Phrasal verbs sử dụng trong chủ đề Intelligence IELTS Speaking

Bài viết sau sẽ khái quát lại định nghĩa của cụm động từ. Ngoài ra, bài viết cũng sẽ chia sẻ một số cụm động từ mà thí sinh có thể sử dụng khi trả lời những câu hỏi liên quan đến chủ đề Intelligence trong IELTS Speaking.
phrasal verbs su dung trong chu de intelligence ielts speaking

Phrasal verbs (tạm dịch: cụm động từ) là một trong các kiến thức phức tạp, gây nhiều nhầm lẫn cho thí sinh vì đây những cụm động từ này thường bất quy tắc, nghĩa chuyển đổi theo ngữ cảnh, tiểu từ (particle). Việc sử dụng được cụm động từ có vai trò quan trọng trong việc diễn đạt, giao tiếp tiếng Anh hàng ngày nói chung cũng như việc đạt được điểm tốt trong IELTS Speaking nói riêng.

Bài viết sau sẽ khái quát lại định nghĩa của cụm động từ. Ngoài ra, bài viết cũng sẽ chia sẻ một số cụm động từ mà thí sinh có thể sử dụng khi trả lời những câu hỏi liên quan đến chủ đề Intelligence trong IELTS Speaking.

Key takeaways

Cụm động từ cấu tạo từ một động từ thường và 1 tiểu từ (giới từ/trạng từ).

Cụm động từ phù hợp với văn nói, dựa vào ngữ cảnh mới có thể phân tích được nghĩa của chúng.

Các cụm động từ có thể sử dụng trong chủ đề Intelligence IELTS Speaking

 • Talk over

 • Deal with

 • Sort out

 • Think through

 • Narrow down

 • Come up with

Khái niệm Phrasal verb

Theo định nghĩa từ Cambridge, cụm động từ là động từ gồm có một động từ và một tiểu từ (a particle). Tiểu từ là các từ mà người học tiếng Anh thường biết qua cái tên giới từ (preposition) hoặc trạng từ (adverb).

PHRASAL VERB      =   VERB        +      PARTICLE (PREPOSITION/ADVERB)

    Cụm động từ           =  Động từ   +             Tiểu từ (giới từ/trạng từ)

Khi học cụm động từ, người học cần chú ý phải xem cả một cụm động từ là một đơn vị độc lập, chỉ mang một ý nghĩa cụ thể khi động từ và tiểu từ đi kèm với nhau. Nếu như một trong hai thay đổi thì nghĩa của cụm động từ nhiều khả năng cũng sẽ thay đổi. Ngoài ra, người học cũng cần lưu ý là hầu hết các cụm động từ đều có nhiều hơn một nghĩa, nên cần phải lưu ý ngữ cảnh mà cụm động từ được sử dụng để có thể hiểu được nghĩa của chúng một cách chính xác.

Để hiểu rõ hơn cách sử dụng và sự hiệu quả của cụm động từ trong IELTS Speaking, người học có thể tham khảo nội dung trong bài viết sau: https://zim.vn/ung-dung-phrasal-verb-trong-ielts-speaking

Một số phrasal verb có thể ứng dụng khi trả lời các câu hỏi thuộc nhóm chủ đề Intelligence trong IELTS Speaking

Sau đây, bài viết sẽ giới thiệu cho người học một vài cụm động từ thông dụng có thể áp dụng vào chủ đề Intelligence trong IELTS Speaking. Tất cả các định nghĩa và các thông tin liên quan sẽ được trích từ từ điển Oxford Learner’s Dictionary và sách English Phrasal verbs in use của nhà xuất bản Cambridge để đảm bảo tính chính xác và tự nhiên.

Talk something over (with somebody)

Định nghĩa: thảo luận về điều gì đó một cách cẩn thận và đầy đủ, đặc biệt là để đạt được thỏa thuận hoặc đưa ra quyết định

Phiên âm: / tɔːk ˈəʊvə/

Từ đồng nghĩa: discuss

Cách sử dụng: Tân ngữ của giới từ này thường là một vấn đề hay kế hoạch gì đó được thảo luận cùng với nhau. Tân ngữ này có thể đặt ở trước hoặc sau giới từ over.

Ví dụ sử dụng: They talked over the proposal and decided to give it their approval (Họ đã thảo luận về đề xuất và quyết định chấp thuận đề xuất đó).

Deal with something

Định nghĩa: giải quyết một vấn đề, hoặc thực hiện một nhiệm vụ, công việc, …

Phiên âm: / diːl wɪð/

Từ đồng nghĩa: solve

Cách sử dụng: Tân ngữ của cụm động từ này thường là một vấn đề mà cần được giải quyết. Tân ngữ sẽ đứng sau giới từ “with” trong cụm động từ này.

Ví dụ sử dụng: She is used to dealing with all kinds of people in her job  (Cô ấy đã quen với việc đối phó với tất cả các loại người trong công việc của mình).

Sort something/somebody/yourself out

Định nghĩa: giải quyết thành công các vấn đề của ai đó hoặc của chính mình

Phiên âm: / sɔːt aʊt/

Từ đồng nghĩa: cope

Cách sử dụng:

 • Sort oneself out: làm những việc mình thấy cần thiết để giải quyết vấn đề đó

 • Sort something out: làm những việc cần để giải quyết vấn đề đó (tân ngữ sẽ là một vấn đề, tinh huống gì đó cần phải giải quyết)

 • Sort somebody out: làm những việc cần để giúp đỡ ai đó đang gặp khó khăn.

Ví dụ sử dụng: If you can wait a moment, I'll sort it all out for you (Nếu bạn có thể đợi một chút, tôi sẽ sắp xếp tất cả cho bạn).

Come up with something

Định nghĩa: để tìm hoặc đưa ra câu trả lời, ý tưởng cho một vấn đề nào đó

Phiên âm: / kʌm ʌp/

Từ đồng nghĩa: think

Cách sử dụng: Tân ngữ của cụm động từ này là một ý tưởng, kế hoạch gì đó được nghĩ ra. Tân ngữ này sẽ đi sau cụm động từ này.

Ví dụ sử dụng: She came up with a new idea for increasing sales (Cô ấy đã nảy ra một ý tưởng mới để tăng doanh số bán hàng).

Narrow something down (to something)

Định nghĩa: Giảm số lượng khả năng hoặc lựa chọn

Phiên âm: /ˈnærəʊ daʊn/

Từ đồng nghĩa: reduce

Cách sử dụng:

- Narrow something down to something: rút gọn 1 cái gì đó (thường là danh sách, chương trình …) thành những lựa chọn ít hơn.

Ví dụ sử dụng: We have narrowed down the list to four candidates (Chúng tôi đã thu hẹp danh sách xuống còn bốn ứng cử viên).

Think something through

Định nghĩa: Suy nghĩ thật cặn kẽ về 1 vấn đề gì đó, về các kết quả, rủi ro mà nó có thể mang lại.

Từ đồng nghĩa: consider

Phiên âm: /θɪŋk θruː/

Cách sử dụng: Các danh từ thường đi kèm với cụm động từ này:

 • Các vấn đề: problem, question, issue

 • Các kết quả của 1 vấn đề: consequences, implications

 • Các hành động có thể xảy ra hoặc các cách đối phó với một cái gì đó: alternatives, options, possibilities, response

Ví dụ sử dụng: Our careers service will help you to think through your options and make the right decision. (Dịch vụ nghề nghiệp của chúng tôi sẽ giúp bạn suy nghĩ thấu đáo các lựa chọn của mình và đưa ra quyết định đúng đắn).

image-alt

Ứng dụng vào IELTS Speaking

Sau đây, bài viết sẽ sử dụng cụ thể các câu hỏi trong IETLS Speaking để giúp người đọc có cái nhìn rõ hơn về cách ứng dụng của các cụm động từ này vào bài thi:

Are smart people happier than others?

I don’t think so. Smart people tend to be very ambitious, which makes them always busy. I mean, they usually have a lot on their plate, and there are lots of problems that need to be dealt with. So, I guess they are prone to depression and distress. In other words, smart people often make themselves miserable by being too goal-oriented. So, I think that they should strive for a work-life balance to achieve happiness and satisfaction in their life.

Tôi không nghĩ vậy. Những người thông minh có xu hướng rất tham vọng, điều này khiến họ luôn bận rộn. Ý tôi là, họ thường có rất nhiều thứ phải lo, và có rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết. Vì vậy, tôi đoán họ dễ bị trầm cảm và đau khổ. Nói cách khác, những người thông minh thường tự làm khổ mình bằng cách quá định hướng mục tiêu. Vì vậy, tôi nghĩ rằng họ nên cố gắng cân bằng giữa công việc và cuộc sống để đạt được hạnh phúc và hài lòng trong cuộc sống của họ.

Why are some people well-rounded and others only good at one thing?

It’s hard to tell. I guess some people are naturally curious about everything, and they try to master as many skills as they can. But, to be honest, I don’t really believe that there are people who are good at everything. I bet that there are some areas that they are not good at. So, if there is an important decision to make, I think people should talk it over with each other to find the best solution. Having said that, I would prefer having a deep understanding of one subject than being mediocre at a lot of things.

Nó rất khó để nói. Tôi đoán một số người tự nhiên tò mò về mọi thứ, và họ cố gắng thành thạo nhiều kỹ năng nhất có thể. Nhưng thành thật mà nói, tôi không thực sự tin rằng có những người giỏi mọi thứ. Tôi cá rằng có một số lĩnh vực mà họ không giỏi. Vì vậy, nếu có một quyết định quan trọng cần đưa ra, tôi nghĩ mọi người nên nói chuyện với nhau để tìm ra giải pháp tốt nhất. Phải nói rằng, tôi muốn hiểu biết sâu sắc về một chủ đề hơn là tầm thường về nhiều thứ.

How do children become smart at school?

From education, of course. Children go to school to be properly educated. Thanks to well-qualified, professional teachers, students can gain a significant amount of knowledge when they are at school. This is how they can broaden their horizons as well as improve their thinking skills. In addition, I guess schools should promote self-study and independence because they would have to sort themselves out on their own at some point in their lives.

Từ giáo dục, tất nhiên. Trẻ em đến trường để được giáo dục đàng hoàng. Nhờ có đội ngũ giáo viên giỏi, chuyên nghiệp, học sinh có thể thu thập được một lượng kiến thức đáng kể khi học ở trường. Đây là cách họ có thể mở rộng tầm nhìn cũng như nâng cao kỹ năng tư duy. Ngoài ra, tôi đoán các trường học nên thúc đẩy tính tự học và tính độc lập vì họ sẽ phải tự giải quyết vấn đề một mình vào một thời điểm nào đó trong đời.

Why does modern society need talents of all kinds?

Well, because there are different aspects of society. There are environmental problems to be tackled, dangerous diseases to be cured, and conflict to be resolved. Therefore, we need different minds to come up with novel solutions for these chronic problems.

Vâng, bởi vì có những khía cạnh khác nhau của xã hội. Có những vấn đề về môi trường cần được giải quyết, những căn bệnh nguy hiểm cần được chữa khỏi và những xung đột cần được giải quyết. Vì vậy, chúng ta cần những bộ óc khác biệt để đưa ra những giải pháp mới cho những vấn đề mãn tính này.

Do you think smart people tend to be selfish?

You know, smart people are able to narrow things down to the most beneficial options and sometimes, others feel that those smart people are arrogant. However, I don't think that this can be considered as selfish as they also do their best to find the best solutions. So, those who think ill of smart people are the ones being small-minded.

Bạn biết đấy, những người thông minh có khả năng thu hẹp mọi thứ theo những lựa chọn có lợi nhất và đôi khi, những người khác cảm thấy rằng những người thông minh đó thật kiêu ngạo. Tuy nhiên, tôi không nghĩ rằng điều này có thể được coi là ích kỷ vì họ cũng cố gắng hết sức để tìm ra những giải pháp tốt nhất. Vì vậy, những người nghĩ xấu về những người thông minh là những người có đầu óc nhỏ nhen.

 Do you think children are born smart or do they learn to become smart?

From my perspective, everyone is equal at the moment they are born. It is their surroundings and relationships that form their personality and intelligence. So in the formative years, we must pay close attention to our children to ensure that they receive enough input to constantly develop their cognitive skills. For example, adults should teach children how to think things through before reaching any decision to improve their logical and critical thinking skills.

Theo quan điểm của tôi, mọi người đều bình đẳng tại thời điểm họ được sinh ra. Chính môi trường xung quanh và các mối quan hệ của họ đã hình thành nên nhân cách và trí tuệ của họ. Vì vậy trong những năm hình thành, chúng ta phải hết sức quan tâm đến con cái để đảm bảo rằng chúng nhận được đủ thông tin đầu vào để không ngừng phát triển các kỹ năng nhận thức. Ví dụ, người lớn nên dạy trẻ cách suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào để cải thiện kỹ năng tư duy logic và phản biện của trẻ

Bài tập ứng dụng

Đề bài: Điền các cụm động từ đã học ở trên dưới dạng thích hợp vào các chỗ trống sau để hoàn thành câu trả lời mẫu cho bài thi IELTS Speaking part 2

Describe a person who solved a problem in a smart way

You should say;

 • Who this person is

 • What the problem was

 • How he/she solved it

And explain why you think he/she did it in a smart way

I’m going to talk about one of my close friends, who has the capacity to 1. ______ things ________.

His name is Khuong, and he went to the same primary school as me. We immediately clicked when we first met and have been close friends since then. I like him most because he is a very creative person who 2. ____________ novel and unique ideas. His cleverness and imagination have helped us to overcome lots of complex problems.

I remember that it was a project in university and we had to give a presentation on the business strategy of a company. We were inexperienced at that time so even though we didn’t know how to collect information from that company. We looked up the internet but we couldn’t find any useful or reliable information. We were desperate and didn’t know how to 3. ___________ the problem.

While we were trying to 4. ________ it _________, Khuong gave us a list, which 5. ____________ all the possible solutions that we could take to three final options. We 6. ___________ it and decided to directly contact that company and ask them for what we needed. Khuong somehow managed to find the contact information of the business department of the company. After that, we gave them a call and fortunately, they were eager to tell us about their business performance when they knew that we were struggling to find information about that.

Thanks to his amazing idea, we passed the course with flying colours as the information that we received was very detailed and up-to-date.

Gợi ý đáp án

1. Has the capacity to think things through – có khả năng suy nghĩ thấu đáo mọi thứ

2. Comes up with novel and unique ideas – Nghĩ ra những ý tưởng mới lạ và độc đáo

3. How to deal with the problem – Cách để giải quyết vấn đề

4. Trying to sort it out – Cố gắng để giải quyết nó

5. Narrow down the possible solutions – rút gọn lại các giải pháp khả thi

6. Talked over it – Thảo luận nó cùng nhau

Tạm dịch

Tôi sẽ nói về một trong những người bạn thân của tôi, người có khả năng suy nghĩ thấu đáo mọi thứ.

Anh ấy tên là Khương, học cùng trường cấp 1 với tôi. Chúng tôi ngay lập tức bấm máy khi gặp nhau lần đầu và là bạn thân của nhau kể từ đó. Tôi thích anh ấy nhất vì anh ấy là một người rất sáng tạo, đưa ra những ý tưởng mới lạ và độc đáo. Sự thông minh và trí tưởng tượng của anh ấy đã giúp chúng tôi vượt qua rất nhiều vấn đề phức tạp.

 Tôi nhớ rằng đó là một dự án ở trường đại học và chúng tôi phải thuyết trình về chiến lược kinh doanh của một công ty. Lúc đó chúng tôi còn thiếu kinh nghiệm nên mặc dù chúng tôi không biết cách thu thập thông tin từ công ty đó. Chúng tôi đã tra cứu trên internet nhưng không thể tìm thấy bất kỳ thông tin hữu ích hoặc đáng tin cậy nào. Chúng tôi tuyệt vọng và không biết làm thế nào để giải quyết vấn đề.

Khi chúng tôi đang cố gắng sắp xếp, Khương đưa cho chúng tôi một danh sách, trong đó thu hẹp tất cả các giải pháp khả thi mà chúng tôi có thể thực hiện thành ba lựa chọn cuối cùng. Chúng tôi đã nói chuyện và quyết định liên hệ trực tiếp với công ty đó và hỏi họ những gì chúng tôi cần. Bằng cách nào đó Khương đã tìm được thông tin liên hệ của bộ phận kinh doanh của công ty. Sau đó, chúng tôi đã gọi điện cho họ và may mắn thay, họ rất háo hức cho chúng tôi biết về tình hình hoạt động kinh doanh của họ khi biết rằng chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm thông tin về điều đó.

 Nhờ ý tưởng tuyệt vời của anh ấy, chúng tôi đã vượt qua khóa học với màu sắc bay bổng vì thông tin mà chúng tôi nhận được rất chi tiết và cập nhật.

Kết luận

Qua bài viết này, tác giả hi vọng người đọc có thể hiểu rõ thêm về khái niệm của cụm động từ. Ngoài ra, thí sinh cũng có thể sử dụng một số cụm động từ mà bài viết gợi ý để áp dụng vào bài thi IELTS Speaking chủ đề về Intelligence. Việc sử dụng chính xác và hợp lý các cụm động từ sẽ giúp cho thí sinh đạt được target mà mình mong muốn ở các tiêu chí khác nhau trong IELTS Speaking.

Để đạt kết quả cao trong kỳ thi IELTS, việc ôn luyện đúng và hiệu quả là vô cùng quan trọng. Tham khảo khóa học IELTS để đẩy nhanh quá trình học hiệu quả nhất.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu