Ecotourism - Unit 10 - Tiếng Anh 10 Global Success

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 10: Ecotourism - Tiếng Anh lớp 10 Global Success
ZIM Academy
13/07/2023
ecotourism unit 10 tieng anh 10 global success

Trong Unit 10 của sách giáo khoa tiếng Anh lớp 10, học sinh sẽ được giới thiệu và khám phá về Ecotourism. Chủ đề này nhằm giúp thí sinh hiểu về du lịch sinh thái, bao gồm kiến thức về du lịch sinh thái, nhà du lịch sinh thái, và tác động của du lịch trên môi trường. Bài viết cung cấp các lời giải của sách giáo khoa tiếng Anh cho học viên học lớp 10.

Ngoài việc cung cấp đáp án cho các bài tập, bài viết cần phải cung cấp các lời giải đầy đủ về ngữ pháp, ngữ nghĩa, và ngữ cảnh.

Key takeaways

  • Pronuciation: Ngữ điệu

  • Vocabulary: Các từ và cụm từ liên quan đến du lịch sinh thái

  • Grammar: Câu điều kiện loại 1 và loại 2

  • Reading: Đọc để biết thông tin cụ thể trong một ấn phẩm quảng cáo về du lịch sinh thái

  • Speaking: Nói về làm thế nào để trở thành một nhà du lịch sinh thái

  • Listening: Lắng nghe thông tin cụ thể trong bài phát biểu của hướng dẫn viên du lịch chào đón khách du lịch sinh thái ở đồng bằng sông Cửu Long

  • Writing: Viết một trang web quảng cáo cho một khu du lịch sinh thái

  • Everyday English: Hỏi và đưa ra lời khuyên

  • Culture/CLIL: Tác động của du lịch đến môi trường

  • Project: Thiết kế một khu du lịch sinh thái cho một điểm thu hút địa phương

Getting started

1. Listening and read.

2. Read the conversation again. Then find and correct a mistake in each sentence below.

3. Put each phrase into the correct column.

4. Complete these sentences from 1.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 10 Unit 10: Getting Started.

Language

Pronunciation

1. Listen to these sentences. Pay attention to the intonation and repeat.

2. Work in pairs and role-play this conversation. Pay attention to the intonation. Then listen and check.

Vocabulary

1. Below is what ecotourists do. Match each sentence on the left with its explanation on the right.

2. Complete these sentences with the highlighted words in 1.

Grammar

1. Decide whether these statements can be real (R) or not (N).

2. Put the verbs in brackets in the correct forms.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 10 Unit 10: Language.

Reading

1. Work in pairs. Answer these questions.

2. Read the brochures below. Then work in pairs to solve the crossword using words from the brochures.

3. Which tour does each statement below talk about? Write a, b, c or d.

4. Work in groups. Think of new ideas for making one of the tours better for the environment.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 10 Unit 10: Reading.

Speaking

1. Match each verb on the left with a phrase on the right. Use the pictures to help you.

2. Work in pairs. Discuss which of the things in 1 we should or should not do to become ecotourists. Use the expressions below to help you.

3. Work in groups. Talk about what tourists should or should not do if they are on an ecotour fo a tourist attraction in your local area. Use the discussion questions below to help you.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 10 Unit 10: Speaking.

Listening

1. Work in pairs. Look at the photos from an ecotour in the Mekong Delta. What do you think ecotourists can do there?

2. Listen to a tour guide introducing the tour. Number the pictures in 1 in the order you hear them.

3. Listen again. Fill in each gap in the brochure below with ONE word.

4. Work in pairs. Discuss the questions.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 10 Unit 10: Listening.

Writing

1. Look at the photos of an ecotour to Hoi An villages (Da Nang, Viet Nam), and complete the notes below. Then discuss your ideas in pairs.

2. Rewrite these sentences about Hoi An villages. Use the expressions below to help you.

3. Write a website advertisement (120 - 150 words) for an ecotour to Hoi An villages. Use what you have leamt in 1 and 2 and the suggested outline below to help you.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 10 Unit 10: Writing.

Communication and Culture / CLIL

Everyday English

1. Listen to a conversation between a woman and a tour guide. Fill in each gap with ONE word you hear. Then practise it with your partner.

2. Work in pairs. Make similar conversations asking for and giving advice about trips. Use the expressions below to help you.

CLIL

1. Read the text below and fill in each gap in the table below with ONE of the highlighted words from the text.

2. Which kind of tourism does each description below fit best? Tick the appropriate column.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 10 Unit 10: Communication and Culture / CLIL.

Looking back

Vocabulary

1. Choose the correct words to complete the conversation.

Pronunciation

Work in pairs. Role-play the conversation above. Try to use appropriate intonation.

Grammar

Put the verbs in brackets in the correct forms.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 10 Unit 10: Looking back.

Project

Work in groups. Design an ecotour to a tourist attraction in your local area.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 10 Unit 10: Project.

Xem tiếp: Tiếng Anh lớp 10 Review 4: Unit 9, 10.

Tổng kết

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 10 Unit 10: Ecotourism. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 10 Global Success. Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS với lộ trình cá nhân hoá được thiết kế phù hợp với nhu cầu, trình độ và tiết kiệm tới 80% thời gian tự học giúp học viên nâng cao trình độ tiếng Anh và đạt kết quả tốt trong kỳ thi IELTS.


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Tác giả: Nguyễn Ngọc Thanh Ngân

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu