Thay vì sử dụng A lot, hãy sử dụng các cụm từ sau cho bài thi IELTS Speaking của bạn

Trong bài thi IELTS Speaking, đặc biệt đối với các câu hỏi về thói quen và sở thích, hoạt động hàng ngày ứng viên thường phải sử dụng “A lot…” để diễn tả tần suất, tuy nhiên ngoài sử dụng cụm này, ứng viên có thể làm bài thi IELTS Speaking của mình hấp dẫn hơn với những cụm từ thay thế sau.
ZIM Academy
18/07/2017
thay vi su dung a lot hay su dung cac cum tu sau cho bai thi ielts speaking cua ban

A bulk off

An array of

A crowd of

An endless supply of

A cluster of

An extensive amount of

A great/good deal of

Heaps of

A group of

High dose of

A high volume of

Large / Big / Huge portions of

A horde of

Masses of

A large amount of

Mobs of

A load of …/Loads of

Piles of

A major amount of

Countless

A multitude of

Much of

A myriad of

Never ending

A stack of

Of magnitude

A swarm of

Various

A wad of

With no end in sight

All kinds of


theo Grammarchek

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Kiểm tra trình độ
Học thử trải nghiệm