Tổng quan về phần thi Speaking VSTEP part 2 và những lưu ý cần thiết

VSTEP (Vietnamese Standardized Test of English Proficiency) là một bài thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh khá phổ biến tại Việt nam ngày nay. Bài thi được tạo nên theo khung năng lực ngoại ngữ gồm 6 bậc dựa trên cơ sở tham chiếu với khung CEFR. Trong đó, thí sinh sẽ được đánh giá khả năng nói thông qua ba phần thi. Bài viết sau đây sẽ giới thiệu sơ lược về Speaking VSTEP part 2 cũng như những lưu ý cần để phát triển ý tưởng trong câu trả lời.
Lê Thị Mỹ Duyên
23/12/2022
tong quan ve phan thi speaking vstep part 2 va nhung luu y can thiet

Key takeaways

 1. Speaking VSTEP part 2 là phần thi mà thì sinh sẽ được giám khảo đưa ra một tình huống và ba giải pháp đi kèm, thí sinh sẽ lựa chọn giải pháp tốt nhất và giải thích cho quyết định của mình, đồng thời phân tích nhược điểm cùa các phương án còn lại.

 2. Tiêu chí đánh giá bài thi Speaking VSTEP part 2: ngữ pháp, từ vựng, phát âm, độ lưu loát và bố cục nội dung.

 3. Một số lưu ý khi thi nói phần Thảo luận giải pháp:

 • Tận dụng hiệu quả 1 phút chuẩn bị

 • Ưu tiên sử dụng ngôn ngữ so sánh

 • Tránh lỗi lặp từ

  4. Cách phát triển ý khi nói Speaking VSTEP part 2 thông qua trả lời 2 câu hỏi Why? (Tại sao lại lựa chọn phương án này?) và

  Why not? (Tại sao không lựa chọn các phương án còn lại?)

Speaking VSTEP part 2 là gì?

Speaking VSTEP part 2 là phần thi thứ hai trong bài thi VSTEP Speaking, giám khảo sẽ đưa ra một tình huống và ba giải pháp đi kèm, nhiệm vụ của thí sinh là lựa chọn giải pháp tốt nhất và giải thích cho quyết định của mình, đồng thời phân tích nhược điểm cùa các phương án còn lại. Trong đó, thí sinh sẽ có 1 phút chuẩn bị và 2 phút để trình bày quan điểm.

image-alt

Tiêu chí đánh giá bài thi Speaking VSTEP part 2

Ở bài thi VSTEP Speaking nói chung và Part 2 nói riêng, thí sinh sẽ được đánh giá thông qua các tiêu chí như sau:

 • Về mặt ngữ pháp: giám khảo sẽ đánh giá thông qua sự đa dạng và mức độ chính xác của các cấu trúc mà thí sinh sử dụng trong bài, xem xét tần suất xuất hiện các lỗi liên quan đến thì cũng như các lỗi ngữ pháp thường gặp khác. Để đạt được điểm cao, thí sinh nên sử dụng nhiều cấu trúc câu khác nhau, ưu tiên câu ghép và câu phức thay vì các câu đơn.

 • Về mặt từ vựng: thí sinh sẽ được đánh giá thông qua vốn từ vựng thể hiện trong bài nói, tần xuất lặp từ và dùng từ không đúng ngữ cảnh. Thí sinh nên dùng nhiều từ vựng theo chủ đề, các thành ngữ và collocations phù hợp với các tình huống được đưa ra để thể hiện khả năng sử dụng ngôn từ đa dạng của mình.

 • Về mặt phát âm: tiêu chí này được đánh giá thông qua độ chính xác về trọng âm, ngữ điệu và các âm đơn lẻ mà thí sinh thể hiện qua bài nói.

 • Về độ lưu loát: đánh giá khả năng trình bày ý tưởng một cách trôi chảy của thí sinh liên tục trong khoảng thời gian 2 phút thảo luận về các giải pháp được nêu ra ở đề bài.

 • Về bố cục nội dung: tiêu chí này được đánh giá thông qua độ đảm bảo về nội dung đúng chủ đề, độ mạch lạc và sự liên kết giữa các câu trong phần trình bày của thí sinh.

Tiêu chí đánh giá bài thi Speaking VSTEP part 2

Một số lưu ý khi thi nói phần Thảo luận giải pháp

Tận dụng hiệu quả 1 phút chuẩn bị

Trước khi đưa ra giải pháp mà mình lựa chọn, thí sinh sẽ có 1 phút để chuẩn bị cho phần trình bày của mình. Thí sinh nên tận dụng triệt để 1 phút này để chọn nhanh phương án, tìm ít nhất hai lý do để giải thích cho quyết định của mình và một số nhược điểm của các phương án còn lại.

Thí sinh không nhất thiết phải chọn giải pháp mà mình thích nhất, thay vào đó là ưu tiên lựa chọn giải pháp mà bản thân cảm thấy dễ nói nhất, có nhiều từ vựng và cấu trúc có thể sử dụng nếu chọn giải pháp đó.

Ưu tiên sử dụng ngôn ngữ so sánh

Trong phần Thảo luận giải pháp, thí sinh cần nêu bật được sự tương đồng và khác biệt giữa các phương án, chính vì thế, việc sử dụng những từ ngữ và cấu trúc so sánh trong phần trình bày sẽ khiến cho giải pháp được lựa chọn trở nên thuyết phục hơn. Xét ví dụ dưới đây để tham khảo về cách áp dụng ngôn ngữ so sánh trong câu trả lời part 2:

Question: You are going to invite your friends to your birthday party, but you are wondering where to hold your party: at your house? At a restaurant? or at a karaoke? (Bạn dự định mời bạn bè đến dự tiệc sinh nhật của bạn nhưng tự hỏi nên tổ chức tiệc ở nơi nào, tại nhà, tại nhà hàng hay ở quán karaoke?)

Sample answer: I am planning to have a birthday party and invite my friends over, but haven't decided on a venue yet. Among the three options: my house, restaurant, and karaoke bar, I think I would rather have a party at home than the other 2 places because of the following reasons. Firstly, I can prepare my own cakes and delicious food for the friends I love. Secondly, having a party at home is more comfortable and less expensive. I think holding a party at a restaurant is also a good idea but it's not as private and cozy as at home. I don’t choose a karaoke bar because I am not really into singing.

(Tôi đang lên kế hoạch tổ chức một bữa tiệc sinh nhật và mời bạn bè của mình đến nhưng vẫn chưa quyết định được địa điểm. Trong ba lựa chọn: nhà tôi, nhà hàng và quán karaoke, tôi nghĩ tôi thích tổ chức tiệc tại nhà hơn 2 nơi còn lại vì một số lý do sau. Đầu tiên, tôi có thể tự chuẩn bị bánh và thức ăn ngon cho những người bạn mà tôi yêu quý. Thứ hai, tổ chức tiệc tại nhà thoải mái hơn và ít tốn kém hơn. Tôi nghĩ tổ chức tiệc ở nhà hàng cũng là một ý kiến hay nhưng không được riêng tư và ấm cúng như ở nhà. Tôi không chọn quán karaoke vì tôi không thực sự thích ca hát.)

Tránh lỗi lặp từ

Để đáp ứng tốt tiêu chí về từ vựng, thí sinh cần thể hiện được vốn từ vựng phong phú của mình, hạn chế lặp lại các từ và cấu trúc đã được nhắc đến trong câu hỏi vì dễ khiến phần trình bày trở nên nhàm chán. Dưới đây là ví dụ về cách paraphrase từ trong Part 2:

Question: Some foreign friends ask you for advice of the best time to visit Vietnam. Which season do you think is the best time to go Vietnam: spring, autumn or summer? (Một số người bạn nước ngoài nhờ bạn tư vấn về thời gian tốt nhất để đến thăm Việt Nam. Bạn nghĩ mùa nào là thời điểm tốt nhất để đến Việt Nam: mùa xuân, mùa thu hay mùa hè?)

Answer: I was asked to give advice to some overseas friends on the best time for them to visit Vietnam. Among the three seasons: Spring, Autumn, and Summer, I think Spring is the most suitable time because the weather is warm and there are many interesting activities to prepare for Tet holiday that they can participate in. I think Autumn and Summer are also good ideas but tourists may face many disadvantages in terms of weather if they come to Vietnam in these two seasons.

(Tôi được yêu cầu đưa ra lời khuyên cho một số người bạn ở nước ngoài về thời điểm tốt nhất để họ đến thăm Việt Nam. Giữa ba mùa Xuân, Thu, Hạ, tôi nghĩ mùa xuân là thời điểm thích hợp nhất vì thời tiết ấm áp và có nhiều hoạt động thú vị để chuẩn bị cho kỳ nghỉ Tết mà họ có thể tham gia. Tôi nghĩ mùa thu và mùa hè cũng là những ý tưởng hay nhưng du khách có thể gặp nhiều bất lợi về thời tiết nếu họ đến Việt Nam vào hai mùa này.)

image-alt

Tổng quan về phần thi VSTEP Speaking Part 1 và Sample Answer

Cách phát triển ý khi nói Speaking VSTEP part 2

Trong VSTEP Speaking part 2, sau khi đã quyết định được giải pháp cho tình huống của đề bài, thí sinh có thể phát triển ý tưởng bằng cách trả lời 2 câu hỏi dưới đây:

 • Why? (Tại sao lại lựa chọn phương án này?)

 • Why not? (Tại sao không lựa chọn các phương án còn lại?)

Xét ví dụ sau đây để hiểu rõ hơn về cách phát triển ý theo phương pháp nêu trên.

Question: You are 18 now and you have the right to decide on what kind of accommodation you want. There are three options for you to choose from: living with your parents, living with your close friends in a rented house, and living in the dormitory. Which do you think is the best?

(Bây giờ bạn 18 tuổi và bạn có quyền quyết định chỗ ở mà bạn muốn. Có ba hình thức cho bạn lựa chọn: sống cùng bố mẹ, sống cùng bạn thân trong nhà thuê và sống trong ký túc xá. Bạn nghĩ cái nào là tốt nhất?)

Trong 1 phút chuẩn bị, thí sinh sẽ lựa chọn phương án phù hợp nhất, giả sử lựa chọn hình thức sống trong ký túc xá. Thí sinh có thể phát triển ý tưởng thông qua trả lời 2 câu hỏi như sau:

 • Why? (Tại sao lại chọn ở ký túc xá?): thuận tiện cho việc học và có thể trải nghiệm nhiều hoạt động tập thể.

 • Why not? (Tại sao không chọn ở cùng bố mẹ hay ở nhà thuê cùng bạn thân): vì ở với bố mẹ sẽ không rèn luyện được tính tự lập và thuê nhà ở với bạn sẽ tốn nhiều thời gian di chuyển đến trường.

Sample Answer: Now, I’m 18 so it’s time for me to decide where to stay. Among 3 options: living with my family, living in a rented house with best friends, and living in the dormitory, I think living in the dorm would be the best choice for me because of the following reasons. Firstly, it will be more convenient and effective for my study since I can have easy access to school facilities such as library or laboratory. Secondly, I will have the opportunity to experience many interesting collective activities while living there. I think living in a rented house and living with my family are also good ideas but they will involve commuting to college. Moreover, when I'm with my parents, I won't be able to practice self-reliance.

(Bây giờ, tôi 18 tuổi nên đã đến lúc tôi quyết định sẽ ở đâu. Trong 3 lựa chọn: sống cùng gia đình, ở nhà thuê với bạn thân và ở ký túc xá, tôi nghĩ rằng sống trong ký túc xá sẽ là sự lựa chọn tốt nhất cho tôi vì những lý do sau đây. Thứ nhất, nó sẽ thuận tiện và hiệu quả hơn cho việc học tập của tôi vì tôi có thể dễ dàng tiếp cận với các cơ sở vật chất của trường như thư viện hoặc phòng thí nghiệm. Thứ hai, tôi sẽ có cơ hội trải nghiệm nhiều hoạt động tập thể thú vị khi sống ở đó. Tôi nghĩ sống trong một ngôi nhà thuê và sống cùng gia đình cũng là những ý tưởng hay nhưng chúng sẽ bao gồm việc đi lại đến trường. Hơn nữa, khi ở cùng bố mẹ, tôi sẽ không thể rèn luyện được tính tự lập.)

Cách phát triển ý khi nói Speaking VSTEP part 2

Speaking VSTEP part 2 samples answer

Question 1: You and your friends are going to go out tonight. Which places would you like to go to: the cinema, shopping center, recreation center? (Bạn và bạn bè của bạn sẽ đi ra ngoài tối nay. Bạn muốn đến những nơi nào: rạp chiếu phim, trung tâm mua sắm, trung tâm giải trí?)

Giả sử thí sinh chọn rạp chiếu phim là địa điểm đến. Thí sinh có thể lên dàn ý trong 1 phút chuẩn bị thông qua trả lời hai câu hỏi sau:

 • Why ? (Tại sao lại chọn rạp chiếu phim?): bởi vì rạp đang giảm giá vé cho bộ phim hành động vừa công chiếu.

 • Why not? (Tại sao không chọn trung tâm mua sắm, trung tâm giải trí?): vì trung tâm mua sắm xa nhà và trung tâm giải trí thì đã đi vào tuần trước.

Sample Answer: My friends and I are considering where to hang out tonight. Among three options: the cinema, shopping center, and recreation center, I suppose I would choose the cinema as the most suitable choice because it is currently offering a discount on tickets tonight for the action movie that just came out. I think the shopping center is also a good idea but it's a bit far from my house. On the other hand, I don’t choose to go to the recreation center since we went there last week. In short, the cinema is the option that suits me most.

(Bạn bè tôi và tôi đang xem xét nơi để đi chơi tối nay. Trong 3 lựa chọn: rạp chiếu phim, trung tâm mua sắm và trung tâm giải trí, tôi cho rằng mình sẽ chọn rạp chiếu phim là lựa chọn phù hợp nhất vì hiện tại rạp đang giảm giá vé tối nay cho bộ phim hành động mới ra mắt. Tôi nghĩ trung tâm mua sắm cũng là một ý kiến hay nhưng nó hơi xa nhà tôi. Mặt khác, tôi không chọn đến trung tâm giải trí bởi vì chúng tôi đã đến đó vào tuần trước. Tóm lại, rạp chiếu phim là lựa chọn phù hợp với tôi nhất.)

Question 2: It’s your birthday next week. A friend wants to buy you a gift. Consider the following options: a camera, a bag and a notebook. Which is the best gift for you? (Sinh nhật của bạn vào tuần tới. Một người bạn muốn mua cho bạn một món quà. Hãy xem xét các tùy chọn sau: máy ảnh, túi và sổ ghi chép. Đâu là món quà tốt nhất cho bạn?)

Giả sử thí sinh chọn món quà muốn nhận là 1 chiếc máy ảnh. Thí sinh phát triển ý thông qua 2 câu hỏi dưới đây:

 • Why ? (Tại sao lại chọn 1 chiếc máy ảnh?): bởi vì khao khát sở hữu một chiếc máy ảnh kỹ thuật số từ lâu nhưng không đủ tiền để mua

 • Why not? (Tại sao không chọn túi hay sổ ghi chép?): vì không còn thói quen ghi chép vào sổ nữa và đã được mẹ tặng cho 1 chiếc túi rồi.

Sample Answer: A close friend wants to give me a present for my birthday and asks me to choose one of the items including a camera, a bag, or a notebook. Obviously, a camera would be my ultimate option. Actually, I have been longing to own a digital camera for a long time but haven't saved up enough to buy one yet. I think a notebook is also a good idea but I don't have the habit of taking notes in a notebook as before, now I prefer to use online applications on my phone. I will not choose a bag since my mother gave me a very beautiful bag. In short, I hope to receive a camera on my birthday next week.

(Một người bạn thân muốn tặng quà cho tôi vào ngày sinh nhật và yêu cầu tôi chọn một trong những món đồ bao gồm máy ảnh, túi xách hoặc sổ tay. Rõ ràng, một chiếc máy ảnh sẽ là lựa chọn cuối cùng của tôi. Thật ra, tôi đã ao ước sở hữu một chiếc máy ảnh kỹ thuật số từ lâu nhưng chưa dành dụm đủ để mua. Tôi nghĩ một cuốn sổ cũng là một ý kiến hay nhưng tôi không có thói quen ghi chép vào sổ như trước, giờ tôi thích sử dụng các ứng dụng trực tuyến trên điện thoại hơn. Tôi sẽ không chọn một chiếc túi vì mẹ tôi đã tặng tôi một chiếc túi rất đẹp. Tóm lại, tôi hy vọng sẽ nhận được một chiếc máy ảnh vào ngày sinh nhật của mình vào tuần tới.)

Quy đổi VSTEP sang IELTS và các chứng chỉ quốc tế khác chuẩn nhất

Tổng kết

Speaking VSTEP part 2 là phần thi mà thì sinh sẽ được giám khảo đưa ra một tình huống và ba giải pháp đi kèm, thí sinh sẽ lựa chọn giải pháp tốt nhất và giải thích cho quyết định của mình. Để đạt được điểm cao trong phần 2 Thảo luận giải pháp, thí sinh cần tận dụng tốt 1 phút chuẩn bị, ưu tiên sử dụng ngôn ngữ so sánh vào bài nói và tránh lỗi lặp từ. Tác giả hy vọng thông qua những kiến thức tổng quan về Speaking VSTEP part 2 được cung cấp từ bài viết, thí sinh đã có được cái nhìn tổng quan về phần thi này để lên kế hoạch ôn tập thật hiệu quả.

Tham khảo thêm khóa học luyện thi VSTEP tại ZIM, giúp học viên có lộ trình học tập phù hợp với từng trình độ và mục tiêu cụ thể, đạt được điểm số VSTEP mong muốn.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu
rity