Kết quả thi thử IELTS 04/01/2020 tại Anh Ngữ ZIM

Anh ngữ ZIM thông báo kết quả thi thử ngày 04/01/2020. Chúc mừng bạn đạt giải và có tên ở phía dưới.

Các thí sinh đạt giải sẽ được liên hệ vào thứ 2 của tuần kế tiếp và vui lòng đến nhận giải trong vòng 2 tuần tiếp theo kể từ lúc kết quả được công bố.

Lịch thi thử IELTS tháng này

Kiểm tra trình độ trước khi thi IELTS. Đánh giá chính xác, nhận kết quả trong ngày.
Xem thêm

Anh ngữ ZIM cảm ơn các bạn đã tham gia sự kiện thi thử IELTS 04/01/2020.

Hà Nội – Cơ sở 65 Yên Lãng

Giải nhì: Lê Thu Trang, Số Báo Danh Z001

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z001 6.5 8.5 6.5 7.5 7 7.5 7.5
Z003 6 9 6.5 7 7.5 6.5 7
Z008 7 7 7.5 6 6.5 6 7
Z017 7 7.5 8 5.5 5 5.5 7
Z019 7 8.5 7 5.5 5 6 7
Z013 6 7.5 5.5 6.5 6.5 6.5 6.5
Z005 6 8.5 6 6 5.5 6 6.5
Z011 6 8 6 6 6.5 6 6.5
Z015 5 6.5 6 6 6.5 6 6
Z002 6.5 8.5 7.5 7.5 7.5 5.5
Z021 4.5 6.5 5 6 6.5 6 5.5
Z016 5.5 8 6 6 6 5
Z020 4 6 5 4.5 4.5 4.5 5
Z012 4.5 5 5 4.5 5 4.5 5
Z014 5 6.5 4.5 4.5 5 4.5 5
Z018 4.5 5.5 5.5 3.5 5 3 5
Z010 4 4 5.5 5 5.5 5 4.5
Z007 5.5 6.5 4 6 4
Z004 4.5 4.5 4 4.5 4 3.5
Xem thêm  Kết quả thi thử IELTS 13/07/2019 tại Anh Ngữ ZIM

Hà Nội – Cơ sở L20 Ngõ Thái Hà

Giải nhất: Nguyễn Phan Minh Thắng, Số Báo Danh Z112

Giải ba: Đặng Linh Chi, Số Báo Danh Z163

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z112 7.5 9 8 7 6.5 7 8
Z163 7 9 7 7 7 7 7.5
Z165 6.5 9 7 6.5 6.5 6.5 7.5
Z104 6 8.5 5.5 7 7 7 7
Z161 6 9 6 6.5 6 6.5 7
Z164 6.5 8 7.5 6 6.5 5.5 7
Z111 7.5 8 6 6 6.5 6 7
Z172 7 8.5 7 5.5 5.5 5.5 7
Z010 5 7.5 6.5 6.5 7 6 6.5
Z105 6 8 6.5 6 6 6 6.5
Z101 5.5 7.5 6.5 6 5 6.5 6.5
Z103 5.5 9 6 6 7 5.5 6.5
Z169 6 7.5 7 5.5 5.5 5.5 6.5
Z160 5.5 8 6.5 5.5 5.5 5.5 6.5
Z113 5.5 8 6 5.5 5 5.5 6.5
Z114 4.5 6 6.5 6 5.5 6.5 6
Z159 6 6 6 6 5.5 6.5 6
Z155 5.5 6 6 6 6 6 6
Z151 5.5 6.5 5.5 6 6.5 6 6
Z162 4.5 6.5 7 5.5 6 5.5 6
Z106 5 7 6.5 5.5 6 5 6
Z107 5.5 6 6.5 5.5 6 5.5 6
Z168 5.5 7.5 5.5 5.5 5 5.5 6
Z102 5.5 6 5.5 5 5.5 4.5 5.5
Z115 4.5 7 5 4.5 4 5 5.5
Z166 3 6 6 5.5 6 5.5 5
Z156 6 8.5 5.5 5 6 5
Z154 4 5.5 5 5 5 5 5
Z153 5 4.5 4.5 5 4.5 5.5 5
Z158 4 5.5 5 4.5 4 4.5 5
Z109 5 6.5 6 6.5 5.5 4.5
Z167 4.5 7.5 5.5 6 5.5 4.5
Z152 4.5 7 5 6 4.5 4

Hồ Chí Minh – Cơ sở 12 Huỳnh Lan Khanh

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z082 6.5 7.5 7 5.5 5.5 5.5 6.5
Z081 6 8 6.5 5.5 5.5 5.5 6.5
Z065 5 7 6.5 6 5.5 6 6
Z061 5 6.5 5.5 5.5 6 5.5 5.5
Z064 3 5 4.5 5.5 5.5 5.5 4.5
Z062 5 6.5 5 5.5 5 4
Z063 3 5 4.5 3.5 2 4.5 4

Hồ Chí Minh – Cơ sở 35 Võ Oanh

Giải nhất: Nguyễn Mai Thanh, Số Báo Danh Z122

SBD Listening Reading Speaking Writing Task 1 Task 2 Overall
Z122 6.0 7.5 7.5 6.5 6.0 6.5 7.0
Z123 6.0 6.5 7.0 6.0 6.0 6.0 6.5
Z103 5.5 7.5 5.0 5.0 5.5 5.0 6.0
Z104 5.0 7.5 7.0 4.5 5.0 4.5 6.0
Z106 5.0 8.5 0.0 6.0 5.5 6.0 5.0
Z102 4.0 5.5 5.5 4.5 5.0 4.5 5.0
Z101 3.5 6.0 4.0 4.5 3.0 5.5 4.5
Z109 5.0 6.0 6.0 0.0 0.0 0.0 4.5
Z108 3.0 6.5 0.0 5.5 5.0 5.5 4.0
Z107 4.5 6.0 0.0 4.0 4.0 4.0 3.5
Z105 6.0 7.5 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5

Ghi chú:

  • Các thí sinh có điểm Overall bằng nhau sẽ xét thứ hạng dựa trên tiêu chí theo thứ tự: Writing, Speaking, Tổng Listening và Reading.
  • Giải thưởng được xét riêng theo khu vực Hà Nội và Hồ Chí Minh (không xét riêng cho các cơ sở trong cùng khu vực).

Leave a Comment