẽ trở nên chăm chỉ, nỗ lực học tập và làm việc nhiều hơn.

 • Idea 2: Nếu quá chú trọng vào xgai đình và xã hội sẽ kìm hãm sự phát triển của cá nhân

 • Supporting idea 2: Ví dụ, những định kiến xã hội (cho rằng cộng đồng là trên hết) sẽ buộc người trẻ tham gia các hoạt động thiện nguyện bất kể hoàn cảnh hay điều kiện tài chính. Vì vậy họ sẽ không có thời gian để học tập và kiếm thêm tiền trang trải, đóng góp vào phát triển xã hội.

Conclusion: Kết bài tóm tắt lại đại ý chung của toàn bài và nêu rõ lại quan điểm cá nhân của mình.

Bài mẫu tham khảo

In recent years, arguments over human society have mushroomed in many parts of the world. While I am convinced that family solidarity and mutual support should be valued and prioritized, I believe that except for its side effects, individualism deserves to be the ideal guidance for people to brighten the world’s prosperity.

On the one hand, it is essential to know that collectivism and family orientation are able to boost people’s productivity and humanity, especially in a fast-paced society. Indeed, a sense of belonging and caring can lessen people’s hardships and stressful things. Family members are considered a rich source of motivation, encouragement, and inspiration, which enable them to overcome all obstacles in addition to other problem-solving tools, including financial power and strategies. Moreover, respect for others’ bodies, feelings, and possession discourages people from doing immoral things and committing crimes. If people appreciate others, either strangers or acquaintances, they will never steal their things or insult them harshly due to their sympathy for humans’ loss and pain.

On the other hand, there is no denying that tough competition and material pursuit are preconditions to advance the world with higher living standards. Specifically, modern people have competed with others in all aspects of their lives by their endeavors, ambitions, and statics. Although it can result in self-interest and selfishness, people can become more resilient, experienced, and excellent, which boosts humans’ educational levels and economic growth. In addition, undue focus on family and community constrains humans from developing and nourishing. Social prejudice exerts tremendous pressure on youngsters that they have to allocate massive time to engaging in community service regardless of their conditions. As a result, the lack of investment in study and work does not bring significant improvements in individuals’ and society’s future.

In conclusion, while respect for family and societies creates intrinsic values for humans’ lives, competitiveness and greed truly trigger people to improve the world.

Tổng kết

Now and Past là một chủ đề được khai thác rất nhiều khi ra đề IELTS Writing Task 2, nó không chỉ thử thách thí sinh bằng sự đa dạng về tự vựng mà còn những luận điểm về giới tính trong mối quan hệ với các chủ đề khác. Bài viết trên cung cấp cho thí sinh các từ vựng cần thiết và các ý tưởng nhằm giúp thí sinh có thể hoàn thành tốt hơn phần thi của mình. Ngoài ra, từ những phân tích trên, người học có thể thực hành phân tích bài mẫu và áp dụng các kiến thức đã học được để phân tích và viết các đề luyện tập khác về chủ đề Now and Past.

Bạn ước mơ du học, định cư, thăng tiến trong công việc hay đơn giản là muốn cải thiện khả năng tiếng Anh. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học luyện thi IELTS hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833