Writing - Unit 10 - Tiếng Anh 10 Global Success (trang 116 tập 1)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 10: Writing - Tiếng Anh lớp 10 Global Success (trang 116 tập 1). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả môn Tiếng Anh 10 Unit 10.
ZIM Academy
26/08/2023
writing unit 10 tieng anh 10 global success trang 116 tap 1

1. Look at the photos of an ecotour to Hoi An villages (Da Nang, Viet Nam), and complete the notes below. Then discuss your ideas in pairs.

Câu trả lời mẫu:

What do you think is special about Hoi An villages?

 • beautiful vegetable and herb gardens 

 • coconut palms near the Thu Bon River

 • traditional crafts such as colourful paper lanterns

What do you think tourists can do there?

 • work on a local farm 

 • do the gardening ata local farm

 • ride bicycles through the villages

 • travel on basket boats

 • visit craft villages

What can tourists do to make their trip more eco-friendly?

 • buy handmade products to help local businesses 

 • use eco-friendly transport such as bicycles

 • buy traditional crafts to help local people

2. Rewrite these sentences about Hoi An villages. Use the expressions below to help you.

Useful expressions:

What is special about the place?

 • is / are famous for sth.

 • is/ are well-known for sth.

What can tourists do / explore there?

 • … can enjoy doing sth.

 • … can spend time doing sth.

- Favourite leisure activities are / include doing sth.

What can fourists do to make their trip more eco-friendly?

 • … ought (not) to / should (not) do sth ...

 • … are encouraged / recommended (not) to do sth.

1. Hoi An villages are famous for their beautiful vegetable and herb gardens.

Đáp án: Hoi An villages are well-known for their beautiful vegetable and herb gardens.

2. Tourists can work on a local farm in the morning,

Đáp án: Tourists can spend the morning working on a local farm.

3. Tourists should buy handmade products to help local businesses.

Đáp án: Tourists are recommended to buy handmade products to help local businesses.

3. Write a website advertisement (120 - 150 words) for an ecotour to Hoi An villages. Use what you have leamt in 1 and 2 and the suggested outline below to help you.

Câu trả lời mẫu: 

Welcome to Hoi An villages in Da Nang, Viet Nam!

Hoi An villages are famous for their beautiful vegetable and herb gardens. They are also well-known for the coconut palms near the Thu Bon River and traditional crafts such as colourful paper lanterns. 

Here in Hoi An villages, you can spend the moming gardening on the local farms. Other leisure activities include riding bicycles through the villages, travelling on basket boats and visiting craft villages.

We offer an ecotour to Hoi An villages, and tourists are encouraged to use eco-friendly transport such as bicycles to avoid polluting the environment. You can also buy local products and beautiful crafts to help local businesses! 

Call us at 0929292929 and book your tour today!

Xem thêm: Tiếng Anh lớp 10 Unit 10 Communication and Culture / CLIL.

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 10 Unit 10: Writing. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 10 Global Success. Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS với lộ trình cá nhân hoá được thiết kế phù hợp với nhu cầu, trình độ và tiết kiệm tới 80% thời gian tự học giúp học viên nâng cao trình độ tiếng Anh và đạt kết quả tốt trong kỳ thi IELTS.


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Tác giả: Nguyễn Ngọc Thanh Ngân

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu
rity