Phương pháp giải quyết dạng bài Placement trong SAT

SAT Writing and Language là một trong ba phần chính của bài thi SAT, nhằm đánh giá khả năng đọc hiểu nhanh và làm các dạng bài tập liên quan tới ngữ pháp, ví dụ như chọn thì động từ, từ nối sao cho hợp lý.
Published on
ZIM Academy

Tác giả

phuong-phap-giai-quyet-dang-bai-placement-trong-sat

Ngoài ra, phần Writing and Language còn đòi hỏi thí sinh cần phải có năng lực phân tích và suy luận cao bởi đôi khi thí sinh sẽ gặp những câu hỏi dễ gây nhầm lẫn. 

Một trong những dạng bài gây khó nhằn đối với thí sinh trong bài thi SAT đó chính là dạng bài Placement với nhiều phương pháp làm khác nhau. Nhận thấy sự cần thiết trong việc khắc phục yếu điểm này của các sĩ tử, ZIM sẽ cung cấp cho người học một cái nhìn cụ thể về một trong những phương pháp làm dạng bài Placement và đồng thời đưa ra các ví dụ minh họa cụ thể cho người học trong bài viết này. 

Key takeaways

  • Dạng bài Placement trong SAT sẽ là dạng bài tập liên quan đến sắp xếp và bố trí câu văn bên ngoài vào đoạn văn sao cho hợp lý về nghĩa 

  • Phương pháp ‘Nouns or pronouns in need of clarification’ (danh từ hoặc đại từ cần được làm rõ) có nghĩa là người học sẽ tìm ra từ khóa trong câu cần được sắp xếp để từ đó tìm ra mối liên quan trong đoạn văn. 

Tổng quan về dạng bài Placement

“Placement” có nghĩa là sự bố trí, sắp xếp, sự phân bố. Đúng như với ý nghĩa của nó, Placement là dạng bài tập liên quan đến sắp xếp, bố trí câu văn sao cho hợp lý. Cụ thể, người học sẽ được cung cấp một đoạn văn có đánh số thứ tự và một câu văn bên ngoài, và câu hỏi sẽ là sắp xếp câu văn đó vào trong đoạn văn như thế nào sao cho hợp lý về nghĩa nhất. 

Ví dụ minh họa về dạng bài Placement trong bài thi SAT: 

Đoạn văn:

1. I recall Hong Kong is the country that has been criticized for eating shark fin soup. 2 It could tie in to tradition that shark fin soup is only served on special occasions (plus it used to be so expensive and hard to acquire), so that people pay hundreds of dollars to enjoy one bowl of the soup, which symbolizes wealth and power. 3 But overfishing and a love for seafood have disrupted many underwater habitats in Asia, endangering much of the marine life, including local sharks. 4 Last October, the Hong Kong government decided to prohibit all imports of shark fin. 5 Biologists are closely monitoring the shark population to see if it recovers. 

Câu hỏi: 

Where is the most logical place in this paragraph to add the following sentence? 

Câu cần được sắp xếp vào đoạn văn: 

Environmental activists praised the ban as to protect the underwater ecosystem in Asia, but more should be done to fully prevent this.

  1. After sentence 2

  2. After sentence 3

  3. After sentence 4

  4.  After sentence 5 

(Bản dịch đoạn văn: 

1 Tôi nhớ lại Hồng Kông là quốc gia bị chỉ trích vì ăn súp vi cá mập. 2 Nó có thể liên quan đến truyền thống rằng súp vây cá mập chỉ được phục vụ trong những dịp đặc biệt (cộng với nó đã từng rất đắt và khó mua), vì vậy mọi người phải trả hàng trăm đô la để thưởng thức một bát súp, tượng trưng cho sự giàu có và sức mạnh. 3 Nhưng việc đánh bắt quá mức và tình yêu đối với hải sản đã phá vỡ nhiều môi trường sống dưới nước ở châu Á, gây nguy hiểm cho phần lớn sinh vật biển, bao gồm cả cá mập địa phương. 4 Tháng 10 năm ngoái, chính quyền Hồng Kông đã quyết định cấm tất cả các hoạt động nhập khẩu vi cá mập. 5 Các nhà sinh vật học đang theo dõi chặt chẽ quần thể cá mập để xem liệu nó có phục hồi hay không.

Câu cần được sắp xếp vào đoạn văn: 

Các nhà hoạt động môi trường ca ngợi lệnh cấm là để bảo vệ hệ sinh thái dưới nước ở châu Á, nhưng cần phải làm nhiều hơn nữa để ngăn chặn triệt để điều này.) 

image-alt

Giới thiệu phương pháp ‘Nouns or pronouns in need of clarification’

Phương pháp ‘Nouns or pronouns in need of clarification’ có nghĩa là danh từ hoặc đại từ cần được làm rõ, có thể hiểu là tìm từ khóa trong câu cần được sắp xếp để dễ dàng rò thông tin liên quan trong đoạn văn. Trong ví dụ này, danh từ cần được làm rõ chính là “the ban” trong câu cần được sắp xếp: 

“Environmental activists praised the ban as to protect the underwater ecosystem in Asia, but more should be done to fully prevent this.”

Với phương pháp tìm từ khóa như trên, người học sẽ dễ dàng tìm thấy “the ban” (lệnh cấm) sẽ liên quan tới câu 4: “Last October, the Hong Kong government decided to prohibit all imports of shark fin” (Tháng 10 năm ngoái, chính quyền Hồng Kông đã quyết định cấm tất cả các hoạt động nhập khẩu vi cá mập). Mặc dù trong câu 4 không nhắc tới từ “ban”, tuy nhiên người học nếu hiểu nghĩa từ “prohibit” là cấm có thể suy rộng ra được đây là ám chỉ “the ban” mà câu văn nhắc đến. Vì vậy, đáp án đúng của ví dụ minh họa trên sẽ là C. After sentence 4 

Qua đó, có thể tóm tắt phương pháp  Nouns or pronouns in need of clarification’(danh từ hoặc đại từ cần được làm rõ) như sau: người học sẽ tìm ra từ khóa trong câu cần được sắp xếp để từ đó tìm ra mối liên quan trong đoạn văn. 

Bài tập vận dụng có đáp án giải thích 

Đoạn văn: 

1 The Large Hadron Collider, the most powerful particle collider in the world, was built to test theories of particle physics. 2 In particular, it was used to prove the existence of the Higgs Boson, a new type of particle that helps explain why things have mass. 3 The collider is based at the CERN Laboratory and contains four types of detectors. 4 Having more than one detector carry out the same tests gives scientists the ability to cross-check results and identify any anomalies in the data they generate. 

Where is the most logical place in this paragraph to add the following sentence? 

“Two of them, the ATLAS and CMS detectors, are very similar and can run the same class of experiments.” 

  1. After sentence 1

  2. After sentence 2

  3. After sentence 3

  4. After sentence 4 

Đáp án và giải thích: Từ khóa ở đây là “them”, câu văn đang ý chỉ “detectors”, vậy cần tìm thông tin trong bài có nhắc đến “detectors”. Đó chính là ở câu 3: “The collider is based at the CERN Laboratory and contains four types of detectors.”. Vậy đáp án của câu này sẽ là C.

Tổng kết 

Placement là một trong những dạng câu hỏi xuất hiện tương đối nhiều trong phần thi SAT Writing and Language. Dạng câu hỏi này đòi hỏi kĩ năng đọc hiểu và suy luận cao, cũng như nắm rõ cách đặt câu hỏi để phân tích và loại trừ đáp án sao cho hợp lý, vậy nên người học cần hết sức lưu ý và lên phương án ôn tập thật tốt. Bài viết trên đã giới thiệu trong bài phù hợp cho những người học thiếu kiến thức nền tảng về dạng bài Placement trong SAT. Đối với những người học đã có kiến thức về phần này, người học có thể tham khảo thêm các bài viết khác của ZIM về SAT.

Đọc thêm: Luật dấu câu trong SAT Writing & Language (Commas, Semicolon, Colons)

Nguyễn Quỳnh Anh

0 Bình luận
(0)