Phân biệt số đếm và số thứ tự trong tiếng Anh: Bài tập có giải thích

Số đếm và số thứ tự là chủ điểm ngữ pháp quan trọng, quen thuộc trong tiếng Anh, tuy nhiên, nhiều người học vẫn bị nhầm lẫn với nhau. Trong bài viết này, tác giả sẽ cung cấp đầy đủ thông tin về số đếm và số thứ tự.
ZIM Academy
09/12/2022
phan biet so dem va so thu tu trong tieng anh bai tap co giai thich

Key takeaways

 1. Số đếm là số dùng để biểu thị số lượng của một tập hợp. Cách sử dụng của số đếm trong tiếng Anh được xét theo ngữ pháp và xét theo mục đích sử dụng.

 2. Số thứ tự là số dùng biểu thị vị trí của sự vật hoặc sự việc, con người trong một chuỗi sự vật, sự việc. Cách sử dụng của số thứ tự trong tiếng Anh được xét theo ngữ pháp và xét theo mục đích sử dụng.

 3. Phân số gồm tử số và mẫu số chỉ số phần trong tổng thể.

Số đếm trong tiếng Anh

Số đếm là số dùng để biểu thị số lượng của một tập hợp.

Ví dụ: There are five people in my family. (Gia đình tôi có 5 người)

Trong ví dụ trên, “five” (5) biểu thị số người trong gia đình tôi.

Xét các ví dụ sau:

 • Many Vietnamese people have one car. (Rất nhiều người Việt Nam có một ô tô.)

 • This is the first time I have ever met him. (Đây là lần đầu tiên tôi gặp anh ấy.)

Trong hai ví dụ trên, từ “one” và “first” đều là số một; tuy nhiên, “one” (một) là số đếm, tức là con số được dùng trong việc diễn tả số lượng, và “first” (thứ nhất/đầu tiên) là số thứ tự, tức là con số được sử dụng để diễn đạt thứ tự, hoặc trình tự của một danh từ. Số đếm và số thứ tự trong tiếng Anh sẽ có cách đọc, viết và cách sử dụng khác nhau.

Tương tự với tiếng Anh, tiếng Việt cũng có hai loại số: số đếm và số thứ tự. Trong tiếng Việt, số đếm được đọc: một, hai, ba,… số thứ tự thường được thêm từ “lần/thứ” vào trước cách đọc của số đếm (trừ thứ nhất), ví dụ: thứ nhất, thứ hai, thứ ba,…

Cách viết số đếm trong tiếng Anh

Số đếm

Cách viết

1

One

2

Two

3

Three

4

Four

5

Five

6

Six

7

Seven

8

Eight

9

Nine

10

Ten

11

Eleven

12

Twelve

13

Thirteen (số 13 không sử dụng “three” mà từ này được chuyển thành “thir”)

14

Fourteen

15

Fifteen (số 15 không dụng “five” mà từ này được chuyển thành “fif”)

16

Sixteen

17

Seventeen

18

Eighteen

19

Nineteen

20

Twenty

21

Twenty-one

30

Thirty

31

Thirty-one

40

Forty (chú ý không có “u” trong từ này như số 4: four)

50

Fifty

60

Sixty

70

Seventy

80

Eighty

90

Ninety

100

One hundred

1000

One thousand

1 triệu

One million

1 tỷ

One billion

Nguyên tắc đọc và viết số đếm

Nhóm số hàng chục: Số tròn chục + dấu gạch ngang + số đếm

Nhóm số tròn trăm: Số đếm + “hundred”

Trường hợp 1: Nếu không có số thuộc hàng chục hoặc hàng đơn vị.

Nguyên tắc: Số tròn trăm + and + số đếm (hàng chục/đơn vị).

Ví dụ:

 • Số không có hàng chục: 101: one hundred and one (Một trăm linh một)

 • Số không có hàng đơn vị: 210: two hundred and ten (Hai trăm linh mười)

Trường hợp 2: Nếu số có đầy đủ hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị.

Nguyên tắc: Số tròn trăm + (and) + số hàng chục.

Lưu ý: việc có hoặc không có “and” chỉ là sự khác biệt giữa Anh - Anh và Anh - Mỹ, không ảnh hưởng về nghĩa.

Ví dụ:

 • 523: five hundred (and) twenty three 

 • 612: six hundred (and) twelve 

Nhóm số tròn nghìn: số đếm + “thousand”

Trường hợp 1: Nếu số không có hàng trăm và hàng chục.

Nguyên tắc: Số tròn nghìn + “and” + số đếm hàng đơn vị.

Ví dụ:

 • 2001: two thousand and one

 • 1009: one thousand and nine

 • 8004: eight thousand and four

Trường hợp 2: Nếu số không có hàng chục.

Nguyên tắc: Số tròn nghìn + số tròn trăm + “and” + số đếm hàng đơn vị.

Ví dụ:

 • 1203: one thousand two hundred and three

 • 3401 : three thousand four hundred and one 

 • 4804: four thousand eight hundred and four 

Trường hợp 3: Nếu số không có hàng trăm.

Nguyên tắc: Số tròn nghìn + “and” + số đếm hàng chục.

Ví dụ:

 • 2020: two thousand and twenty

 • 1040: one thousand and forty

 • 3020: three thousand and twenty

Trường hợp 4: Nếu số có đầy đủ hàng trăm, chục, đơn vị.

Nguyên tắc: Số tròn nghìn + số tròn trăm + số hàng chục.

Ví dụ:

 • 2121: two thousand one hundred twenty one

 • 1949: one thousand nine hundred forty nine

 • 4811: four thousand eight hundred eleven

Nhóm số tròn triệu: số đếm + “million”

Lưu ý: Cách đọc số hàng triệu tương đương với cách đọc trong tiếng Việt, tuy nhiên từ “không trăm” không cần được sử dụng đối với những số không có hàng trăm nghìn như tiếng Việt.

Ví dụ: 

 • 2,350,000: Two million three hundred fifty thousand (Hai triệu ba trăm năm mươi nghìn)

 • 2,050,000: Two million fifty thousand (Hai triệu không trăm năm mươi nghìn)

 • 2,350,120: Two million three hundred fifty thousand one hundred (and) twenty (Hai triệu ba trăm năm mươi nghìn một trăm hai mươi)

Các cách đọc số 0

Số 0 là số đếm có nhiều cách đọc nhất so với các số đếm còn lại và mỗi cách đọc sẽ tương ứng với trường hợp khác nhau: 

 • Số thập phân trong toán học: 0 được đọc là nought hoặc zero.
  Ví dụ: 0.7: zero/nought point seven (không chấm bảy)

 • Nhiệt độ: 0 đọc là zero. 
  Ví dụ: -10° : ten degree below zero (âm mười độ)

 • Tỷ số các trận đấu: 0 được đọc là nil.
  Ví dụ: 3-0 : three to nil

 • Tỷ số trong bộ môn tennis: 0 được đọc là love.
  Ví dụ: 40-0 : 40 - love

 • Dãy số hoặc số điện thoại: 0 đọc là ‘oh’, giống như cách đọc chữ cái O.
  Ví dụ: 024 8612 234 : oh two four eight six one two two three four.

Cách sử dụng số đếm trong tiếng Anh

Xét theo ngữ pháp

Đứng trước danh từ để miêu tả số lượng.

Ví dụ:

 • Two cats (Hai con mèo)

 • Five students (Năm bạn học sinh)

cách đọc số thứ tự trong tiếng anh

Lưu ý: Ngoại trừ số 1 (one), các số còn lại khi kết hợp với danh từ thì danh từ đó trở thành số nhiều nên sẽ thêm “s/es” vào sau danh từ.

Ví dụ:

 • one box (một cái thùng) - vì chỉ có một cái thùng nên không thêm “es” vào danh từ “box”.

 • two boxes (hai cái thùng) - trường hợp này có “two” nên cần thêm “es” vào sau danh từ “box” để biểu thị số nhiều cho danh từ này.

Số đếm được dùng để tạo cụm tính từ

Nguyên tắc: số đếm + dấu gạch ngang + danh từ  (lưu ý: danh từ không thêm số nhiều)

Ví dụ:

 • A three-storey house (Một ngôi nhà 3 tầng).
  Trong ví dụ trên, “three-storey” đóng vai trò là cụm tính từ để bổ sung ý nghĩa cho danh từ chính “house”. 

 • A three-hour flight (Một chuyến bay dài ba giờ).
  Tương tự, cụm từ ‘three-hour’ là một tính từ để bổ sung ý nghĩa cho danh từ ‘flight’.

Số đếm có thể được dùng như một danh từ và có thể là danh từ số nhiều.

Ví dụ: They work in a group of fives. (Họ làm việc trong nhóm 5 người.)

Từ “thousand” là danh từ: hàng nghìn

 • Trường hợp 1: in the thousands: từ 1000 - 9999
  Ví dụ: The cost of cars is in the thousands. (Giá của xe hơi lên đến hàng ngàn (đô la))

 • Trường hợp 2: Thousands (of): hàng nghìn (số lượng lớn, không xác định chính xác)
  Ví dụ: Thousands (of people) flock to big cities to find wok. (Hàng nghìn người đổ xô vào đến các thành phố lớn để tìm việc.)

Từ “hundreds” là danh từ: hàng trăm

 • Ví dụ: Hundreds (of people) flock to big cities to find work. (Hàng trăm người đổ xô vào đến các thành phố lớn để tìm việc.)

 • Lưu ý: khi số đếm được sử dụng như danh từ chỉ số lượng không cụ thể cần được theo sau bởi ‘s’. 

Xét theo mục đích sử dụng 

Nhóm số đếm trong năm

Trường hợp 1: năm có 3 chữ số.

Nguyên tắc: đọc số hàng trăm.

Ví dụ: In 756: In seven hundred fifty six.

Trường hợp 2: năm có 4 chữ số.

Nguyên tắc đọc: In + hai số đầu (cách đọc số hàng chục)+ hai số cuối (cách đọc số hàng chục).

Ví dụ:

 • In 1998: In nineteen ninety eight

 • In 1884: In eighteen eighty four

Trường hợp 3: Năm có 4 chữ số với hai số 0 ở cuối.

Nguyên tắc đọc: In + hai số đầu (cách đọc số hàng chục) + hundred.

Ví dụ:

 • In 1800: In eighteen hundred.

 • In 1600: In sixteen hundred.

Trường hợp 4: năm có 4 chữ số nhưng không có số hàng trăm và hàng chục.

Nguyên tắc: Áp dụng nguyên tắc đọc số hàng nghìn.

Ví dụ: In 1001: In one thousand and one.

Số đếm được sử dụng như một dãy số trong thẻ, số điện thoại,…

Ví dụ:

 • Số điện thoại: 0976 983 923

 • Số chứng minh nhân dân: 001198001198

Nguyên tắc: Đọc theo thứ tự con số.

Ví dụ: 0976983923 - oh nine seven six nine eight three nine two three.

Lưu ý: Nếu 2 số đứng cạnh nhau chúng sẽ thường đọc là “double + số” hoặc có 3 số đứng cạnh nhau “double + số đếm + số còn lại”.

Ví dụ:

 • 001198 - double oh double one nine eight

 • 011198 - oh double one one nine eight

Xem chi tiết: Cách đọc số điện thoại trong tiếng Anh.

Số đếm được dùng miêu tả giờ

Nguyên tắc chung: Số giờ + số phút

số thứ tự trong tiếng anh từ 1 đến 100

Ví dụ:

 • 9:40: nine forty (Chín giờ bốn mươi phút)

 • 12: 15: twelve fifteen (Mười hai giờ mười lăm phút)

Trường hợp 1: Khi diễn đạt giờ quá

Nguyên tắc: Số phút + “past” + số giờ

Ví dụ:

 • 9:40: forty past nine (Chín giờ bốn mươi phút)

 • 1: 20: twenty past one (Một giờ hai mươi phút)

Trường hợp 2: Khi diễn đạt giờ kém

Nguyên tắc: Số phút + “to” + số giờ.

Ví dụ:

 • 9:40: twenty to ten (Mười giờ kém hai mươi phút)

 • 11: 50: ten to twelve (Mười hai giờ kém mười phút)

Trường hợp 3: Khi số phút nhỏ hơn 10

Ngoài cách đọc diễn đạt giờ quá như trên, có thể đọc như sau:

Nguyên tắc: Số giờ + “oh” + số phút.

Ví dụ:

 • 11: 05: eleven oh five (Mười một giờ năm phút)

 • 6: 07: six oh seven (Sáu giờ bảy phút)

Xem chi tiết: Toàn bộ cách đọc giờ trong tiếng Anh.

Số thứ tự trong tiếng Anh

Số thứ tự là số dùng biểu thị vị trí của sự vật hoặc sự việc, con người trong một chuỗi sự vật, sự việc.

Ví dụ: The first person (Người đầu tiên)

Số thứ tự là số dùng biểu thị vị trí

Cách viết số thứ tự trong tiếng Anh

Số

Số thứ tự

Viết tắt số thứ tự

1

First

st

2

Second

nd

3

Third

rd

4

Fourth

th

5

Fifth

th

6

Sixth

th

7

Seventh

th

8

Eighth

th

9

Ninth

th

10

Tenth

th

11

Eleventh

th

12

Twelfth

th

13

Thirteenth

th

14

Fourteenth

th

15

Fifteenth

th

16

Sixteenth

th

17

Seventeenth

th

18

Eighteenth

th

19

Nineteenth

th

20

Twentieth

th

21

Twenty-first

st

30

Thirtieth

th

31

Thirty-first

st

40

Fortieth

th

50

Fiftieth

th

60

Sixtieth

th

70

Seventieth

th

80

Eightieth

th

90

Ninetieth

th

100

One hundredth

th

1000

One thousandth

th

1 triệu

One millionth

th

1 tỷ

One billionth

th

Nguyên tắc viết số thứ tự trong tiếng Anh

Nguyên tắc viết: số thứ tự + hậu tố “th” (trừ các thứ nhất, thứ hai, thứ ba).

Lưu  ý: với các số tròn chục, “ty” được chuyển thành “tieth”.

Ví dụ:

 • Thứ 20 - twentieth (20th)

 • Thứ 30 - thirtieth (30th)

 • Thứ 40 - fortieth (40th)

 • Thứ 50 - fiftieth (50th)

 • Thứ 60 - sixtieth (60th)

 • Thứ 70 - seventieth (70th)

 • Thứ 80 - eightieth (80th)

 • Thứ 90 - ninetieth (90th)

Lưu ý: Đối với các số hàng trăm và hàng nghìn, từ “th” sẽ được thêm sau số đó:

 • Thứ 100 - hundredth (100th) 

 • Thứ 1000 - thousandth (1000th)

Các số còn lại nếu kết thúc là 1 - first (1st); 2 - second (2nd); 3 - third (3rd); 5 - fifth (5th) các số từ 4-9 vẫn tuân theo cách đọc số thứ tự theo nguyên tắc chung.

Xem thêm: Cách đọc số thập phân trong tiếng Anh đầy đủ, chi tiết và chuẩn xác.

Cách dùng số thứ tự trong tiếng Anh

Lưu ý: Hầu hết các trường hợp đều có “the” trước số thứ tự.

Xét theo ngữ pháp

Làm trạng ngữ

Khi đóng vai trò trạng ngữ, số thứ tự dùng để miêu tả trình tự, có dấu phẩy theo sau (trường hợp này không cần “the”)

Ví dụ: First, paper is collected. Second, it is delivered to a factory. (Đầu tiên, giấy được thu thập. Thứ hai, giấy được chuyển đến một nhà máy.)

Làm danh từ

Số thứ tự có thể đứng tách riêng thành một danh từ nếu danh từ chính đã được nhắc đến.

Ví dụ: The first child tries to out the second. (Đứa trẻ thứ nhất cố gắng vượt đứa trẻ thứ hai.)

Trong ví dụ trên, “the second” trở thành danh từ được ngầm hiểu là “the second child”; tuy nhiên, khi không muốn nhắc lại “child”, “the second” sẽ trở thành danh từ. Cụ thể trường hợp này, nó đóng vai trò là tân ngữ trong câu.

Làm hạn định từ (trước danh từ)

Ví dụ: the first person; the second step.

Xét về cách sử dụng

Diễn tả vị trí, xếp hạng

Ví dụ: The first view is more reasonable than the second one. (Quan điểm đầu tiên hợp lý hơn quan điểm thứ hai.)

Diễn tả ngày trong tháng

Ví dụ: 18/10: The eighteenth of October.

Phân số trong tiếng Anh

Phân số gồm tử số và mẫu số chỉ số phần trong tổng thể.

Nguyên tắc chung: Phần tử số: số đếm / Phần mẫu số: số thứ tự

 • Trường hợp 1: Nếu tử số là 1.


  Nguyên tắc: Tử số dùng số đếm / mẫu số dùng số thứ tự

 • Trường hợp 2: Nếu tử số lớn hơn 2.


  Nguyên tắc: Tử số dùng số đếm/mẫu số dùng số thứ tự thêm “s” ở cuối

 • Trường hợp 3: Nếu tử số có 1 chữ số, mẫu số có từ 2 chữ số trở xuống.


  Nguyên tắc: Tử số dùng số đếm, mẫu số dùng số thứ tự.
  Lưu ý: tử số lớn hơn 2 thì mẫu số áp dụng nguyên tắc ở trường hợp 2

 • Trường hợp 4: Nếu tử số có 2 chữ số trở lên HOẶC/VÀ mẫu số có 3 chữ số trở lên.
  Nguyên tắc: Tử số dùng số đếm + “over” + mẫu số (viết lần lượt từng số ở mẫu số)

Xem chi tiết: Cách đọc phân số trong tiếng Anh đơn giản, chi tiết, áp dụng ngay.

Luyện tập về số đếm và số thứ tự trong tiếng Anh

Bài 1:

a. Viết cách đọc của các số đếm và số thứ tự sau trong tiếng Anh

 • 3

 • 5

 • 7

 • 12

 • 13

 • 15

 • 14

 • 20

 • 23

 • 39

 • 100

 • 150

 • 457

 • 1567

 • 1307

b. Dựa vào cách đọc tiếng Anh và viết số đếm hoặc số thứ tự tương ứng:

 1. two

 2. eleven

 3. twenty-five

 4. fourteen

 5. sixty-eighth

 6. forty-fifth

 7. one thousand four hundred seventy-five

 8. nineteen

 9. thirty first

 10. six hundred and seven

 11. fiftieth

 12. fifty -three

 13. two hundred and ninth

 14. four hundred ninety eight

 15. seventy-fifth

Bài 2: Viết cách đọc của số 0 trong các tình huống sau: 

 1. Nhiệt độ: -4 

 2. Số thập phân: 0.2

 3. Tỷ số trận đấu: 6-0 

 4. Tỷ số trận đấu tennis: 32-0 

 5. Số điện thoại: 0165 973 814

Bài 3: Viết cách đọc của các ngày sau trong tháng:  

 • 11/08

 • 21/09

 • 09/11

 • 12/01

 • 22/02

 • 15/03

 • 25/04

 • 07/05

Bài 4: Viết cách đọc các phân số dưới đây:

a. Viết cách đọc trong tiếng Anh

 • 1/9

 • 3/4

 • 5/3

 • 7/8

 • 17/476

 • 26/58

 • 2/345

b. Dựa vào cách đọc tiếng Anh viết số sang tiếng Việt

 1. two thirds

 2. one sixth

 3. twenty-seven over one six

 4. thirty - five over two eight nine

 5. one over three seven six

Bài 5: Điền số đếm hoặc số thứ tự phù hợp cho các câu dưới đây:

1. I eat dinner at…... p.m

a. seven

b. seventh

2. I rank …… in my class.

a. second

b. two

3. My younger brother is …… years old.

a. sixth

b. six

4. Today is the…… of October

a. thirty (30)

b. thirtieth (30th)

5. It costs me …….

a. 20,000

b. 20,000th

6. This is the…..time I have won this scholarship.

a. one

b. first

7. ……..are using the Internet to learn online now.

a. Thousand

b. Thousands

8. I borrow my mom …… VND.

a. one hundred

b. one hundredth

9, It is the …..week of my summer holiday.

a, second

b, two

10. A: Where are you?

      B: I’m on the…... floor.

a. fourth

b. four

Bài 6: Dịch các câu sau sang tiếng Anh:

 1. Nhà tôi nuôi hai con cún.

 2. Lớp học nằm ở tầng hai của tòa B1.

 3. Đây là quyển sách đầu tiên anh ấy đọc trong năm 2021.

 4. Bài kiểm tra có hai bài nhưng bài 1 thì khó hơn bài 2.

 5. Họ rất thích quán cafe này nên đã đến đây 2 lần rồi.

 6. Mỗi năm, hàng nghìn chiếc điện thoại lại được sản xuất.

 7. Tôi sống cùng gia đình tôi trong căn nhà 3 tầng.

 8. Tỷ số trận bóng giữa Việt Nam và Trung Quốc là 2-3.

 9. Tôi thích làm việc theo nhóm 2 hơn là theo nhóm 4.

Đáp án

Bài 1:

a.

 • Three

 • Five

 • Seven

 • Twelve

 • thirteen

 • fifteen

 • fourteen

 • twenty

 • twenty-three

 • thirty-nine

 • one hundred

 • one hundred and fifty

 • four hundred fifty seven

 • one thousand five hundred sixty seven

 • one thousand three hundred and seven

b.

 • 2

 • 7

 • 25

 • 14

 • 68th (đây là số thứ tự nên khi viết cần có "th" ở cuối)

 • 41th (đây là số thứ tự kết thúc là first nên có "st" ở cuối)

 • 1475

 • 19

 • 33rd (đây là số thứ tự kết thúc là third nên có "rd" ở cuối)

 • 607

 • 50th (đây là số thứ tự nên khi viết cần có "th" ở cuối)

 • 53

 • 209th (đây là số thứ tự nên khi viết cần có "th" ở cuối)

 • 498

 • 72nd ((đây là số thứ tự kết thúc là second nên có "nd" ở cuối)

Bài 2:

 • four degree below zero (Khi miêu tả nhiệt độ, số 0 đọc là “zero”)

 • nought/zero point two (Khi miêu tả số thập phân, số 0 đọc là “nought” hoặc “zero’)

 • (the score is) six to nil (Khi miêu tả tỷ số trận đấu, số 0 đọc là “nil”)

 • thirty two love (Khi miêu tả tỷ số bóng bàn, số 0 đọc là “love”)

 • oh one six five nine seven three eight one four (Khi số 0 nằm trong dãy số điện thoại, nó được đọc là “oh”)

Bài 3:

Nguyên tắc chung: the + ngày (số thứ tự) + of + tháng

 • the eleventh of August

 • the twenty-first of September

 • the ninth of November

 • the twelve of January

 • the twenty second of February

 • the fifteenth of March

 • the twenty fifth of April

 • the seventh of May

Bài 4:

a.

 • one ninth - áp dụng nguyên tắc 1: tử số là 1 nên dùng số đếm cho tử số và số thứ tự cho mẫu số

 • three fourths - áp dụng nguyên tắc 2: tử số lớn hơn 2 nên tử số dùng số đếm, mẫu số dùng số thứ tự và thêm "s" ở cuối.

 • five thirds -  áp dụng nguyên tắc 2: tử số lớn hơn 2 nên tử số dùng số đếm, mẫu số dùng số thứ tự và thêm "s" ở cuối.

 • seven eighths -  áp dụng nguyên tắc 2: tử số lớn hơn 2 nên tử số dùng số đếm, mẫu số dùng số thứ tự và thêm "s" ở cuối.

 • seventeen over four seven six - áp dụng nguyên tắc 4 do mẫu số có 3 chữ số: tử số là số đếm và mẫu số ghi lần lượt từng số theo số đếm và thêm "over" vào giữa.

 • twenty-six over five eight - áp dụng nguyên tắc 4 do mẫu số có 3 chữ số: tử số là số đếm và mẫu số ghi lần lượt từng số theo số đếm và thêm "over" vào giữa.

 • two over three four five - áp dụng nguyên tắc 4 do mẫu số có 3 chữ số: tử số là số đếm và mẫu số ghi lần lượt từng số theo số đếm và thêm "over" vào giữa.

b.

 • 2/3 - áp dụng nguyên tắc 2: tử số lớn hơn 2 nên tử số dùng số đếm và mẫu số dùng số thứ tự và thêm "s" ở cuối.

 • 1/6 - áp dụng nguyên tắc 1: tử số là 1 nên tử số là số đếm và mẫu số dùng số thứ tự.

 • 27/16 - áp dụng nguyên tắc 4: tử số có 2 chữ số nên tử số là số đếm, mẫu số được viết lần lượt là các số đếm.

 • 35/289 - áp dụng nguyên tắc 4: tử số có 2 chữ số nên tử số là số đếm, mẫu số được viết lần lượt là các số đếm.

 • 1/376 - áp dụng nguyên tắc 4: tử số có 2 chữ số nên tử số là số đếm, mẫu số được viết lần lượt là các số đếm.

Bài 5:

 1. a. Vì số đếm dùng diễn tả giờ

 2. b. Vì "rank": xếp thứ, diễn tả số thứ tự trong lớp nên dùng số thứ tự để diễn tả.

 3. b. Vì diễn tả số lượng tuổi nên số đếm.

 4. b. Vì ngày trong tháng sử dụng số thứ tự để diễn tả.

 5. a. Vì diễn tả lượng tiền nên sử dụng số đếm.

 6. b. Vì diễn tả lần thứ nhất - thứ tự, đồng thời có "the" nên sử dụng số thứ tự.

 7. b. Vì diễn tả ý nghĩa "hàng nghìn" và "thousands" có thể thể dùng như danh từ.

 8. a. Vì diễn đạt số lượng khách mời (guests), đồng thời danh từ "guests" ở dạng số nhiều do vậy số đếm là phù hợp.

 9. a. Vì diễn đạt ý nghĩa "tuần thứ hai" nên sử dụng số thứ tự.

 10. a. Vì diễn đạt ý nghĩa "tầng thứ 4" nên sử dụng số thứ tự.

Bài 6:

1. My family raises two puppies.

Câu trên dùng số đếm vì nhắc đến số lượng, danh từ "puppy" (cún): "y" chuyển thành "i" và thêm "es" vì số lượng lớn hơn 1.

2. The class is on the second floor of B1 building.

Câu trên dùng số thứ tự vì diễn đạt vị trí của lớp học nằm ở tầng thứ 2.

3. This is the first book he has read in 2021.

Câu trên dùng số thứ tự vì diễn đạt ý nghĩa "quyển sách đầu tiên".

4. The exam has two exercises but the first is more difficult than the second.

Trong câu trên:

 • "Hai bài tập" diễn đạt số lượng nên dùng số đếm

 • "bài 1 và bài 2" diễn đạt thứ tự của bài tập trong bài kiểm tra nên dùng số thứ tự. Có thể viết đầy đủ: "The first exercise is more difficult than the second exercise."; trường hợp bên trên sử dụng "the first" và "the second" vì phía trước đã nhắc đến danh từ "exercise" nên không cần nhắc lại phía sau "the first" và "the second" vẫn có thể hiểu được.

5. They really like this coffee shop so they come there three times.

Câu trên nhắc đến số lần đến quán cafe nên dùng số đếm. Chú ý “time” mang nghĩa “thời gian” là danh từ không đếm được; “time” mang nghĩa “số lần” là danh từ đếm được.

6. Thousands of smartphones are made every year.

Trong câu trên “hàng nghìn” là danh từ nên dùng số đếm.

7. I live with my family in a three-storey house.

Trong câu trên ngôi nhà ba tầng đề cập đến số lượng tầng của ngôi nhà nên sử dụng số đếm; số đếm này kết hợp với “storey” (tầng) để tạo cụm tính từ đứng trước danh từ “house”.

8. The score between Vietnamese football team and Chinese football team was two - three.

China won Vietnam three - two.

Trong câu trên, tỷ số là số lượng bàn thắng cả 2 đội dành được nên dùng số đếm.

9. I prefer working in a group of four to a group of two.

Trong câu trên, 4 và 2 chỉ số người trong đội nên dùng số đếm. Trường hợp này, số đếm được dùng ở danh từ biểu thì “people”.

Tổng kết

Trên đây là toàn bộ kiến thức về số thứ tự và số đếm trong tiếng Anh, hy vọng người học có thể nắm vững và áp dụng đúng kiến thức này.

Tham khảo thêm lớp tiếng anh giao tiếp tại ZIM, giúp học viên nâng cao khả năng giao tiếp tự tin và trôi chảy trong tình huống thực tế.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (2 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu
rity