ielts-listening-essential-guide

IELTS Listening Essential Guide

(0)
Giới thiệu một số phương pháp và bộ kỹ thuật tăng điểm cho bài thi IELTS Listening

SKU:

16102021

Categories

Chọn số lượng

Loading...

Thông tin sách

IELTS Listening Essential Guide là cuốn sách được tổng hợp những phương pháp làm bài IELTS Listening. Các phương pháp được đề cập trong sách bao gồm:

  • Phương pháp nhận diện ngữ âm: là sự nhận diện về cấu tạo âm thanh của từ (nhận diện trong một từ có những âm nào). Từ đó, người học dần hiểu được trong một từ có khả năng chứa các âm gì, có khả năng ghép các âm để tạo thành một từ hoàn chỉnh.  

  • Phương pháp nghe chép chính tả: một kỹ thuật được sử dụng trong cả giảng dạy ngôn ngữ và kiểm tra ngôn ngữ. Một đoạn văn được đọc cho học sinh với những khoảng tạm dừng. Học sinh được yêu cầu phải cố gắng viết ra những gì nghe được một cách chính xác nhất.

  • Phương pháp Note-taking: chỉ ghi chép các điểm trọng tâm, tóm tắt thông tin mà người học vừa tiếp cận được từ một bài nghe hoặc một bài giảng một cách ngắn gọn và đầy đủ

  • Phương pháp nghe từ trên xuống và nghe từ dưới lên: mỗi phương pháp áp dụng cho hai mục đích đối lập nhau: nghe để hiểu chủ đề chung hoặc nghe để lấy thông tin chi tiết. Ngoài ra, sự hiệu quả của phương pháp còn phụ thuộc nhiều vào năng lực của người học. Do đo, người học cần chọn một trong hai cách tiếp cận này sao cho phù hợp với hoàn cảnh nghe tiếng Anh của bản thân.

Tài liệu được tải miễn phí. Học viên đăng nhập để tải và sử dụng sách.

Đánh giá sản phẩm