Kick the bucket - Ý nghĩa, nguồn gốc và ứng dụng trong IELTS Speaking

Thành ngữ (Idiom) trong tiếng Anh rất đa dạng và thú vị, bởi vì người nói thường nói một cách ẩn ý qua những thành ngữ này để làm nổi bật ý nghĩa hay khiến cuộc trò chuyện trở nên ấn tượng hơn. “Kick the bucket” là một trong những thành ngữ hữu ích của tiếng Anh, bạn đọc sẽ được giải thích ý nghĩa, nắm nguồn gốc và cung cấp ví dụ để có thể tận dụng thành ngữ này trong IELTS Speaking cũng như giao tiếp tiếng Anh.
kick the bucket y nghia nguon goc va ung dung trong ielts speaking

Key takeaways

  • “Kick the bucket” có thể được hiểu theo nghĩa đen hoặc nghĩa bóng, bài viết chủ yếu tập trung vào nghĩa bóng với tư cách thành ngữ là “qua đời”.

  • Có nhiều giả thiết đưa ra về nguồn gốc của “kick the bucket”, nhưng có hai giả thiết phổ biến nhất giải thích thông qua hành động tự vẫn và ảnh hưởng của tiếng Pháp cổ.

  • Trong IELTS Speaking, bạn có thể dùng idiom này như là một cách để nâng band điểm cho tiêu chí Lexical Resource, nhưng lưu ý dùng một cách chính xác và hợp lý theo bối cảnh.

“Kick the bucket” là gì?

Phiên âm: /kɪk ðə bʌk.ɪt/

Khi nghe cụm từ này, nhiều người nghe có thể hình dung hành động ai đó dùng lực tác động lên một cái xô bằng cái chân của mình. Tuy nhiên, khi xét ví dụ dưới đây, chúng ta còn có thêm tầng nghĩa khác:

  • As soon as he kicked the bucket, he started to become famous.

Kick the bucket là gì?

Nếu bạn tra trên Google dịch, khả năng cao ứng dụng này sẽ dịch là: “Ngay sau khi anh ta đá xô, anh ta bắt đầu trở nên nổi tiếng”.

Việc hiểu theo nghĩa này hoàn toàn không có gì là sai. Tuy nhiên, đây chỉ là nghĩa đen (literal meaning), nghĩa là dịch theo từng từ chúng ta sẽ hiểu như trên.

Bên cạnh đó, “kick the bucket” còn mang thêm tầng nghĩa khác. Nếu bạn gặp một người nói tiếng Anh bản xứ, có thể họ sẽ giải thích cho bạn như sau: “Ngay sau khi anh ta qua đời, anh ta bắt đầu trở nên nổi tiếng.”

Đến đây, có thể bạn suy đoán ra rằng thành ngữ này có nghĩa là qua đời, không còn sống nữa. Đây chính là nghĩa bóng của thành ngữ (idiomatic meaning). Vì vậy, khi tra thành ngữ này trong từ điển Cambridge, bạn sẽ được từ điển dịch là “to die”.

Xem thêm: In the same boat.

Nguồn gốc của “Kick the bucket”

Trước tiên, bạn đọc cần nhớ rằng một thành ngữ bất kỳ trong tiếng Anh cần được hiểu như là một cụm thống nhất ra một nghĩa, không phải hiểu theo nghĩa từng từ như cách hiểu theo nghĩa đen. Nói cách khác, nếu thay đổi bất cứ thành phần nào trong thành ngữ ấy đều làm mất đi nghĩa bóng của nó.

Nguồn gốc của “Kick the bucket”

Thậm chí, một số bạn có thể thắc mắc đổi thể chủ động sang thể bị động như sau:

  • The bucket is kicked by him.

Ở đây, nghĩa bóng của thành ngữ cũng bị mất đi, người nghe chỉ hiểu là cái xô bị đá bởi người đàn ông nào đó, chứ không còn mang nghĩa “to die” như trong từ điển.

Vì vậy, để giải đáp các vấn đề trên, cần cân nhắc nguồn gốc của thành ngữ trên.

Có nhiều giả thuyết về nguồn gốc của nó được đưa ra, một trong số đó cho hay thành ngữ này bắt nguồn từ lập luận rằng từ thuở xưa có những người tự vẫn bằng cách vừa đứng trên một cái xô vừa quấn thòng lọng quanh cổ mình sau đó dùng chân đá cái xô đi. Vì thế, hành động này dẫn đến thành ngữ “kick the bucket”.

Tuy nhiên, chưa có nhiều trích dẫn hay bằng chứng cụ thể nào ủng hộ giả thuyết này. Hơn nữa, nhiều nhà từ nguyên học cũng như ngôn ngữ học phê bình rằng lập luận trên còn mơ hồ.

idiom kick the bucket

Bác bỏ ý kiến trên, nhiều nhà từ nguyên học đồng ý với giả thuyết cho rằng từ bucket của thành ngữ được liên tưởng đến một loại ách được sử dụng để giữ gót chân treo lợn ngược lên trước khi bị giết thịt. Loại công cụ này đặc biệt được sử dụng ở các vùng của Norfolk ở nước Anh thuở xưa.

Để hiểu vì sao cái ách lại có sự liên quan đến cái xô, cần bàn về ngôn ngữ cổ.

Nghiên cứu cho rằng “kick the bucket” bắt nguồn từ thế kỷ thứ 16 ở Anh, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng rất có khả năng thành ngữ này bị ảnh hưởng bởi tiếng Pháp cổ “trebuchet” được hiểu là giữ thăng bằng cái ách (balancing a yoke), hoặc từ “buque”, được hiểu là cái ách (yoke).

Hơn nữa, thành ngữ cũng hình thành từ việc người ta liên tưởng việc nâng ách trên ròng rọc giống như một cái xô được nâng lên khỏi giếng.

thành ngữ kick the bucket

Dần dần, cái ách để treo chân con vật ngược lên trước giết mổ gọi là “bucket” do sự giao thoa giữa tiếng Anh và Pháp lúc bấy giờ. Khi các con vật chịu đựng cơn đau do giết mổ, chúng vùng vẫy và cố gắng dùng chân phá cái ách để thoát thân. Từ đó, dần dần người ta cho rằng những con vật đang bị giết mổ đang “kicking the bucket”. Kết quả là thành ngữ “kick the bucket” ra đời.

Vào thế kỷ 18, thành ngữ “kick the bucket” xuất hiện lần đầu trên văn bản, cụ thể trong cuốn từ điển “The Grose Classical Dictionary of the Vulgar Tongue” của ông Francis Grose xuất bản vào năm 1785:

  • “To kick the bucket, to die.”

Ứng dụng “Kick the bucket” trong IELTS Speaking

Các tiêu chí chấm điểm cho kỹ năng Speaking của IELTS tập trung vào việc người thi có sử dụng thành ngữ một cách chính xác và phù hợp hay không từ band điểm 7 trở lên. Khi đọc band descriptors của IELTS Speaking, bạn có thể thấy dòng sau trong cột Lexical Resource ở band 7:

uses some less common and idiomatic vocabulary and shows some awareness of style and collocation, with some inappropriate choices.

Tạm dịch: “Thí sinh có sử dụng một số từ vựng thành ngữ ít phổ biến hơn, đồng thời thể hiện chút nhận thức về văn phong và cách sắp xếp thứ tự các từ, nhưng có một số lựa chọn không phù hợp.”

Vì vậy, sau đây là một vài ví dụ cho việc ứng dụng thành ngữ “kick the bucket” trong bài thi IELTS Speaking Part 1 và Part 2.

Part 1

Do you know your neighbors?

Answer: Yes, I do. I’ve been living in the same residential area since I was born, so I’ve got to know my neighbors quite well. For example, I’m really close to a next door woman named Lisa. As she’s an 80-year-old widow in poor health, we are always worried that she may kick the bucket some day.

Do you remember your dream when you wake up?

Answer: Well, I think it actually depends on what I dream. In terms of nightmares, I may remember many of them. For instance, I dreamed kicking the bucket after falling from the top of a skyscraper several days ago, which still haunts me now. However, I can’t really recall less traumatic or haunting dreams as I may forget them immediately when I wake up.

Part 2

Talk about a pet that you or someone you know once had.

You should say:

  • what kind of animal it was

  • what kind of care it needed

  • what you liked/ disliked about it

and explain why this is a popular type of pet.

Answer:

Now I’d like to talk about a pet cat which I had as a child. Her name is Brownie, and she was a domestic shorthair with soft, gray fur and big green eyes. Taking care of her was not a burdensome task since she was an indoor cat and didn't require too much attention. We provided her with food, water, and a clean litter box, and she would spend most of her time sleeping in a sunny spot or playing with her toys.

One of the things I was fascinated about Brownie was how affectionate and adorable she was. She would curl up in my lap when I was reading or watching TV and purr contentedly. I also enjoyed watching her chase after string or pounce on a toy mouse. Well, that is why I would always be childishly afraid that I might lose her, or she could kick the bucket some day. However, I can’t stand having to clean Brownie’s litter box, as the smell could be quite unpleasant.

Generally, cats are a popular type of pet because they are relatively low-maintenance and can be great companions. To be more specific, they don't need to be walked like dogs do, and they are widely known for their independent and curious nature. They are also clean animals that groom themselves on a regular basis. Additionally, cats can be a great source of stress relief and are known to have a calming effect on their owners.

Overall, I think cats make great pets for people who enjoy the company of animals but don't have a lot of time or energy to devote to their care.

Tổng kết

Như vậy, vừa rồi tác giả đã cung cấp kiến thức về ý nghĩa của thành ngữ “kick the bucket”, bên cạnh đó tóm tắt hai giả thuyết phổ biến về thành ngữ này nhằm giúp bạn đọc có cái nhìn bao quát, cụ thể hơn với thành ngữ và hiểu vì sao nghĩa của nó lại khó dự đoán theo mặt chữ.

Tuy nhiên, bạn đọc cũng cần rút ra rằng học cách dùng thành ngữ trong tiếng Anh là không hề đơn giản, không đơn thuần chỉ nằm ở việc học thuộc và nhớ nghĩa trong từ điển. Thay vào đó, người học rất cần nắm rõ sự liên tưởng cũng như logic của các thành ngữ để dùng một cách tự nhiên chính xác trong văn nói, đặc biệt là trong bài thi IELTS Speaking.

Dưới đây là sơ đồ tư duy tổng hợp các ý chính của bài viết:

Sơ đồ tư duy tổng hợp về idiom kick the bucket

Xem tiếp: 100 thành ngữ tiếng Anh (idioms) thông dụng nhất.


Tài liệu tham khảo

Evans, Vyvyan, and Melanie Green. Cognitive Linguistics: An Introduction. ‎Routledge, 2006.

Martin, Gary. “'The meaning and origin of the expression: Kick the bucket” The Phrase Finder, https://www.phrases.org.uk/meanings/kick-the-bucket.html.

Pearson. “Kick the Bucket – Meaning, Origin and Usage.” English Grammar Lessons, https://english-grammar-lessons.com/kick-the-bucket-meaning.

Vale, David, et al. The Cambridge Dictionary, Cambridge University Press, 1996.

Để rút ngắn thời gian học tập, đạt điểm IELTS trong thời gian gấp rút. Người học có thể tham gia ôn thi IELTS cấp tốc tại ZIM để được hỗ trợ tối đa, cam kết đạt kết quả đầu ra.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu